TCP/IP- og NBT-konfigurationsparametre til Windows XP

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Husk at tage en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Kontroller, at du ved, hvordan registreringsdatabasen gendannes, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gendanner, redigerer og tager sikkerhedskopier af registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen

INTRODUKTION

I denne artikel defineres alle de parametre i registreringsdatabasen, der anvendes til at konfigurere protokoldriveren, Tcpip.sys. Standard-TCP/IP-netværksprotokoller implementeres ved hjælp af Tcpip.sys.


Ved implementering af TCP/IP-protokolserien til Windows XP læses alle konfigurationsdata fra registreringsdatabasen. Disse oplysninger skrives til registreringsdatabasen af netværksværktøjet i Kontrolpanel som en del af installationsprocessen. Nogle af oplysningerne leveres også af tjenesten DHCP Client (Dynamic Host Configuration Protocol), hvis denne tjeneste er aktiveret.

Implementeringen af protokolserien skal fungere korrekt og effektivt i de fleste miljøer udelukkende ved hjælp af de konfigurationsoplysninger, der er samlet af DHCP og af netværksværktøjet i Kontrolpanel. De optimale standardværdier for alle andre konfigurerbare aspekter af protokollerne er indkodet i driverne.


Under usædvanlige omstændigheder kan det i nogle kundeinstallationer være relevant at ændre visse standardværdier. Til håndtering af disse tilfælde kan der oprettes valgfrie registreringsparametre for at ændre visse dele af protokoldrivernes standardfunktionsmåde.

Advarsel! Windows XP TCP/IP-implementeringen er stort set selvjusterende. Hvis du justerer registreringsdatabasens parametre uden at have sat dig grundigt ind i deres funktion, kan det påvirke computerens ydeevne negativt.

Yderligere Information

Advarsel! Der kan opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt ved hjælp af Registreringseditor eller en tilsvarende metode. Disse problemer kan medføre, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at sådanne problemer kan løses. Ændring af registreringsdatabasen sker på eget ansvar.


Følg disse trin for at ændre parametrene:
  1. Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter regedit i feltet Åbn.
  2. Find følgende registreringsdatabasenøgle:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. Klik på Tilføj værdi i menuen Rediger, indtast den ønskede værdi, og angiv derefter værdiens type under Datatype.
  4. Klik på OK.
  5. Afslut registreringseditoren.
  6. Genstart computeren, så ændringerne kan træde i kraft.
Alle TCP/IP-parametrene er registreringsdatabaseværdier, som er placeret under en af to forskellige undernøgler i

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Bemærk!ID for Adapter er den netværksadapter, som TCP/IP er bundet til. Du kan bestemme forholdet mellem et kort-id og en netværksforbindelse ved at få vist HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection. Værdien Navn i disse nøgler indeholder netværksforbindelsens fulde navn, som bruges i mappen Netværksforbindelser. Værdierne under disse nøgler er specifikke for hver enkelt kort. Der findes muligvis parametre, der har en DHCP-konfigureret værdi og en statisk konfigureret værdi. Om de findes, afhænger af om computeren eller kortet er DHCP-konfigureret, og om der er angivet statiske opdateringsværdier. Du skal genstarte computeren, før denne ændring træder i kraft.

Standardparametre, du kan konfigurere ved hjælp af Registreringseditor

Følgende parametre installeres med standardværdier af netværksværktøjet i Kontrolpanel under installationen af TCP/IP-komponenterne. Du kan bruge Registreringseditor til at ændre dem.

DatabasePath
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_EXPAND_SZ - Tegnstreng
Gyldigt interval: En gyldig Windows NT-filsti
Standard: %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
Beskrivelse: Denne parameter angiver stien til standardfiler for internetdatabaser (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). Den anvendes af Windows Sockets-grænsefladen.
ForwardBroadcasts
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Videresendelse af broadcasts understøttes ikke. Denne parameter ignoreres.
UseZeroBroadcast
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Hvis denne parameter angives til 1 (sand), vil IP anvende 0-broadcasts (0.0.0.0) i stedet for 1-broadcasts (255.255.255.255). De fleste computere benytter 1-broadcasts, men nogle computere, der er afledt fra BSD-implementeringer, bruger 0-broadcasts. Computere, der bruger andre broadcasts, er ikke helt kompatible på samme netværk.

Valgfri parametre, du kan konfigurere ved hjælp af Registreringseditor

Generelt findes disse parametre ikke i registreringsdatabasen. Du kan oprette dem for at ændre TCP/IP-protokoldriverens standardfunktionsmåde.

