Du får vist en "Stop: fejlkode 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)"-fejlmeddelelse i Windows XP

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives flere årsager og løsninger til en "Stop: 0x0000000A"-fejlmeddelelse, som vises under eller efter installation af Windows XP. Artiklen henvender sig til erfarne brugere.

Symptomer

Du får vist en Stop-fejlmeddelelse i følgende format under eller efter installation af Windows XP:
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Adresse x har base ved x - filnavn
I denne Stop-fejlmeddelelse er hver parameter et hexadecimalt tal, der refererer til et bestemt problem:
 • Parameter 1 - En adresse, der blev refereret til på en forkert måde.
 • Parameter 2 - En IRQL, der var nødvendig for at få adgang til hukommelsen.
 • Parameter 3 - Typen af adgang, hvor 0 er læseadgang og 1 er skriveadgang.
 • Parameter 4 - Adressen på den instruktion, der refererede til hukommelsen i parameter 1.
F.eks.:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Adresse 8000f67c har base ved 80001000 - hal.dll

Årsag

Denne Stop-fejlmeddelelse opstår normalt under installation, når der i kernetilstand er et forsøg på at røre udskiftelig hukommelse på et for højt IRQL-procesniveau (Internal Request Level). Denne fejl opstår typiske, når en driver bruger en forkert hukommelsesadresse. Andre mulige årsager til denne fejl kan være en inkompatibel enhedsdriver, et generelt hardwareproblem eller inkompatibel software.

Løsning

Når denne Stop-fejlmeddelelse opstår, skal du først prøve at løse problemet ved hjælp af værktøjet Windows-fejlrapportering, der automatisk vises, når der opstår en fejl. Rapporteringsværktøjet sender en fejlrapport til Microsoft og giver dig en rettelse eller en midlertidig løsning med det samme. Hvis der ikke er en rettelse eller en midlertidig løsning tilgængelig, eller hvis den midlertidige løsning, der foreslås af værktøjet, ikke løser fejlen, skal du følge metoderne i afsnittet "Avanceret fejlfinding".

AVANCERET FEJLFINDING

Dette afsnit indeholder to afsnit til avanceret fejlfinding:
 • Hvis fejlen opstår under installation, skal du gå til afsnittet "Fejl opstår under installation af Windows XP".
 • Hvis fejlen opstår, når Windows XP allerede er installeret, skal du gå til afsnittet "Fejl opstår, når Windows XP er installeret".
Det kan være nemmere at følge metoderne, hvis du udskriver denne artikel først.

Der opstår fejl under installation af Windows XP

Hvis du får vist en "Stop: 0x0000000A"-fejlmeddelelse under installation af Windows XP, kan der være et problem med de hardwarekomponenter, der er installeret på computeren. Først skal du kontrollere, at din hardware er kompatibel med Windows XP, ved at følge linket i afsnittet "Kontrollér, at din hardware er kompatibel". Hvis din hardware er kompatibel, skal du følge procedurerne for at foretage fejlfinding af dine hardwarekomponenter i afsnittet "Søg efter andre hardwareproblemer, hvis din hardware er kompatibel".

Kontrollér, at din hardware er kompatibel

Du kan finde flere oplysninger under emnet "Tjek systemkompatibilitet" på installations-cd'en eller -dvd'en til Windows XP, hvor du kan få mere at vide om potentiel software- og hardwareinkompatibilitet.

Søg efter andre hardwareproblemer, hvis din hardware er kompatibel

I dette afsnit finder du syv metoder, som du kan bruge til at foretage fejlfinding af og isolere problemet ved at undersøge hardwaren for potentielle problemer.

Advarsel! Denne artikel indeholder trin, der kan betyde, at du skal ændre BIOS- eller CMOS-indstillinger, eller som kan kræve, at du skal foretage fysiske ændringer af computerhardwaren. Forkerte ændringer af computerens BIOS kan give alvorlige problemer. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes ændringer af BIOS, kan løses. Ændring af BIOS-indstillinger sker på egen risiko. Hvis du vil have hjælp til nogen af trinnene, skal du kontakte hardwareproducenten. Ændring af computerens hardware eller BIOS kan medføre, at garantien bortfalder. Hvis du ikke vil foretage hardwareændringer på computeren, skal du tage den med til et servicecenter.

