Sådan bruges automatisering til at oprette og vise en PowerPoint 2002-præsentation eller en Office PowerPoint 2003-præsentation ved hjælp af Visual Basic .NET 2002 eller Visual Basic .NET 2003

Du kan finde en Microsoft Visual C# .NET-version af denne artikel under303718 Artiklen er evt. på engelsk.

Du kan finde en Microsoft Visual C++ .NET-version af denne artikel under308336 Artiklen er evt. på engelsk.

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvordan du bruger automatisering til at oprette og vise en Microsoft PowerPoint 2002-præsentation eller en Microsoft Office PowerPoint 2003-præsentation ved hjælp af Microsoft Visual Basic .NET 2002 eller Visual Basic .NET 2003.

Yderligere Information

Opret en automatiseringsklient til Microsoft PowerPoint 2002 og Microsoft Office PowerPoint 2003

 1. Start Microsoft Visual Studio .NET 2002 eller Visual Studio .NET 2003. Klik på New i menuen File, og klik derefter på Project. Vælg Windows Application under typerne af Visual Basic-projekter. Form1 oprettes som standard.
 2. Føj en reference til Microsoft PowerPoint Object Library og til Microsoft Graph Object Library. Det gør du ved at følge disse trin:
  1. Klik på Add Reference i menuen Project.
  2. Find Microsoft PowerPoint Object Library under fanen COM, og klik derefter på Select. Find også Microsoft Graph Object Library, og klik derefter på Select.

   Bemærk! Microsoft Office 2003 indeholder PIA'er (Primary Interop Assemblies – Primære kompatibilitetsassemblies). Microsoft Office XP indeholder ikke PIA'er, men det er muligt at hente dem.Yderligere oplysninger om Office XP PIA'er finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

   328912 Det er muligt at hente Microsoft Office XP PIA'er. Artiklen er evt. på engelsk.
  3. Klik på OK i dialogboksen Add References for at acceptere dine valg.
 3. Vælg Toolbox i menuen View for at få vist værktøjskassen, og føj en knap til Form1.
 4. Dobbeltklik på Button1. Kodevinduet til formularen vises.
 5. Find følgende kode i kodevinduet
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  End Sub
  Erstat den med følgende kode:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  Const sTemplate = _
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Blends.pot"
  Const sPic = "C:\WINNT\Soap Bubbles.bmp"

  Dim oApp As PowerPoint.Application
  Dim oPres As PowerPoint.Presentation
  Dim oSlide As PowerPoint.Slide
  Dim bAssistantOn As Boolean

  'Start Powerpoint and make its window visible but minimized.
  oApp = New PowerPoint.Application()
  oApp.Visible = True
  oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized

  'Create a new presentation based on the specified template.
  oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)

  'Build Slide #1:
  'Add text to the slide, change the font and insert/position a
  'picture on the first slide.
  oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
  With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
  .Text = "My Sample Presentation"
  .Font.Name = "Comic Sans MS"
  .Font.Size = 48
  End With
  oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)
  oSlide = Nothing

  'Build Slide #2:
  'Add text to the slide title, format the text. Also add a chart to the
  'slide and change the chart type to a 3D pie chart.
  oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)
  With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange
  .Text = "My Chart"
  .Font.Name = "Comic Sans MS"
  .Font.Size = 48
  End With
  Dim oChart As Graph.Chart
  oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _
  "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object
  oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie
  oChart = Nothing
  oSlide = Nothing

  'Build Slide #3:
  'Add a text effect to the slide and apply shadows to the text effect.
  oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)
  oSlide.FollowMasterBackground = False
  Dim oShape As PowerPoint.Shape
  oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _
  "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)
  oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground
  oShape.Shadow.Visible = True
  oShape.Shadow.OffsetX = 3
  oShape.Shadow.OffsetY = 3
  oShape = Nothing
  oSlide = Nothing

  'Modify the slide show transition settings for all 3 slides in
  'the presentation.
  Dim SlideIdx(3) As Integer
  SlideIdx(0) = 1
  SlideIdx(1) = 2
  SlideIdx(2) = 3
  With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition
  .AdvanceOnTime = True
  .AdvanceTime = 3
  .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut
  End With
  Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings
  oSettings = oPres.SlideShowSettings
  oSettings.StartingSlide = 1
  oSettings.EndingSlide = 3

  'Prevent Office Assistant from displaying alert messages.
  bAssistantOn = oApp.Assistant.On
  oApp.Assistant.On = False

  'Run the slide show and wait for the slide show to end.
  oSettings.Run()
  Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1
  System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
  Loop
  oSettings = Nothing

  'Reenable Office Assisant, if it was on.
  If bAssistantOn Then
  oApp.Assistant.On = True
  oApp.Assistant.Visible = False
  End If

  'Close the presentation without saving changes and quit PowerPoint.
  oPres.Saved = True
  oPres.Close()
  oPres = Nothing
  oApp.Quit()
  oApp = Nothing
  GC.Collect()
  End Sub
  Bemærk! Konstanterne sTemplate og sPic i denne kode repræsenterer den fulde sti til og filnavnet på henholdsvis en PowerPoint-skabelon og et billede. Rediger disse stier efter behov, hvis du vil bruge en skabelon eller et billede, der er installeret på systemet.
 6. Tilføj følgende kode øverst på Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.Core
  Imports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph
 7. Tryk på F5 for at bygge og derefter køre programmet.
 8. Klik på Button1 på formularen for at oprette og derefter vise en PowerPoint-præsentation.

Referencer

Yderligere oplysninger finder du på følgende MSDN-websted (Microsoft Developer Network): Yderligere oplysninger om PowerPoint-automatisering finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

180616 Sådan bruges MFC til at oprette og vise en PowerPoint-præsentation. Artiklen er evt. på engelsk.
222929 Sådan automatiseres PowerPoint ved hjælp af Visual Basic. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 303717 – Seneste udgave 13. maj 2008 – Udgave 1

Feedback