Introduktion til fejlfinding ved problemer i Word

Sammenfatning

I denne artikel beskrives en systematisk fremgangsmåde, der hjælper dig med at foretage fejlfinding ved forskellige fejlmeddelelser og problemer i Microsoft Word. Du kan benytte en af følgende metoder til at afhjælpe forskellige fejlmeddelelser og problemer i Word:
 • Manuelt
 • Brug fejlfindingsværktøjet i supportskabelonen
Hvis du vil udføre trinene ved hjælp af fejlfindingsværktøjet, skal du starte med trin 1. Hvis du vil udføre trinene manuelt, skal du starte med trin 2.

Udfør følgende trin i rækkefølge, indtil problemet er løst.

Yderligere Information

Du kan nemt bruge de fleste af de fremgangsmåder, der er beskrevet i denne artikel, når du bruger supportskabelonen til Word.

Trin 1: Installer supportskabelonen

Denne skabelon gør det nemt at starte Word med standardindstillingerne og omdøbe eller fjerne bestemte elementer, der kan forårsage problemet.


Yderligere oplysninger om, hvordan du får fat i og installerer supportskabelonen til Word, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

820919 Sådan foretages fejlfinding af problemer, der opstår, når du starter eller bruger Word 2003 eller Word 2002

Trin 2: Start Word med standardindstillingerne

Når du starter (eller afslutter) Word, sker der flere ting, der kan påvirke Words funktionsmåde og ydeevne. Dette omfatter indlæsning af skabelonen Normal.dot, læsning af flere nøgler i Windows-registreringsdatabasen og indlæsning af tilføjelsesprogrammer og filer i mappen Start.

Følg trinene i nedenstående artikel i Microsoft Knowledge Base for at starte Microsoft Word med standardindstillingerne ved hjælp af supportskabelonen:
820919 Sådan foretages fejlfinding af problemer, der opstår, når du starter eller bruger Word 2003 eller Word 2002
Hvis du manuelt vil starte Microsoft Word med standardindstillingerne, skal du starte Word ved hjælp af parameteren /a. Benyt denne fremgangsmåde for at starte Word med parameteren /a:
 1. Find filen Winword.exe.

  Bemærk!
  Som standard findes dette program på følgende placering, afhængig af din version af Word:

  Word 2003
  C:\Programmer\Microsoft Office\Office11
  Word 2002
  C:\Programmer\Microsoft Office\Office10
 2. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 3. Angiv stien til filen Winword.exe, som du fandt den i trin 1, i feltet Åbn.
 4. Sæt anførselstegn omkring stien, så den ligner følgende :
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office11\Winword.exe"
 5. Flyt indsætningspunktet til efter anførselstegnet sidst i stien i feltet Åbn.
 6. Indtast et mellemrum, og skriv derefter /a.

  Stien ligner nu følgende:
  "C:\Programmer\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" /a
 7. Klik på OK.

  Bemærk! Parameteren /a skal stå uden for anførselstegnene. Hvis parameteren /a står inden for anførselstegnene, vises der en meddelelse, som ligner en af følgende, når du prøver at køre kommandoen:
  Filen 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe /a' eller en af de tilhørende komponenter blev ikke fundet. Sørg for, at stien og filnavnet er korrekt, og at alle de nødvendige biblioteker er tilgængelige.
  Windows kan ikke finde 'C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe /a'. Kontroller, at du skrev navnet korrekt, og forsøg derefter igen. Hvis du vil søge efter en fil, skal du klikke på knappen Start og derefter klikke på Søg.
Microsoft Word starter nu med standardindstillingerne. Overvej følgende situationer:
 • Situation 1. Hvis problemet opstod, da du startede Word, opstod det pågældende problem så, da du startede Word denne gang?
 • Situation 2. Hvis problemet opstod, da du afsluttede Word, så prøv at afslutte Word nu. Opstår problemet stadig?
 • Situation 3. Hvis der normalt ikke opstår problemer, når du starter eller afslutter Word, skal du fortsætte til trin 3 og forsøge at genskabe problemet nu.
Hvis du kan svare Ja, problemet opstår stadig til Situation 1 eller Situation 2, skyldes problemet sandsynligvis Windows-miljøet. Hvis du vil isolere problemet i Windows-miljøet, skal du genstarte Windows med en ren start eller i fejlsikret tilstand. Gentag derefter trin 2, og forsøg at genskabe problemet.