Forudsætning

Kontrollér, at du har installations-cd'en eller -dvd'en til Windows XP til rådighed. Følgende metoder forudsætter, at du bruger installations-cd'en eller -dvd'en til Windows XP til at starte computeren.

Materialeforslag

Inden du påbegynder fejlfindingstrinnene, skal du sørge for, at følgende er tilgængelig:
 • Supportdokumentation for eventuel ekstra hardware, kort eller enheder
 • Kontaktoplysninger til producenter af eventuel ekstra hardware, kort eller enheder

Metode 1: Angiv HAL (Hardware Abstraction Layer)

Brug først denne metode til at forsøge at løse Stop-fejlmeddelelsen.
 1. Under installationsstart skal du trykke på F5, når meddelelsen "Installationsprogrammet undersøger computerens hardwarekonfiguration" vises.
 2. Når du bliver bedt om det, skal du kontrollere, at du angiver den korrekte computertype og det korrekte HAL (Hardware Abstraction Layer). Hvis du f.eks. har en enkelt processor, skal du angive HAL-laget "Standard PC".
 3. Prøv at geninstallere Windows XP.
  • Hvis dette løser Stop-fejlmeddelelsen, og du har installeret Windows XP, er du færdig.
  • Hvis dette ikke løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 2.

Metode 2: Slå funktioner fra i CMOS-indstillingerne

Brug denne metode, når metode 1 ikke løser Stop-fejlmeddelelsen.
 1. Slå alle følgende funktioner fra i computerens CMOS-indstillinger. Du kan finde instruktioner i hardwaredokumentationen eller ved at kontakte producenten.
  • Al cachelagring, inklusive L2, BIOS, intern/ekstern, og tilbageskrivning på diskcontrollere
  • Al afskygning
  • Plug and Play
  • Alle BIOS-baserede virusbeskyttelsesfunktioner
 2. Prøv at geninstallere Windows XP.
  • Hvis dette løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til trin c.
  • Hvis dette ikke løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 3.
 3. Forsøg at indkredse, hvilken funktion der er årsag til fejlen. Det gør du ved at genaktivere hver enkelt af disse funktioner én ad gangen og derefter genstarte computeren, når du har genaktiveret hver enkelt funktion.
 4. Hvis du identificerer en problemfunktion, skal du deaktivere eller fjerne den og kontakte producenten for at forsøge at løse problemet.

  Hvis det ikke isolerer et problem med en CMOS-indstilling, men løser Stop-fejlmeddelelsen, og du kan starte computeren normalt, kan det være, at en indstilling forhindrede installationen. Hvis det er tilfældet, skal du slå indstillingen til, når du har installeret Windows XP. Nu er du færdig.

Metode 3: Kontrollér computerens RAM

Brug denne metode, når metode 2 ikke løser Stop-fejlmeddelelsen. Hvis du har brug for hjælp til at udføre følgende trin, skal du se i dokumentationen til hardwaren.
 1. Fjern de SIMM-hukommelsesmoduler (RAM), der ikke passer sammen, så alle SIMM-moduler har den samme hastighed. For eksempel 60 nanosekunder (ns) eller 70 ns.
 2. Kør en systemtest på hukommelsen, og fjern eventuelle dårlige SIMM-moduler.
 3. Udfør testen med forskellige SIMM-moduler, hvis de er tilgængelige.
 4. Prøv at geninstallere Windows XP.
  • Hvis dette løser Stop-fejlmeddelelsen, og du har installeret Windows XP, er du færdig.
  • Hvis dette ikke løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 4.