ArpAlwaysSourceRoute
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Hvis du angiver denne parameter til 1, vil TCP/IP overføre ARP-forespørgsler med kilde-routning aktiveret i Token Ring-netværk. Som standard overfører stakken ARP-forespørgsler først uden kilde-routning og gentager med kilde-routning aktiveret, hvis der ikke modtages noget svar.
ArpUseEtherSNAP
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Hvis du angiver denne parameter til 1, kan TCP/IP overføre Ethernet-pakker, der benytter 802.3 SNAP-kodning. Som standard overfører stakken pakker i DIX Ethernet-format. Begge formater kan altid modtages.
DefaultTTL
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Antal
sekunder/hop
Gyldigt interval: 1-255
Standard: 128 til Windows XP
Beskrivelse: Denne parameter angiver den TLT-standardværdi (Time To Live), der er angivet i headeren på udgående IP-pakker. TTL-værdien bestemmer den maksimale tid, en IP-pakke kan leve i netværket uden at nå sit bestemmelsessted. I realiteten begrænser den det antal routere, en IP-pakke kan passere gennem, før den slettes.
EnableDeadGWDetect
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 1 (sand)
Beskrivelse: Hvis du indstiller denne parameter til 1, bruger TCP funktionen til registrering af inaktive gateways. Når denne funktion er aktiveret, anmoder TCP IP om at skifte til en reservegateway, hvis den sender et segment flere gange uden at modtage svar. Reservegateways kan defineres i afsnittet Avanceret i dialogboksen TCP/IP-konfiguration under Netværk i Kontrolpanel.
EnablePMTUBHDetect
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Hvis du angiver denne parameter til 1 (sand), vil TCP prøve at finde sort huls-routere, mens den undersøger stien for MTU (Maximum Transmission Unit). En sort huls-router returnerer ikke ICMP-meddelelser, der ikke er nået frem til modtageren, når den fragmenterer et IP-datagram med bitten Ingen fragmentering defineret. TCP behøver disse meddelelser for at udføre MTU-søgning. Når denne funktion er aktiveret, vil TCP prøve at sende segmenter uden den definerede Ingen fragmentering-bit, hvis flere genafsendelser af et segment ikke bekræftes. Hvis segmentet derefter bekræftes, vil den maksimale segmentstørrelse (MSS) blive formindsket, og Ingen fragmentering-bitten vil blive aktiveret i fremtidige pakker på forbindelsen. Aktivering af søgning efter sorte huller øger det maksimale antal udførte genafsendelser for et segment.
EnablePMTUDiscovery
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 1 (sand)
Beskrivelse: Hvis du angiver denne parameter til 1 (sand), vil TCP prøve at registrere MTU (eller den største pakkestørrelse) via stien til en fjernvært. Ved at finde MTU-stien og begrænse TCP-segmenter til denne størrelse kan TCP undgå fragmentering ved routere langs med den sti, der forbinder netværk med andre MTU'er. Fragmentering har negativ indflydelse på TCP-dataoverførsel og forårsager netværksoverbelastning. Hvis du angiver denne parameter til 0, bruges en MTU på 576 byte til alle forbindelser, der ikke er knyttet til computere på det lokale undernet.
ForwardBufferMemory
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Antal byte
Gyldigt interval: netværks-MTU - en rimelig
værdi, der er mindre end 0xFFFFFFFF

