Fejlfinding af MS-DOS-baserede programmer i Windows XP

Du kan finde en Microsoft Windows 2000-version af denne artikel under 165214 .

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvordan du foretager fejlfinding af MS-DOS-baserede programmer i Windows.

Yderligere Information

Test Ntvdm-undersystemet

Når du har problemer med MS-DOS-baserede programmer, skal du først teste Windows NTVDM-undersystem (Virtual DOS Machine). Du kan bruge værktøjet Command.com til at teste, om NTVDM-undersystemet kører korrekt. Følg disse trin for at starte Command.com:

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kør.
 2. Skriv command.com i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
Dermed åbnes et kommandopromptvindue. Hvis dette ikke fungerer korrekt, er der et problem med NTVDM-undersystemet, og du bør undersøge følgende:
 • Kontroller filerne Config.nt og Autoexec.nt i mappen SystemRoot%\System32 for indstillinger, der ikke er standard.

  Brug en REM-sætning til at udkommentere alle poster undtagen følgende standardposter:


  Config.nt
  ---------
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
  files=20

  Autoexec.nt
  -----------

  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
  lh %SystemRoot%\System32\Redir
  lh %SystemRoot%\System32\Dosx
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (kun hvis CSNW er installeret)
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (kun hvis CSNW er installeret)
  En anden måde at opnå dette på er at udpakke Autoexec.nt_ og Config.nt_ fra Windows-cd-rom'en i mappen %SystemRoot%\System32.
 • Tryk på CTRL+SKIFT+ESC for at starte Jobliste, luk alle igangværende programmer, og kontroller, at der ikke er andre NTVDM-processer i gang.
 • Sørg for at forhindre alle programmer i at køre ved programstart. Programmer kan køre fra tre placeringer ved programstart: Startgrupperne, linjerne Run og RunOnce i registreringsdatabasen, og linjerne "run=" og "load=" i filen Win.ini. Du kan kontrollere disse placeringer på følgende måde:
  1. Startgrupperne er mapper på den lokale harddisk. De er placeret som følger:
   • %SystemRoot%\Profiles\brugernavn\Menuen Start\Programmer
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Menuen Start\Programmer
  2. Linjerne Run og RunOnce findes i registreringsdatabasen under følgende nøgle:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  3. Du kan redigere filen Win.ini ved hjælp af Notesblok. Win.ini-filen findes i mappen %SystemRoot%.
 • Undersøg NTVDM-systemfilerne i mappen %SystemRoot%\System32. Kontroller følgende filer. Du kan sikre dig, at de har den korrekte version, ved at kigge på størrelsen og datoen:

  Ntio.sys
  Ntdos.sys
  Ntvdm.exe
  Ntvdm.dll (kun Windows NT 3.1)
  Redir.exe
 • Følgende poster i registreringsdatabasen er knyttet til NTVDM-undersystemet:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Under denne nøgle gemmes miljøvariabler fra filerne Config.sys og Autoexec.bat til brug i Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Denne nøgle rummer de enhedsdrivere, der bruges i en NTVDM-session. Windows Installation opretter disse poster, når en enhedsdriver installeres.

