Sådan foretages fejlfinding af trådløse netværksforbindelser i Windows XP

INTRODUKTION

Microsoft Windows XP understøtter trådløst 802.11b-netværk med Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser. Med et trådløst 802.11b-netværk kan du aktivere nem konfiguration, og du kan skifte mellem trådløse netværk. Du skal have et trådløst netværkskort, som er kompatibelt med Windows XP, for at kunne bruge denne understøttelse.

Du kan få oplysninger om, hvilke trådløse LAN-kort (Local Area Network) der er kompatible med Windows XP, på Windows HCL-listen (Hardware Compatibility List). Du kan få adgang til listen på følgende Microsoft-websted: Tilbage til toppen

Yderligere Information

Sådan foretages fejlfinding af trådløse netværksforbindelser i Windows XP

 1. Undersøg, om der findes en Windows XP-kompatibel driver til det trådløse netværkskort, du bruger, på HCL-listen.
  • Hvis der findes en kompatibel driver, skal du installere den opdaterede driver, før du udfører eventuelle fejlfindingsprocedurer.
  • Hvis der ikke findes en kompatibel driver, er du muligvis i stand til at bruge netværkskortet, men kortets konfigurationsmuligheder og funktioner kan være meget begrænsede.
 2. Du kan afgøre, om den driver, du bruger, genkender Windows XP Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser, ved at benytte denne fremgangsmåde:
  1. Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter control.exe i feltet Åbn.
  2. Klik på Netværks- og Internetforbindelser.
  3. Klik på Netværksforbindelser, højreklik på Trådløs forbindelse, og klik derefter på Egenskaber.
 3. De tilgængelige indstillinger vises.
  • Hvis der ikke vises noget ikon for Trådløs forbindelse i mappen Netværksforbindelser, eller hvis egenskaberne ikke kan vises, skyldes det et problem med driveren til det trådløse netværkskort. Du kan få flere oplysninger om fejlfinding af dette problem i afsnittet "Problemer med driverinstallation".
  • Hvis egenskaberne for ikonet Trådløs forbindelse er vist, men fanen Trådløse netværk ikke er vist, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Drivere, der ikke understøtter Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser".
  • Hvis egenskaberne er vist, og du kan se og har adgang til fanen Trådløse netværk, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Drivere, der understøtter Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser".
  • Hvis fanen Godkendelse mangler under egenskaberne for Trådløs forbindelse, skal du kontrollere, at Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser kører.
Tilbage til toppen

Problemer, der relaterer sig til driverinstallationen

Hvis ikonet for Trådløs forbindelse ikke vises i mappen Netværksforbindelser, eller hvis egenskaberne for ikonet Trådløs forbindelse ikke vises, skyldes det muligvis et problem med driverinstallationen. Før du foretager fejlfinding af problemet, skal du kontrollere, at du bruger den nyeste driver fra producenten af enheden, og derefter benytte denne fremgangsmåde for at fastslå årsagen til problemet:
 1. Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter devmgmt.msc i feltet Åbn.
 2. Klik på Enhedshåndtering under Computeradministration.
 3. Dobbeltklik derefter på Andre enheder i detaljeruden, og kig efter det trådløse netværkskort. Hvis du kan finde kortet i mappen Andre enheder, er der ikke installeret nogen driver. Du kan løse problemet ved at anskaffe driveren ved at henvende dig til producenten af enheden og derefter installere driveren.
 4. Hvis du ikke kan finde netværkskortet i mappen Andre enheder, skal du kigge i mappen Netværkskort.
 5. Når du finder det trådløse netværkskort, skal du skrive navnet på producenten og kortmodellen ned.
 6. Kontroller, at følgende type meddelelse er vist i egenskaberne for det trådløse netværkskort under Enhedsstatus: "Enheden fungerer korrekt".
 7. Hvis det trådløse netværkskort ikke findes i mappen Netværksforbindelser, skyldes det enten et problem med enheden, eller at driveren muligvis ikke er installeret. I givet fald vises der en fejlmeddelelse under Enhedsstatus. Du kan søge i Microsoft Knowledge Base efter oplysninger om fejlkoden, som du kan bruge i forbindelse med fejlfinding af problemet. Du kan få adgang til at søge i Knowledge Base ved at gå til følgende Microsoft-websted:
Tilbage til toppen

Drivere, der ikke understøtter Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser

Hvis egenskaberne for ikonet Trådløs forbindelse er vist, men fanen Trådløse netværk ikke er vist, betyder det, at det trådløse netværkskort ikke understøtter Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser.

Du kan i givet fald muligvis konfigurere Windows XP til at bruge forbindelsen, men indstillingerne kan variere afhængig netværkskortet og den anvendte driver. Du kan løse problemet ved at forsøge at oprette en arbejdsforbindelse.

Bemærk! Hvis du ikke kan oprette en arbejdsforbindelse, skal du kontakte producenten af enheden for at få at vide, hvordan kortet konfigureres til Windows XP.


Sådan oprettes en arbejdsforbindelse:
 1. Højreklik på Trådløs forbindelse i mappen Netværksforbindelser, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på Konfigurer,og konfigurer derefter det trådløse netværk ved hjælp af de tilgængelige konfigurationsindstillinger under fanen Avanceret. De tilgængelige indstillinger og navnene på dem kan variere, afhængigt af driverproducenten.

