Ressourcer til fejlfinding af lukningsproblemer i Windows XP

INTRODUKTION

I denne artikel henvises til ressourcer, der kan anvendes til fejlfinding af lukningsproblemer Windows XP. Når du har udført trinene i hver artikel i et afsnit, skal du undersøge, om du har løst problemet ved enten at lukke eller genstarte computeren. Hvis du stadig ikke kan lukke eller genstarte computeren, skal du fortsætte med næste afsnit i den angivne rækkefølge. Prøv at lukke eller genstarte computeren ved afslutningen af hvert afsnit.

Tilbage til toppen

Yderligere Information

Når du lukker eller genstarter computeren, får du vist en fejlmeddelelse

Du kan løse problemet ved hjælp af en af de metoder, der beskrives i de følgende afsnit.

Metode 1: Konfigurer Windows, så den fil eller tjeneste, der nævnes i fejlmeddelelsen, ikke indlæses


Hvis fejlmeddelelsen henviser til en fil eller en tjeneste, kan filen eller tjenesten være angivet på en liste under en af fanerne i systemkonfigurationsprogrammet (Msconfig.exe). Hvis filen eller tjenesten er angivet på en liste, skal du deaktivere den ved at følge den fremgangsmåde, der skitseres i den anden artikel, der nævnes i dette afsnit. Hvis filen eller tjenesten ikke står på nogen liste, skal du fortsætte med det næste fejlfindingstrin i denne artikel.

Yderligere oplysninger om deaktivering af en fil eller en tjeneste ved hjælp af systemkonfigurationsprogrammet finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base.

310353 Sådan udføres en ren start i Windows XP

Yderligere oplysninger om, hvordan du deaktiverer tjenester via Computeradministration, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

310602 Sådan deaktiveres en tjeneste eller en enhed, der forhindrer Windows i at starte (artiklen er evt. på engelsk)

Kontakt producenten af den fejlbehæftede tjeneste for at få yderligere oplysninger.


Bemærk Yderlige oplysninger om den fil eller tjeneste, der er årsag til problemet, kan du få ved at kontakte en medarbejder hos Microsoft Produktsupport for at få hjælp. Du kan få oplysninger om, hvordan du kontakter en af Microsofts supportmedarbejdere, på følgende Microsoft-websted: Hvis OEM-producenten (Original Equipment Manufacturer) af din computer har installeret Windows XP, skal du kontakte denne producent for at få hjælp til at løse problemet.


Metode 2: Undersøg, om et program er blevet fjernet for nylig fra computeren


Hvis du for nylig har fjernet et program eller en Windows-komponent fra computeren ved manuelt at slette programmet eller komponenten, kan problemet skyldes relaterede oplysninger, der stadig findes på computeren. Geninstaller programmet eller komponenten, og brug derefter enten værktøjet Tilføj eller fjern programmer, eller følg producentens vejledning til at fjerne programmet eller komponenten.

Sådan fjerner du et program fra computeren:
  1. Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Tilføj eller fjern programmer.
  2. Klik i programlisten på det program, du vil fjerne, og klik derefter på Rediger/fjern.
  3. Klik på Ja, når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil fjerne programmet.

Hvis programmet ikke er angivet i værktøjet Tilføj eller Fjern programmer, skal du kontakte producenten for at få vejledning i, hvordan programmet fjernes.


Tilbage til toppen

Computeren holder op med at reagere, når du prøver at lukke eller genstarte den

Du kan løse problemet ved hjælp af en af de metoder, der beskrives i de følgende afsnit.

Metode 1: Prøv at lukke eller genstarte computeren i fejlsikret tilstand

Yderligere oplysninger om fejlfinding af Windows XP ved hjælp af fejlsikret tilstand finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

315222 Beskrivelse af startmulighederne i fejlsikret tilstand i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)

310602 Sådan deaktiveres en tjeneste eller en enhed, der forhindrer Windows i at starte (artiklen er evt. på engelsk)
Bemærk! Hvis du kan lukke eller genstarte computeren fra fejlsikret tilstand, skal du fortsætte med næste afsnit for at foretage fejlfinding af mulige driverproblemer.