Kontrol af programspecifikke problemer

Følgende funktioner virker ikke i Windows XP.
 • Alle MS-DOS-funktioner understøttes - undtagen den API (Application Programming Interface), hvor du kan skifte mellem de forskellige opgaver.
 • Enhedsdrivere til bloktilstand understøttes ikke. Blokenheder understøttes ikke, så derfor bliver MS-DOS IOCTL (Input/Output-kontrol) API'er, som behandler blokenheder og SETDPB-funktioner, ikke understøttet.
 • Interrupt 10-funktion 1A returnerer 0. Alle andre funktioner sendes til den skrivebeskyttede hukommelse (ROM).
 • Interrupt 13-kald, der behandler ikke-tilladt diskadgang, understøttes ikke.
 • Interrupt 18 (ROM BASIC) genererer en meddelelse, der angiver, at ROM BASIC ikke er understøttet.
 • Interrupt 19 genstarter ikke computeren, men lukker den aktuelle virtuelle DOS-maskine (VDM) korrekt.
 • Interrupt 2F, som behandler DOSKEY-programopkald (AX = 4800), understøttes ikke.
 • Microsoft cd-rom-udvidelsesfunktioner (MSCDEX) 2, 3, 4, 5, 8, E og F understøttes ikke.
 • 16-bit Windows-undersystemet på en x86-computer understøtter programmer med forbedret tilstand. Dog understøttes virtuelle 16-bit enhedsdrivere (VxD'er). Undersystemet på en ikke-x86 computer emulerer Intel 40486-instruktionssættet, hvilket lader computeren køre programmer i udvidet tilstand (f.eks. Microsoft Visual Basic) på RISC-computere (Reduced Instruction Set Computers).
Det betyder, at Windows ikke understøtter 16-bit programmer, som kræver ubegrænset adgang til hardware. Hvis dit program kræver det, kan dette program ikke fungere i Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP.


Dernæst skal du kontrollere, om filerne Autoexec.nt og Config.nt er indstillet korrekt. Du bør altid prøve de standardindstillinger, der angivet tidligere i denne artikel. Visse programmer kræver særlige indstillinger eller drivere for at køre filen Config.sys eller filen Autoexec.bat. Hvis det er tilfældet, er der to muligheder for at starte disse filer, når du starter dit program:
 • Indtast disse linjer i filerne Config.nt og Autoexec.nt i mappen SystemRoot%\System32.
 • Opret nye Config- og Autoexec-filer, der skal køres, når det pågældende program startes. Brug denne fremgangsmåde for at gøre det:
  1. Opret filerne, og gem dem med filtypenavnet .nt i en anden mappe end %SystemRoot%\System32 (disse filer er oftest gemt i samme mappe som programmet).
  2. Højreklik på skrivebordet, peg på Ny, og klik derefter på Genvej.
  3. I feltet Angiv, hvor elementet er placeret skal du skrive den fuldstændige sti til den fil, som du vil køre, og derefter klikke på Næste.
  4. Skriv navnet på genvejen i feltet Indtast et navn til denne genvej, og klik derefter på Udfør. Dermed oprettes en ny genvej på skrivebordet.
  5. Højreklik på den nye genvej, og klik derefter på Egenskaber.
  6. Under fanen Programmer skal du klikke på Windows for at åbne en dialogboks med stien til filerne Autoexec og Config.
  7. Skriv den fuldstændige sti til de filer, du har oprettet, og klik derefter på OK i begge dialogbokse.
  Når du klikker på dette ikon, udføres den Autoexec- og Config-fil, der er angivet for det pågældende program. Disse indstillinger er underkastet samme begrænsninger, som de indstillinger, der er angivet for MS-DOS-baserede programmer.
Der er andre indstillinger i egenskaberne for et program. Hvis dit program ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere alle fanerne for at sikre, at programindstillingerne er angivet som specificeret fra producentens side. Hvis programmet stadig ikke fungerer, skal du kontakte producenten for at få bekræftet, om programmet understøttes i Windows.


Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

171940 MS-DOS-applikations I/O-funktioner giver adgang til diskettedrev (artiklen er evt. på engelsk)

156687 Poster i CONFIG.NT eller AUTOEXEC.NT forårsager evt. fejl (artiklen er evt. på engelsk)

102418 NTVDM-fejl: Der er ingen cd i drevet (artiklen er evt. på engelsk)

142026 Fejlmeddelelsen 'Skjult konsol for WOW VDM' vises, når 16-bit eller DOS-programmer udføres (artiklen er evt. på engelsk)

De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken stiltiende eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.

Egenskaber

Artikel-id: 314106 – Seneste udgave 10. jun. 2005 – Udgave 1

Feedback