Sådan læses de små hukommelsesdumpfiler, som Windows opretter til fejlfinding

Hvis du er en kunde fra en mindre virksomhed, kan du finde yderligere fejlfindings- og læringsressourcer på webstedet Support til mindre virksomheder.

Sammenfatning


I denne artikel med trinvis vejledning beskrives, hvordan du undersøger en lille hukommelsesdumpfil. Du kan bruge denne fil til at afgøre, hvorfor computeren er stoppet med at svare.

tilbage til toppen

Små hukommelsesdumpfiler

En lille hukommelsesdumpfil registrerer det mindste sæt brugbare oplysninger, der kan hjælpe med at finde ud af, hvorfor computeren uventet er stoppet med at svare. Denne indstilling kræver en sidefil på mindst 2 MB på startdiskenheden. På computere, der kører Microsoft Windows 2000 eller nyere, opretter Windows en ny fil, hver gang computeren stopper uventet. Der gemmes en oversigt over disse filer i en mappe.

Denne dumpfiltype indeholder følgende oplysninger:
 • Stopmeddelelsen og dens parametre samt andre data
 • En liste over indlæste drivere
 • Processorkonteksten (PRCB) for den processor, der er stoppet
 • Procesoplysninger og kernekonteksten (EPROCESS) for den proces, der er stoppet
 • Procesoplysninger og kernekonteksten (ETHREAD) for den tråd, der er stoppet
 • Kaldstakken i kernetilstand for den tråd, der er stoppet
Den lille hukommelsesdumpfil kan være nyttig, når der er begrænset plads på harddisken. På grund af de begrænsede oplysninger, der er inkluderet, opdages fejl, der ikke er direkte forårsaget af den tråd, der kørte på det tidspunkt, hvor problemet opstod, muligvis ikke ved en analyse af den pågældende fil.

Hvis der opstår et andet problem, og hvis Windows opretter en anden lille hukommelsesdumpfil, gemmer Windows den forrige fil. Windows giver hver fil et individuelt, datokodet filnavn. Mini022900-01.dmp er f.eks. den første hukommelsesdumpfil, der blev oprettet den 29. februar 2000. Windows opbevarer en liste over alle de små hukommelsesdumpfiler i mappen %SystemRoot%\Minidump.


tilbage til toppen

Konfigurer dumptypen

Benyt følgende trin til at konfigurere indstillingerne for start og gendannelse, så du kan bruge den lille hukommelsesdumpfil.

Bemærk! Da der findes flere forskellige versioner af Microsoft Windows, er nedenstående fremgangsmåde måske anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.
 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik på Kontrolpanel.
 2. Dobbeltklik på System.
 3. Klik på fanen Avanceret, og klik derefter på Indstillinger under Start og Genoprettelse.
 4. På listen Skriv fejlfindingsoplysninger skal du klikke på Lille hukommelsesdump (64 k).

  Hvis du vil ændre mappeplaceringen for de små hukommelsesdumpfiler, skal du skrive en ny sti i feltet Dumpfil (eller i feltet Mappe til delvis lagring, afhængigt af din Windows-version).
tilbage til toppen

Værktøjer, der kan læse små hukommelsesdumpfiler

Du kan indlæse små hukommelsesdumpfiler ved hjælp af hjælpeprogrammet til dumpkontrol (Dumpchk.exe). Du kan også bruge Dumpchk.exe til at kontrollere, at en hukommelsesdumpfil er oprettet korrekt. Hjælpeprogrammet til dumpkontrol kræver ikke adgang til fejlfindingssymbolerne. Hjælpeprogrammet til dumpkontrol er inkluderet i Microsoft Windows 2000 Supportværktøjer og Microsoft Windows XP Supportværktøjer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger hjælpeprogrammet til dumpkontrol i Windows 2000 og Windows NT, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsofts Knowledge Base:

156280 Sådan bruges Dumpchk.exe til kontrol af en hukommelsesdumpfil . Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger hjælpeprogrammet til dumpkontrol i Windows XP, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

315271 Sådan bruges Dumpchk.exe til kontrol af en hukommelsesdumpfil . Artiklen er evt. på engelsk.
Bemærk! Hjælpeprogrammet til dumpkontrol er ikke inkluderet i Microsoft Windows Server 2003 Supportværktøjer. Hvis du vil hente hjælpeprogrammet til dumpkontrol, når du bruger Microsoft Windows Server 2003, skal du hente og installere pakken med fejlfindingsværktøjer til Windows på følgende websted: Du kan også læse små hukommelsesdumpfiler ved hjælp af værktøjet WinDbg eller værktøjet KD.exe. WinDbg og KD.exe er inkluderet i den nyeste version af pakken med fejlfindingsværktøjerne til Windows.
På denne webside kan du også få adgang til de symbolpakker, der kan downloades til Windows. Hvis du vil bruge materialet, skal du oprette en mappe på diskdrevet, hvor de hentede lokale symboler eller symbolcachen for brugen af symbolserveren placeres. Du kan f.eks. bruge C:\Symbols. Du kan bruge følgende symbolsti ti alle de kommandoer, der er beskrevet i denne artikel:

SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Hvis du har overført symbolderne til en lokal mappe, skal du bruge stien for den pågældende mappe som din symbolsti.

Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne for dumpfiler i Windows ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

254649 Oversigt over hukommelsesdumpfiler i Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000 . Artiklen er evt. på engelsk.
tilbage til toppen

Installér værktøjerne til fejlfindingHvis du vil hente og installere fejlfindingsværktøjerne til Windows, skal du besøge følgende Microsoft-websted:

Vælg en standardinstallation. Installationsprogrammet installerer som standard fejlfindingsværktøjerne i følgende mappe:

C:\Program Files\Debugging Tools for Windows
tilbage til toppen

Åbn en dumpfil
Hvis du vil bbne dumpfilen, når installationen er fuldført, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
 2. Skift til fejlfindingsværktøjerne i Windows-mappen. Det gør du ved at skrive følgende ved kommandoprompten og trykke på Enter:
  cd c:\program files\debugging tools for windows
 3. Hvis du vil indlæse dumpfilen i et fejlfindingsprogram, skla du skrive en af følgende kommandoer og derefter trykke på Enter:
  windbg -y SymbolPath -i ImagePath -z DumpFilePath
  kd -y SymbolPath -i ImagePath -z DumpFilePath
I følgende tabel beskrives brugen af pladsholdere, der bruges i disse kommandoer.
PladsholderForklaring
SymbolPathEnten den lokale sti, hvor symbolfilerne er overført til, eller stien til symbolserveren, inklusive en cachemappe. Da en lille hukommelsesdumpfil indeholder begrænsede oplysninger, skal de faktiske binære filer indlæses sammen med symbolerne for dumpfilen for at kunne læses korrekt.
ImagePathStien til disse filer. Filerne findes i mappen I386 på cd-rom'en med Windows XP. Stien kan f.eks. være C:\Windows\I386.
DumpFilePathStien og filnavnet til den dumpfil, du er ved at undersøge.

Eksempler på kommandoer

Du kan bruge følgende eksempler på kommandoer til at åbne dumpfilen. Disse kommandoer forudsætter følgende:

 • Indholdet af mappen I386 på cd-rom'en med Windows kopieres til mappen C:\Windows\I386.
 • Dumpfil hedder C:\Windows\Minidump\Minidump.dmp.
Eksempel 1:

kd -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\windows\minidump\minidump.dmp
Eksempel 2: Hvis du foretrækker den grafiske version af fejlfindingsprogrammet i stedet for kommandolinjeversionen, skal du skrive følgende kommando:

windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\windows\minidump\minidump.dmp
tilbage til toppen

Undersøg dumpfilen

Der er flere kommandoer, du kan bruge til at samle oplysninger i dumpfilen, herunder følgende:

 • Kommandoen !analyze -show viser fejlkoden Stop og de tilhørende parametre. Fejlkoden Stop er også kendt som fejlkontrolkoden.
 • Kommandoen !analyze -v viser detaljerede resultater.
 • Kommandoen lm N T viser de angivne indlæste moduler. Resultatet inkluderer status for og sti til modulet.
Bemærk! Kommandoudvidelsen !drivers viser en liste over alle de drivere, der er indlæst i destinationscomputeren, sammen med en oversigt over oplysninger om deres hukommelsesbrug. Udvidelsen !drivers er forældet i Windows XP og nyere versioner. Hvis du vil have vist oplysninger om indlæste drivere og andre moduler, skal du bruge kommandoen lm. Kommandoen lm N T viser oplysninger i samme format som den gamle udvidelse !drivers.

Du kan få hjælp med andre kommandoer og komplet kommandosyntaks i Hjælp-dokumentationen til fejlfindingsværktøjerne. Du kan finde Hjælp-dokumentationen til fejlfindingsværktøjerne på følgende placering:
C:\Program Files\Debugging Tools for Windows\Debugger.chm
Bemærk! Hvis du har problemer, der er relateret til symbolder, skal du bruge hjælpeprogrammet Symchk til at kontrollere, at de korrekte symboler er indlæst korrekt.

Du kan få flere oplysninger om brugen af Symchk ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

311503 Brug Microsofts symbolserver til at få fat i symbolfilerne til fejlfinding . Artiklen er evt. på engelsk.

Forenkl kommandoerne ved hjælp af en batchfil.Når du har fundet den kommando, du skal bruge til at indlæse hukommelsesdumpfilerne, kan du oprette en batchfil, så du kan undersøge en dumpfil. Du kan f.eks. oprette en batchfil og give den navnet Dump.bat. Gem den i den mappe, hvor fejlfindingsværktøjerne er installeret. Skriv følgende tekst i batchfilen:


cd "c:\program files\debugging tools for windows"

kd -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z %1


Når du vil undersøge en dumpfil, skal du skrive følgende kommando for at videresende stien for dumpfilen til batchfilen:
dump c:\windows\minidump\minidump.dmp
tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 315263 – Seneste udgave 7. jun. 2013 – Udgave 1

Feedback