Sådan tilføjes opslagsfelter i en Microsoft Access-tabel

Begyndere: Kræver kendskab til brugergrænsefladen på enkeltbrugercomputere.

Oplysningerne i denne artikel gælder kun for en Microsoft Access-database (.mdb).


Du kan finde en Microsoft Access 2000-version af denne artikel under
304463 . Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde en Microsoft Access 97-version af denne artikel under
304464 . Artiklen er evt. på engelsk.

Sammenfatning

I Microsoft Access kan du i en tabel tilføje et felt, der slår oplysninger op i en anden tabel. Du vil typisk benytte denne teknik, når du skal oprette relationer mellem tabeller. Du kan f.eks. have en produkttabel med et kategorifelt, der slår navnet på kategorien op i en kategoritabel. Ved brug af denne teknik kan du nøjes med at gemme den primære nøgleværdi i kategoritabellen, men stadig få vist de mere sigende kategorinavne.


I denne artikel beskrives, hvordan du kan benytte en guide til at føje opslagsfelter til en Microsoft Access-tabel. Først beskrives det, hvordan du bruger en guide til at tilføje opslagsfeltet, og derefter beskrives det, hvordan du kan tilføje opslagsfeltet manuelt.

Yderligere Information

Brug af en guide til oprettelse af et opslagsfelt

 1. Start Microsoft Access.
 2. Klik på Eksempeldatabaser i menuen Hjælp, og klik derefter på Eksempeldatabasen Northwind. Luk formularen Hovedoversigt, når den vises.
 3. Klik på Databaseobjekter i menuen Vis, og klik derefter på Tabeller.
 4. Dobbeltklik på Opret en tabel i designvisning for at oprette en ny tabel.
 5. Skriv MedarbejderOpslag i den første række under Feltnavn.
 6. Klik på Guiden Opslag i kolonnen Datatype.
 7. Klik på Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel på den første side i guiden Opslag, og klik derefter på Næste.
 8. Klik på tabellen Medarbejdere på listen over tabeller, og klik på Næste.
 9. Dobbeltklik på følgende felter for at føje dem til listen over valgte felter, og klik derefter på Næste: MedarbejderId, Efternavn og Fornavn.
 10. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Skjul nøglekolonnen er markeret, og klik derefter på Næste.
 11. Klik på Udfør på den sidste side i guiden Opslag.
 12. Klik på Ja for at gemme tabellen, når du bliver spurgt, og giv tabellen navnet TestAfGuidenOpslag. Klik på Ja for at føje et primært nøglefelt til tabellen, når du bliver spurgt om det. Guiden opretter en relation mellem den nye tabel og tabellen Medarbejdere i eksempeldatabasen Northwind.
 13. Klik på Dataarkvisning i menuen Vis.
 14. Klik på rullepilen i feltet MedarbejderOpslag, og læg mærke til, at der er to kolonner i kombinationsboksen.

Oprette et opslagsfelt manuelt

 1. Start Microsoft Access.
 2. Klik på Eksempeldatabaser i menuen Hjælp, og klik derefter på Eksempeldatabasen Northwind. Luk formularen Hovedoversigt, når den vises.
 3. Klik på Databaseobjekter i menuen Vis, og klik derefter på Tabeller.
 4. Dobbeltklik på Opret en tabel i designvisning for at oprette en ny tabel.
 5. Skriv MedarbejderOpslag i den første række under Feltnavn.
 6. Klik på Tal i kolonnen Datatype.
 7. Klik på fanen Opslag under Feltegenskaber.
 8. Skift egenskaben VisKontrolelement til Kombinationsboks.
 9. Klik på egenskabsboksen Rækkekilde, klik på pilen, der vises, klik på Medarbejdere på listen, og klik derefter på knappen Generer (...) for at åbne Forespørgselsgenerator.
 10. Dobbeltklik på de følgende felter for at føje dem til forespørgselsgitteret: MedarbejderId, Efternavn og Fornavn.
 11. Klik på Luk i menuen Filer for at lukke Forespørgselsgenerator. Klik på Ja, når du bliver bedt om at gemme ændringerne i SQL-sætningen.
 12. Kontroller, at egenskaben BundetKolonne er lig med 1. Denne egenskab svarer til feltet i den rækkekilde, der er gemt i feltet. I dette eksempel gemmer feltet MedarbejderOpslag værdien MedarbejderId fra tabellen Medarbejdere.
 13. Skift egenskaben AntalKolonner til 3. Dette repræsenterer antallet af felter, der er valgt i rækkekilden.
 14. Skriv 0";1";1" i egenskaben KolonneBredder. Denne egenskab er en semikolonsepareret liste med bredderne på hver kolonne i rækkekilden. Angiv en kolonnebredde til 0", hvis du vil skjule kolonnen.
 15. Skriv 2" i egenskaben ListeBredde.
 16. Klik på Dataarkvisning i menuen Vis.
 17. Klik på Ja for at gemme tabellen, når du bliver spurgt, og giv tabellen navnet TestAfGuidenOpslag2. Klik på Ja for at føje et primært nøglefelt til tabellen, når du bliver spurgt om det.
 18. Klik på rullepilen i feltet MedarbejderOpslag, og læg mærke til, at der er to kolonner i kombinationsboksen.
Egenskaber

Artikel-id: 304462 – Seneste udgave 30. okt. 2008 – Udgave 1

Feedback