Standard: 74240 (tilstrækkeligt til 50 pakker à 1480-byte,
afrundet til et multiplum af 256)
Beskrivelse: Denne parameter bestemmer, hvor meget hukommelse IP fordeler for at gemme pakkedata i routerpakkekøen. Når denne bufferplads er udfyldt, begynder routeren at slette pakker vilkårligt fra sin kø. Buffere til pakkekødata er 256 byte lange, så værdien af denne parameter skal være et multiplum af 256. Flere buffere kædes sammen til større pakker. IP-headeren til en pakke gemmes separat. Denne parameter ignoreres, og der fordeles ingen buffere, hvis IP-routeren ikke er aktiveret.
IGMPLevel
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - tal
Gyldigt interval: 0,1,2
Standard: 2
Beskrivelse: Denne parameter angiver, i hvilken grad systemet understøtter IP-multicast og deltager i IGMP (Internet Group Management Protocol). På niveau 0 giver computeren ikke nogen multicast-understøttelse. På niveau 1 kan computeren kun sende IP multicast-pakker. På niveau 3 kan computeren sende IP multicast-pakker og deltage fuldt i IGMP for at kunne modtage multicast-pakker.
KeepAliveInterval
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldigt interval: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: 1000 (ét sekund)
Beskrivelse: Denne parameter angiver det interval, der adskiller keep-alive-genafsendelser, indtil der modtages et svar. Når der er modtaget et svar, kontrolleres forsinkelsen igen indtil næste keep-alive-genafsendelse ved hjælp af værdien af KeepAliveTime. Forbindelsen afbrydes, når det antal genafsendelser, der er angivet af TcpMaxDataRetransmissions, er sendt og ikke er besvaret.
KeepAliveTime
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldigt interval: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: 7.200.000 (to timer)
Beskrivelse: Denne parameter angiver, hvor ofte TCP forsøger at bekræfte, at en inaktiv forbindelse stadig opretholdes, ved at sende en keep-alive-pakke. Et eksternt system, der er inden for rækkevidde, vil godkende keep-alive-afsendelsen. Keep-alive-pakker sendes ikke som standard. Denne funktion kan aktiveres på en forbindelse ved hjælp af et program.
MTU
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_DWORD-tal
Gyldigt interval: 68 - MTU for det underliggende netværk
Standard: 0xFFFFFFFF
Beskrivelse: Denne parameter tilsidesætter standard-MTU (Maximum Transmission Unit) for en netværksgrænseflade. MTU er den maksimale pakkestørrelse i byte, som transporten overfører via det underliggende netværk. Størrelsen omfatter også transportheaderen. Et IP-datagram kan spænde over flere pakker. Værdier, der er større end standardværdien for det underliggende netværk, vil bevirke, at transporten bruger netværkets standard-MTU. Værdier, der er mindre end 68, vil bevirke, at transporten bruger en MTU på 68.
NumForwardPackets
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD-tal
Gyldigt interval: 1 - en rimelig værdi,
der er mindre end 0xFFFFFFFF
Standard: 50
Beskrivelse: Denne parameter bestemmer antallet af IP-pakkeheadere, der er tildelt routerpakkekøen. Når alle headere er i brug, begynder routeren at slette pakker vilkårligt fra køen. Denne værdi skal være mindst lige så stor som værdien ForwardBufferMemory divideret med den maksimale IP-datastørrelse i det netværk, der er knyttet til routeren. Værdien bør ikke være større end værdien ForwardBufferMemory divideret med 256, idet der benyttes mindst 256 byte forward-bufferhukommelse til hver pakke. Det optimale antal forward-pakker til en given ForwardBufferMemory-størrelse afhænger af den type trafik, der findes på netværket. Det vil ligge et sted mellem disse to værdier. Hvis routeren ikke er aktiveret, ignoreres denne parameter, og der tildeles ingen headere.
TcpMaxConnectRetransmissions
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - tal
Gyldigt interval: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 2
Beskrivelse: Denne parameter angiver det antal gange, TCP genafsender en anmodning om at oprette forbindelse (SYN), før forsøgene afbrydes. Genafsendelsestimeout fordobles med hver gentagen genafsendelse i et bestemt forsøg på at oprette forbindelse. Den indledende timeoutværdi er tre sekunder.
TcpMaxDataRetransmissions
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - tal
Gyldigt interval: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 5
Beskrivelse: Denne parameter angiver det antal gange, TCP genafsender et enkelt datasegment (ikke-forbindelsessegment), før forbindelsen afbrydes. Genafsendelsestimeout fordobles med hver efterfølgende genafsendelse på en forbindelse. Den nulstilles, når der igen svares. Basistimeoutværdien bestemmes dynamisk ud fra den opmålte frem-og-tilbagetid på forbindelsen.
TcpNumConnections
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - tal
Gyldigt interval: 0 - 0xfffffe
Standard: 0xfffffe
Beskrivelse: Denne parameter begrænser det maksimale antal forbindelser, som TCP kan have åbne samtidigt.
TcpTimedWaitDelay
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i sekunder
Gyldigt interval: 30-300 (decimal)
Standard: 0x78 (120 decimal)
Beskrivelse: Denne parameter angiver den tid, en forbindelse forbliver i tilstanden TIME_WAIT, når den er ved at lukke. Mens en forbindelse er i tilstanden TIME_WAIT, kan socket-parret ikke anvendes igen. Denne tilstand kaldes også for "2MSL". Ifølge RFC793 skal værdien være to gange levetiden for det maksimale segment på netværket. Der er flere oplysninger under RFC793.

