Fejlmeddelelsen "NTLDR mangler", når du installerer eller opgraderer til Windows XP oven på Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition

Du kan finde en Microsoft Windows 2000-version af denne artikel under 255220 .

Symptomer

Når du forsøger at installere Microsoft Windows XP eller opgradere til Windows XP på en computer, som kører Microsoft Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition, vises der muligvis en fejlmeddelelse af følgende type, første gang du genstarter computeren under installationen:

NTLDR mangler
Tryk på en vilkårlig tast for at genstarte

Årsag

Problemet opstår muligvis, hvis den eksisterende Windows 95-, Windows 98- eller Windows Millennium Edition-installation er blevet klonet og derefter anvendt på et drev, hvis geometri er forskellig fra geometrien på den klonede kopis kildedrev.

Et eksempel på dette kan være, hvis du kører Windows 98 på et drev med 4 GB (gigabyte). Du opgraderer til en 30 GB-harddisk og opretter derefter en spejlet systembillede af Windows 98-installationen ved hjælp af et disksystembilledeprogram fra en tredjepartsleverandør. Dette systembillede anvender du så efterfølgende på det nye drev. Senere opgraderer du til Windows XP. Du foretager denne opgradering ved at installere Windows XP oven på den klonede systembillede af Windows 98.


Dette problem opstår kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • System-/startpartitionen er formateret med filsystemet FAT32.
 • Computeren starter ved hjælp af INT-13-udvidelser. Dette er en partition på mere end 7,8 GB med en system-id-type på 0C i partitionstabellen.
 • På grund af kloningen passer værdien Heads (sides) i FAT32 BPB (BIOS Parameter Block) ikke til geometrien på det fysiske drev.
Startkoden i Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition ignorerer værdien Heads i BPB og starter disse programmer, selvom værdien ikke er gyldig. Startkoden i Microsoft Windows 2000 og Windows XP har dog brug for denne værdi, og programmerne kan ikke startes, hvis der ikke er angivet en gyldig værdi.

Løsning

Du kan løse problemet ved at ændre værdien Heads (sides) i FAT32 BPB, så starten af Windows XP kan fortsættes. Værdien opdateres ved at genskrive Windows 95-, Windows 98- eller Windows Millennium Edition-startkoden. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Genstart computeren fra en startdiskette med Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium, som indeholder Sys.com-filen. Filen er inkluderet som standard.
 2. Opret en sikkerhedskopi af Msdos.sys-filen i rodmappen på systemdrevet. Det kan du gøre ved at skrive følgende kommandoer ved en kommandoprompt:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. Skriv sys c: ved en kommandoprompt. for at genskrive Windows 95-, Windows 98- eller Windows Millennium Edition-startkoden med de korrekte BPB-oplysninger. Hvis du kan køre denne kommando uden problemer, skal du gå videre til trin 4.

  Hvis du bruger en startdiskette med Windows Millennium Edition, og der vises en fejlmeddelelse af følgende type, er det udtryk for, at en eller flere af filerne i Windows Millennium Edition-installationen er blevet flyttet:
  Systemfilen kan ikke findes i standardplaceringerne på C-drevet:
  Placer de korrekte filer på drevet, så kommandoen sys kan finde dem, ved at følge disse trin:
  1. Skriv følgende kommandoer: Tryk på ENTER efter hver kommando:
   c:
   cd\windows
   Hvis Windows er installeret i en anden mappe end mappen Windows, skal kommandoerne justeres tilsvarende.
  2. Du kan skifte til mappen med kommandoer ved at skrive følgende kommando:

   cd command
   Hvis der vises en fejlmeddelelse om, at stien ikke findes, skal du oprette en mappe til kommandoer ved at skrive følgende kommando og derefter køre kommandoen cd command igen:
   md command
  3. Skift til EBD-mappen ved at skrive følgende kommando:

   cd ebd
   Hvis der vises en fejlmeddelelse om, at stien ikke findes, skal du oprette EBD-mappen ved at skrive følgende kommando og derefter gentage kommandoen cd ebd:
   md ebd
  4. Kopier Io.sys-filen fra roden af harddisken, og omdøb Io.sys-filen til Winboot.sys i EBD-mappen ved hjælp af følgende kommandoer:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys er den fil, som Sys.com har brug for.
  5. Skift tilbage til A-drevet, og skriv derefter følgende kommandoer:
   a:
   sys c:
  Gendan den oprindelige Msdos.sys-fil ved at skrive følgende kommandoer. Tryk på ENTER efter hver kommando:

  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Tryk på Y for at overskrive den eksisterende Msdos.sys-fil. Der vises en meddelelse af typen "1 FILE(R) KOPIERET" som bekræftelse på, at filen er blevet overskrevet.
 4. Genstart computeren med Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition, og forsøg derefter at installere eller opgradere til Windows XP igen.

  Bemærk! Når du har kørt kommandoen sys c:, kan du starte genoprettelseskonsollen og derefter bruge kommandoen fixboot til af skrive startkoden til Windows XP igen. Hvis du følger denne fremgangsmåde, fortsætter den oprindelige installation på normal vis.

Status

Microsoft har bekræftet, at dette problem forekommer i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Yderligere Information

Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

178947 Registreringsdatabasefilen blev ikke fundet. Registreringsdatabasetjenester vil muligvis. Artiklen er evt. på engelsk.
318948 Fejlmeddelelse af typen "NTLDR mangler eller er beskadiget" under Windows 2000- eller Windows NT 4.0-opgradering. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 314057 – Seneste udgave 13. okt. 2006 – Udgave 1

Feedback