Sådan tilføjes, redigeres eller slettes undernøgler og værdier i registreringsdatabasen ved hjælp af en .reg-fil

Bemærk!
 • Artiklen henvender sig til erfarne brugere, administratorer og IT-fagfolk.
 • Import af registreringsfiler (.reg) er en funktion i Regedit.exe, som ikke understøttes af Regedt32.exe. Du kan bruge Regedit.exe til at foretage nogle ændringer af registreringsdatabasen på en Windows NT 4.0-baseret eller Windows 2000-baseret computer, men visse ændringer kræver Regedt32.exe. Du kan f.eks. ikke tilføje eller ændre værdier for REG_EXPAND_SZ eller REG_MULTI_SZ med Regedit.exe på en Windows NT 4.0-baseret eller Windows 2000-baseret computer. Regedt32.exe er den primære registreringseditor til Windows NT 4.0 og Windows 2000. Hvis du skal bruge Regedt32.exe, kan du ikke bruge registreringsfiler (.reg) til at ændre registreringsdatabasen. Du kan finde flere oplysninger om forskellene mellem Regedit.exe og Regedt32.exe ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  141377 Forskelle mellem Regedit.exe og Regedt32.exe. Artiklen er evt. på engelsk.

DENNE ARTIKEL INDEHOLDER

Sammenfatning

Vigtigt! I det følgende finder du en fremgangsmåde til redigering af registreringsdatabasen. Der kan dog opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Du skal derfor være meget omhyggelig med at følge den angivne fremgangsmåde. Som en ekstra sikkerhed bør du oprette en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Det giver dig mulighed for at gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres og gendannes registreringsdatabasen i Windows
I denne artikel beskrives trin for trin, hvordan du tilføjer, redigerer eller sletter undernøgler og værdier i registreringsdatabasen ved hjælp af en registreringsfil (.reg). Regedit.exe bruger .reg-filer til at importere og eksportere undernøgler og værdier i registreringsdatabasen. Du kan bruge disse .reg-filer til at fjerndistribuere ændringer i registreringsdatabasen til mange Windows-baserede computere. Når du kører en .reg-fil, flettes filens indhold ind i den lokale registreringsdatabase. Du skal derfor være forsigtig, når du distribuerer .reg-filer.

Syntaks for .reg-filer

En .reg-fil har følgende syntaks:

RegistreringsdatabaseEditorVersion
Tom linje
[RegistreringsdatabaseSti1]

"DataElementNavn1"="DataType1:DataVærdi1"
DataElementNavn2"="DataType2:DataVærdi2"
Tom linje
[RegistreringsdatabaseSti2]

"DataElementNavn3"="DataType3:DataVærdi3"

hvor:

RegistreringsdatabaseEditorVersion enten er "Windows Registry Editor Version 5.00" til Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003 eller "REGEDIT4" til Windows 98 og Windows NT 4.0. Headeren "REGEDIT4" fungerer også på Windows 2000-baserede, Windows XP-baserede og Windows Server 2003-baserede computere.

Tom linje er en tom linje. Denne linje identificerer starten på en ny registreringsdatabasesti. Hver enkelt nøgle eller undernøgle er en ny registreringsdatabasesti. Hvis der findes flere nøgler i .reg-filen, kan tomme linjer hjælpe dig med at undersøge og foretage fejlfinding af indholdet.

RegistreringsdatabaseStix er stien til den undernøgle, der indeholder den første værdi, som importeres. Sæt stien i kantede parenteser, og adskil de enkelte niveauer i hierarkiet ved hjælp af en omvendt skråstreg. Eksempel:
[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
En .reg-fil kan indeholde mange registreringsdatabasestier. Hvis den nederste del af hierarkiet i stisætningen ikke findes i registreringsdatabasen, oprettes der en ny undernøgle. Registreringsfilernes indhold sendes til registreringsdatabasen i den rækkefølge, du indtaster dem. Hvis du vil oprette en ny undernøgle med en anden undernøgle under den, skal du derfor indtaste linjerne i den rigtige rækkefølge.

DataElementNavnx er navnet på det dataelement, der skal importeres. Hvis et dataelement i filen ikke findes i registreringsdatabasen, tilføjes det af .reg-filen (med dataelementets værdi). Hvis et dataelement ikke findes, overskrives den eksisterende værdi af værdien i .reg-filen. Dataelementets navn er omgivet af anførselstegn. Et lighedstegn (=) følger umiddelbart efter dataelementets navn.

DataTypex er registreringsdatabaseværdiens datatype og følger umiddelbart efter lighedstegnet. Ved alle andre datatyper undtagen REG_SZ (en strengværdi) følger der et kolon umiddelbart efter datatypen. Hvis datatypen er REG_SZ, skal du ikke medtage datatypeværdien eller kolonet. I det tilfælde antager Regedit.exe, at datatypen er REG_SZ. I nedenstående tabel vises de almindelige typer registreringsdatabasedata:
DatatypeDatatype i .reg
REG_BINARYhexadecimal
REG_DWORDdword
REG_EXPAND_SZhexadecimal(2)
REG_MULTI_SZhexadecimal(7)
Du kan finde flere oplysninger om de forskellige typer registreringsdatabasedata ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen.

DataVærdix følger umiddelbart efter kolonet (eller lighedstegnet med REG_SZ) og skal være i det relevante format (f.eks. streng eller hexadecimal). Brug hexadecimalformat til binære dataelementer.

