Beskrivelse af funktionen Hurtig logonoptimering i Windows XP Professional

Sammenfatning

I denne artikel beskrives funktionen Hurtig logonoptimering i Windows XP Professional.

Yderligere Information

Som standard i Windows XP Professional er funktionen Hurtig logonoptimering angivet for både domæne- og arbejdsgruppemedlemmer. Det betyder, at Windows XP ikke venter på, at netværket er helt initialiseret ved start og logon. Eksisterende brugere logges på ved hjælp af cachelagrede legitimationsoplysninger. Dette giver kortere logontider. Gruppepolitikker anvendes i baggrunden, når netværket bliver tilgængeligt. Bemærk, at fordi dette er en opdatering i baggrunden, kræves der to gange logon, før ændringerne gælder, i forbindelse med udvidelser som Programinstallation og Mappeomdirigering. Derudover kan ændringer, der foretages af brugerobjektet, f.eks. tilføjelse af en sti til en global profil, hjemmemappe eller et logonscript til et brugerobjekt, kræve op til to logon, før de registreres.

Hvis du deaktiverer denne funktion, udføres logon på samme måde som for Windows 2000-klienter ved, at Windows XP venter, indtil netværket er helt initialiseret, før brugerne logges på. Dette medfører den asynkrone anvendelse af politikker, når computeren starter, og når brugeren logger på. Denne anvendelse af politikker svarer til en opdatering i baggrunden og kan forkorte den tid, det tager, inden dialogboksen Logon vises, og inden Shell er tilgængelig for brugeren. Standarden kan ændres af en administrator ved hjælp af MMC-snap-in-programmet Gruppepolitik.

Hurtig logonoptimering er altid deaktiveret under logon i følgende situationer:

  • Når en bruger logger på en computer for første gang.
  • Når en bruger har en global brugerprofil, en hjemmemappe eller et logonscript til et brugerobjekt. .
Bemærk, at start af computeren stadig kan være asynkron i de førnævnte situationer. Da et logon er synkront i disse situationer, fremviser det imidlertid ikke nogen optimering.Hvis politikken for omdirigering af mappen ikke anvendes komplet ved første logon, kan du finde følgende advarsel i hændelsesloggen:

Politikker for omdirigering af mapper og installation af software

Bemærk, at en bruger måske skal logge på en computer to gange, før politikkerne for omdirigering af mapper og installation af software træder i kraft, når logonoptimering er aktiveret. Dette skyldes, at anvendelsen af disse typer politikker kræver synkron anvendelse af politikker. Under en opdatering af politikker (som er asynkron), sætter systemet et flag, der angiver, at der skal anvendes en politik for omdirigering af mapper eller installation af software. Flaget gennemtvinger synkron anvendelse af den pågældende politik i forbindelse med brugerens næste logon.

I følgende tabel er opsummeret, hvordan politikker som standard behandles på Windows XP.
KlientAnvendelse ved
start/logon
Anvendelse ved opdatering
Windows 2000SynkronAsynkron
Windows XP ProfessionalAsynkronAsynkron
Bemærk, at Windows XP-klienter understøtter Hurtig logonoptimering i alle domænemiljøer. Du kan deaktivere Hurtig logonoptimering ved at anvende følgende politikindstilling:

Computerkonfiguration\Administrative skabeloner\System\Logon\Vent altid på netværket ved start af computeren og logon
Når denne politik er aktiveret, har en Windows XP-klient samme funktionsmåde som en Windows 2000-klient både ved systemstart og ved brugerlogon.
Egenskaber

Artikel-id: 305293 – Seneste udgave 20. okt. 2005 – Udgave 1

Feedback