OFF2000: Administrativ opdatering til Access 2000 og SQL Server 2000 Readiness er tilgængelig

Sammenfatning

Som en hjælp til installationen af Readiness-opdateringen til Access 2000 and SQL Server 2000 i din organisation, har Microsoft udgivet en opdatering til administrative installationer af Office 2000. Denne opdatering er indeholdt i en selvudpakkende fil, der er tilgængelig i Microsoft Office Resource Kit Toolbox.

I afsnittet "Yderligere oplysninger" i denne artikel finder du en beskrivelse af, hvordan du henter og installerer opdateringen på din administrative installation.

Yderligere Information

Problem rettet i Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

Denne fejl blev rettet i Office 2000 SP-3. Office 2000 SP-3 blev udgivet den 13. november 2002.
Yderligere oplysninger om Office 2000 SP-3, og hvordan den installeres, får du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
326585 OFF2000: Overview of Office 2000 Service Pack 3

Brug Readiness-opdateringen uden opgradering til Office 2000 SP-3

Du kan installere Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000 på din administrative installation uden at opgradere til Office 2000 SP-3. Men du skal først installere SR-1/SR-1a-opdateringen på din administrative installation. Følg trinene i det relevante afsnit af denne artikel, afhængigt af om du allerede har installeret SR-1/SR-1a på netværksklienterne.

Yderligere oplysninger om forskellen mellem opdateringerne til Office 2000 SR-1 og Office 2000 SR-1a får du du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
261933 OFF2000: Hvad er SR-1a-opdateringen?
VIGTIGT! Når du har installeret denne opdatering, skal du bruge Mixed Mode Authentication (Windows-godkendelse og SQL Server-godkendelse) til at konvertere databasen ved hjælp af et SQL Server-logon. Tilstanden Windows-godkendelse understøttes ikke. Hvis tilstanden Windows-godkendelse er angivet, når du konverterer, springes tabeller eller forespørgsler muligvis over.

BEMÆRK! Hvis du installerer SQL Server, mens tilstanden Windows-godkendelse er angivet, og du senere ændrer sikkerhedsgodkendelse til Mixed Mode Authentication, vil den indbyggede adgangskode til SA-logon (systemadministrator) muligvis være tom. Når du har aktiveret SQL Server-sikkerhed, skal du straks oprette en adgangskode for SA-logon for at forhindre uautoriseret adgang til din SQL Server.
Yderligere oplysninger får du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
274773 BUG: If You Change Windows Security to Windows/SQL Security the SA Password Is Blank
Når SQL Server-godkendelse er aktiveret, kan du bruge den indbyggede SA-konto, eller du kan oprette en ny SQL Server-konto til brug ved konvertering. Hvis du bruger en ny konto, skal du sørge for at angive "Database Creators" for "Server Role". Du finder yderligere oplysninger i SQL Server Books Online.

Hvis SR-1a allerede er installeret på din administrative installation og netværksklienterne

Opdater en administrativ installation med Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000

 1. Gå til følgende Microsoft-websted:
 2. Klik på hyperlinket Hent for ACCSQL_A.EXE.
 3. Klik på Gem programmet på disken i dialogboksen Filoverførsel, og klik derefter på OK.
 4. Gem filen på skrivebordet.
 5. Dobbeltklik på filen ACCSQL_A.EXE i Windows Stifinder.
 6. Klik på Ja for at acceptere slutbrugerlicensaftalen.
 7. Skriv c:\accsql i feltet Angiv den mappe, de udpakkede filer skal placeres i, og klik derefter på OK. Klik på Ja, når du bliver bedt om at oprette mappen.

  BEMÆRK! Du skal køre den næste kommando fra en computer, hvor Windows Installer allerede er installeret.
 8. Klik på Start, og klik derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /a Administrativ sti\Data1.msi /p c:\accsql\ACWZ_Admin.msp SHORTFILENAMES=1
  hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt.
 9. Klik på Næste i dialogboksen Microsoft Office 2000 – Administrativ tilstand.

  BEMÆRK! Du behøver ikke at angive cd-koden eller virksomhedens navn i dialogboksen Microsoft Office 2000 – Administrativ tilstand.
 10. Klik på Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen, og klik derefter på Næste.
 11. Klik på Installer nu, og klik derefter på OK, når installationen er gennemført.
 12. Nu er det administrative installationspunkt opdateret med den første af to .msp-filer. Gentag trinene 8 til 11 for .msp-filen Mdt2_admin.msp. Når du installerer Mdt2_admin.msp, skal du huske at ændre .msp-filnavnet, som blev angivet på kommandolinjen i trin 8.

Opdater netværksklienter med Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000

Følg disse trin på hver netværksklient:
 1. Omdøb følgende filer ved at ændre filtypen fra .mde til .old:
  Acwzlib.mde
  Acwzmain.mde
  Acwztool.mde
  I den engelske version af Office er disse filer som standard placeret i mappen C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1033.
 2. Klik på Start, og klik derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /i Administrativ sti\Data1.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus UPGRADEWITHRECACHE=TRUE /q
  hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt.

  Egenskaben "UPGRADEWITHRECACHE=TRUE" kræves for at opdatere supportfilerne til Microsoft SQL Server korrekt. Denne egenskab bevirker, at dialogboksen Slutbrugerlicensaftale vises. Parameteren "/q" undertrykker dialogboksen Slutbrugerlicensaftale, så administratorer og slutbrugere ikke får vist denne dialogboks.
 3. Klik på OK, når opdateringen er færdig.
 4. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren.
Nu er netværksklienten konfigureret med Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000.

