Sådan oprettes et multiple boot-system i Windows XP

Sammenfatning

I denne artikel forklares, hvordan du installerer Windows XP som multiple boot-system med følgende operativsystemer:

 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 og Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS eller Microsoft Windows 3.x


Du kan installere mere end et operativsystem på computeren og vælge, hvilket operativsystem du vil bruge, hver gang du starter computeren. Dette kaldes ofte en dual boot- eller multiple boot-konfiguration. (Se ordlisten med definitioner af ukendte begreber i slutningen af denne artikel).

Diskenheder og diskformater

Bemærk, at EFS (Encrypting File System) ikke findes i Windows XP Home Edition.

Omformatering og reparation af harddisk

Du kan blive nødt til at omformatere og ompartitionere din harddisk, hvis:

 • Du kun har en enhed.

  Du skal installere alle operativsystemer på separat enheder på computeren, så hver installation kan beholde sine egne filer og konfigurationsoplysninger.
 • Startpartitionen ikke er formateret med det korrekte filsystem:
  • Hvis du vil oprette et multiple boot-system ved hjælp af MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me, skal du formatere systempartitionen ved hjælp af FAT16 eller FAT32, da operativsystemet ikke kan starte, hvis systempartitionen er NTFS.
  • Hvis du vil oprette et multiple boot-system ved hjælp af Windows 95, Windows 98 eller Windows Me sammen med Microsoft Windows XP, skal du formatere startpartitionen ved hjælp af FAT16, da Windows 95, Windows 98 og Windows Me ikke understøtter NTFS-filsystemet.
  • Hvis du vil installere Windows 95, Windows 98 eller Windows Me med Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP, kan du formatere startpartitionen ved hjælp af FAT16, da Windows NT 4.0 ikke understøtter FAT32-filsystemet.
  • Hvis du vil oprette et multiple boot-system ved hjælp af Windows 98 eller Windows Me med Windows 2000 eller Windows XP, kan du formatere startpartitionen ved hjælp af FAT32.

   Bemærk! Hvis du formaterer en enhed i Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP med et andet filsystem end NTFS, går alle NTFS-specifikke funktioner tabt. Dette inkluderer visse Windows XP-funktioner, f.eks. sikkerhed til filsystemet, EFS-indstillinger (Encrypting File System), diskkvotaer og fjernlagring. Windows 95, Windows 98 og Windows Me kan desuden heller ikke genkende en NTFS-partition og identificerer den som ukendt. Hvis du formaterer en Windows 98- eller Windows Me-partition som FAT og en Windows XP-partition som NTFS, er filerne på NTFS-partitionen derfor ikke tilgængelige eller synlige, hvis du prøver at få adgang til dem, mens du kører Windows 98 eller Windows Me.

Understøttede filsystemer

I tabellen nedenfor vises de filsystemer, der understøttes i Microsoft-operativsystemer:


Operativsystem Understøttede filsystemer
-----------------------------------------

MS-DOS FAT
Windows 3.1 FAT
Windows NT FAT, NTFS
Windows 95 FAT
Windows 95 OSR2 FAT, FAT32
Windows 98 FAT, FAT32
Windows Me FAT, FAT32
Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS
Windows XP FAT, FAT32, NTFS

Sikkerhedsforanstaltninger

Før du opretter en multiple boot-konfiguration med Windows XP og et andet operativsystem, bør du gennemse følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Før du forsøger at oprette et multiple boot-system, skal du sikkerhedskopiere dit nuværende system samt alle datafiler.
 • Alle operativsystemer skal installeres på separate enheder. Microsoft understøtter ikke installation af flere operativsystemer på den samme enhed.
 • Hvis du kun har én enhed på computeren, skal du omformatere og ompartitionere harddisken til at indeholde flere enheder, før du begynder at oprette en multiple boot-konfiguration, medmindre du blot installerer en anden kopi af Windows XP.
 • Undlad at installere Windows XP på et komprimeret drev, der ikke blev komprimeret ved hjælp af komprimeringsværktøjet i NTFS.
 • Du skal bruge forskellige computernavne til alle operativsystemerne, hvis computeren er på et sikkert Windows 2000- eller Windows XP-domæne.
 • Du skal installere operativsystemerne i denne rækkefølge:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 eller Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Sådan oprettes et multiple boot-system med Windows XP og MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me

Bemærk! Du kan kun installere en enkelt forekomst af Windows 95, Windows 98 eller Windows Me i en multiple boot-konfiguration. Du kan ikke konfigurere en computer til at foretage multiple boot af Windows 95, Windows 98 eller Windows Me, da disse platforme benytter den samme startfil. Du kan f.eks. bruge Windows 95, Windows 2000 og Windows XP, men du kan ikke bruge Windows 95, Windows 98 og Windows XP.

