Sådan foretages fejlfinding af hjemmenetværk i Windows XP

Sammenfatning

I denne artikel forklares det, hvordan du løser problemer, som du kan komme ud for med Microsoft Windows XP-hjemmenetværk. Lær, hvordan du udfører følgende fejlfindingsopgaver:
 • Sådan bruges Fejlfinding til hjemmenetværk og mindre kontornetværk.
 • Sådan identificeres netværkets struktur (topologi).
 • Sådan fejlfindes problemer med grundlæggende forbindelser eller fil- og udskriftsdeling.

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives, hvordan du udfører fejlfinding i et Microsoft Windows XP-baseret hjemmenetværk. Hvis du vil udføre fejlfinding i forbindelse med et problem med hjemmenetværk, skal du først bruge Windows XP Fejlfinding til hjemmenetværk og mindre kontornetværk i Hjælp og support. Det gør du ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start og derefter på Hjælp og support.
 2. Klik på Netværk og World Wide Web under Vælg et emne i Hjælp.
 3. Klik på Løse netværks- eller webproblemer under Netværk og World Wide Web, og klik derefter på Fejlfinding til hjemmenetværk og mindre kontornetværk.
Besvar spørgsmålene i fejlfindingsfunktionen. Spørgsmålene kan hjælpe dig med at nå frem til en løsning. Hvis fejlfindingsguiden ikke løser problemet, skal du følge de fejlfindingstrin, der beskrives i denne artikel.

Tilbage til toppen

Yderligere Information

Identifikation af, hvordan netværket er struktureret

Før du udfører fejlfinding i forbindelse med problemer i hjemmenetværk, skal du identificere netværkets topologi. Netværkstopologien vil sige, hvordan netværket er struktureret. Der findes mange almindelige topologier for hjemmenetværk:
 • Computerne er tilsluttet en hub, og der er ingen internetforbindelse. I denne konfiguration er computerne som regel tildelt IP-adresser i området 169.254.x.y, hvor
  x ogy er tal mellem 1 og 254.
 • Computerne er tilsluttet en hub. En af computerne har forbindelse til internettet. Denne forbindelse deles ved hjælp af Deling af internetforbindelse. Forbindelsen kan være en opkaldsforbindelse eller bredbåndsforbindelse (typisk xDSL eller kabelmodem). Med denne konfiguration vil den computer, der deler sin forbindelse, normalt tildele IP-adresser til andre computere i hjemmenetværket. Den computer, der deler sin forbindelse, vil have IP-adressen 192.168.0.1 konfigureret for det netværkskort, der er tilsluttet hjemmenetværket. Andre computere i netværket har adresser i området 192.168.0.x, hvorx er et tal mellem 2 og 254.
 • Computerne er tilsluttet en NAT-hardwareenhed (Network Address Translation), der har forbindelse til internettet. Med denne konfiguration modtager computerne normalt en IP-adresse fra NAT-enheden. NAT-enheden bruger adressen 192.168.0.1 og tildeler adresser til andre computere i området 192.168.0.x, hvorx er et tal mellem 2 og 254.
 • Computerne er tilsluttet en hub, og hubben har forbindelse til internettet via en bredbåndsforbindelse. Denne konfiguration kaldes også for et "edgeless" netværk. Med denne konfiguration har computerne på hjemmenetværket hver deres IP-adresse, som leveres af internetudbyderen. De anvendte adresser bestemmes af den enkelte internetudbyder.
 • Computerne er tilsluttet en hub, og hver computer har sin egen opkaldsforbindelse eller bredbåndsforbindelse til internettet. I denne konfiguration benytter computerne normalt automatisk tildelte IP-adresser til hjemmenetværkskortene. Netværkskortene tildeler normalt IP-adresser i området 169.254.x.y. Computerne bruger adresser, som tildeles af internetudbyderen, til internetforbindelserne.
Hvis du vil foretage fejlfinding af disse konfigurationer, skal du udføre to hovedtrin:
Tilbage til toppen