Metode 2: Brug Enhedshåndtering til at finde ud af, om problemet skyldes en enhedsdriver

Du kan bruge Enhedshåndtering til at undersøge og ændre enheder, der konfigureres ved hjælp af software. Bemærk, at hvis hardwareenhederne bruger jumperstikben eller DIP-omskiftere, skal du konfigurere enheden manuelt.


Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

310126 Fejlfindingsenhed i konflikt med Enhedshåndtering (artiklen er evt. på engelsk)

314464 Sådan foretages fejlfinding af ukendte enheder, der er angivet i Enhedshåndtering (artiklen er evt. på engelsk)

Metode 3: Prøv at gendanne Windows XP ved hjælp af Systemgendannelse

Du kan bruge værktøjet Systemgendannelse til at gendanne computerens tidligere indstillinger. Systemgendannelse tager et "snapshot" af de vigtige systemfiler og visse programfiler og gemmer disse oplysninger som gendannelsespunkter. Du kan bruge gendannelsespunkterne til at gendanne en tidligere tilstand i Windows XP.

Yderligere oplysninger om brugen af værktøjet Systemgendannelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

306084 Sådan gendannes operativsystemet Windows XP til en tidligere tilstand (artiklen er evt. på engelsk)Hvis du vil have yderligere oplysninger om Systemgendannelse, skal du klikke på Hjælp og support i menuen Start. Skriv systemgendannelse i feltet Søg, og tryk derefter på ENTER.

Metode 4: Prøv at gendanne Windows XP ved at bruge den sidst kendte fungerende konfiguration

Hvis Windows ikke starter, skal du genstarte Windows ved at bruge den sidst kendte fungerende konfiguration:

  1. Start computeren, og når Windows begynder at starte, skal du trykke på F8 for at få vist menuen Avancerede indstillinger for Windows XP .
  2. Brug piletasterne til at vælge Sidste kendte fungerende konfiguration (de seneste indstillinger, der fungerede), og tryk derefter på ENTER.
  3. Hvis der vises en startmenu, skal du bruge piletasterne til at vælge Microsoft Windows XP og derefter trykke på ENTER.

    Windows XP starter computeren ved hjælp af de oplysninger i registreringsdatabasen, der blev gemt, da computeren sidst blev lukket.

Metode 5: Prøv at reparere installationen af Windows XP ved at udføre en lokal opgradering


Du kan reparere en beskadiget Windows-installation ved at køre Windows Installation fra Windows XP-cd-rom'en.

Yderligere oplysninger om, hvordan du udfører en lokal opgradering af Windows XP, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

315341 Sådan udføres en lokal opgradering (geninstallation) af Windows XP

Metode 6: Kontroller, om CMOS/BIOS-indstillingerne er korrekte

Advarsel! Denne fremgangsmåde kan omfatte ændring af CMOS-indstillingerne (Complementary Metal Oxide Semiconductor) og redigering af BIOS-indstillingerne (Basic Input/Output System). Forkerte ændringer af computerens BIOS kan give alvorlige problemer. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der er forårsaget af ændringer af BIOS'en, kan løses. Ændring af CMOS-indstillingerne sker på egen risiko.

Forkerte eller beskadigede CMOS- og BIOS-indstillinger kan forårsage start- og lukningsproblemer. Microsoft kan ikke give særlig vejledning i ændring af dine CMOS- og BIOS-indstillinger, fordi disse indstillinger er specifikke for din computer.

Hvis du vil have oplysninger om de korrekte CMOS- og BIOS-indstillinger for din computer og om, hvordan du kan kontrollere og ændre disse indstillinger, skal du se i dokumentationen til computeren eller kontakte computerproducenten.

Bemærk! Et beskadiget eller utilstrækkelig opladet internt batteri kan beskadige CMOS- eller BIOS-indstillinger.


Metode 7: Kontroller, at harddisken eller filsystemet ikke er beskadiget


Du kan måske løse problemet ved at starte computeren fra Windows XP-cd-rom'en, indlæse Microsoft Genoprettelseskonsol og derefter bruge kommandolinjefunktionen Chkdsk.