Metode 4: Fjern alle kort, og afbryd forbindelsen til alle hardwareenheder

Brug denne metode, når metode 3 ikke løser Stop-fejlmeddelelsen.
 1. Fjern alle kort og hardwareenheder, der ikke er nødvendige ved start af computeren eller for at installere Windows. Dette omfatter følgende kort og enheder:
  • SCSI-enheder
  • IDE-enheder
  • Netværkskort
  • Internt modem
  • Lydkort
  • Ekstra harddiske. Du skal bruge mindst én for at fuldføre installationen.
  • Cd- eller dvd-drev, hvis du installerer fra den lokale harddisk
 2. Prøv at geninstallere Windows XP.
  • Hvis dette løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du fortsætte til trin c.
  • Hvis dette ikke løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 5.
 3. Forsøg at isolere det kort eller den hardwareenhed, der er årsag til fejlen. Når du geninstallerer Windows XP, skal du oprette forbindelse til hvert kort eller hver hardwareenhed igen, ét/én ad gangen. Genstart computeren, når du har oprettet forbindelse igen til hver enkelt.
 4. Hvis det isolerer et problem med hardwaren, skal du afbryde forbindelsen til kortet eller enheden og kontakte forhandleren for at forsøge at få løst problemet.

  Hvis det ikke isolerer et problem med hardwaren, men løser Stop-fejlmeddelelsen, og du kan starte computeren normalt, kan det være, at en hardwarekomponent forhindrede installationen. Hvis det er tilfældet, skal du oprette forbindelse til hardwaren, når du har installeret Windows XP. Derefter er du færdig.

Metode 5: Opdater SCSI-drivere, og fjern eventuelle SCSI-enheder

Brug denne metode, når metode 4 ikke løser Stop-fejlmeddelelsen. Hvis du har brug for hjælp til at udføre følgende trin, skal du se i dokumentationen til hardwaren.
 1. Skaf den nyeste Windows-driver fra forhandleren af SCSI-kortet.
 2. Deaktiver synkroniseringsforhandling på SCSI-kortet.
 3. Kontroller, at SCSI-enhedernes afslutninger og id'er er korrekte.
 4. Fjern alle SCSI-enheder fra SCSI-kæden (undtagen for én harddisk, hvis du starter fra eller installerer til et drev på den pågældende disk).
 5. Prøv at geninstallere Windows XP.
  • Hvis dette løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du fortsætte til trin f.
  • Hvis dette ikke løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 6.
 6. Forsøg at indkredse, hvilken SCSI-enhed der er årsag til fejlen. Når du har geninstalleret Windows XP, skal du oprette forbindelse til hver SCSI-enhed, én ad gangen. Genstart computeren, når du har oprettet forbindelse igen til hver enkelt.
 7. Hvis det isolerer et problem med en enhed, skal du afbryde forbindelsen til SCSI-enheden og kontakte forhandleren for at forsøge at få løst problemet.

  Hvis det ikke isolerer et problem med en SCSO-enhed, men løser Stop-fejlmeddelelsen, og du kan starte computeren normalt, kan det være, at en enhed forhindrede installationen. Hvis det er tilfældet, skal du oprette forbindelse til enheden, når du har installeret Windows XP. Derefter er du færdig.

Metode 6: Omdefiner IDE-indstillinger, og fjern eventuelle IDE-enheder

Brug denne metode, når metode 5 ikke løser Stop-fejlmeddelelsen. Hvis du har brug for hjælp til at udføre følgende trin, skal du se i dokumentationen til hardwaren.
 1. Definer IDE-porten på kortet til Kun primær.
 2. Kontrollér, at Master/Subordinate/Only-indstillingerne for IDE-enheden er korrekte.
 3. Fjern alle IDE-enheder undtagen harddisken.
 4. Prøv at geninstallere Windows XP.
  • Hvis dette løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du fortsætte til trin e.
  • Hvis dette ikke løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 7.
 5. Forsøg at isolere den IDE-indstilling eller enhed, der er årsag til fejlen. Når du har geninstalleret Windows XP, skal du oprette forbindelse til hver IDE-enhed, én ad gangen. Genstart computeren, når du har oprettet forbindelse igen til hver enkelt.
 6. Hvis det isolerer et problem med en indstilling eller enhed, skal du deaktivere indstillingen eller afbryde forbindelsen til IDE-enheden og kontakte forhandleren for at forsøge at få løst problemet.

  Hvis det ikke isolerer et problem med en IDE-indstilling eller enhed, men løser Stop-fejlmeddelelsen, og du kan starte computeren normalt, kan det være, at en indstilling eller enhed forhindrede installationen. Hvis det er tilfældet, skal du genaktivere indstillingen eller oprette forbindelse til enheden igen, når du har installeret Windows XP. Derefter er du færdig.