  Nedenstående liste indeholder en beskrivelse af de grundlæggende indstillinger:
  • SSID (Service Set Identifier): Denne indstilling svarer til konfigurationen af det trådløse adgangspunkt eller routeren. Hvis du ikke har et adgangspunkt, vil denne værdi være den samme på alle computere på det trådløse netværk.
  • WEP (Wireless Equivalent Protocol) eller Kryptering: I forbindelse med test kan du deaktivere WEP på både adgangspunktet og i disse egenskaber.
  • Tilstand eller Netværkstype: Hvis du har et adgangspunkt, skal du angive denne indstilling til Infrastruktur. Hvis du ikke har et adgangspunkt, og computeren er sluttet til en anden computer, skal du angive indstillingen til Ad Hoc.
  • Datahastighed: Indstil denne til Auto eller til 11 Mbps.
  • Strømsparer: I forbindelse med fejlfinding skal du indstille Strømsparer til Fra eller til Deaktiveret. Når forbindelsen fungerer korrekt, kan du ændre indstillingen igen.
 3. Når du har konfigureret disse indstillinger, skal du klikke på OK for at gemme ændringerne.
 4. Test forbindelsen. Hvis der vises et rødt X over forbindelsesikonet i mappen Netværksforbindelser, eller hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du fortsætte fejlfindingen.
 5. Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter devmgmt.msc i feltet Åbn.
 6. Dobbeltklik på Tjenester og programmer under Computeradministration, og klik derefter på Tjenester.
 7. Højreklik på Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser i detaljeruden, og klik derefter på Egenskaber.
 8. Klik på Deaktiveret i feltet Starttype, og klik derefter på OK.
 9. Luk Computeradministration, og genstart computeren.
Med denne konfiguration kan du oprette forbindelse til det trådløse netværk, hvis de andre netværksindstillinger er korrekte. Hvis ikonet for Trådløs forbindelse vises i meddelelsesområdet som en arbejdsforbindelse, fungerer den trådløse forbindelse.

Alle resterende problemer skal løses ved hjælp af generelle fejlfindingsteknikker for TCP/IP-netværk.

Tilbage til toppen

Drivere, der understøtter Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser

Hvis fanen Trådløse netværk er tilgængelig under egenskaberne for Trådløs forbindelse, er driveren i stand til at finde den konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser i Windows XP.

Sådan konfigureres Windows XP til det trådløse netværk:
 1. Højreklik på Trådløs forbindelse i mappen Netværksforbindelser, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på netværket, og klik derefter på Konfigurer under fanen Trådløse netværk i feltet Tilgængelige netværk.
 3. Angiv det SSID (Service Set Identification), netværket bruger, WEP-indstillinger (kryptering) og de godkendelsesindstillinger, du skal have for netværket, i konfigurationsvinduet. Hvis du ikke bruger et trådløst adgangspunkt eller en router, skal du angive netværkstilstanden til Ad-Hoc.
 4. Hvis det netværk, du bruger, ikke er angivet på listen over tilgængelige netværk, skal du konfigurere indstillingerne for netværket manuelt ved at klikke på Tilføj. Når du gemmer disse indstillinger, kan du bruge dem automatisk, når netværket er tilgængeligt.
 5. Når du har gemt denne konfiguration, skal du gentage processen på de andre computere på netværket.
 6. Når du har foretaget indstillingerne på de andre computere, vises netværkets SSID-navn på listen Foretrukne netværk. Hvis der vises en blå cirkel, er netværket blevet fundet. Hvis der vises et rødt "X", er der muligvis et problem med radiosignalet mellem stationer på netværket, eller konfigurationen er forkert. Kontroller, at indstillingerne på netværket er korrekte, og flyt computeren tættere på enten adgangspunktet eller routeren eller på den anden computer på det trådløse netværk.
Når du har gennemført konfigurationstrinnene, er den trådløse forbindelse konfigureret korrekt.

Hvis der opstår problemer, når du forsøger at oprette forbindelse til netværket, skal du dobbeltklikke på ikonet Trådløs forbindelse i mappen Netværksforbindelser for at få vist status for forbindelsen. I Forbindelsesstatus vises en signalstyrkemåler, som du kan bruge til at verificere styrken af signalet mellem computere.

Stærkt signal

Hvis du stadig har problemer med at oprette forbindelse, men signalstyrken er god, kan der være et andet problem med netværkskonfigurationen, der forhindrer kommunikationen. Du kan løse dette problem ved hjælp af generelle fejlfindingsteknikker for TCP/IP-netværk.

Svagt signal

Hvis du stadig har problemer med at oprette forbindelse, og signalstyrken ikke er god, eller der ikke modtages noget signal, kan du benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet i afsnittet Drivere, der ikke understøtter Konfigurationsfri tjeneste til trådløse forbindelser. Hvis problemet ikke kan løses med den metode, der er beskrevet i dette afsnit, skal du kontakte producenten for at finde ud af, om det trådløse netværkskort og adgangspunktet fungerer korrekt.

Tilbage til toppen

Du kan få flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

314067 Sådan foretages fejlfinding af TCP/IP-forbindelse med Windows XP
Tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 313242 – Seneste udgave 3. nov. 2006 – Udgave 1

Feedback