Vigtigt! Microsoft anbefaler, at kun erfarne brugere eller administratorer bruger genoprettelseskonsollen. Du skal kende administratorens adgangskode for at anvende genoprettelseskonsollen.

Yderligere oplysninger om, hvordan du kontrollerer og reparerer en beskadiget harddisk ved hjælp af Chkdsk, finder du i afsnittene 'Sådan bruges Genoprettelseskonsol' og 'Sådan bruges genoprettelseskonsollens kommandoprompt' i næste artikel ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

307654 Sådan installeres og bruges Genoprettelseskonsol i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)

Bemærk! Hvis kommandoen Chkdsk rapporterer, at den ikke kan få adgang til harddisken, er der måske en hardwarefejl. Kontroller alle kabeltilslutninger og eventuelle jumperindstillinger på drevet. Kontakt enten en computertekniker eller producenten af computeren for at få mere hjælp.


Hvis kommandoen chkdsk rapporterer, at det ikke er muligt at løse alle harddiskproblemerne, er dit filsystem eller din MBR (Master Boot Record) måske beskadiget, eller du kan måske ikke længere få adgang til den. Undersøg relevante kommandoer i genoprettelseskonsollen, f.eks. fixmbr and fixboot, kontakt en datagenoprettelsestjeneste, eller ompartitioner og omformater harddisken.


Bemærk! Hvis du ompartitionerer og omformaterer harddisken, mister du alle diskens oplysninger.

Vigtigt! Du kan få mere hjælp til at løse dette problem ved at kontakte enten computerproducenten eller en medarbejder hos Microsoft Produktsupport.

Microsoft anbefaler, at du søger om hjælp til reparation af din computer udelukkende hos professionelle teknikere. Hvis du lader din computer reparere af ikke-uddannede personer, kan det gøre garantien på computeren ugyldig.


Tilbage til toppen

Computeren genstarter uventet eller genstarter, når du prøver at lukke den

Yderligere oplysninger om uventede genstarter i Windows XP finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

320299 Windows XP genstarter uventet eller genstarter, når du prøver at lukke computeren (artiklen er evt. på engelsk)

Tilbage til toppen

Anbefalede artikler i Microsoft Knowledge Base

317673 Computeren hænger, hvis USB-musens indstilling Selektiv suspendering er aktiveret (artiklen er evt. på engelsk)
315664 Computeren lukkes ikke korrekt, hvis Selektiv suspendering er aktiveret (artiklen er evt. på engelsk)
314101 Computeren hænger under nedlukning eller viser fejlmeddelelsen "Kan ikke finde tilstrækkelige ledige ressourcer" (artiklen er evt. på engelsk)
313290 Computeren kan måske ikke lukkes ned, når du har opgraderet til Windows XP
311787 Computeren holder muligvis op med at reagere, når du lukker den ned og kun bruger 802.1x-protokollen til brugergodkendelse (artiklen er evt. på engelsk)
311806 Windows XP genstarter, når du prøver at lukke computeren ned
310117 Computeren slukkes, når du lukker Windows ned (artiklen er evt. på engelsk)
307274 Windows XP holder op med at reagere (hænger) under lukning af Windows
305788 Sådan forøges lukketiden i Windows XP, så processerne kan afsluttes korrekt
306084 Sådan gendannes operativsystemet Windows XP til en tidligere tilstand (artiklen er evt. på engelsk)
310126 Fejlfindingsenhed i konflikt med Enhedshåndtering (artiklen er evt. på engelsk)
314464 Sådan foretages fejlfinding af ukendte enheder, der er angivet i Enhedshåndtering (artiklen er evt. på engelsk)
Tilbage til toppen

Sådan bruges webstedet Microsoft Produktsupport til at finde en løsning

Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge trinene i denne artikel eller ved hjælp af oplysningerne i de anbefalede artikler i Microsoft Knowledge Base, kan du bruge webstedet Microsoft Produktsupport til at finde en løsning på problemet. Webstedet Microsoft Produktsupport indeholder følgende tjenester:

Tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 308029 – Seneste udgave 20. mar. 2008 – Udgave 1

Feedback