Sådan konfigureres standarddokumentet i Internet Information Services


Vi anbefaler kraftigt, at alle brugere opgraderer til Microsoft Internet Information Services (IIS) version 7.0, der kører på Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 øger webinfrastruktursikkerheden markant. Du finder flere oplysninger om IIS-sikkerhedsrelaterede emner på følgende Microsoft-websted:Du finder flere oplysninger om IIS 7.0 på følgende Microsoft-websted:

Oversigt


Denne trin-for-trin-artikel beskriver, hvordan du konfigurerer standarddokumentet i Internet Information Services (IIS) 5.0.

Standarddokumentet er den fil, der sendes af webserveren, når den modtager en anmodning om en Uniform Resource Locator (URL), der ikke angiver et filnavn (for eksempel http://MyWebSite). Standarddokumentet kan være startsiden på et websted eller en indeksside, der viser en hypertekstliste over indholdet på webstedet eller mappen.

Du kan konfigurere standarddokumentindstillingerne for webstedet eller mappen. Du kan specificere mere end et standarddokument til et websted eller en mappe. IIS søger efter og serverer standarddokumenter i den rækkefølge, de er anført i. IIS returnerer det første dokument, som det finder. Hvis det første dokument på listen ikke er tilgængeligt, viser serveren det næste standarddokument på listen. Hvis der ikke findes et match, og mappegennemsyn er aktiveret for det pågældende websted eller denne mappe, returnerer IIS en mappeliste. Hvis mappegennemsyn ikke er aktiveret, viser IIS meddelelsen "HTTP-fejl 403 – Forbudt" til browseren.

Som eksempler på standarddokumentnavne kan nævnes Default.htm, Default.asp, Index.htm og Index.html.

Sådan konfigureres standarddokumentet

Sådan konfigureres standarddokumentindstillinger i IIS:
 
 1. Start Internet Services Manager, eller start Microsoft Management Console (MMC), der indeholder IIS-snap-in'en.
 2. Højreklik på webstedet, den virtuelle mappe eller den mappe,hvis standard dokument, du ønsker at konfigurere, og klik derefter på Egenskaber.
 3. Klik på fanen Dokumenter.
 4. Klik for at markere afkrydsningsfeltet Aktivér standarddokument. Dette aktiverer standarddokument-håndtering for det websted, den virtuelle mappe eller den mappe, du har valgt.
 5. Sådan tilføjes et nyt standarddokument:
  1. Klik på Tilføj.
  2. Skriv navnet på det standarddokument, du vil tilføje, i feltet Standarddokumentnavn (Skriv f.eks. index.htm), og klik derefter på OK.


   BEMÆRK! Sørg for, at navnet på det nye standarddokument, du tilføjer, stemmer overens med navnet på den faktiske standarddokumentfil. Sørg også for, at filen findes i den relevante indholdsmappe på webstedet.
 6. Hvis du vil ændre prioriteten i søgerækkefølgen, skal du klikke på det dokument, du vil flytte, og derefter klikke på knappen Op eller Ned for at flytte dokumentet til den position på listen, som du vil have.
 7. Hvis du vil fjerne et standarddokument, skal du klikke på det dokument, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern.
 8. Klik på OK, og afslut derefter Internet Services Manager eller IIS-snap-in'en.

Fejlfinding

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af dokumentindstillings-problemer i IIS ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
247677 Fejlmeddelelse: 403.2 Forbudt: Læseadgang forbudt
185380 "Mappeliste nægtet" ved gennemsyn af et websted

Referencer


Yderligere oplysninger om IIS finder du i dokumentationen til IIS. Hvis IIS er installeret på computeren, skal du starte Microsoft Internet Explorer, skrive følgende adresse i feltet Adresse og derefter trykke på ENTER:
http://localhost/iisHelp/
Eller se IIS-dokumentationen på følgende Microsoft-websted: