Begrænsninger i forbindelse med Office Web Components, når programmet benyttes på serversiden

Sammenfatning

Ved hjælp af Microsoft Office Web Components, der indeholder regnearks-, diagram- og pivottabelfunktioner, kan webudviklere gøre websider mere dynamiske. Komponenterne er udviklet som ActiveX-klientobjekter, der kan bruges i Microsoft Internet Explorer.

Komponenternes funktionalitet har dog medført, at mange udviklere har brugt dem i serverløsninger, f.eks. i ASP (Active Server Pages) eller COM+ til oprettelse og eksport af diagrammer. Mens komponenterne kan bruges på denne måde, kan begrænsninger hæmme serverkodernes stabilitet og ydeevne og gøre brugen af komponenterne i en stor serverløsning problematisk.

Yderligere Information

Microsoft anbefaler ikke, at du bruger Office Web Components i en serverløsning. Flere kendte begrænsninger forhindrer komponenterne i at fungere korrekt i et multitrådet, ikke-interaktivt miljø med flere brugere. Du kan bl.a. støde på følgende problemer:

  • Langsom udførelse eller dårlig ydeevne: Office 2000 Web Components er udviklet til et miljø med flere STA'er (single-threaded apartment) i Internet Explorer og ikke til MTA-miljøet (multi-threaded apartment) i de fleste serverprogrammer. Beskyttelsen af trådsamtidighed i Office Web Components er ikke udviklet til mange flertrådede opkald, der er normalt for en webtjeneste, og kan derfor have negativ indflydelse på ydeevnen. Office Web Components beskytter f.eks. en række delte hukommelsesblokke med den samme kritiske sektion, så tråde, der ikke redigerer en hukommelsessektion, stadig kan blokeres, hvis en anden tråd redigerer hukommelsessektionen. Derudover er mange af behandlingsfunktionerne importeret fra andre Office-kilder, der er udviklet i en entrådet model, og disse kodesektioner kan ikke køre samtidigt.
  • Fejl om, at der ikke er mere hukommelse: Office Web Components bruger et statisk build af det delte bibliotek i Microsoft Office til at håndtere hukommelsesstyring. Hukommelsesallokeringsfunktionerne i det delte bibliotek i Microsoft Office er udviklet til klientsiden og forventer ikke de belastninger og samtidige anmodninger, der normalt forekommer i en serverløsning. Dette kan begrænse den mængde hukommelse, som komponenterne har til rådighed, uanset den ledige mængde hukommelse i computeren.
  • Automatiseringsfejl på tilfældige tidspunkter: Office Web Components bruger et par få tilstandsvariabler, der ikke er fuldt beskyttet, og hvis variablerne ændres, mens en funktion kører, kan de forårsage, at funktionen uventet mislykkes. Funktioner, der kræver asynkron behandling (f.eks. anmodning af data fra en datakilde eller beregning af celleværdier i et regneark), har større sandsynlighed for at generere sådanne fejl, hvis flere tråde automatiseres samtidigt.
  • Baglåssituationer i forbindelse med tråde: I nogle situationer kan Office Web Components støde på konkurrenceforhold, der medfører uendelige ventetilstande eller globale undtagelser, der kan gøre en tråd uafhængig og forårsage tab af ressourcer. Disse situationer opstår normalt, når komponenterne er "stressede". Det kan f.eks. ske, hvis et stort antal klienter foretager samtidige anmodninger til serveren, og hver anmodning opretter, automatiserer eller ødelægger sin egen komponentforekomst. Gruppering af forekomster kan minimere risikoen for baglåssituationer.
  • Flertrådskonflikter: Hvis du opretter separate Office-webkomponenter i separate STA'er (Single Threaded Apartments) i en enkelt proces, og trådene kører samtidigt, vil du muligvis opleve en reduktion i ydeevnen eller trådkonfliktproblemer, der kan resultere i et stort CPU-forbrug eller tilstandsbeskadigelse. Det anbefales, at du opbevarer alle forekomster i den samme STA, og hvis du har brug for parallel kørsel, skal du oprette separate processer, der kan være vært for de nødvendige STA-tråde.
De problemer med Office Web Components, der er angivet ovenfor, er designbegrænsninger, som er forenelige med deres tilsigtede anvendelse som ActiveX-klientobjekter. Der findes ingen løsninger eller rettelser til disse Office Web Components-begrænsninger.

Selvom du kan køre Office Web Components på serversiden, og dette fungerer for et lille websted, kan disse problemer afholde dig fra at opgradere løsningen, så du håndterer et stort websted med megen trafik. Hvis du planlægger en ny løsning, skal du omhyggeligt overveje dine skaleringskrav og beslutte, om Office Web Components kan opfylde behovet. Hvis du har brug for en mere skalerbar løsning, findes der mange tredjepartsprodukter, der kan udføre lignende handlinger, og som er specielt udviklet til handlinger på serversiden. Disse tredjepartsprodukter passer muligvis bedre til dine behov.

Hvis du i øjeblikket bruger Office Web Components i din webløsning på serversiden, skal du overveje at opgradere til den nyeste version af Office Web Components. Visse problemer med hukommelsesfejl og automatiseringsfejl er blevet afhjulpet i de nyere versioner af Office Web Components. Designet af Office Web Components som ActiveX-objekter betyder dog, at de ikke er helt driftssikre til store webprojekter, hvis komponenterne køres fra serversiden.

Referencer

Du kan hente den nyeste version af Office Web Components på følgende Office-websted: Yderligere oplysninger om situationer, hvor en udvikler måske vil bruge Office Web Components på serversiden, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

286278 Sådan oprettes et interaktivt Office XP-diagram på serversiden ved hjælp af ASP (artiklen er evt. på engelsk)

294798 Sådan bruges ASP til at oprette en Office XP-pivottabel og vise resultaterne som HTML (artiklen er evt. på engelsk)

Egenskaber

Artikel-id: 317316 – Seneste udgave 7. feb. 2006 – Udgave 1

Feedback