Hvis problemet opstår igen efter en ren start eller en start i fejlsikret tilstand i Windows, og du har startet Word med standardindstillingerne, kan det være nødvendigt at geninstallere Windows og/eller Word. Hvis problemet ikke opstår igen, skyldes problemet en komponent, der normalt indlæses, når du starter Windows. Du er muligvis nødt til at kontakte Microsoft Windows-support for at få yderligere oplysninger om fejlfinding.


Yderligere oplysninger om, hvordan du udfører en ren start af computeren, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

310353 Sådan udføres en ren start i Windows XP
281770 Sådan foretages fejlfinding ved ren start af Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk.
267288 Sådan foretages en ren start i Windows Millennium Edition
180902 Sådan startes en Windows-baseret computer i fejlsikret tilstand. Artiklen er evt. på engelsk.
Hvis du kan svare Nej, problemet opstår ikke nu til Situation 1 eller Situation 2, skyldes problemet et af de elementer, der blev sprunget over ved at starte Word med standardindstillingerne. Du kan løse problemet ved at udføre trinene i en af følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

Klik på hyperlinket til artiklen her, hvis du fortsat vil bruge fejlfindingsværktøjet i supportskabelonen:
820919 Sådan foretages fejlfinding af problemer, der opstår, når du starter eller bruger Word 2003 eller Word 2002
Denne artikel indeholder en trinvis fremgangsmåde, du kan bruge til at fastslå, hvilken komponent der forårsager problemet.

Klik på hyperlinket til artiklen her, hvis du fortsat vil benytte den manuelle fremgangsmåde:
259413 Sådan foretages fejlfinding af problemer, der opstår, når du starter eller arbejder i Word 2000, Word 2002 og Word 2003.

Trin 3: Forsøg at genskabe problemet

Når du har startet Word som beskrevet i trin 2, skal du forsøge at genskabe problemet. Prøv f.eks. at åbne dokumentet for at se, om problemet opstår igen.
 • Hvis problemet opstår igen, skal du gå til trin 4 for at få yderligere oplysninger om fejlfinding.
 • Hvis problemet ikke opstår igen, skyldes problemet en af de komponenter, der blev deaktiveret i trin 2. Du skal udføre de trin, der er beskrevet i en af følgende artikler i Microsoft Knowledge Base: Klik på hyperlinket til artiklen her, hvis du fortsat vil bruge fejlfindingsværktøjet i supportskabelonen:
  820919 Sådan foretages fejlfinding af problemer, der opstår, når du starter eller bruger Word 2003 eller Word 2002
  Klik på hyperlinket til artiklen her, hvis du fortsat vil benytte den manuelle fremgangsmåde:
  259413 Sådan foretages fejlfinding af problemer, der opstår, når du starter eller arbejder i Word 2000, Word 2002 og Word 2003.
  Når du har udført de enkelte trin i den valgte artikel, skal du prøve at genskabe problemet. Hvis problemet opstår igen, skal du gå videre til næste trin. Hvis problemet ikke opstår igen, skyldes problemet den pågældende komponent.

Trin 4: Fastslå, hvor problemet opstår

Du er nået til dette trin, fordi du har fastslået, at problemet ikke opstår, når du starter eller afslutter Word, eller at problemet stadig opstår, når du arbejder med dokumentet, mens Word kører med standardindstillingerne.

Inden du går videre, skal du prøve følgende:
 • Opstår problemet i andre programmer?

  Hvis problemet opstår i andre programmer end Word, skyldes problemet sandsynligvis ikke Word, men Microsoft Windows, en Windows-komponent eller software, der kører i baggrunden. Selvom nogle af de fejlfindingstip og mulige løsninger, der er beskrevet i denne artikel, kan hjælpe dig med at løse problemer uden for Word, fokuserer artiklen på at løse problemer, der er mere specifikke for Word.

  Hvis du ønsker yderligere assistance i forbindelse med brug af Windows, kan du prøve følgende ressourcer:

  Hjælp og support til Windows XP: Hjælp og support til Windows 2000: Hjælp og support til Windows Millennium Edition:
 • Opstår problemet kun i forbindelse med et bestemt dokument?