Metode 7: Kontakt producenten for at få mere at vide om kendte problemer

Brug denne metode som sidste løsning, når ingen andre metoder til isolering og løsning af problemet virker.
 1. Kontakt producenten af computeren eller bundkortet for at finde ud af, om der er kendte problemer med at køre eller installere Windows XP. Producenten kan måske hjælpe med følgende trin:
  • Kør et diagnostiseringsprogram på computeren.
  • Opgrader computerens BIOS, hvis det er relevant.
 2. Prøv at geninstallere Windows XP.

  Hvis det ikke fungerer, kan du besøge følgende Microsoft-websted for at få oplysninger om, hvordan du kontakter Microsoft Support:

Fejlen opstår, når Windows XP allerede er installeret

Hvis du får vist "Stop: 0x0000000A"-fejlmeddelelsen, når Windows XP allerede er installeret, kan nylig tilføjet software eller hardware fra tredjepart være årsag til fejlen. Prøv først metoderne i afsnittet "Fejlfinding af software og hardware fra tredjepart" for at foretage fejlfinding af andre komponenter. Det kan være en god ide at have supportdokumentation for nylig tilføjet software eller hardware til rådighed. Hvis disse metoder ikke løser problemet, kan du derefter prøve metoderne i afsnittet "Gendannelse af Windows".

Anbefalet trin

Vi anbefaler, at du foretager backup af dit system, herunder alle personlige filer og mapper, inden du påbegynder følgende fejlfindingsmetoder.

Fejlfinding af software og hardware fra tredjepart

Metode 1: Undersøg software fra tredjepart, som er tilføjet for nylig

Hvis du har installeret software fra tredjepart, skal du forsøge at fjerne eller deaktivere den, hvis den ikke indlæses. Genstart derefter computeren for at undersøge, om softwaren eller driveren er årsag til fejlen.
 • Hvis der er mere end én softwareinstallation fra tredjepart, skal du fjerne eller deaktivere dem én ad gangen og derefter genstarte computeren efter hver gang. Dermed kan du forsøge at isolere den softwareinstallation fra tredjepart, der er årsag til fejlen.
 • Hvis problemet med Stop-fejlmeddelelsen løses ved fjernelse af softwaren fra tredjepart, skyldes fejlen et problem med den pågældende software. Rapportér problemet til forhandleren for at forsøge at løse problemet.
 • Hvis fjernelse af softwaren fra tredjepart ikke løste problemet med Stop-fejlmeddelelsen, er softwaren ikke årsag til problemet. Gå til afsnittet "Metode 2: Undersøg hardware fra tredjepart, der er tilføjet for nylig" .

Metode 2: Undersøg hardware fra tredjepart, der er tilføjet for nylig

Hvis du har tilføjet hardwareenheder eller drivere, efter installationen af Windows, skal du fjerne denne hardware og derefter genstarte computeren for at finde ud af, om hardwaren er årsag til fejlen.
 • Hvis der er tilføjet mere en én hardwareenhed, skal du fjerne én enhed eller driver ad gangen og derefter genstarte computeren efter hver fjernet enhed for at forsøge at isolere den hardwareenhed, der er årsag til problemet.
 • Hvis fjernelse af den hardware, der er tilføjet for nylig, løser Stop-fejlmeddelelsen, kan du benytte en eller flere af følgende metoder til at forsøge at løse problemet:
  1. Anskaf opdaterede drivere til de pågældende enheder, hvis de er tilgængelige.
  2. Kontakt leverandøren af enheden eller driveren for at finde ud af, om der er kendte problemer med hardwaren.
  3. Kør diagnosticering for at sikre dig, at hardwaren fungerer korrekt.
  Hvis denne metode løser Stop-fejlmeddelelsen, er du færdig.
 • Hvis fjernelse af den enhed, der er tilføjet for nylig, ikke løser Stop-fejlmeddelelsen, kan du forsøge at gendanne Windows ved hjælp af Systemgendannelse. Det gør du ved at gå til afsnittet "Gendannelse af Windows".