Du skal først installere Windows XP, når du har installeret MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me. Ellers overskriver disse operativsystemer startsektoren og startfilerne i Windows XP.


Sådan oprettes et multiple boot-system med Windows XP og MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me:

 1. Kontroller, at harddisken er formateret med det korrekte filsystem.
 2. Installer operativsystemerne på separate enheder i denne rækkefølge: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 eller Windows Me og dernæst Windows XP.
 3. Gør et af følgende:
  • Hvis du vil have et multiple boot-system med MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me sammen med Windows XP, skal du installere MS-DOS, Windows 95, Windows 98 eller Windows Me og derefter installere Windows XP.
  • Hvis du vil have et dual boot-system med Windows 95, Windows 98 eller Windows Me sammen med Windows XP, skal du installere enten Windows 95, Windows 98 eller Windows Me og derefter installere Windows XP.


  Hvert operativsystem skal installeres efter den almindelige installationsprocedure.

Sådan oprettes et multiple boot-system med Windows NT 4.0 og Windows XP

Det kan ikke anbefales at bruge et multiple boot-system med både Windows NT 4.0 og Windows XP som en langsigtet løsning. Den NTFS-opdatering, der findes i Service Pack 5 (SP5) til Windows NT 4.0, er der kun for at hjælpe dig med at evaluere og opgradere til Windows XP.


Sådan oprettes et multiple boot-system med Windows NT 4.0 og Windows XP:

 1. Kontroller, at harddisken er formateret med det korrekte filsystem.
 2. Installer Windows NT 4.0, anvend SP5, og installer derefter Windows XP på en separat enhed. Hvert operativsystem skal installeres efter den almindelige installationsprocedure.
Bemærk! Hvis du vil installere mere end ét operativsystem i en kombination, der består af Windows NT 4.0 og enten Windows 2000 eller Windows XP, og der ikke er installeret andre operativsystemer, skal du kontrollere, at du har installeret SP5 til Windows NT 4.0. Windows XP opgraderer automatisk alle de NTFS-partitioner, det finder på systemet, til den version af NTFS, der bruges i Windows 2000 og Windows XP. Windows NT 4.0 skal imidlertid bruge SP5 til at læse og skrive til filer på en enhed, der er formateret med den version af NTFS, der bruges i Windows 2000 og Windows XP.

Installation af programmer på mere end et operativsystem

Hvis du installerer programmer på mere end et operativsystem, skal du behandle hvert enkelt operativsystem som en separat enhed. Alle de programmer og drivere, du vil bruge, skal installeres sammen med det operativsystem, hvor du vil bruge dem. Hvis du f.eks. vil bruge Microsoft Word under både Windows 98 og Windows XP på den samme computer, skal du starte Windows 98 og installere Microsoft Word. Derefter skal du genstarte computeren under Windows XP og installere Microsoft Word igen.


Bemærk! Windows 95 eller Windows 98 omkonfigurerer muligvis hardwareindstillingerne, når de bruges første gang, hvilket kan medføre problemer, når du starter Windows XP.

Angivelse af standardoperativsystemet ved start

Hvis der findes mere end ét operativsystem på computeren, kan du angive det operativsystem, du ønsker at bruge som standardoperativsystem, når du starter computeren:

 • Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på System.
 • Klik på Indstillinger under Start og Genoprettelse under fanen Avanceret.
 • Klik på det operativsystem, der skal bruges, når du starter eller genstarter computeren, på listen Standardoperativsystem under Systemstart.
 • Marker afkrydsningsfeltet Vis en liste over operativsystemer i, og angiv derefter, i hvor mange sekunder listen skal vises, før standardoperativsystemet startes automatisk.

  Hvis du vil redigere filen med startindstillinger manuelt, skal du klikke på Rediger. Microsoft anbefaler på det kraftigste, at du ikke ændrer filen med startindstillinger (Boot.ini). Hvis du gør det, risikerer du at gøre computeren ubrugelig.

Fejlfinding

 • Når du starter Microsoft Internet Explorer, lukkes Explorer muligvis, og du kan få vist en fejlmeddelelse, der minder om følgende:

  iexplore forårsagede en ugyldig sidefejl i modulet Kernel32.dll
  Denne fejlmeddelelse kan blive vist, hvis du installerer flere operativsystemer på en enkelt enhed.

  For at løse problemet skal du installere operativsystemerne på hver deres enhed.
 • Du kan ikke konfigurere computeren til at starte både Windows 95 og Windows 98 (eller Windows Me).

  Du kan ikke konfigurere en computer til at foretage multiple boot af Windows 95 og Windows 98 (eller Windows Me), da disse platforme benytter den samme startfil. Derfor understøttes multiple boot af Windows 95, Windows 98 og Windows Me samtidig ikke.
 • Når du starter computeren, vises startmenuen ikke, og du kan ikke starte Windows XP.

