Sådan hentes startdisketter til Windows XP Installation

Hvis du fortsat ønsker at modtage sikkerhedsopdateringer til Windows, skal du sikre dig, at du kører Windows XP med SP3 (Service Pack 3). Du kan finde flere oplysninger på følgende Microsoft-webside: Support ophører til nogle versioner af Windows

INTRODUKTION

Du kan hente startdisketter til Windows XP på Microsoft-webstedet. Vi har gjort startdisketterne til installationen tilgængelige, så du kan køre installationsprogrammet på computere, hvor det ikke er muligt at bruge en start-cd. Hvis du kan starte computeren fra en cd-rom eller fra en netværksbaseret installation, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger disse installationsmetoder i stedet.


Fremtidige produkter vil ikke længere understøtte installation via startdisketter. Installation af fremtidige Microsoft-operativsystemer vil kræve, at det er muligt at starte fra cd-drevet eller via PXE-start fra netværket. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger PXE-start, på følgende Microsoft-websted:

Sådan anskaffes en erstatningsdiskette

Hvis du har købt Windows XP inden for de seneste 30 dage, kan du muligvis returnere det til den forretning, hvor du har købt det, og få en erstatningsdiskette under Microsofts 30-dages garanti, som giver dig ret til at få pengene tilbage. Du kan finde oplysninger om denne 30-dages garanti på emballagen.

Hvis du befinder dig i USA, kan du også få en erstatningsdiskette ved at kontakte Microsoft Order Desk på telefon (800) 360-7561 og anmode om at få en erstatningsdiskette i stedet for den beskadigede disk. Hvis du befinder dig uden for USA, skal du kontakte den lokale Microsoft-afdeling i dit område. Du kan finde din lokale afdeling ved at gå til følgende Microsoft World Wide Offices-websted:

Yderligere Information

Hvem bør hente installationsdisketterne?

Du bør hente installationsdisketterne, hvis alle følgende forhold gør sig gældende:
  • Du installerer en ny fuld version af Windows XP.

    Bemærk! Du har ikke brug for installationsdisketterne til en opgraderingsinstallation af Windows XP.
  • Du har et fungerende cd-drev, men du kan ikke starte computeren fra cd-rom'en.
  • Du kan starte computeren fra et diskettedrev.
Bemærk! Installations-cd-rom'en til Windows XP er en startdisk, som kan bruges til at starte Windows. Når du starter computeren ved hjælp af installations-cd-rom'en til Windows XP, kan du genoprette systemsoftwaren ved hjælp af Windows Genoprettelseskonsol. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

314058 Beskrivelse af Windows XP Genoprettelseskonsol

Trin til overførsel, oprettelse og brug af installationsdisketterne

Der er seks startdisketter til Windows XP Installation. Du skal have de filer og drivere, som disse disketter indeholder, for at få adgang til cd-drevet og påbegynde installationsprocessen.

Trin 1: Hent programmet til installationsdisketterne

Hent den version af installationsdisketterne, som svarer til din version af Windows XP-cd-rom'en. Versionen er angivet på cd-rom'en, herunder oplysninger om, hvilken eventuel servicepakke den indeholder.
Oprindelig version af Windows XP
Oplysninger om tilgængelige startdisketteversioner, der kan hentes på internettet, finder du på følgende Microsoft-websteder:
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Bemærk! Windows XP-cd-rom'er med SP1 har teksten "med Service Pack 1" på cd-rom'en.

Oplysninger om tilgængelige startdisketteversioner, der kan hentes via internettet, finder du ved at besøge følgende Microsoft-websteder:
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Oplysninger om tilgængelige startdisketteversioner, der kan hentes via internettet, finder du ved at besøge følgende Microsoft-websteder:

Kør programmet til installationsdisketterne for at oprette installationsdisketterne

Når du henter installationsdisketterne, indeholder overførslen kun én stor programfil. Når du kører den hentede fil, pakkes filerne ud. Der vises følgende meddelelse:
Dette program opretter startdisketterne til installationsprogrammet til Windows XP. Du skal bruge 6 tomme, formaterede high-density-disketter til at oprette disketterne.

Angiv det diskettedrev, billederne skal kopieres til:
Skriv drevbogstavet på diskettedrevet (typisk er det A). Når du har skrevet bogstavet på diskettedrevet, vises følgende meddelelse:
Indsæt en af disse disketter i drev drevbogstav:. Denne diskette bliver startdiskette for Windows XP Installation.

Tryk på en vilkårlig tast, når du er klar.
Når du trykker på en tast, påbegynder den hentede fil udpakningen og kopieringen af filerne. Fortsæt med at indsætte tomme disketter, når du bliver bedt om det, indtil alle seks disketter er oprettet. Hvis processen afbrydes, skal du køre den hentede programfil igen for at oprette alle seks disketter.

Husk at mærke hver diskette med det nummer, der angives af programmet. Du skal bruge disketterne i den rigtige rækkefølge under installationen.

Trin 3: Start computeren ved hjælp af den første installationsdiskette for at starte en ny Windows XP-installation

Når du har oprettet alle seks disketter, skal du indsætte den første diskette i diskettedrevet og derefter genstarte computeren. Computeren skal være konfigureret til at starte fra diskettedrevet. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at ændre computerens BIOS-indstillinger for at kunne gøre dette.

Installationsprocessen starter. Indsæt de andre disketter, når du bliver bedt om det. Du skal bruge cd'en med Windows XP til at færdiggøre installationsprocessen.

Yderligere Information

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anskaffer en cd med den nyeste servicepakke til Windows XP, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

322389 Sådan anskaffes den nyeste servicepakke til Windows XP

Du kan hente Windows XP Service Pack 3 – ISO-9660 CD-billedet på følgende Microsoft-websted:
Egenskaber

Artikel-id: 310994 – Seneste udgave 12. jul. 2013 – Udgave 1

Feedback