Fejlfinding af grundlæggende forbindelser

 1. Kontroller den fysiske forbindelse mellem computere. Der er synlige lys på bagsiden af hvert netværkskort i en pc. Disse lys angiver, at forbindelsen fungerer. Hvis du bruger hub eller omskifter (switch) til at forbinde computerne, skal du sikre dig, at hubben eller omskifteren er tændt, og lysene er tændt for hver enkelt klientforbindelse. Dette angiver en fungerende forbindelse.
 2. Kontroller, at TCP/IP er installeret på alle computerne. Dette er særligt vigtigt på Microsoft Windows 95-baserede computere. Windows 95-baserede computere har som standard ikke TCP/IP installeret. Hvis du bruger computere, der kører Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition, på netværket, kan du se efter TCP/IP med værktøjet Netværk i Kontrolpanel. Hvis TCP/IP ikke er installeret, skal du gøre det for at kunne kommunikere med Microsoft Windows XP-baserede computere på netværket. TCP/IP installeres altid i Windows XP.
 3. Find oplysninger om netværkskonfiguration på mindst to computere på netværket ved hjælp af status for netværkskort. Oplysningerne skal omfatte IP-adresserne. Det gør du ved at følge disse trin:
  1. Klik på Start, Kontrolpanel, Netværks- og internetforbindelser, og klik derefter på Netværksforbindelser.
  2. Find og højreklik på det ikon, der repræsenterer computerens forbindelse til hjemmenetværket, og klik derefter på Status.
  3. Klik på fanen Support, og noter IP-adressen.
  Hvis de tildelte IP-adresser ikke svarer til den topologi, som er beskrevet i afsnittet "Identifikation af, hvordan netværket er struktureret" i denne artikel, er den computer, der tildeler adresserne, muligvis ikke tilgængelig. Dette er sandsynligvis tilfældet, hvis adresser af typen 169.254.x.y findes i en konfiguration, hvor du ville forvente et andet adresseområde.

  Bemærk! Adresserne på hjemmenetværkskortet for hver computer bør være i samme interval. Hvis en computer får en adresse i området 192.168.0.x, og en anden får en adresse i området 169.254.x.y, skal du finde ud af, hvilken adresse der er korrekt, baseret på netværkstopologien. Udfør fejlfinding på den computer, der har den forkerte adresse

  Bemærk! For Windows 95-baserede computere i et netværk, der benytter adresser i området 169.254.x.y , skal du konfigurere IP-adresserne manuelt. Oplysninger om, hvordan du gør dette, finder du i onlinehjælpen i Windows 95.
 4. Kontroller, at Firewall til internetforbindelse eller Windows Firewall ikke er aktiveret på det netværkskort, du bruger til at slutte computerne til hjemmenetværket. Hvis disse funktioner er aktiveret for disse netværkskort, kan du ikke oprette forbindelse til fælles ressourcer på netværkscomputerne.

  "Edgeless" netværk er et særtilfælde. Brug Firewall til internetforbindelse i "Edgeless" netværk. Du skal imidlertid træffe yderligere foranstaltninger for at aktivere forbindelserne i hjemmenetværket.
 5. Brug kommandoen ping til at kontrollere forbindelsen mellem to computere i netværket. Det gør du ved at følge disse trin:
  1. På en af computerne skal du klikke på Start, klikke på Kør, indtaste cmd og derefter klikke på OK.
  2. På kommandoprompten skal du skrive ping
   x.x.x.x
   (hvor
   x.x.x.x er den anden computers IP-adresse) og derefter trykke på ENTER. Du modtager flere svar fra den anden computer. Du kan f.eks. modtage følgende svar:
   Svar fra x.x.x.x: byte=32 tid<1ms TTL=128 
   Hvis du ikke modtager disse svar, eller hvis du modtager meddelelsen "Anmodning fik timeout", kan der være problemer på den lokale computer. Udfør næste trin for at teste den lokale computer. Hvis kommandoen ping lykkes, fungerer forbindelsen mellem computerne, og du kan springe næste trin over.
  3. Test den lokale computer. Det gør du ved at indtastepingx.x.x.x (hvor
   x.x.x.x er den lokale computers IP-adresse) og derefter trykke på ENTER. Hvis du modtager svar, er netværkskortet installeret korrekt, og TCP/IP-protokolstakken fungerer sandsynligvis korrekt. Ellers skal du udføre fejlfinding af netværkskortet. Det er måske ikke installeret korrekt, eller TCP/IP-protokolstakken kan være beskadiget.

   Yderligere oplysninger om fejlfinding af enheder ved hjælp af Enhedshåndtering finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   283658 Sådan håndteres enheder i Windows XP

   Yderligere oplysninger om, hvordan du nulstiller TCP/IP-protokolstakken, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   299357 Sådan nulstilles TCP/IP i Windows XP

  4. Når du kan pinge den anden computer ved hjælp af dens IP-adresse, skal du pinge den ved hjælp af dens computernavn. Du finder en computers navn ved at højreklikke på Denne computer på skrivebordet, klikke på Egenskaber og derefter klikke på fanen Computernavn. Du pinger en computer ved navn ved at indtaste ping
   computernavn
   (hvor
   computernavn er navnet på fjerncomputeren) og derefter trykke på ENTER. Hvis du modtager svar, er der forbindelse og navnefortolkning mellem computerne.
Når du har bekræftet forbindelsen og navnefortolkningen mellem computerne, kan du udføre fejlfinding af forbindelsen for fil- og udskriftsdeling.

