Beskrivelse af statuskoder i Microsoft IIS 5.0 og 6.0 (Internet Information Services)

Gælder for: Internet Information Services

Hvorfor får jeg vist disse fejlmeddelelser på et websted?


Når du browser på internettet, kan fejlmeddelelser skyldes problemer med det websted, du besøger. Problemet kan være midlertidigt. Du kan måske prøve at bruge webstedet senere. Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at kontakte webstedets administratorer og bede dem om at løse problemet.

Formålet med denne artikel er at informere webstedsadministratorer om, hvad disse fejlmeddelelser betyder, og hvor de kan finde oplysninger om, hvordan problemerne kan løses. 

Private brugere: Denne artikel henvender sig til supportmedarbejdere og it-teknikere. Hvis du ønsker flere oplysninger om fejlmeddelelser for websteder, kan du besøge følgende Windows-websted:
 

Oversigt


Når personer, der besøger webstedet, forsøger at få adgang til indhold på en server, der kører Internet Information Services (IIS) 5.0 og 6.0 via HTTP eller FTP (File Transfer Protocol), returneres der en numerisk kode, som angiver, om forsøget lykkedes eller ej. Denne statuskode registreres i IIS-loggen, og den vises muligvis i webbrowseren eller FTP-klienten. Statuskoden kan også angive den specifikke grund til, at en anmodning ikke lykkedes.

IIS-administratorer kan tilpasse den fejlmeddelelse, der vises til brugere i deres webbrowser, når en anmodning ikke lykkes. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter brugerdefinerede HTTP-fejlmeddelelser i IIS, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
 
814869 Brugerdefinerede fejlmeddelelser i IIS 6.0
943891 HTTP-statuskoden i IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0

Flere oplysninger


Placeringer af logfiler

IIS placerer som standard logfiler i denne mappe:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Denne mappe indeholder separate mapper for hvert websted og FTP-websted. Som standard oprettes logfilerne i mapperne hver dag, og de navngives med dags dato (f.eks. exÅÅMMDD.log). Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer logføring, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
313437 Sådan aktiveres logføring i IIS (Internet Information Services)


HTTP

1xx – Til orientering

Disse statuskoder angiver et midlertidigt svar. Klienten skal forberede sig på at modtage et eller flere 1xx-svar, før det endelige svar modtages.
 
 • 100 – Fortsæt.
 • 101 – Skift af protokoller.

2xx – Lykkedes


Denne gruppe statuskoder indikerer, at serveren har accepteret klientforespørgslen.
 
 • 200 – OK. Klientens anmodning lykkedes.
 • 201 – Oprettet.
 • 202 – Accepteret.
 • 203 – Ikke-autoritative oplysninger.
 • 204 – Intet indhold.
 • 205 – Nulstil indhold.
 • 206 – Delvist indhold.
 • 207 – Multi-Status (WebDav).

3xx – Omdirigering


Klientbrowseren skal foretage mere for at fuldføre anmodningen. Browseren skal f.eks. anmode om en anden side på serveren eller gentage anmodningen ved hjælp af en proxyserver.
 • 301 – Flyttet permanent.
 • 302 – Objekt flyttet.
 • 304 – Ikke ændret.
 • 307 – Midlertidig omdirigering.

4xx – Klientfejl


Der opstår en fejl, og klienten ser ud til at have skylden. For eksempel kan klienten anmode om en side, som ikke findes, eller klienten kan ikke fremskaffe gyldige godkendelsesoplysninger.
 
 • 400 – Dårlig anmodning
 • 401 – Adgang nægtet. IIS definerer flere forskellige 401-fejl, der angiver en mere specifik årsag til fejlen. Disse specifikke fejlkoder vises i browseren, men vises ikke i IIS-loggen:
  • 401.1 – Login mislykkedes.
  • 401.2 – Login mislykkedes pga. serverkonfiguration.
  • 401.3 – Ikke godkendt pga. ACL på ressource.
  • 401.4 – Godkendelse mislykkedes efter filter.
  • 401.5 – Godkendelse mislykkedes efter ISAPI/CGI-program.
  • 401.7 – Access denied by URL authorization policy on the Web server. Denne fejlkode er specifik for IIS 6.0.
 • 403 – Forbudt. IIS definerer flere forskellige 403-fejl, der angiver en mere specifik årsag til fejlen:
   