Hvis SR-1/SR-1a ikke er installeret på netværksklienterne

Opdater den administrative installation til SR-1/SR-1a først

Hvis du allerede har opdateret den administrative installation med SR-1/SR-1a-opdateringen, skal du springe dette afsnit over og følge trinene i afsnittet "Opdater en administrativ installation med Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000", der er beskrevet tidligere i denne artikel.

Klik på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base for at opdatere den administrative installation med SR-1/SR-1a-opdateringen:
257983 OFF2000: How to Obtain and Apply the SR-1/SR-1a Update to Administrative Installations
BEMÆRK! Når du har opdateret den administrative installation med SR-1/SR-1a-opdateringen, behøver du ikke at opdatere netværksklienterne til SR-1/SR-1a. Når du kører kommandoen i afsnittet "Opdater netværksklienter med sikkerhedsopdateringen til SR-1/SR-1a og webklient", der er beskrevet senere i denne artikel, opdateres klienten med både SR-1/SR-1a-opdateringen og Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000.

Når du har udført trinene i artikel Q257983 for at opdatere den administrative installation med SR-1/SR-1a-opdateringen, skal du fortsætte med følgende trin.

Opdater en administrativ installation med Readiness-opdateringen til Access 2000 and SQL Server 2000

 1. Gå til følgende Microsoft-websted:
 2. Klik på hyperlinket Hent for ACCSQL_A.EXE.
 3. Klik på Gem programmet på disken i dialogboksen Filoverførsel, og klik derefter på OK.
 4. Gem filen på skrivebordet.
 5. Dobbeltklik på filen ACCSQL_A.EXE i Windows Stifinder.
 6. Klik på Ja for at acceptere slutbrugerlicensaftalen.
 7. Skriv c:\accsql i feltet Angiv den mappe, de udpakkede filer skal placeres i, og klik derefter på OK. Klik på Ja, når du bliver bedt om at oprette mappen.
 8. Klik på Start, og klik derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /a Administrativ sti\Data1.msi /p c:\accsql\ACWZ_Admin.msp SHORTFILENAMES=1
  hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt.
 9. Klik på Næste i dialogboksen Microsoft Office 2000 – Administrativ tilstand.

  BEMÆRK! Du behøver ikke at angive cd-koden eller virksomhedens navn i dialogboksen Microsoft Office 2000 – Administrativ tilstand.
 10. Klik på Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen, og klik derefter på Næste.
 11. Klik på Installer nu, og klik derefter på OK, når installationen er gennemført.
 12. Nu er det administrative installationspunkt opdateret med den første af to .msp-filer. Gentag trinene 8 til 11 for .msp-filen Mdt2_admin.msp. Når du installerer Mdt2_admin.msp, skal du huske at ændre .msp-filnavnet, som blev angivet på kommandolinjen i trin 8.

Opdater netværksklienter med sikkerhedsopdateringen til SR-1/SR-1a og webklient

Følg disse trin på hver netværksklient:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Kør. Skriv en kommando i lighed med nedenstående i feltet Åbn
  Administrativ sti\Setup /qb
  hvorAdministrativ sti er stien til det administrative installationspunkt.
 2. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren.
 3. Klik på Ja, hvis du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren.
Nu er netværksklienten konfigureret med SR-1/SR-1a-opdateringen og Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000.

BEMÆRK! Hvis du allerede har opdateret den administrative installation med både SR-1/SR-1a-opdateringen og Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000, kan du køre installationen fra den administrative installation på en netværksklient, hvor Office ikke er installeret Når installationen er færdig, er netværksklienten konfigureret med SR-1/SR-1a-opdateringen og Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000. Du behøver ikke at udføre nogen reparations- eller geninstallationsprocedurer på denne netværksklient.

Kontroller, at Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000 er installeret korrekt

Følgende tabel angiver de filer, der opdateres af Readiness-opdateringen til Access 2000 og SQL Server 2000. I Windows Stifinder kan du højreklikke på en fil i tabellen og derefter klikke på fanen Version for at få vist versionsoplysninger.

Filnavn Filversion Størrelse (KB)
-----------------------------------------
Acwzlib.mde n/a 1.241.088
Acwzmain.mde n/a 3.854.336
Acwztool.mde n/a 5.111.808
Mdt2db.dll 2.0.0.8958 679.936
Mdt2dbns.dll 2.0.0.8958 372.736
Mdt2db.dll 2.0.0.8958 471.040
Mdt2df.dll 2.0.0.8958 618.496
Mdt2dfx.dll 2.0.0.8958 24.576
Mdt2fref.dll 2.0.0.8958 45.056
Mdt2fw.dll 2.0.0.8958 536.576
Mdt2fwui.dll 2.0.0.8958 66.832
Mdt2g.dll 2.0.0.8958 602.112
Mdt2gddo.dll 2.0.0.8958 61.440
Mdt2gddr.dll 2.0.0.8958 126.976
Mdt2qd.dll 2.0.0.8958 1.327.104
Msowci.dll 9.0.0.4625 90.112
BEMÆRK! Der er ingen versionsoplysninger til .mde-filerne.

Referencer

Readme.txt, der er indeholdt i filen ACCSQL_A.EXE.
Egenskaber

Artikel-id: 287484 – Seneste udgave 13. okt. 2006 – Udgave 1

Feedback