Tilbage til toppen

Fejlfinding af fil- og udskriftsdeling

Du kan dele filer og printere mellem computere i et hjemmenetværk. Følg disse trin for at teste funktionaliteten af fil- og udskriftsdeling.
 1. Kør guiden Netværksinstallation på hver enkelt computer på netværket for at konfigurere fil- og udskriftsdeling.

  Yderligere oplysninger om guiden Netværksinstallation finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  308522 Beskrivelse af guiden Netværksinstallation i Windows (artiklen er evt. på engelsk)

 2. Sørg for, at fildeling er konfigureret korrekt på computeren.

  Yderligere oplysninger om, hvordan du udfører fejlfinding af fildeling og sørger for korrekt konfiguration på computeren, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  304040 Sådan konfigureres fildeling i Windows XP

  I KB304040 skal du især koncentrere dig om afsnittet "Fejlfinding af fildeling i Windows XP".

  Bemærk! Al netværksadgang til en Windows XP Home Edition-baseret computer i en arbejdsgruppe eller til en Windows XP Professional-baseret computer i en arbejdsgruppe benytter gæstekontoen. Før du fortsætter med fejlfindingen, skal du sørge for, at gæstekontoen er konfigureret til netværksadgang. Det gør du ved at følge disse trin:
  1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
  2. Indtast følgende kommando, og tryk derefter på ENTER:
   net user gæst
  3. Hvis kontoen er aktiv, vises en linje i kommandoens output i lighed med følgende:
   Kontoen er aktiv               Ja 
  4. Hvis kontoen ikke er aktiv, skal du benytte følgende kommando til at give gæstekontoen netværksadgang:
   net user gæst /active:yes
  5. Efter kommandoen returneres følgende tekst:
   Kommandoen blev udført. 
  Hvis du modtager et andet svar, skal du sørge for at være logget på som Administrator og derefter sikre dig, at du har skrevet kommandoen korrekt, før du prøver igen.
 3. Når du har bekræftet konfigurationen, skal du finde computernavnet på hver computer og derefter sørge for, at en mappe deles mellem computerne. Det gør du ved at følge disse trin:
  1. Klik på Start, klik på Kør, indtast sysdm.cpl, og klik derefter på OK.
  2. Læg mærke til computernavnet på linjen "Det fulde computernavn" under fanen Computernavn.
  3. Du finder ud af, om en mappe er delt, ved at klikke på Start, klikke på Kør, skrive fsmgmt.msc og derefter klikke på OK.
  4. Klik på Shares i venstre rude.

   Der vises en liste over delte mapper i højre rude. Noter et sharenavn for hver computer.
 4. Test en forbindelse fra en computer til en anden. Klik på Start, klik på Kør, skriv \\computernavn (hvor
  computernavn er navnet på fjerncomputeren), og tryk derefter på ENTER. Der åbnes et vindue med et ikon for hver delt mappe på computeren. Åbn en share for at få bekræftet, at forbindelsen fungerer. Hvis du ikke kan åbne en delt mappe, skal du teste i modsatte retning mellem computerne eller mellem andre computere for at sikre dig, at problemet ikke skyldes en bestemt computer på netværket.
 5. Hvis du stadig ikke kan få forbindelse til den anden computer, skal du teste det igen, men udskift navnetcomputernavn med navnet på den lokale computer. Det tester den lokale forbindelse. Der vises et vindue med et ikon for hver delt mappe på computeren. Prøv at åbne et af sharene for at kontrollere, at du har adgang.

  Hvis det vindue, der indeholder sharene på computeren, ikke vises, eller hvis du får en fejlmeddelelse, skal du søge i Microsoft Knowledge Base efter yderligere oplysninger om den specifikke fejlmeddelelse, du har modtaget. Hvis du vil søge i Microsoft Knowledge Base, skal du besøge følgende Microsoft-websted og derefter klikke på Support:
 6. Hvis du ikke får vist en fejlmeddelelse, eller hvis du ikke kan finde relaterede oplysninger i Microsoft Knowledge Base, skal du se i logfilen for guiden Netværksinstallation og søge efter fejl i alle trin, der er mislykket. Hvis du vil åbne logfilen, skal du klikke på Start, klikke på Kør, skrive %SystemRoot%\nsw.log og derefter trykke på ENTER. Hvis der er registreret fejl i loggen, skal du søge i Microsoft Knowledge Base efter yderligere oplysninger om, hvordan du manuelt konfigurerer computeren med korrekte indstillinger.
 7. Hvis filen Nsw.log ikke giver dig oplysninger om problemet, skal du se efter fejl i systemloggen og rette disse fejl.
Yderligere oplysninger om brug af Logbog til at søge efter indgange i systemloggen finder du ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
308427 Sådan vises og administreres hændelseslogfiler i Logbog i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)

Tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 308007 – Seneste udgave 14. jun. 2005 – Udgave 1

Feedback