  Hvis problemet er specifikt for et bestemt dokument, er dokumentet muligvis beskadiget. Du kan undersøge, om dette er tilfældet, ved at oprette et nyt dokument og derefter forsøge, om du kan genskabe problemet i det nye dokument. Følg disse trin for at oprette et nyt dokument:
  1. Klik på Ny i menuen Filer.
  2. Klik på Tomt dokument i opgaveruden Nyt dokument, og klik derefter på OK.
  3. Opret et dokument, der ligner det dokument, hvor problemet opstod.
  Hvis problemet også opstår i det nye dokument, skyldes problemet ikke et beskadiget dokument. Spring til det næste afsnit i denne artikel for at forsøge at løse problemet.

  Hvis problemet ikke opstår i et nyt dokument, er det oprindelige dokument muligvis beskadiget. Beskadigede dokumenter udviser ofte en opførsel, der ikke er en del af programmets design (f.eks. uendelig sideinddeling, forkert dokumentlayout eller -formatering, ulæselige tegn på skærmen, fejlmeddelelser under redigering eller computerstop, når du indlæser eller får vist filen, eller anden usædvanlig opførsel, der ikke kan tilskrives programmets normale funktion). Nogle af disse problemer kan skyldes andre faktorer end dokumentskade.

  Følgende fejlfindingstrin kan hjælpe dig med at udelukke andre faktorer:
  • Undersøg, om andre dokumenter fungerer på samme måde.
  • Undersøg, om andre programmer fungerer på samme måde.
  • Overfør det omtalte dokument til en anden computer, og forsøg derefter at genskabe problemet.
 • Opstår problemet kun, når du anvender en bestemt funktion i Word?

  For at du kan lokalisere problemet, skal du finde ud af, hvad du foretager dig, når problemet opstår.

Problemet opstår, når jeg forsøger at ændre dokumentet ved at redigere det.

Problemet kan skyldes flere forhold, herunder følgende:
Er brugerordbogen beskadiget?

Når du indsætter et mellemrum eller trykker på ENTER efter et ord, forsøger den løbende stave- og grammatikkontrol at kontrollere ordet. Hvis den løbende stave- og grammatikkontrol ikke kan finde ordet i hovedordbogen, slås ordet op i brugerordbogen. Når du klikker på Stave- og grammatikkontrol og derefter klikker på Tilføj for at tilføje et ord i ordbogen, tilføjes ordet faktisk i brugerordbogen. Hvis brugerordbogen af en eller anden årsag er beskadiget, opstår der en fejl, når du forsøger at bruge funktionen Stave- og grammatikkontrol.


Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

291176 Fejlmeddelelsen "Brugerordbogen er fuld. Ordet blev ikke tilføjet" vises, når du føjer et ord til brugerordbogen i Word 2003 og Word 2002. Artiklen er evt. på engelsk.

Er filen til Autokorrektur (ACL) årsag til problemet?

Når du indsætter et mellemrum eller trykker på ENTER efter et ord, forsøger baggrundsfunktionen Autokorrektur at rette et ords stavning eller grammatik eller at indsætte specialsymboler i stedet for nogle tegn. Listen til Autokorrektur (ACL) indeholder oplysninger om de ord eller tegn, der skal reageres på, og hvad de skal erstattes med.

Hvis filen til Autokorrektur (ACL) er beskadiget, opstår der et problem, når Word forsøger at få adgang til ACL-filen. Du kan løse problemet ved at oprette en sikkerhedskopi af listen til Autokorrektur på computeren.
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

269006 Sådan flyttes autokorrekturelementer mellem computere i Word 2002. Artiklen er evt. på engelsk.

826147 Sådan flyttes Word-autokorrekturelementer mellem computere i Word 2003
Når du har oprettet en sikkerhedskopi af listen til Autokorrektur, skal du søge efter en liste over .acl-filer på computeren. Omdøb de enkelte .acl-filer, og genstart Word på den måde, du normalt gør.

Bemærk! .acl-filerne kan tilpasses, så du kan indtaste personlige autokorrekturelementer. Hvis du omdøber disse filer, går eventuelle tilpasninger tabt. Vi anbefaler derfor, at du omdøber og ikke sletter .acl-filerne.

Hvis problemet er løst, har du fundet frem til, at problemet var en beskadiget ACL-fil. Klik på Find og ret fejl i menuen Hjælp for at fuldføre dette trin, og følg derefter vejledningen på skærmen for at rette eventuelle andre fejl i Word.

Hvis problemet ikke løses, skal du gendanne autokorrekturlisten ved at følge trinene i en af de tidligere artikler i Knowledge Base, "Flyt Word-autokorrekturelementer mellem computere i Word 2002".
eller "Flyt Word-autokorrekturelementer mellem computere i Word 2003".
Er den løbende stave- og grammatikkontrol årsag til problemet?

