Grænse for indgående forbindelser i Windows XP


Du kan finde en Microsoft Windows 2000-version af denne artikel under
122920 . Artiklen er evt. på engelsk.

Symptomer

Når du forsøger at oprette forbindelse til en Windows XP-computer fra en computer, der også kører Windows XP, får du muligvis vist følgende fejlmeddelelse:
Der kan ikke oprettes flere forbindelser til denne fjerncomputer på nuværende tidspunkt, da der allerede er oprettet det antal forbindelser, som denne computer kan håndtere.

Årsag

Problemet opstår, hvis det maksimale antal indgående forbindelser, computeren kan håndtere, overskrides.

I Windows XP Professional kan maksimalt ti andre computere oprette forbindelse samtidigt over netværket. Denne grænse omfatter kombinationen af alle transport- og ressourcedelingsprotokoller. I Windows XP Home Edition kan maksimalt fem andre computere oprette forbindelse samtidigt over netværket.

Denne grænse er antallet af samtidige sessioner fra andre computere, som systemet kan være vært for. Denne grænse gælder ikke for brugen af administrative værktøjer, der opretter forbindelse fra en fjerncomputer.

Yderligere Information

Enhver fil, udskrift, navngiven pipe eller brevsprækkesession, der ikke har nogen aktivitet, frakobles automatisk, når tidsintervallet for automatisk afbrydelse er passeret. Automatisk afbrydelse er som standard angivet til 15 minutter. Når sessionen frakobles, bliver en af de ti forbindelser ledig, således at en anden bruger kan oprette forbindelse til Windows XP-systemet. Det kan derfor hjælpe at forkorte tiden for automatisk afbrydelse for at mindske nogle af de problemer, brugere kan opleve i forbindelse med grænserne på ti eller fem forbindelser på systemer, der ikke anvendes intensivt til serverformål.

Du kan konfigurere tidsintervallet for automatisk afbrydelse ved at køre en af følgende kommandoer fra en kommandoprompt:
net config server /autodisconnect:tid_før_automatisk_afbrydelse
Angiv tiden i minutter.

Bemærk! Windows Server-tjenesten er selvjusterende. Normalt bliver serverens konfigurationsparametre konfigureret automatisk (udregnet og indstillet), hver gang du starter Windows XP. Hvis du bruger kommandoen net config server sammen med indstillingerne/autodisconnect, /servcomment eller /hidden, vises de aktuelle værdier for de selvjusterende parametre og skrives til registreringsdatabasen. Når disse parametre først er gemt i registreringsdatabasen, kan du ikke justere servertjenesten ved hjælp af funktionen Netværk i Kontrolpanel. Hvis du ændrer på nogle af indstillingerne for servertjeneste, kan Windows XP ikke længere automatisk justere servertjeneste for din nye konfiguration. Hvis du vil undgå at miste muligheden for automatisk selvjustering i servertjenesten, skal du foretage ændringerne ved hjælp af Registreringseditor i stedet for at anvende kommandolinjen eller Kontrolpanel.
Den samlede mængde logiske drev, logiske printere og forbindelser på transportniveau for en enkelt computer betragtes som en session. Disse forbindelser tæller derfor kun som én i forbindelse med begrænsningen på ti forbindelser. Hvis en bruger f.eks. etablerer forbindelser til to logiske drev, to Windows-sockets og en logisk printer på et Windows XP system, er der kun etableret en enkelt session. Der vil således kun være opbrugt en forbindelse til Windows XP-systemet, selvom der er etableret tre logiske forbindelser.

Den eneste måde, system A kan afvikle flere sessioner med et andet system (system Z) på, er, hvis A kører tjenester, der opretter logiske forbindelser til systemet Z. Hvis en bruger f.eks. logger på system A som gæst, og en tjeneste samtidig kører på system A på bruger1's konto, og både brugeren og tjenesten (der kører som bruger1) opretter forbindelser til systemet Z, etableres der to sessioner. Hver logonsession, der anvender servertjenesten, tæller i forhold til grænsen for forbindelser.

Udviklingsrelateret: Grænsen for forbindelser refererer til antallet af omdirigeringsbaserede forbindelser og gælder således for enhver fil, udskrift, navngiven pipe eller brevsprækkesession. Begrænsningen for antallet af TCP-forbindelser kontrolleres ikke, men kan være juridisk begrænset til ikke at tillade mere end 10 klienter.
Egenskaber

Artikel-id: 314882 – Seneste udgave 19. maj 2006 – Udgave 1

Feedback