Avanceret fejlfinding i forbindelse med "Stop-fejlkoden 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)"-fejl i Windows XP

Sammenfatning

I denne artikel beskrives trin for trin, hvordan du foretager fejlfinding af fejlmeddelelsen "Stop 0x0000007B" i Windows XP. I denne artikel beskrives problemer, der kan forårsage denne Stop-fejlmeddelelse, herunder startsektorvirus og problemer med enhedsdrivere eller hardware. Hvis du ikke kan løse problemet efter at have gennemgået disse problemer, skal du bruge de generelle fejlfindingstrin, der angives i slutningen af artiklen.

Denne artikel henvender sig til erfarne computerbrugere. Hvis du ikke er fortrolig med avanceret fejlfinding, er det måske en god ide at bede en anden om hjælp eller kontakte support. Du kan finde flere oplysninger om dette på følgende websted:

Bemærk!
Hvis du får vist denne fejl på en Windows 7-baseret computer, skal du gå til følgende artikel på Microsoft-webstedet:

INTRODUKTION

Når du starter computeren, får du måske vist følgende fejlmeddelelser:
 • STOP: 0x0000007B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Installationsprogrammet har fundet en alvorlig fejl, som forhindrer programmet i at fortsætte.


  Kontakt en medarbejder fra Produktsupport for at få hjælp. Følgende status kan hjælpe medarbejderen til at diagnosticere problemet.


  (0x4, 0x1, 0, 0)


  Installationsprogrammet kan ikke fortsætte. Sluk for computeren, eller genstart den nu.
Du kan også få vist fejlmeddelelsen "Stop 0x0000007B" under Windows XP Installation, når installationsprogrammet genstarter under installationsprocessen. Hvis du får vist en Stop-fejlmeddelelse, mens installationsprogrammet kører, får du vist endnu en fejlmeddelelse. Du kan foretage fejlfinding af dette problem ved at læse følgende fire afsnit for at bestemme, om nogen af problemerne også gælder for din situation. Hvis ingen af problemerne ligner dine, skal du bruge de generelle fejlfindingstrin, der angives i slutningen af artiklen.

Virus i startsektor

Du får måske vist fejlmeddelelsen "Stop 0x0000007B", hvis computerens startsektor er inficeret med virus. Hvis problemet er forbigående, og du kan starte Windows, skal du undersøge computeren for virus. Hvis du finder virus, skal du også kontrollere eventuelle disketter for virus, inden du bruger dem igen.

Du kan få vist en liste over producenter af antivirusprogrammer ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
49500 Liste over leverandører af antivirusprogrammer
Bemærk! Du skal måske bruge mere end én type antivirusprogram for at finde og fjerne forskellige virus.

Vigtigt! Hvis din computer er inficeret, kan den blive udsat for flere forskellige slags angreb. Vi anbefaler, at du genopbygger inficerede servere med grænseflade til internettet ved at følge de retningslinjer, der er offentliggjort på webstedet CERT. Servere med grænseflade til internettet er servere, der fungerer uden nogen firewall eller anden beskyttelse. Det er også en god ide at genopbygge alle de andre computere, der evt. kan være i risikozonen pga. deres placering i nærheden af de inficerede computere, før du lader dem genoptage driften.


Hvis en virus har inficeret din Windows XP-baserede computer, og et antivirusprogram ikke kan fjerne virusen og reparere systemet, skal du ompartitionere og formatere harddisken og geninstallere Windows XP. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du partitionerer og formaterer en harddisk i Windows XP, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

313348 Sådan partitioneres og formateres en harddisk i Windows XP

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan medvirke til at beskytte startsektoren mod virus i Windows XP, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