  • 403.1 – Udførelsesadgang forbudt.
  • 403.2 – Læseadgang forbudt.
  • 403.3 – Skriveadgang forbudt.
  • 403.4 – SSL kræves.
  • 403.5 – SSL 128 kræves.
  • 403.6 – IP-adresse afvist.
  • 403.7 – Klientcertifikat kræves.
  • 403.8 – Webstedsadgang nægtet.
  • 403.9 – For mange brugere.
  • 403.10 – Ugyldig konfiguration.
  • 403.11 – Ændring af adgangskode.
  • 403.12 – Mapper nægtet adgang.
  • 403.13 – Klientcertifikat tilbagekaldt.
  • 403.14 – Mappevisning nægtet.
  • 403.15 – Klienters adgangslicenser overskredet.
  • 403.16 – Klientcertifikat er upålideligt eller ugyldigt.
  • 403.17 – Klientcertifikat er udløbet eller ikke gyldigt.
  • 403.18 – Kan ikke udføre anmodet URL-adresse i den aktuelle programpulje. Denne fejlkode er specifik for IIS 6.0.
  • 403.19 – Kan ikke udføre CGI'er for klienten i denne programpulje. Denne fejlkode er specifik for IIS 6.0.
  • 403.20 – Paslogin mislykkedes. Denne fejlkode er specifik for IIS 6.0.
 • 404 – Ikke fundet.
   
  • 404.0 - (None) – File or directory not found.
  • 404.1 – Webstedet er ikke tilgængeligt på den anmodede port.
  • 404.2 – Låsningspolitik for webtjenesteudvidelse forhindrer denne anmodning.
  • 404.3 – MIME-tilknytningspolitik forhindrer denne anmodning.
 • 405 – HTTP-verbet, der bruges til at få adgang til denne side, er ikke tilladt (metode ikke tilladt).
 • 406 – Klientbrowseren accepterer ikke den anmodede sides MIME-type.
 • 407 – Proxygodkendelse kræves.
 • 412 – Forudsætning mislykkedes.
 • 413 – Request entity too large.
 • 414 – Anmodnings-URI er for lang.
 • 415 – Unsupported media type.
 • 416 – Requested range not satisfiable.
 • 417 – Execution failed.
 • 423 – Locked error.

5xx – Serverfejl


Serveren kan ikke færdiggøre anmodningen, fordi der opstod en fejl.
 
 • 500 – Intern serverfejl.
   
  • 500.12 – Programmet er optaget med at genstarte på webserveren.
  • 500.13 – Webserveren er for optaget.
  • 500.15 – Direkte anmodninger for Global.asa er ikke tilladt.
  • 500.16 – UNC authorization credentials incorrect. Denne fejlkode er specifik for IIS 6.0.
  • 500.18 – URL authorization store cannot be opened. Denne fejlkode er specifik for IIS 6.0.
  • 500.19 – Data til denne fil er konfigureret forkert i metabasen.
  • 500.100 – Intern ASP-fejl.
 • 501 – Headerværdier angiver en konfiguration, der ikke er implementeret.
 • 502 – Webserveren modtog et ugyldigt svar, mens den fungerede som en gateway eller proxy.
   
  • 502.1 – Timeout for CGI-program.
  • 502.2 – Fejl i CGI-program.
 • 503 – Tjenesten er utilgængelig. Denne fejlkode er specifik for IIS 6.0.
 • 504 – Timeout for gateway.
 • 505 – HTTP-versionen understøttes ikke.