Når du indsætter et mellemrum eller trykker på ENTER efter et ord, forsøger den løbende stave- og grammatikkontrol at kontrollere det, du har skrevet. Hvis den løbende stave- og grammatikkontrol finder et ord, der er stavet forkort, eller en grammatisk fejl, markeres det, du har skrevet, som et ord, der er stavet forkert (med en rød bølgestreg), eller som en grammatisk fejl (med en grøn bølgestreg). Hvis filerne til stave- eller grammatikkontrol er beskadigede, bliver der muligvis vist en fejlmeddelelse, når du skriver. For at finde ud af, om dette er årsagen til problemet, skal du slå den løbende stave- og grammatikkontrol fra og derefter forsøge at genskabe problemet.

Følg disse trin for at slå den løbende stave- og grammatikkontrol fra (eller til):
 1. Åbn dokumentet, hvis det er muligt.
 2. Inden du foretager dig andet, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner.
 3. Klik på fanen Stave- og grammatikkontrol.
 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Løbende stavekontrol og Løbende grammatikkontrol.
 5. Klik på OK, og forsøg derefter at genskabe problemet.
Hvis problemet er løst, eller hvis du ikke kan udføre den foregående test, skyldes problemet muligvis beskadigede filer til stave- eller grammatikkontrol (Korrekturredskaber). Du kan løse problemet ved at køre Find og ret fejl i menuen Hjælp. Når du har kørt Find og ret fejl, skal du slå den løbende stave- og grammatikkontrol til.

Hvis problemet ikke er løst, skal du forsøge at løse problemet ved at følge trinnene i afsnittet "Er skrifttyperne beskadiget?" i denne artikel.
Er skrifttyperne beskadiget?

En beskadiget skrifttype kan forårsage en ugyldig sidefejl, når du arbejder med Microsoft Word (eller andre Windows-programmer).

Hvis et dokument holder op med at reagere, mens du arbejder i det, skal du forsøge at finde ud af, hvilke skrifttyper dokumentet indeholder, og derefter anvende disse skrifttyper i et nyt dokument, der er baseret på skabelonen Normal.dot. Hvis problemet opstår i det nye dokument, skal du reducere antallet af skrifttyper i det nye dokument én ad gangen, indtil dokumentet kun indeholder den skrifttype, der forårsager problemet.

BEMÆRK! Skrifttypen Tahoma anvendes i dialogbokse og menuer i Word og Office. Hvis Word går ned, når du starter det, kan det skyldes, at skrifttypen Tahoma er beskadiget. Udfør trinene til fjernelse og geninstallation af skrifttypen Tahoma.

Når du har fastslået eller har mistanke om, at en skrifttype er beskadiget, skal du udføre nedenstående trin for at fjerne og geninstallere skrifttypen.

BEMÆRK! Denne fremgangsmåde fjerner skrifttypen fra systemet og kræver, at du geninstallerer skrifttypen fra dens oprindelige kilde.
 1. Afslut alle Microsoft Office-programmer.
 2. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.

  BEMÆRK! I Windows XP skal du klikke på Start og derefter klikke på Kontrolpanel.
 3. Dobbeltklik på Skrifttyper.
 4. Træk den skrifttype (eller de skrifttyper), du tror, der kan være beskadiget, til skrivebordet (eller til en anden placering uden for mappen med skrifttyper). Skrifttypen bliver nu "fjernet" fra computeren. Den pågældende skrifttype bliver erstattet med en anden skrifttype i alle dokumenter, der er formateret med skrifttypen.
 5. Luk mappen med skrifttyper, og genstart Word på normal vis (uden brug af parameteren /a), og forsøg derefter at genskabe problemet.
Hvis problemet er løst, kan problemet have været en beskadiget skrifttype. Du kan løse problemet ved at køre Find og ret fejl i menuen Hjælp. Når du har kørt Find og ret fejl, skal du forsøge at genskabe problemet.

BEMÆRK! Hvis den skrifttype, du har fjernet, kommer fra et andet program, er du muligvis nødt til at geninstallere det pågældende program for at erstatte skrifttypen på dit system.
Problemet opstår, når jeg forsøger at udskrive fra dokumentet eller ændre formateringen i det.