122221 Sådan beskyttes startsektoren mod virus i Windows. Artiklen er evt. på engelsk.

Problemer med enhedsdrivere

Du kan få vist fejlmeddelelsen "Stop 0x0000007B" i følgende situationer:
 • En enhedsdriver, som computerens startcontroller skal bruge, er ikke konfigureret til at starte under startprocessen.
 • En enhedsdriver, som computerens startcontroller skal bruge, er beskadiget.
 • Oplysninger i Windows XP registreringsdatabase (oplysninger, der er relateret til, hvordan enhedsdriverne indlæses under opstart) er beskadiget.
Windows XP kræver en miniportdriver til kommunikation med den harddiskcontroller, der anvendes til at starte computeren. Hvis Windows XP ikke indeholder en enhedsdriver til controlleren, eller hvis Windows XP bruger en beskadiget eller inkompatibel driver, skal du udskifte driveren med en korrekt version, der er kompatibel med controlleren og Windows XP.


Under første fase af Windows XP-installationen, vises følgende meddelelse nederst på skærmen:
Tryk på F6, hvis det er nødvendigt at installere en SCSI- eller -RAID-driver fra tredjepart.
Tryk på F6 og følg vejledningen for at installere en lagerenhedsdriver fra en producent af originalt udstyr (OEM). Du kan finde flere oplysninger om brug af F6 til indlæsning af en OEM-enhedsdriver til understøttelse ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

314859 Begrænset understøttelse af drivere fra andre producenter af originalt udstyr er til rådighed via F6 under installationen af Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.

Hvis du vil finde ud af, om harddiskcontrolleren er kompatibel med Windows XP, og du vil have oplysninger om de drev, der er med på Windows XP-cd-rom'en, eller som kan downloades, skal du undersøge den nyeste Windows XP HCL-liste (Hardware Compatibility List). Du kan finde flere oplysninger om den nyeste HCL-liste til Windows XP ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

314062 Den nyeste HCL-liste (hardwarekompatibilitetsliste) til Windows XP

Hvis harddiskcontrolleren ikke er angivet på HCL-listen, skal du kontakte producenten af computeren, systemkortet eller harddiskcontrolleren for at få oplysninger om drivertilgængelighed. Microsoft garanterer ikke, at der findes en løsning i forbindelse med udstyr, der ikke står på HCL-listen. Du finder flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

315239 Microsofts politik vedrørende understøttelse af hardware, der ikke står på Windows HCL-listen. Artiklen er evt. på engelsk.

Hvis SYSTEM-hiven i Windows XP-registreringsdatabase er beskadiget, kan Windows XP måske ikke indlæse en enhedsdriver til miniporten, som startcontrolleren kræver. Du kan løse dette problem ved at gendanne en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen. Du kan finde flere oplysninger om gendannelse af en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

307545 Sådan gendannes systemet, hvis en beskadiget registreringsdatabase forhindrer start af Windows XP

Hardwareproblemer

Du får måske vist fejlmeddelelsen "Stop 0x0000007B", hvis der er en ressourcekonflikt mellem startcontrolleren og en anden controller, eller mellem SCSI-enheder. Du kan også få vist denne Stop-fejlmeddelelse, hvis der ikke udføres drevoversættelse, eller hvis drevoversættelsen er blevet ændret. Sådan udføres fejlfinding af problemet:

 1. Hvis der er en IRQ- eller en I/O-portadressekonflikt mellem startcontrolleren og en anden controller, vil enten Windows XP holde op med at svare (hænge), eller fejlmeddelelsen "Stop 0x0000007B" vises. Hvis du for nylig har tilføjet ny hardware, skal du fjerne den nye hardware eller omkonfigurere den, så den ikke kommer i konflikt med nogen af de installerede controlleres ressourcer.
 2. Hvis du bruger en SCSI-harddisk, skal du kontrollere, om SCSI-kæden er korrekt afsluttet. Fjern eventuelle ubrugte SCSI-enheder, eller kontroller, at hvert SCSI-id er entydigt.
 3. Kontrollér, at drevoversættelse om nødvendigt er aktiveret og ikke er blevet ændret. Det kan f.eks. ske, hvis du for nylig har skiftet controllere.Du kan finde flere oplysninger om dette problem ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  314082 Du får vist fejlmeddelelsen "Stop 0x0000007B", efter du har flyttet Windows XP-systemdisk til en anden computer. Artiklen er evt. på engelsk.