Gendannelse af Windows

Hvis fejlfinding af software og hardware fra tredjepart, som er tilføjet for nylig, ikke løser Stop-fejlmeddelelsen, kan du forsøge at gendanne Windows. Det gør du ved først at gå til metode 1.

Metode 1: Brug funktionen Sidst kendte fungerende konfiguration

Funktionen Sidst kendte fungerende konfiguration er en gendannelsesindstilling, som du kan bruge, når du ikke kan starte Windows XP efter ændring af computeren, eller når du formoder, at en tidligere foretaget ændring kan være årsag til et problem. Med denne funktion gendannes de oplysninger i registreringsdatabasen og de driverindstillinger, der var i kraft den sidste gang, computeren startede uden problemer.Du finder flere oplysninger om brug af den sidst kendte fungerende konfiguration ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

307852 Sådan startes computeren med den sidst kendte fungerende konfiguration i Windows XP

 • Hvis denne metode gendanner Windows og løser Stop-fejlmeddelelsen, er du færdig.
 • Hvis metoden ikke gendanner Windows eller løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 2.

Metode 2: Reparation af Windows XP-installationen

Hvis du ikke kunne gendanne Windows ved hjælp af funktionen Sidst kendte fungerende konfiguration, skal du forsøge at gendanne Windows ved at reparere Windows XP-installationen.
Forudsætninger
Kontrollér, at du har installations-cd'en eller -dvd'en til Windows XP til rådighed.
Materialeforslag
Inden du påbegynder fejlfindingstrinnene, skal du sørge for, at følgende er tilgængelig:
 • Dokumentation til antivirussoftware eller software på BIOS-niveau
 • Dokumentationen til computeren om, hvordan du konfigurerer dit cd- eller dvd-drev til at have førsteprioritet som startenhed
Følg disse trin for at reparere Windows XP-installationen:
 1. Deaktiver alle antivirusprogrammer og al antivirusbeskyttelse på BIOS-niveau. Du kan få hjælp i den tilhørende softwarevejledning eller online Hjælp.
 2. Kontrollér, at cd- eller dvd-drevet har førsteprioritet som startenhed. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til computeren.
 3. Læg cd'en med Windows XP i cd- eller dvd-drevet, og genstart derefter computeren.
 4. Når vejledningen "Tryk på en vilkårlig tast for at starte fra cd" vises, skal du trykke på en tast. Computeren starter fra Windows XP-cd'en.
 5. Når computeren starter fra cd'en, kontrollerer systemet hardwaren, og derefter bliver du bedt om at vælge en af de følgende indstillinger:
  • Hvis du vil installere Windows XP nu, skal du trykke på ENTER.
  • Hvis du vil reparere en Windows XP-installation ved hjælp af Genoprettelseskonsol, skal du trykke på K.
  • Hvis du vil afslutte installationsprogrammet uden at installere Windows XP, skal du trykke på F3.
 6. Tryk på Enter.
 7. Tryk på F8 for at acceptere licensaftalen.
 8. Den aktuelle Windows XP-installation vises i en boks, og derefter bliver du bedt om at vælge en af de følgende indstillinger:
  • Tryk på R for at reparere den markerede Windows XP-installation.
  • Tryk på ESC, hvis du vil fortsætte med at installere en ny kopi af Windows XP uden at reparere.
 9. Tryk på R. Når du har repareret Windows XP, skal du evt. aktivere Windows XP igen, hvis du har skiftet hardware.
  • Hvis denne metode gendanner Windows og løser Stop-fejlmeddelelsen, er du færdig.
  • Hvis metoden ikke gendanner Windows eller løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 3.

Metode 3: Brug funktionen til annullering af driveren

Hvis du kan starte computeren i fejlsikret tilstand, skal du bruge denne metode til at gendanne Windows, når metode 2 ikke fungerer.