Bemærk! I Microsoft Windows 2000 er standardværdien 240 sekunder. I Windows XP og Microsoft Windows Server 2003 blev standarden ændret til 120 sekunder for IPv4-stakken for at øge ydeevnen. Standardværdien for IPv6-stakken er 240 sekunder.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Denne parameter angiver, om TCP bruger specifikationen RFC 1122 til vigtige data – eller den tilstand, der benyttes af computere, der er afledt af BSD (Berkeley Software Design). De to mekanismer fortolker den vigtige pointer i TCP-headeren og længden af vigtige data forskelligt. De kan ikke bruges sammen. Som standard bruger Windows XP BSD-tilstanden.
TcpWindowSize
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Antal byte
Gyldigt interval: 0 - 0xFFFF
Standard: Den mindste værdi af 0xFFFF
eller
(den største værdi af fire gange den maksimale TCP-datastørrelse på netværket
eller
8192 rundet op til et lige multiplum af TCP-datastørrelsen på netværket).
Standardværdien er 8760 for Ethernet.
Beskrivelse: Denne parameter angiver den maksimale størrelse på computerens TCP-modtagelsesvindue. Modtagelsesvinduet angiver det antal byte, en afsender kan overføre uden at modtage bekræftelse. Generelt vil en større værdi forbedre ydeevnen i netværk med stor forsinkelse og stor båndbredde. Af hensyn til effektiviteten skal modtagelsesvinduet være et lige multiplum af TCP MSS (Maximum Segment Size).

Parametre, der kan konfigureres fra en netværksforbindelse

Følgende parametre oprettes og ændres automatisk via grænsefladen til egenskaberne for forbindelsen ved hjælp af de oplysninger, brugerne har angivet. Du behøver ikke at konfigurere dem direkte i registreringsdatabasen.


DefaultGateway
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_MULTI_SZ - Liste over IP-adresser i punktumformat
Gyldigt interval: Et sæt gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver listen over gateways, som kan anvendes til distribution af pakker, der ikke er stilet til et undernetværk med direkte forbindelse til computeren, og som ikke har en mere specifik rute. Parameteren tilsidesætter parameteren DhcpDefaultGateway.
Domain
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldigt interval: Et gyldigt DNS-domænenavn
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver computerens DNS-domænenavn. Den anvendes af Windows Sockets-grænsefladen.
EnableDhcp
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Hvis denne parameter angives til 1 (sand), vil tjenesten DHCP Client forsøge at bruge DHCP til at konfigurere den første IP-grænseflade på kortet.
Hostname
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldigt interval: Et gyldigt DNS-værtsnavn
Standard: Computerens computernavn
Beskrivelse: Denne parameter angiver computerens DNS-værtsnavn, der returneres af kommandoen hostname.
IPAddress
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_MULTI_SZ - Liste over IP-adresser i punktumformat
Gyldigt interval: Et sæt gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver IP-adresserne på de IP-grænseflader, der skal bindes til kortet. Hvis den første adresse på listen er 0.0.0.0, vil den primære grænseflade på kortet blive konfigureret fra DHCP. En computer, der har mere end én IP-grænseflade til et kort, siges at være en "logisk værtscomputer med flere IP-adresser". Der skal være en gyldig undernetmaskeværdi i parameteren SubnetMask for hver IP-adresse, som angives af denne parameter.
IPEnableRouter
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Hvis denne parameter angives til 1 (sand), vil det få computeren til at distribuere IP-pakker mellem de netværk, den er forbundet med.

NameServer
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_SZ - En mellemrumssperareret liste over IP-adresser i punktumformat
Gyldigt interval: Et sæt gyldige IP-adresser
Standard: Ingen (tom)
Beskrivelse: Denne parameter angiver de DNS-navneservere, Windows Sockets skal søge i for at fortolke navne.
SearchList
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_SZ - Afgrænset liste over suffikser til DNS-domænenavne
Gyldigt interval: Et gyldigt sæt suffikser til DNS-domænenavne
Gyldigt interval: Et gyldigt sæt suffikser til DNS-domænenavne
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver en liste over de suffikser til domænenavne, der skal hæftes på et navn, som skal fortolkes af DNS, hvis det ikke lykkes at fortolke det suffiksløse navn. Som standard bliver værdien af parameteren Domain kun vedhæftet. Denne parameter anvendes af Windows Sockets-grænsefladen.
SubnetMask
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_MULTI_SZ - Liste over IP-adresser i punktumformat
Gyldigt interval: Et sæt gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver de undernetmasker, der skal bruges sammen med de IP-grænseflader, der er bundet til kortet. Hvis den første maske på listen er 0.0.0.0, vil den primære grænseflade på kortet blive konfigureret af DHCP. Der skal være en gyldig undernetmaskeværdi i parameteren for hver IP-adresse, som angives af denne IPAddress-parameter.

Parametre, der ikke kan konfigureres

Følgende parametre er oprettet og anvendes internt af TCP/IP-komponenter. De må aldrig ændres ved hjælp af Registreringseditor. De angives her udelukkende til orientering.