Andre problemer

Fejlmeddelelsen "Stop 0x0000007B" kan have andre årsager, som f.eks.

 • Startenheden er beskadiget og kan ikke initiere Windows XP. Hvis filsystemet er beskadiget, og hvis Windows XP ikke kan initieres af startenheden under startprocessen, skal du flytte drevet til en anden computer, der kører Windows XP, og der udføre kommandoen chkdsk på det pågældende drev eller prøve at oprette en parallel installation af Windows XP på drevet (i en særskilt mappe). Windows XP-installationsprogrammet kontrollerer enhedens integritet, inden der kopieres filer, og kan evt. løse nogle af problemerne.
 • Du er ved at installere Windows XP på en spejlet startpartition, der er oprettet af Microsoft Windows NT 4.0. Windows XP understøtter ikke Windows NT 4.0 Ftdisk-diskenhedssæt. Hvis du kører Microsoft Windows 2000, skal du konvertere alle Ftdisk-enhedssæt til dynamiske enheder, inden du opgraderer til Windows XP. Hvis du kører Windows NT 4.0, skal du stoppe eventuel spejling og sikkerhedskopiere alle data i det spredte diskeenhedssæt eller RAID5-diskenhedssættet eller det udvidede diskenhedssæt, inden du opgraderer til Windows XP. Ftdisk-sæt er måske ikke tilgængelige efter opgraderingen.

Generel fejlfinding

Hvis ingen af de problemer, der er beskrevet i denne artikel, ligner dine problemer, skal du bruge følgende generelle fejlfindingstrin:
 1. Hvis du får vist en af disse fejlmeddelelser, der er angivet nedenfor i denne artikel, mens du installerer Windows XP, skal du opdatere computerens BIOS eller anskaffe Windows XP-drivere til harddiskcontrolleren (fra producenten af computeren, systemkortet eller harddiskcontrolleren) eller gøre begge dele. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du opdaterer computerens BIOS eller anskaffer drivere til Windows XP, skal du kontakte computerproducenten. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke drivere der er tilgængelige, i afsnittet Problemer med enhedsdrivere i denne artikel.

  Bemærk! Hvis Windows NT 4.0 eller Windows 2000 tidligere har været installeret på en spejlet startpartition, skal du se afsnittet Andre problemer i denne artikel.
 2. Brug den sidst kendte fungerende konfiguration. Det kan løse problemet, hvis du for nylig har installeret en inkompatibel enhedsdriver til startcontrolleren. Du kan finde flere oplysninger om at bruge den sidst kendte fungerende konfiguration ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  307852 Sådan startes computeren med den sidst kendte fungerende konfiguration i Windows XP

 3. Brug reparationsmuligheden i Windows XP Installation.Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du reparerer Windows XP via installationsprogrammet, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  315341 Sådan udføres en lokal opgradering (geninstallation) af Windows XP

 4. Gendan en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen.Du kan finde flere oplysninger om gendannelse af en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  307545 Sådan gendannes systemet, hvis en beskadiget registreringsdatabase forhindrer start af Windows XP

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om Stop 0x0000007B-fejlmeddelelser ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

316401 Fejlmeddelelsen "STOP 0x0000007B" vises, når du genstarter din Windows XP-baserede computer. Artiklen er evt. på engelsk.

303786 Når afsnittet [SysprepMassStorage] mangler, vises STOP 0x7B-fejlmeddelelse ved Sysprep-afbildningen i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.

315031 Kan ikke opgradere med MSDN-versionen af Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.

314082 Du får vist fejlmeddelelsen "Stop 0x0000007B", efter at du har flyttet Windows XP-systemdisk til en anden computer. Artiklen er evt. på engelsk.

314859 Begrænset understøttelse af drivere fra andre producenter af originalt udstyr er til rådighed via F6 under installationen af Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.

Egenskaber

Artikel-id: 324103 – Seneste udgave 8. jan. 2014 – Udgave 1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

Feedback