IIS HTTP-statuskoder og deres årsager

 • 200 – Lykkedes. Denne statuskode angiver, at IIS har behandlet anmodningen.
 • 206 – Delvist indhold. Dette angiver, at en fil er delvist hentet. Det kan aktivere fortsættelse af afbrudte overførsler eller opdele en overførsel i flere samtidige streams.
 • 207 – Multi-Status (WebDav). Denne kode kommer før en XML-meddelelse, som kan indeholde flere separate svarkoder, afhængigt af hvor mange underanmodninger der blev foretaget.
 • 301 – Flyttet permanent. Denne og alle fremtidige anmodninger skal omdirigeres til den angivne URI.
 • 302 – Fundet. Denne kode vises ofte som "Object Moved" på formularbaseret godkendelse. Den ressource, der blev anmodet om, er midlertidigt placeret under en anden URI. Da omdirigeringen af og til kan ændres, skal klienten fortsat bruge Request-URI til fremtidige anmodninger. Dette svar kan kun cachelagres, hvis det angives af et Cache-Control- eller Expires-headerfelt.
 • 304 – Ikke ændret. Klienten anmoder om et dokument, der allerede findes i cachen, og dokumentet er ikke blevet ændret, siden det blev cachelagret. Klienten bruger kopien af dokumentet i cachen i stedet for at downloade dokumentet fra serveren.
 • 401.1 og 401.2 – Login mislykkedes. Loginforsøget mislykkes, fordi brugernavnet eller adgangskoden er ugyldige, eller fordi der er et problem med systemkonfigurationen.
 • 401.3 – Ikke godkendt pga. ACL på ressource. Dette angiver et problem med NTFS-tilladelser. Fejlen kan opstå, selv hvis tilladelserne er korrekte for den fil, du forsøger at åbne. Du ser f.eks. denne fejl, hvis IUSR-konto ikke har adgang til mappen C:\Winnt\System32\Inetsrv.
  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
  271071 Sådan angives påkrævede NTFS-tilladelser og brugerrettigheder til en IIS 5.0-webserver
  812614 Standardtilladelser og brugerrettigheder til IIS 6.0
 • 403 – Forbudt. Du får muligvis vist denne generiske 403-statuskode, hvis der ikke er angivet et standarddokument for webstedet, og der ikke er angivet tilladelse til gennemsyn af mapper for webstedet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  320051 Sådan konfigurerer du standarddokumentet i Internet Information Services
 • 403.1 – Udførelsesadgang forbudt. Her er to almindelige årsager til denne fejlmeddelelse:
   
