Sådan konfigurerer du standarddokumentet i Internet Information Services

Vi anbefaler på det kraftigste, at alle brugere opgraderer til Microsoft Internet Information Services (IIS) version 7.0, der kører på Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 øger webinfrastruktursikkerheden markant. Du finder flere oplysninger om IIS-sikkerhedsrelaterede emner på følgende Microsoft-websted:Du finder flere oplysninger om IIS 7.0 på følgende Microsoft-websted:

Sammenfatning

Denne trinvise artikel beskriver, hvordan du konfigurerer standarddokumentet i Internet Information Services (IIS) 5.0.


Standarddokumentet er den fil, som webserveren sender, når den modtager en anmodning om en URL (Uniform Resource Locator), som ikke angiver et filnavn (f.eks. http://MyWebSite). Standarddokumentet kan være startsiden for et websted, eller en indeksside, som viser indholdet for webstedet eller mappen via hypertekst.


Du kan konfigurere indstillingerne for standarddokument for webstedet eller mappen. Du kan angive mere end ét standarddokument til et websted eller en mappe. IIS søger efter og betjener standarddokumenter i den rækkefølge, de er angivet. IIS returnerer det første dokument, det finder. Hvis det første dokument på listen er utilgængeligt, viser serveren det næste standarddokument på listen. Hvis der ikke findes et match, og mappegennemsyn aktiveres for det pågældende websted eller den pågældende mappe, returnerer IIS følgende liste. Hvis mappegennemsyn ikke aktiveres, returnerer en "HTTP Error 403 - Forbidden"-meddelelse til browseren.


Default.htm, Default.asp, Index.htm og Index.html er eksempler på standarddokumenter.


Sådan konfigureres standarddokumentet

Sådan konfigureres indstillinger for standarddokumentet i IIS:

 1. Start Internet Services Manager, eller start Microsoft Management Console (MMC), der indeholder snap-in-programmet til IIS.
 2. Højreklik på webstedet, den virtuelle mappe eller den mappe, hvis standarddokumentindstillinger du gerne vil konfigurere, og klik derefter på Egenskaber.
 3. Klik på fanen Dokumenter.
 4. Klik for at markere afkrydsningsfeltet Aktivér standarddokument. Dette aktiverer standarddokumenthåndtering for webstedet, den virtuelle mappe eller den mappe, du har valgt.
 5. Sådan tilføjes et nyt standarddokument:
  1. Klik på Tilføj.
  2. Skriv navnet på det standarddokument, du vil tilføje, i feltet Standarddokumentnavn (f.eks. type Index.htm), og klik derefter på OK.


   Bemærk! Kontrollér, at navnet på det nye standarddokument, du tilføjer, stemmer overens med navnet på den aktuelle standarddokumentfil. Du skal også kontrollere, at filen findes i mappen for relevante indhold på webstedet.
 6. Hvis du vil ændre søgerækkefølgen, skal du klikke på det dokument, du vil flytte, og derefter klikke på knappen Op eller Ned for at flytte dokumentet til det ønskede sted på listen.
 7. Hvis du vil fjerne et standarddokument, skal du klikke på det dokument, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern.
 8. Klik på OK, og afslut derefter Internet Services Manager eller IIS-snap-in.

Fejlfinding

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af problemer med dokumentindstillinger i ISS ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base. Artiklerne er evt. på engelsk:

247677 Fejlmeddelelse: 403.2 Forbidden: Read Access Forbidden . Artiklen er evt. på engelsk.
185380 "Mappevisning ikke tilladt" når du gennemser et websted . Artiklen er evt. på engelsk.

Referencer

Du finder yderligere oplysninger om IIS i dokumentationen til IIS. Hvis IIS er installeret på computeren, skal du starte Microsoft Internet Explorer, indtaste følgende adresse i feltet Adresse og derefter trykke på ENTER:

http://localhost/iisHelp/
Eller du kan få vist IIS-dokumentationen på følgende Microsoft-websted:

Egenskaber

Artikel-id: 320051 – Seneste udgave 22. maj 2012 – Udgave 1

Feedback