DhcpDefaultGateway
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_MULTI_SZ - Liste over IP-adresser i punktumformat
Gyldigt interval: Et sæt gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver listen over standardgateways, som kan anvendes til distribution af pakker, der ikke er stilet til et undernetværk med direkte forbindelse til computeren, og som ikke har en mere specifik rute. Denne parameter skrives af tjenesten DHCP Client, hvis denne er aktiveret. Parameteren tilsidesættes af en gyldig DefaultGateway-parameterværdi.
DhcpIPAddress
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_SZ - IP-adresse i punktumformat
Gyldigt interval: En gyldig IP-adresse
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver den DHCP-konfigurerede IP-adresse for grænsefladen. Hvis den første værdi i parameteren IPAddress ikke er 0.0.0.0, vil den pågældende værdi tilsidesætte denne parameter.
DhcpNameServer
Nøgle: Tcpip\Parameters
Værditype: REG_SZ - En mellemrumssperareret liste over IP-adresser i punktumformat
Gyldigt interval: Et sæt gyldige IP-adresser
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver de DNS-navnservere, Windows Sockets skal søge i for at fortolke navne. Den skrives af tjenesten DHCP Client, hvis denne er aktiveret. Parameteren NameServer tilsidesætter denne parameter.
DhcpServer
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_SZ - IP-adresse i punktumformat
Gyldigt interval: En gyldig IP-adresse
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver IP-adressen på den DHCP-server, der gav rettigheden til IP-adressen i parameteren DhcpIPAddress.
DhcpSubnetMask
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_SZ - IP-undernetmaske i punktumformat
Gyldigt interval: En undernetmaske, der er gyldig for den konfigurerede IP-adresse
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver den DHCP-konfigurerede IP-undernetmaske for den adresse, der er angivet i parameteren DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_DWORD
Gyldigt interval: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter skrives af TCP/IP-driveren til brug for tjenesten DHCP Client.
Lease
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_DWORD - Tid i sekunder
Gyldigt interval: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter anvendes af tjenesten DHCP Client til at gemme angivelsen af, hvor længe (målt i sekunder) rettigheden til IP-adressen for dette kort gælder.
LeaseObtainedTime
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_DWORD - Absolut tid i sekunder efter midnat 1/1/70
Gyldigt interval: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter anvendes af tjenesten DHCP Client til at gemme angivelsen af, hvor længe (målt i sekunder) den erhvervede rettighed til IP-adressen for dette kort gælder.
LeaseTerminatesTime
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_DWORD - Absolut tid i sekunder efter midnat 1/1/70
Gyldigt interval: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter anvendes af tjenesten DHCP Client til at gemme angivelsen af, hvornår rettigheden til IP-adressen for dette kort udløber.
LLInterface
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_SZ - NT-enhedsnavn
Gyldigt interval: Et gyldigt NT-enhedsnavn
Standard: Tom streng (blank)
Beskrivelse: Denne parameter bruges til at få IP til at oprette binding til en anden link-layer-protokol end det indbyggede ARP-modul. Værdien af parameteren er navnet på den Windows NT-baserede enhed, som IP skulle oprette binding til. Parameteren bruges f.eks. sammen med RAS-komponenten.
. T1
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_DWORD - Absolut tid i sekunder efter midnat 1/1/70
Gyldigt interval: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter anvendes af tjenesten DHCP Client til at gemme tidsangivelsen for, hvornår tjenesten første gang vil forsøge at forny rettigheden til IP-adressen for kortet. Når rettigheden skal fornyes, kontakter tjenesten den server, som har givet rettigheden.
T2
Nøgle: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID for Adapter
Værditype: REG_DWORD - Absolut tid i sekunder efter midnat 1/1/70
Gyldigt interval: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter anvendes af tjenesten DHCP Client til at gemme tidsangivelsen for, hvornår tjenesten vil forsøge at forny rettigheden til IP-adressen for kortet. Når rettigheden skal fornyes, udsender tjenesten en fornyelsesanmodning. Tiden T2 kan kun nås, hvis tjenesten ikke kunne forny rettigheden hos den oprindelige server.

NBT

Alle NBT-parametre er registreringsdatabaseværdier, der er placeret under én eller to forskellige undernøgler til
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
, hvor ID for Adapter repræsenterer den netværksadapter, som NBT er bundet til. Forholdet mellem et kort-id og en netværksforbindelse kan fastlægges ved at undersøge HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ID for Adapter\Connection. Værdien Navn i disse nøgler indeholder det navn, der anvendes om en netværksforbindelse, som bruges i mappen Netværksforbindelser. Værdierne under disse nøgler er specifikke for hver enkelt kort. Hvis computeren er konfigureret ved hjælp af DHCP, sker der en ændring af parametrene, hvis kommandoen ipconfig /renew afgives i en kommandoshell. Hvis ikke, skal du genstarte computeren, så en ændring af disse parametre kan træde i kraft.