  • Du har ikke nok udførelsestilladelser. Du får f.eks. vist denne fejlmeddelelse, hvis du forsøger at opnå adgang til en ASP-side i en mappe, hvor tilladelserne er angivet til Ingen, eller du forsøger at køre et CGI-script i en mappe kun med tilladelser til scripts. Hvis du vil redigere udførelsestilladelserne, skal du højreklikke på mappen i MMC (Microsoft Management Console), klikke på Egenskaber, klikke på fanen Mappe og kontrollere, at indstillingen Kørselstilladelser er korrekt for det indhold, du forsøger at opnå adgang til.
  • Scripttilknytningen for den filtype, du forsøger at udføre, er ikke indstillet til at genkende det verbum, du bruger (f.eks. GET eller POST). Du kan kontrollere dette ved at højreklikke på mappen i Microsoft Management Console, klikke på Egenskaber, klikke på fanen Mappe, klikke på Konfiguration og derefter kontrollere, at scripttilknytningen for den relevante filtype er indstillet til at tillade det verbum, du bruger.
 • 403.2 – Læseadgang forbudt. Kontrollér, at du har konfigureret IIS til at tillade læseadgang til mappen. Hvis du bruger et standarddokument, skal du kontrollere, at dokumentet findes.
  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  247677 Fejlmeddelelse: 403.2 Forbudt: Læseadgang forbudt
 • 403.3 – Skriveadgang forbudt. Bekræft, at ISS-tilladelserne og NTFS-tilladelser er indstillet til at tillade skriveadgang til mappen.Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248072 Fejlmeddelelse: 403.3 Forbudt: Skriveadgang forbudt
 • 403.4 – SSL kræves. Deaktiver indstillingen Kræv sikker kanal, eller brug HTTPS i stedet for HTTP til at åbne siden.
 • 403.5 – SSL 128 kræves. Deaktiver indstillingen Kræv 128-bit kryptering, eller brug en browser, der understøtter 128-bit kryptering, for at gå til siden.
 • 403.6 – IP-adresse afvist. Du har konfigureret serveren til at nægte adgang til din nuværende IP-adresse. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248043 Fejlmeddelelse: 403.6 – Forbudt: IP-adresse afvist
 • 403.7 – Klientcertifikat kræves. Du har konfigureret serveren til at kræve et certifikat til klientgodkendelse, men du har ikke et gyldigt klientcertifikat installeret.
  186812 PRB: Fejlmeddelelse: 403.7 Forbudt: Klientcertifikat kræves
 • 403.8 – Webstedsadgang nægtet. Du har indstillet en domænenavnsbegrænsning for det domæne, du bruger til at få adgang til serveren med.Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248032 Fejlmeddelelse: Forbudt: Webstedsadgang nægtet 403.8
 • 403.9 – For mange brugere. Antallet af brugere, der har forbindelse til serveren, overstiger den angivne grænse for forbindelser. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer denne grænse, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248074 Fejlmeddelelse: Adgang forbudt: For mange brugere er forbundet 403.9
  BEMÆRK! Microsoft Windows 2000 Professional og Windows XP Professional pålægger automatisk en begrænsning på 10 forbindelser på IIS. Du kan ikke ændre denne grænse.
 • 403.12 – Mapper nægtet adgang. Den side, du vil opnå adgang til, kræver et klientcertifikat. Bruger-id'et, der er knyttet til klientcertifikatet, er dog blevet nægtet adgang til filen. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248075 Fejl: HTTP 403.12 – adgang forbudt: Mapper nægtet adgang
 • 404 – Ikke fundet. Fejlen kan opstå, hvis den fil, du forsøger at få adgang til, er blevet flyttet eller slettet. Den kan også opstå, hvis du forsøger at få adgang til en fil, som har et begrænset filtypenavn, efter du har installeret URLScan-værktøjet. Du kan se “Rejected by URLScan" i w3svc-logfilerne, efter du har installeret URLScan-værktøjet. I dette tilfælde kan du se "Afvist af URLScan" i logfilen for denne anmodning. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248033 Sådan kan systemadministratorer foretage fejlfinding i forbindelse med fejlmeddelelsen "HTTP 404 – Filen blev ikke fundet" på en server, der kører IIS
  • 404.1 – Web Site not accessible on the requested port. Denne fejl indikerer, at det websted, du prøver at gå til, har en IP-adresse, der ikke accepterer anmodninger for den port, hvorpå denne anmodning kom.Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   248034 IIS-fejl: 404.1 Webstedet blev ikke fundet
  • 404.2 – Lockdown policy prevents this request. I IIS 6.0 indikerer dette, at anmodningen er blevet forbudt på listen Webtjenesteudvidelser.Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
   328419 Sådan tilføjes og fjernes Webtjenesteudvidelse-filer i IIS 6
   328505 Sådan laves en liste over Webtjenesteudvidelse- og Udvidelse-filer i IIS 6.0
   328360 Sådan aktiveres og deaktiveres ISAPI-udvidelser og CGI-programmer i IIS 6.0
  • 404.3 – MIME-tilknytningspolitik forhindrer denne anmodning. Dette problem opstår, hvis følgende forhold gør sig gældende:
    