Med funktionen til annullering af driveren kan du erstatte en enhedsdriver ved hjælp af en tidligere installeret version. Du kan bruge denne funktion, hvis du har installeret en ny enhedsdriver, der gør computeren ustabil. Når du bruger funktionen til annullering af driveren, kan du gendanne den tidligere enhedsdriver og fortsætte med at bruge computeren. Du finder flere oplysninger om, hvordan funktionen Annuller opdatering bruges, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

283657 Sådan bruges funktionen Annuller opdatering i Windows XP

 • Hvis denne metode gendanner Windows og løser Stop-fejlmeddelelsen, er du færdig.
 • Hvis metoden ikke gendanner Windows eller løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 4.

Metode 4: Brug funktionen Systemgendannelse af Windows XP

Hvis du kan starte computeren i fejlsikret tilstand, skal du bruge denne metode til at gendanne Windows, når metode 3 ikke fungerer. Systemgendannelse af Windows XP tager et "øjebliksbillede" af de vigtige systemfiler og visse programfiler og gemmer disse oplysninger som gendannelsespunkter. Du kan bruge gendannelsespunkterne til at gendanne Windows XP til en tidligere tilstand.Du finder flere oplysninger om, hvordan funktionen Systemgendannelse bruges, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

306084 Sådan gendannes operativsystemet Windows XP til en tidligere tilstand. Artiklen er evt. på engelsk.

 • Hvis denne metode gendanner Windows og løser Stop-fejlmeddelelsen, er du færdig.
 • Hvis metoden ikke gendanner Windows eller løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 5.

Metode 5: Brug Genoprettelseskonsol

Vi anbefaler, at du kun bruger Genoprettelseskonsol til at gendanne Windows, når fejlsikret tilstand og andre startindstillinger ikke fungerer. Hvis du ikke kan starte computeren, kan du køre Genoprettelseskonsol fra startdisketter eller cd'en til Windows XP.

Du kan bruge Genoprettelseskonsol til at aktivere og deaktivere tjenester, formatere drev, læse og skrive data på et lokalt drev (herunder drev, der er formateret til at bruge NTFS-filsystemet) og udføre mange andre administrative opgaver. Genoprettelseskonsollen er især nyttig, hvis du skal reparere computeren ved at kopiere en fil fra en diskette eller cd til harddisken, eller hvis du skal genkonfigurere en tjeneste, der forhindrer computeren i at starte korrekt.
Forudsætninger
Kontrollér, at du har installations-cd'en eller -dvd'en til Windows XP til rådighed.

Yderligere oplysninger om installation og brug af Genoprettelseskonsol finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

307654 Sådan installeres og anvendes Genoprettelseskonsol i Windows XP

 • Hvis denne metode gendanner Windows og løser Stop-fejlmeddelelsen, er du færdig.
 • Hvis metoden ikke gendanner Windows eller løser Stop-fejlmeddelelsen, skal du gå til metode 6.

Metode 6: Omdøb problemsoftwaren eller -driveren

Hvis du kan starte computeren i DOS- eller fejlsikret tilstand, skal du bruge denne metode som sidste udvej, når alle andre metoder til at forsøge at gendanne Windows ikke fungerer.
 • Hvis Windows er placeret på en FAT-partition, skal du starte computeren ved hjælp af MS-DOS og derefter omdøbe den problematiske software eller driver.
 • Alternativt skal du anvende fejlsikret tilstand med en kommandoprompt til at starte computeren og derefter omdøbe den problematiske software eller driver.

  Du kan finde flere oplysninger om start i fejlsikret tilstand på webstedet Microsoft Hjælp og support under "En beskrivelse af indstillingerne for start i fejlsikret tilstand i Windows XP."
  • Hvis denne metode gendanner Windows og løser Stop-fejlmeddelelsen, er du færdig.
  • Hvis du ikke kunne gendanne Windows eller løse Stop-fejlmeddelelsen ved hjælp af denne metode, kan du gå til følgende Microsoft-websted for at få oplysninger om, hvordan du kontakter Support:

Yderligere Information

Hvis metoderne i denne artikel ikke løser "Stop: 0x0000000A"-fejlmeddelelsen, og hvis du kører Windows med HCL-kompatibel hardware, skal du se i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:
314103 Forberedelse før du kontakter Microsoft, efter du har modtaget en STOP-meddelelse på en blå skærm. . Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 314063 – Seneste udgave 25. jul. 2013 – Udgave 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

Feedback