Standardparametre, der kan konfigureres fra Registreringseditor

Følgende parametre installeres med standardværdier af netværksværktøjet i Kontrolpanel under installationen af TCP/IP-komponenterne. De må aldrig ændres ved hjælp af Registreringseditor (Regedit.exe).


BcastNameQueryCount
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - optælling
Gyldigt interval: 1 til 0xFFFF
Standard: 3
Beskrivelse: Denne værdi angiver det antal gange, NetBT udsender en forespørgsel efter et bestemt navn uden at få svar.
BcastQueryTimeout
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldigt interval: 100 til 0xFFFFFFFF
Standard: 0x2ee ( 750 decimal)
Beskrivelse: Denne værdi angiver tidsintervallet mellem navneforespørgsler, der udsendes efter hinanden, efter samme navn.
CacheTimeout
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldigt interval: 60000 til 0xFFFFFFFF
Standard: 0x927c0 ( 600000 millisekunder = 10 minutter)
Beskrivelse: Denne værdi angiver det tidsinterval, hvor navne gemmes i cachlageret for den eksterne navnetabel.
NameServerPort
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - UDP-portnummer
Gyldigt interval: 0 - 0xFFFF
Standard: 0x89
Beskrivelse: Denne parameter bestemmer nummeret på den destinationsport, som NetBT sender de pakker til, der er relateret til navnetjenester som f.eks. navneforespørgsler og registrering af navne i WINS. Microsoft WINS lytter til port 0x89. NetBIOS-navneservere fra andre leverandører kan lytte til forskellige porte.
NameSrvQueryCount
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - optælling
Gyldigt interval: 0 - 0xFFFF
Standard: 3
Beskrivelse: Denne værdi angiver det antal gange, NetBT sender en forespørgsel til en WINS-server efter et bestemt navn uden at få svar.
NameSrvQueryTimeout
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldigt interval: 100 - 0xFFFFFFFF
Standard: 1500 (1,5 sekunder)
Beskrivelse: Denne værdi angiver tidsintervallet mellem navneforespørgsler, der udsendes efter hinanden, til WINS efter et bestemt navn.
SessionKeepAlive
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldigt interval: 60.000 - 0xFFFFFFFF
Standard: 3.600.000 (én time)
Beskrivelse: Denne værdi angiver tidsintervallet mellem keep-alive-transmissioner i en session. Hvis værdien indstilles til 0xFFFFFFF, deaktiveres keep alive-transmissioner.
Size/Small/Medium/Large
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD
Gyldigt interval: 1, 2, 3 (Lille/Mellem/Stor)
Standard: 1 (lille)
Beskrivelse: Denne værdi angiver størrelsen på de navnetabeller, der bruges til at gemme lokale og eksterne navne. Lille størrelse er generelt tilstrækkelig. Hvis computeren fungerer som en proxynavneserver, indstilles værdien automatisk til Stor for at øge størrelsen på navnecachens hashtabel. Hashtabellers buckets har følgende størrelser: Stor: 256 Mellem: 128 Lille: 16

Valgfri parametre, der kan konfigureres fra Registreringseditor

Disse parametre findes almindeligvis ikke i registreringsdatabasen. Du kan oprette dem for at ændre NetBT-protokoldriverens standardfunktionsmåde.


BroadcastAddress
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Fire byte, Little-endian-kodet IP-adresse
Gyldigt interval: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 1-broadcast-adressering for hvert netværk.
Beskrivelse: Denne parameter kan bruges til at tvinge NetBT til at bruge en bestemt adresse til alle broadcast-navnerelaterede pakker. NetBT bruger som standard den 1-broadcast-adresse, der passer til hvert enkelt netværk (dvs. for et netværk på 11.101.0.0 med en undernetmaske på 255.255.0.0 vil undernet-broadcast-adressen være 11.101.255.255). Denne parameter vil f.eks. blive angivet, hvis netværket bruger 0-broadcast-adressering (angives ved hjælp af TCP/IP-parameteren UseZeroBroadcast). Den relevante undernet-broadcast-adresse ville da være 11.101.0.0 i eksemplet ovenfor. Denne parameter ville så blive angivet til 0x0b650000. Parameteren er global og bruges i alle de undernet, som NetBT er bundet til.
EnableProxy
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Hvis denne værdi angives til 1 (sand), fungerer computeren som proxy-navneserver for de netværk, som NBT er bundet til. En proxy-navneserver besvarer broadcast-forespørgsler efter navne, som den har fortolket via WINS. Med en proxy-navneserver kan et netværk med B-node-implementeringer oprette forbindelse til servere i andre undernet, som er registreret hos WINS.
EnableProxyRegCheck
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Hvis denne parameter angives til 1 (sand), sender proxynavneserveren et negativt svar til en broadcast-navneregistrering, hvis navnet allerede er registreret i WINS eller er i proxyens lokale navnecachlager med en anden IP-adresse. Faren ved at aktivere denne funktion er, at den forhindrer en computer i at ændre sin IP-adresse, så længe WINS har en tilknytning til navnet. Derfor er denne indstilling som standard deaktiveret.
InitialRefreshT.O.
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldigt interval: 960000 - 0xFFFFFFF
Standard: 960000 (16 minutter)
Beskrivelse: Denne parameter angiver første den opdateringstimeout, der benyttes af NBT under navneregistreringen. Ved første registrering af navne forsøger NBT at kontakte WINS-servere efter 1/8-del af dette tidsinterval. Når NBT modtager svar om, at registrering er fuldført, indeholder dette svar det nye opdateringsinterval, der skal bruges.
LmhostsTimeout
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldigt interval: 1000 - 0xFFFFFFFF
Standard: 6000 (6 sekunder)
Beskrivelse: Denne parameter angiver timeoutværdien for LMHOSTS- og DNS-navneforespørgsler. Timeren har en detaljeringsgrad af timeoutværdien. Derfor kan den faktiske timeout være så meget som to gange værdien.
MaxDgramBuffering
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Antal byte
Gyldigt interval: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 0x20000 (128 Kb)
Beskrivelse: Denne parameter angiver den maksimale hukommelse, som NetBT dynamisk allokerer til alle udestående datagramafsendelser. Når denne grænse er nået, vil flere afsendelser mislykkes, fordi de tilgængelige ressourcer ikke er tilstrækkelige.
NodeType
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - tal
Gyldigt interval: 1,2,4,8 (B-node, P-node, M-node, H-node)
Standard: 1 eller 8 baseret på WINS-serverkonfigurationen
Beskrivelse: Denne parameter bestemmer, hvilke metoder NetBT bruger til at registrere og fortolke navne. En B-node-computer bruger broadcasts. En P-node-computer bruger kun Point-to-Point-navneforespørgsler til en navneserver (WINS). En M-node-computer udsender først broadcasts og forespørger derefter på navneserveren. En H-node-computer forespørger først på navneserveren og udsender derefter broadcasts. Løsninger via LMHOSTS eller DNS følger disse metoder. Hvis denne nøglen findes, tilsidesættes nøglen DhcpNodeType. Hvis ingen af nøglerne findes, bruger computeren B-node, hvis der ikke er konfigureret nogen WINS-servere til netværket. Computeren anvender H-node, hvis der er mindst én WINS-server konfigureret.
RandomAdapter
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Denne parameter må kun anvendes sammen med en værtscomputer med flere IP-adresser. Hvis den angives til 1 (sand), vil NetBT vilkårligt vælge en IP-adresse til indsættelse af svaret på navneforespørgslen fra alle de bundne grænseflader. Ofte vil svaret indeholde adressen på den grænseflade, som forespørgslen ankom til. Denne funktion vil kunne anvendes af en server med to grænseflader på samme netværk til justering af belastningen.
RefreshOpCode
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - tal
Gyldigt interval: 8, 9
Standard: 8
Beskrivelse: Denne parameter tvinger NetBT til at bruge en bestemt opcode i navneopdateringspakker. Specifikationen for NetBT-protokollen er noget tvetydig på dette område. Selvom standardværdien 8, der bruges ved Microsoft-implementeringer, tilsyneladende er den påtænkte værdi, bliver værdien 9 anvendt ved andre implementeringer, f.eks. fra Ungermann-Bass. To implementeringer skal bruge samme opcode for at være kompatible.
SingleResponse
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Denne parameter må kun anvendes sammen med en værtscomputer med flere IP-adresser. Hvis parameteren angives til 1 (sand), vil NBT kun levere en IP-adresse fra én af sine bundne grænseflader i svarene på navneforespørgsler. Som standard inkluderes adresserne på alle bundne grænseflader.
WinsDownTimeout
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Gyldigt interval: 1000 - 0xFFFFFFFF
Standard: 15.000 (15 sekunder)
Beskrivelse: Denne parameter angiver det tidsrum, som NBT venter før et nyt forsøg på at anvende WINS, efter ingen WINS-server er kontaktet. Med denne funktion kan computere, som midlertidigt har fået forbindelsen til netværket afbrudt, fortsætte gennem startbehandling uden at skulle vente på timeout for hver enkelt WINS-navneregistrering eller -forespørgsel.

Parametre, der kan konfigureres fra egenskaber for forbindelsen

Følgende parametre kan angives via egenskaber for forbindelse fra mappen Netværksforbindelser. Du behøver ikke at konfigurere dem direkte.