   • Handlertilknytningen for det ønskede filtypenavn er ikke konfigureret.
   • Den relevante MIME-type er ikke konfigureret for webstedet eller for programmet.
 • 405 – Method not allowed. Denne fejl kan opstå, når en klient sender en HTTP-anmodning til en server, der kører IIS, og anmodningen indeholder et HTTP-verbum, som serveren ikke genkender. Du kan løse dette problem ved at sikre, at klientanmodningen bruger et HTTP-verbum, som er i overensstemmelse med HTTP-rfc. Se afsnittet "Referencer" for at få flere oplysninger om HTTP-rfc.
 • 500 – Intern serverfejl. Du ser denne fejlmeddelelse i forbindelse med mange fejl på serversiden. Hændelseslogfilerne i logbogen indeholder muligvis flere oplysninger om, hvorfor denne fejl opstår. Derudover kan du deaktivere hele HTTP-fejlmeddelelser for at hente en detaljeret beskrivelse af fejlen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer hele HTTP-fejlmeddelelser, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  943891 HTTP-statuskoden i IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0
 • 500.12 – Programmet genstartes. Dette indikerer, at du har forsøgt at hente en ASP-side, mens IIS var i gang med at genstarte programmet. Meddelelsen bør forsvinde, når du opdaterer siden. Hvis du opdaterer siden, og meddelelsen vises igen, kan det være forårsaget af et antivirus-program, der scanner din Global.asa-fil. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  248013 Fejlmeddelelse: HTTP-fejl 500-12 Programmet genstartes
 • 500-100.ASP – ASP-fejl. Du modtager denne fejlmeddelelse, når du forsøger at hente en ASP-side, som indeholder fejl i koderne. Du finder flere specifikke oplysninger om fejlen ved at deaktivere hele HTTP-fejlmeddelelser. Som standard aktiveres denne fejl kun på standardwebstedet.
 • 502 – Dårlig gateway. Du modtager denne fejlmeddelelse, når du forsøger at køre et CGI-script, som ikke returnerer et gyldigt sæt HTTP-headere. Du kan løse dette problem ved at finde fejl i CGI-programmet for at fastslå, hvorfor der blev overført ugyldige HTTP-oplysninger til IIS.
 • 503 – Service Unavailable. Fra IIS 6 producerer Http.sys-komponenten i kernetilstand en HTTP 503-status. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du identificerer og foretager fejlfinding af HTTP 503-fejl, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  820729 Fejllogføring i HTTP API
 • 500.19. Du modtager denne fejlmeddelelse, når XML-metabasen indeholder ugyldige konfigurationsoplysninger om den indholdstype, du forsøger at få adgang til. Du løser dette problem ved at fjerne eller rette den ugyldige konfiguration. Dette problem angiver typisk et problem i ScriptMap-metabasenøglen.


FTP

1xx – Positivt foreløbigt svar

Disse statuskoder angiver, at en handling er startet korrekt, men klienten forventer et andet svar, før den fortsætter med en ny kommando.
 • 110 Svar til genstartsmærke.
 • 120 Tjenesten er klar om nnn minutter.
 • 125 Dataforbindelse er allerede åben. Overførsel starter.
 • 150 Filstatus OK. Ved at åbne dataforbindelse.

2xx – Positivt svar om fuldførelse


En handling er blevet fuldført. Klienten kan udføre en ny kommando.
 
 • 200 Kommando OK.
 • 202 Kommando er ikke implementeret. Overflødig på dette websted.
 • 211 Systemstatus eller svar til systemhjælp.
 • 212 Mappestatus.
 • 213 Filstatus.
 • 214 Hjælpebesked.
 • 215 NAVN-systemtype, hvor NAVN er det officielle systemnavn fra listen i dokumentet Tildelte numre.
 • 220 Tjeneste er klar til ny bruger.
 • 221 Tjeneste lukker kontrolforbindelse. Logget af, hvis relevant.
 • 225 Dataforbindelse åben. Ingen overførsel i gang.
 • 226 Lukker dataforbindelse. Ønsket filhandling lykkedes (f.eks. filoverførsel eller filannullering).
 • 227 Går i passiv tilstand (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 Bruger er logget på, fortsæt.
 • 250 Anmodet filhandling OK, fuldført.
 • 257 "PATHNAME" oprettet.


3xx – Positivt, midlertidigt svar


Kommandoen var korrekt, men serveren har brug for yderligere oplysninger fra klienten for at kunne færdiggøre behandlingen af anmodningen.

 • 331 Brugernavn OK, adgangskode kræves.
 • 332 Konto kræves til login.
 • 350 Anmodet filhandling afventer flere oplysninger.


4xx – Kortvarigt, negativt svar om fuldførelse


Kommandoen var ikke korrekt, men fejlen er midlertidig. Hvis klienten forsøger kommandoen igen, kan det lykkes.

 • 421 Tjenesten er ikke tilgængelig. Lukker kontrolforbindelse. Dette kan være et svar til enhver kommando, hvis tjenesten ved, den skal lukke.
 • 425 Kan ikke åbne dataforbindelse.
 • 426 Forbindelse lukket. Overførsel annulleret.
 • 450 Anmodet filhandling ikke udført. Filen er ikke tilgængelig (f.eks. filen er optaget).
 • 451 Anmodet handling afbrudt: Lokal fejl ved behandling.
 • 452 Anmodet handling ikke udført. Utilstrækkelig lagerplads i systemet.