Bemærk! Du kan indtaste flere dataelementlinjer for den samme registreringsdatabasesti.

Bemærk! Registreringsdatabasefilen bør indeholde en tom linje i bunden af filen.Tilføjelse af undernøgler i registreringsdatabasen eller tilføjelse og ændring af værdier i registreringsdatabasen

Hvis du vil føje en undernøgle til registreringsdatabasen eller vil tilføje eller ændre en værdi i registreringsdatabasen, skal du foretage de nødvendige ændringer i registreringsdatabasen og derefter eksportere den eller de relevante undernøgler. Eksporterede undernøgler i registreringsdatabasen gemmes automatisk som .reg-filer. Følg disse trin, hvis du vil foretage ændringer af registreringsdatabasen og eksportere ændringerne til en .reg-fil:

 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Find og klik på den undernøgle, der indeholder det eller de elementer i registreringsdatabasen, du vil ændre.
 3. Klik på Filer, og klik derefter på Eksport.

  Derved oprettes der en sikkerhedskopi af undernøglen, inden du foretager eventuelle ændringer. Filen kan importeres tilbage til registreringsdatabasen på et senere tidspunkt, hvis ændringerne forårsager problemer.
 4. Skriv et filnavn i feltet Filnavn, der skal bruges til at gemme .reg-filen sammen med de oprindelige elementer i registreringsdatabasen, og klik derefter på Gem.

  Bemærk! Brug et filnavn, der minder dig om indholdet, f.eks. en reference til navnet på undernøglen.
 5. Tilføj eller rediger de ønskede registreringsdatabaseelementer i ruden til højre.
 6. Gentag trin 3 og 4 for at eksportere undernøglen igen, men brug et andet filnavn til .reg-filen. Du kan bruge denne .reg-fil til at foretage ændringer i registreringsdatabasen på en anden computer.
 7. Test ændringerne på den lokale computer. Hvis de forårsager problemer, skal du dobbeltklikke på den fil, der indeholder sikkerhedskopien af de oprindelige registreringsdatabasedata, for at gendanne registreringsdatabasens oprindelige tilstand. Hvis ændringerne fungerer som forventet, kan du distribuere den .reg-fil, du har oprettet under trin 6, til andre computere ved hjælp af metoderne i afsnittet "Distribution af ændringer i registreringsdatabasen" i denne artikel.

Sletning af nøgler og værdier i registreringsdatabasen

Hvis du vil slette en nøgle i registreringsdatabasen med en .reg-fil, skal du sætte en bindestreg (-) foran den pågældende RegistreringsdatabaseSti i .reg-filen. Hvis du f.eks. vil slette undernøglen Test i følgende nøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
, skal du sætte en bindestreg foran følgende registreringsdatabasenøgle i .reg-filen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Følgende eksempel har en .reg-fil, der kan udføre denne opgave.
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test]
Hvis du vil slette en værdi i registreringsdatabasen med en .reg-fil, skal du sætte en bindestreg (-) efter det lighedstegn, der følger efter det pågældende DataElementNavn i .reg-filen. Hvis du f.eks. vil slette registreringsdatabaseværdien TestValue i følgende nøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
, skal du sætte en bindestreg efter "TestValue"= i .reg-filen. Følgende eksempel har en .reg-fil, der kan udføre denne opgave.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
"TestValue"=-
Hvis du vil oprette .reg-filen, skal du bruge Regedit.exe til at eksportere den nøgle i registreringsdatabasen, du vil slette, og derefter skal du bruge Notesblok til at redigere .reg-filen og indsætte bindestregen.

Omdøbning af registreringsdatabasenøgler og -værdier

Hvis du vil omdøbe en nøgle eller værdi, skal du slette nøglen eller værdien og derefter oprette en ny nøgle eller værdi med det nye navn.

Distribution af ændringer i registreringsdatabasen

Du kan sende en .reg-fil til brugere i en e-mail, placere en .reg-fil på et netværksshare og dirigere brugere til netværkssharet for at køre det. Du kan også føje en kommando til brugernes logonscripts for automatisk at importere .reg-filen, når de logger på. Når brugerne kører .reg-filen, vises følgende meddelelser:
Registreringseditor
Er du sikker på, at du vil føje oplysningerne i stien til registreringsfilen til registreringsdatabasen?
Hvis brugeren klikker på Ja, vises følgende meddelelse:
Registreringseditor
Oplysningerne i stien til registreringsfilen er gemt i registreringsdatabasen.
Regedit.exe understøtter kommandolinjeparameteren /s for ikke at vise disse meddelelser. Hvis du f.eks. vil køre .reg-filen automatisk (med parameteren /s) fra en batchfil med logonscripts, skal du bruge følgende syntaks:
regedit.exe /s stien til registreringsfilen
Du kan også bruge Gruppepolitik eller Systempolitik til at distribuere ændringerne i registreringsdatabasen på tværs af netværket. Du kan finde flere oplysninger på følgende Microsoft-websted:Bemærk! Hvis ændringerne fungerer, kan du sende registreringsfilen til de relevante brugere på netværket.

Egenskaber

Artikel-id: 310516 – Seneste udgave 8. jan. 2014 – Udgave 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate for Embedded Systems

Feedback