Moderne livscykluspolitik


Back to the Microsoft Lifecycle Policy home page

 

Den moderne livscykluspolitik dækker produkter og tjenester, der er serviceret, og som understøttes hele tiden. Under denne politik opretholdes supporten til produktet eller tjenesten, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  1. Kunderne skal holde sig ajour i overensstemmelse med kravene til systemservicering og licens, der er udgivet til produktet eller tjenesten.
  2. Kunderne skal være licenserede for at kunne bruge produktet eller tjenesten.
  3. Microsoft skal for nuværende tilbyde support til produktet eller tjenesten.


Meddelelse om ændring

Ændringer af disse produkter og tjenester kan være hyppige og kræver, at kunderne skal varsles om kommende ændringer til deres produkt eller tjeneste.

For produkter og tjenester, der er omfattet af den moderne livscykluspolitik, er Microsofts politik at levere et varsel på mindst 30 dage (medmindre andet er angivet), når kunder skal træffe foranstaltninger for at undgå væsentlige forringelser i den normale brug af produktet eller tjenesten.

Se disse oversigter for at finde oplysninger om kommende funktioner og udgaver:

  1. O365: http://fasttrack.microsoft.com/roadmap (brug roadmap.office.com)
  2. Cloud-platform: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/roadmap-public-preview
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com


Kontinuitet og overflytning

For produkter, der er omfattet af den moderne livscykluspolitik, giver Microsoft besked, mindst 12 måneder før supporten ophører, hvis ingen efterfølgende produkter eller tjenester tilbydes – med undtagelse af gratis tjenester eller eksempeludgaver.

Microsoft vil fortsat at yde servicering og support for en bestemt tidsperiode for produkter under eksisterende livscykluspolitikker (f.eks. livscykluspolitikken for erhvervskunder, udviklere samt computeroperativsystemer). Produkter, som allerede er lanceret med eksisterende livscykluspolitikker, vil fortsat understøttes i forhold til den annoncerede slutdato for ophør af support.

Se Ofte stillede spørgsmål om moderne politik for at få flere oplysninger.

The information on this page is subject to the Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Return to this site periodically to review any such changes.