Hvis problemet opstår, når du forsøger at udskrive fra Word-dokumentet eller ændre formateringen i det, kan dette afsnit hjælpe dig med at finde ud af, om problemet skyldes din printerdriver eller skærmdriver. Udfør trinene, og test, om problemet er løst i Word. Du er muligvis nødt til at gentage trinene flere gange for at fastslå, om problemet bliver løst ved at ændre printerdriveren eller skærmdriveren.

Printer:

Word forespørger ofte printerdriveren om oplysninger, som Word skal bruge, når programmet formaterer og udskriver et dokument. En beskadiget printerdriver kan forårsage en ugyldig sidefejl eller en undtagelsesfejl, når du arbejder i et dokument.

De fleste ikke-PostScript-printerdrivere (PCL) anvender en fælles kernefil med navnet Unidrv.dll. Dette omfatter Microsoft Fax og Standard/kun tekst. Af denne årsag skal du installere en ikke-PCL-printerdriver, hvis du anvender en PCL-printerdriver, og du vil foretage fejlfinding af printerdriveren.

Næsten alle PostScript-printerdrivere anvender en fælles kernefil med navnet Pscript.drv. Af denne årsag skal du installere en ikke-PostScript-printerdriver, hvis du anvender en PostScript-printerdriver, og du vil foretage fejlfinding af printerdriveren.


Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

291336 Word 2002: Del 1: Sådan foretager du fejlfinding ved udskrivningsproblemer i Word
291344 Word 2002: Del 2: Sådan foretager du fejlfinding ved udskrivningsproblemer i Word
Følgende emne behandles i første del:
 • Hvilke bestemte fejlmeddelelser kan jeg få vist?
Følgende emner behandles i anden del:
 • Sådan løses dokumentafhængige udskrivningsproblemer
 • Hvilke andre ting kan jeg prøve?
 • Supplerende fejlfindingsressourcer
 • Supportmuligheder hos Microsoft
Skærm:

Word forespørger ofte skærmdriveren om oplysninger, som Word skal bruge, når programmet formaterer og udskriver et dokument. En beskadiget skærmdriver kan forårsage en ugyldig sidefejl, en undtagelsesfejl eller andre problemer. Hvis du vil fastslå, om skærmdriveren er årsag til problemet, skal du konfigurere skærmdriveren til de laveste indstillinger, der er kompatible med Word.


Yderligere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med skærmproblemer eller fejlmeddelelser for skærmdriveren, når du starter eller anvender Windows XP, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

307960 Ressourcer til fejlfinding af skærmproblemer i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Yderligere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med skærmproblemer eller fejlmeddelelser for skærmdriveren, når du starter eller anvender Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition (Me), finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

127139 Fejlfinding i forbindelse med skærmproblemer i Windows. Artiklen er evt. på engelsk.

Trin 5: Hvad kan jeg gøre, hvis problemet ikke er løst?

Hvis trinene i denne artikel ikke har løst problemerne i Word, skal du besøge Hjælp og support til Word på følgende Microsoft-websted:

Supportmuligheder hos Microsoft

Hvis du ikke kan løse problemet, findes der adskillige supportmuligheder, der kan hjælpe dig.

Find selv svarene i en fart online

Brug Microsoft Online Support til at søge i Microsoft Knowledge Base og andre tekniske ressourcer for at få hurtige, præcise svar. Du kan også tilpasse webstedet for selv at styre søgningen.

Hvis du vil starte en søgning, skal du gå til følgende websted:

Microsoft Product Support

Kontakt en tekniker hos Microsoft Support, der kan hjælpe dig med dine fejlfindingsproblemer.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om at få hjælp til fejlfinding i Microsoft Word, skal du klikke på Om Microsoft Word i menuen Hjælp og derefter klikke på Teknisk support.

Yderligere oplysninger om supporttjenester hos Microsoft finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
102344 Spørgsmål og svar om Microsoft Produktsupport. Artiklen er evt. på engelsk.

Microsoft Certified Partners

Microsoft Certified Partners er uafhængige virksomheder, der er gået sammen med Microsoft om at bruge teknologien til at løse forretningsproblemer for virksomheder i alle størrelser og brancher.

Hvis du vil finde en Microsoft Certified Partner i USA og Canada, kan du ringe til Microsoft Sales Information Center på telefon (800) 426-9400. Hvis du befinder dig uden for USA, skal du kontakte dit lokale kontor. Du kan finde dit lokale kontor ved at besøge webstedet Microsoft World Wide Offices på:
Egenskaber

Artikel-id: 322743 – Seneste udgave 3. jun. 2008 – Udgave 1

Feedback