EnableDns
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 0 (falsk)
Beskrivelse: Hvis denne værdi angives til 1 (sand), vil NBT forespørge på DNS efter navne, der ikke kan fortolkes af WINS, broadcast eller filen LMHOSTS.
EnableLmhosts
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - Boolesk
Gyldigt interval: 0 eller 1 (falsk eller sand)
Standard: 1 (sand)
Beskrivelse: Hvis denne værdi angives til 1 (sand), vil NBT søge i filen LMHOSTS (hvis den findes) efter navne, der ikke kan fortolkes af WINS eller broadcast. Som standard er der ikke noget databasebibliotek til LMHOSTS-filen (angives af Tcpip\Parameters\DatabasePath). Derfor foretager NBT ikke nogen handling. Denne værdi skrives af den avancerede TCP/IP-konfiguration under netværksværktøjet i Kontrolpanel.
NameServer
Nøgle: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
Værditype: REG_SZ - IP-adresse i punktumformat (f.eks. 11.101.1.200)
Gyldigt interval: En gyldig IP-adresse
Standard: tom (ingen adresse)
Beskrivelse: Denne parameter angiver IP-adressen på den primære WINS-server. Hvis parameteren indeholder en gyldig værdi, tilsidesættes DHCP-parameteren med samme navn.
NameServerBackup
Nøgle: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
Værditype: REG_SZ - IP-adresse i punktumformat (f.eks. 11.101.1.200)
Gyldigt interval: En gyldig IP-adresse
Standard: tom (ingen adresse)
Beskrivelse: Denne parameter angiver IP-adressen på WINS-reserveserveren. Hvis parameteren indeholder en gyldig værdi, tilsidesættes DHCP-parameteren med samme navn.
ScopeId
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldigt interval: Et DNS-domænenavn, der består af to dele, der er adskilt med punktum, eller en "*".
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver området for NetBIOS-navnet for noden. Der må ikke stå et punktum i begyndelsen af værdien. Hvis parameteren indeholder en gyldig værdi, tilsidesættes DHCP-parameteren med samme navn. En tom værdi (tom streng) ignoreres. Hvis parameteren angives til værdien "*", angiver det et NULL-område, som tilsidesætter DHCP-parameteren.

Parametre, der ikke kan konfigureres

Følgende parametre er oprettet og anvendes internt af NetBT-komponenter. De må aldrig ændres ved hjælp af Registreringseditor. De angives her udelukkende til orientering.


DhcpNameServer
Nøgle: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
Værditype: REG_SZ - IP-adresse i punktumformat (f.eks. 11.101.1.200)
Gyldigt interval: En gyldig IP-adresse
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver IP-adressen på den primære WINS-server. Den skrives af tjenesten DHCP Client, hvis denne er aktiveret. En gyldig NameServer-værdi vil tilsidesætte denne parameter.
DhcpNameServerBackup
Nøgle: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID for Adapter
Værditype: REG_SZ - IP-adresse i punktumformat (f.eks. 11.101.1.200)
Gyldigt interval: En gyldig IP-adresse
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver IP-adressen på WINS-reserveserveren. Den skrives af tjenesten DHCP Client, hvis denne er aktiveret. En gyldig BackupNameServer-værdi vil tilsidesætte denne parameter.
DhcpNodeType
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_DWORD - tal
Gyldigt interval: 1 - 8
Standard: 1
Beskrivelse: Denne parameter angiver NBT-nodetypen. Den skrives af tjenesten DHCP Client, hvis denne er aktiveret. En gyldig NodeType-værdi vil tilsidesætte denne parameter. En nærmere forklaring findes under beskrivelsen af NodeType.
DhcpScopeId
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldigt interval: En punktumsepareret navnestreng som f.eks. "microsoft.com"
Standard: Ingen
Beskrivelse: Denne parameter angiver området for NetBIOS-navnet for noden. Den skrives af tjenesten DHCP Client, hvis denne er aktiveret. Der må ikke stå et punktum i begyndelsen af værdien. Se beskrivelsen af Scopeld for at få flere oplysninger.
NbProvider
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldigt interval: _tcp
Standard: _tcp
Beskrivelse: Denne parameter anvendes internt af RPC-komponenten. Standardværdien må ikke ændres.
TransportBindName
Nøgle: Netbt\Parameters
Værditype: REG_SZ - Tegnstreng
Gyldigt interval: Ikke tilgængelig
Standard: \Device\
Beskrivelse: Denne parameter anvendes internt under produktudvikling. Standardværdien må ikke ændres.
Egenskaber

Artikel-id: 314053 – Seneste udgave 22. dec. 2006 – Udgave 1

Feedback