5xx – Permanent, negativt svar om fuldførelse


Kommandoen var ikke korrekt, og fejlen er permanent. Hvis klienten prøver kommandoen igen, får den samme fejl.
 
 • 500 Syntaksfejl. Kommando ikke genkendt. Dette kan f.eks. skyldes, at kommandolinjen er for lang.
 • 501 Syntaksfejl i parametre eller argumenter.
 • 502 Kommando ikke implementeret.
 • 503 Dårlig sekvens af kommandoer.
 • 504 Kommando er ikke implementeret for den parameter.
 • 530 Ikke logget på.
 • 532 Konto kræves til at opbevare filer.
 • 550 Anmodet handling ikke udført. Filen er utilgængelig (f.eks. filen findes ikke, ingen adgang).
 • 551 Anmodet handling afbrudt: Ukendt sidetype.
 • 552 Anmodet filhandling annulleret. Overstiger lagertildeling (for aktuel mappe eller datasæt).
 • 553 Anmodet handling ikke udført. Filnavnet er ikke tilladt.


Almindelige FTP-statuskoder og deres årsager

 • 150 – FTP bruger to porte: 21 til at sende kommandoer og 20 til at sende data. En statuskode på 150 indikerer, at serveren vil åbne en ny forbindelse på port 20 til at sende data.
 • 226 – Kommandoen åbner en dataforbindelse på port 20 for at udføre en handling. f.eks. overføre en fil. Handlingen fuldføres, og dataforbindelsen lukkes.
 • 230 – Denne statuskode vises, når klienten sender den korrekte adgangskode. Den indikerer, at brugeren har logget på.
 • 331 – Denne statuskode vises, når klienten sender et brugernavn. Samme statuskode vises, uanset om det brugernavn, der angives, er en gyldig konto på systemet eller ej.
 • 426 – Kommandoen åbner en dataforbindelse for at udføre en handling, men handlingen annulleres, og dataforbindelsen lukkes.
 • 530 – Denne statuskode angiver, at brugeren ikke kan logge på, fordi kombinationen af brugernavn og adgangskode ikke er gyldig. Hvis du logger på med en brugerkonto, kan du have angivet forkert brugernavn eller adgangskode, eller du har muligvis valgt kun at tillade anonym adgang. Hvis du logger på med den anonyme konto, kan du have konfigureret IIS til at nægte anonym adgang.
 • 550 – Kommandoen udføres ikke, fordi den angivne fil ikke er tilgængelig. Statuskoden vises f.eks., når du forsøger at HENTE (GET) en fil, der ikke findes, eller når du forsøger at GEMME (PUT) en fil i en mappe, som du kun har læseadgang til.

Bemærk Vi anbefaler på det kraftigste, at alle webstedadministratorer opgraderer til Internet Information Services (IIS) version 7.0, der kører på Windows Server 2008. IIS 7.0 øger webinfrastruktursikkerheden markant.

Du finder flere oplysninger om IIS 7.0 på følgende Microsoft-websted:

Referencer


Du kan finde flere oplysninger om definitioner på HTTP-statuskoder ved at besøge følgende Word Wide Web Consortium-websted:
 Du finder flere oplysninger om definitioner på FTP-statuskoder i afsnit 4.2 ("FTP Replies") på følgende W3C-websted:Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter brugerdefinerede HTTP-fejlmeddelelser i IIS6, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
814869 Brugerdefinerede fejlmeddelelser i IIS 6.0
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter brugerdefinerede HTTP-fejlmeddelelser i IIS5, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
302570 Sådan konfigureres brugerdefinerede fejlmeddelelser til dit websted i IIS
Du kan finde flere oplysninger om HTTP-statuskoder i IIS 7.0 ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
943891 HTTP-statuskoden i IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0
Hvis de artikler, der er anført her, ikke hjælper dig med at løse dit problem, eller hvis du oplever andre symptomer end dem, der er beskrevet i denne artikel, kan du søge i Microsoft Knowledge Base for at finde yderligere oplysninger. Du kan søge i Microsoft Knowledge Base på følgende Microsoft-websted:Skriv derefter teksten i den fejlmeddelelse, der vises, eller indtast en beskrivelse af problemet i feltet Søg i Support (KB).