  Dette problem kan opstå, hvis du installerer Windows 95, Windows 98 eller Windows Me, når du har installeret Windows XP.

  For at løse problemet skal du reparere eller geninstallere Windows XP.OrdlisteStartpartition
Startpartitionen indeholder Windows-operativsystemet og dets supportfiler. Startpartitionen kan være identisk med systempartitionen, men behøver ikke at være det. Der er en, og kun en, systempartition, men der findes en startpartition for hvert operativsystem i et multiple boot-system.


Bemærk! På dynamiske diske kaldes dette for startenheden.

Yderligere oplysninger om disklager i Windows XP finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

314343 Grundlæggende kontra dynamisk disklager i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.

Se også: Systempartition, Enhed
Dual boot
En computerkonfiguration, der kan starte to forskellige operativsystemer.
Se også: Multiple boot
Udvidet partition
Udvidede partitioner blev udviklet som svar på behovet for mere end fire partitioner pr. diskdrev. En udvidet partition kan indeholde flere partitioner, og dermed udvides antallet af mulige partitioner på et enkelt drev. Et udvidet partition er en beholder til logiske drev, der er formateret og har fået tildelt drevbogstaver. Udvidede partitioner blev introduceret som følge af nye diskdrevs øgede kapacitet.

FAT (File Allocation Table)
Et filsystem, der benyttes af MS-DOS og andre Windows-baserede operativsystemer til organisering og håndtering af filer. Filallokeringstabellen (FAT) er en datastruktur, Windows opretter, når du formaterer en enhed ved hjælp af filsystemerne FAT eller FAT32. Windows gemmer oplysninger om hver fil i FAT, så filen kan hentes senere.

Se også: FAT32, Filsystem, NTFS-filsystem
FAT32
En afledning af FAT-filsystemet. FAT32 understøtter mindre klyngestørrelser og større enheder end FAT, hvilket resulterer i mere effektiv pladsallokering på FAT32-enheder.
Se også: FAT (File Allocation Table), NTFS-filsystem, Enhed
Filsystem
I et operativsystem er filsystemet den overordnede struktur, der bruges til at navngive, gemme og organisere filerne. NTFS, FAT og FAT32 er typer af filsystemer.
Se også: NTFS-filsystem, FAT, FAT32
Logisk partition
Logiske partitioner er de partitioner, der findes i en udvidet partition. Hvad angår brugen af dem, adskiller de sig ikke fra en ikke-udvidet primær partition. Antallet af logiske drev, der kan oprettes i en udvidet partition, er begrænset af antallet af tilgængelige drevbogstaver og den mængde harddiskplads, der er tilgængelig til oprettelse af drev.Multiple boot
En computerkonfiguration, der kan starte to forskellige operativsystemer.
Se også: Dual boot
NTFS-filsystem
Et avanceret filsystem, der giver ydeevne, sikkerhed (dvs. fil- og mappetilladelser), pålidelighed og avancerede funktioner, der ikke findes i nogen version af FAT. NTFS sikrer f.eks. ensartethed på enheden ved hjælp af almindelige teknikker til gendannelse og logføring af transaktioner. Hvis et system går ned, bruger NTFS sine oplysninger om logfiler og overvågningspunkter til at gendanne filsystemets ensartethed. I Windows 2000 og Windows XP leverer NTFS desuden avancerede funktioner som kryptering, genfortolkningspunkter, sparsefiler, USN-journal og diskkvotaer.

Se også: FAT32, FAT (File Allocation Table), FilsystemPrimær partition
En partition, der bruges til at starte et operativsystem. Primære partitioner er partitioner, der optager en af fire primære partitionsslots i diskdrevets partitionstabel. Du kan også bruge primære partitioner, der ikke indeholder operativsystemet.Systempartition
Systempartitionen refererer til den diskenhed, der indeholder de hardwarespecifikke filer, som er nødvendige for at starte Windows, f.eks. Ntldr, Boot.ini og Ntdetect.com. Systempartitionen kan være den samme enhed som startpartitionen, men behøver ikke at være det.


Bemærk! På dynamiske diske kaldes dette for systemenheden.


Se også: Startpartition, EnhedEnhed
En enhed er et lagerområde på en harddisk, der enten er en primær partition eller et logisk drev i en udvidet partition. En enhed formateres ved hjælp af et filsystem, f.eks. FAT eller NTFS, og enheden har fået tildelt et drevbogstav. Du kan få vist indholdet af en enhed ved at klikke på dens ikon i Windows Stifinder eller Denne computer. En enkelt harddisk kan indeholde flere enheder, og enheder kan også spænde over flere diske.
Se også: FAT (File Allocation Table), NTFS-filsystem

Egenskaber

Artikel-id: 306559 – Seneste udgave 26. sep. 2013 – Udgave 1

Feedback