Office XP: Køre flere versioner af Microsoft Office

Hvis du vil læse en Microsoft Office 2000-version af denne artikel, kan du se 218861 .

Sammenfatning

Selvom Microsoft ikke anbefaler det, er det muligt at installere og bruge mere end en version af Office på en enkelt computer. Du kan f.eks. installere og bruge både Microsoft Office XP og Microsoft Office 97 på samme computer.

I denne artikel beskrives de problemer, der kan opstå, hvis du gør dette, og der gives gode råd om, hvordan du undgår, at de forskellige versioner af Office kommer i konflikt med hinanden.

BEMÆRK: Microsoft har ikke udført test med at køre Microsoft Office XP med flere versioner af Office på Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition eller Microsoft Windows 2000 med Terminal Services. Derfor understøttes konfigurationen ikke af Microsoft.

Yderligere Information

Installationsrækkefølge

Hvis du vil installere og bruge mere end en version af Office på samme computer, skal du installere den ældste version først. Hvis du f.eks. vil bruge både Office 97 og Office XP på samme computer, skal du installere Office 97 først. Denne fremgangsmåde er nødvendig på grund af den måde, registreringsdatabasenøgler, delte programmer, filtypenavne og andre indstillinger håndteres på i de forskellige versioner af Office, og på grund af de programmer, der findes i de forskellige versioner af Office.

Nedenstående tabel viser, hvilken rækkefølge de forskellige versioner af Office skal installeres i:

Office- Installations-
version rækkefølge
---------------------------
4.2 eller 4.3 Første
95 Anden
97 Tredje
2000 Fjerde
XP Femte
I resten af denne artikel antages det, at du har installeret de forskellige versioner af Office i denne rækkefølge.

Mappen Office Bin flyttes til mappen \Office10

Når du installerer Office XP, er standardmappen for installationsprogrammet stadig \Programmer\Microsoft Office. Men mappen Office Bin (den mappe, som .exe-filerne til Office installeres i) ændres til \Programmer\Microsoft Office\Office10. Dette gør det lettere for de brugere, der har brug for at installere flere versioner af Office på samme computer. Det er ikke muligt at omdøbe mappen Office Bin.

Flere versioner af Outlook

Microsoft Outlook 2002 fungerer ikke sammen med tidligere versioner af Outlook. Hvis du vælger at installere Outlook 2002, giver installationsprogrammet dig ikke mulighed for at beholde tidligere versioner. Outlook 2000 eller Outlook 98 fjernes, også selvom du markerer afkrydsningsfeltet Behold disse programmer i dialogboksen Fjerner tidligere versioner. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

290366 OFFXP: Setup May Remove Earlier Versions of Office

Brug af Office-programlinjen

Hvis der installeres tidligere versioner af Office på samme computer, bruger Office XP-programlinjen ikke knapperne fra de tidligere versioner af Office.

Hvis der er installeret tidligere versioner af Office sammen med Office XP, kan programlinjerne startes hver for sig, men ikke samtidig, og de kan have hver deres sæt brugerdefinerede værktøjslinjer og knapper. Disse værktøjslinjer og knapper kan ikke deles af to Office-programlinjer.

Genveje i menuen Start

Office 95, Office 97, Office 2000 og Office XP bruger de samme genveje i menuen Start til at starte programmer. Når du installerer Office XP, overskriver installationsprogrammet derfor genvejene fra de tidligere versioner af Office. Det gælder følgende genveje:
Microsoft Access
Microsoft Outlook
Microsoft Excel

Microsoft FrontPage
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
Microsoft Office-programlinjen.
Hvis du omdøber genvejene til de tidligere versioner af Office, inden du installerer Office XP, kan du bruge genvejene til alle programmerne i menuen Start. Microsoft foreslår, at du tilføjer versionsnummeret i de omdøbte genveje for at undgå forvirring. Du kan f.eks. omdøbe genvejen til Access 97 til Microsoft Access 97, inden du installerer Office XP. Du kan også flytte genvejene til Office 95 eller Office 97 til en undermappe i menuen Start.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

292584 OFFXP: Installationsprogrammet overskriver elementer i menuen Start fra tidligere versioner af Office
Hvis du flytter genvejene til Office XP eller Office 2000 manuelt og geninstallerer produktet eller reparerer genvejene, gendannes genvejene i menuen Programmer under menuen Start.

BEMÆRK: Du kan tilpasse installationsprogrammet til Office XP og Office 2000, så genvejene installeres et andet sted i menuen Start, ved at bruge guiden Specialinstallation.

Yderligere oplysninger om <I>Microsoft Office XP Resource Kit</I> finder du på følgende Microsoft-websted:

Microsoft Office Projektmappe

Hvis Office 95 eller Office 97 er installeret på samme computer som Office 2000, viser dialogboksen Tilføj sektion i Office Projektmappe dokumenttyper for den senest installerede version af Office op til Office 2000. Det betyder, at der anvendes en Office 2000-dokumenttype, når du indsætter en sektion i en projektmappefil. Dette kan forårsage problemer, hvis du forsøger at dele en projektmappefil med andre brugere, der har en tidligere version af Office.

BEMÆRK: Office XP leveres ikke med Microsoft Office Projektmappe. Men der findes en funktion til udtrækning af Office-dokumenter fra en projektmappefil.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på artikelnummeret nedenfor og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

281931 OFFXP: Cannot Open Office Binder Files

Dobbeltklikke på filer i Windows Stifinder

Hvis du dobbeltklikker på et Office-dokument i Windows Stifinder eller i Windows-mappen med de seneste dokumenter, gælder følgende regler:
  • Hvis den programversion, dokumentet er oprettet i, kører, åbnes dokumentet i denne version.
  • I Office 95, 97, 2000 eller XP åbnes dokumentet i den version, som du senest har installeret, hvis den programversion, dokumentet er oprettet i, ikke kører. I Office 4.x registrerer programmet selv den seneste version, der er installeret, og forsøger at indlæse dokumentet i den pågældende version, hver gang du åbner et Office 4.x-program.
Hvis du igen vil knytte dokumenter til programmerne i en bestemt version af Office, skal du køre Office-installationsprogrammet og klikke på Geninstaller (version 95 og 97) eller Reparer Office (Office 2000 og Office XP). Derved registreres filtilknytningerne til den pågældende version af Office. Yderligere oplysninger om oprettelse af filtilknytninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

141275 How to Open a File with Other Than Associated Program

Indsætte Office OLE-objekter i andre programmer

Hvis du har installeret flere versioner af Office på samme computer og indsætter et Office-objekt, f.eks. et Excel-regnearksobjekt, i et andet program, f.eks. Word, bruges den nyeste version af programmet. Dette kan forårsage problemer, hvis du deler en fil med objekter med brugere, der ikke anvender Office XP, f.eks. et Word-dokument, som indeholder et Excel-regnearksobjekt.

Delte programmer

Hvis du har installeret de forskellige versioner af Office i den rækkefølge, der er beskrevet i afsnittet "Installationsrækkefølge", får du ikke problemer, når du bruger delte programmer, som f.eks. Equation Editor og Clip Gallery. Bemærk, at dialogboksen Objekt muligvis viser flere poster for hvert program, der deles. Dette kan skyldes, at der er installeret flere versioner af det delte program på computeren.

Meddelelsen "Forbereder installationen..." ved start af Word

Hvis du har flere versioner af Word installeret på computeren, når du starter Word 2002, kører Windows Installer muligvis og viser en meddelelse om, at programmet forbereder installationen.
Egenskaber

Artikel-id: 290576 – Seneste udgave 9. apr. 2003 – Udgave 1

Feedback