Liste over fejl, der er rettet i servicepakker til Internet Explorer 6

Sammenfatning

Denne artikel indeholder en liste over de numre på Microsoft Knowledge Base-artikler, hvor der er rettet fejl i Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1).

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter den nyeste servicepakke til Internet Explorer 6, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

328548 Sådan fås den nyeste Service Pack til Internet Explorer 6


Yderligere Information

194242Rettelse: window.open skaber forsinkelse i hændelsen NewWindow (artiklen er evt. på engelsk)
218933Brugerdefineret brugeragentstreng sendes ikke af IEAK-guide med henblik på automatisk versionssynkronisering (artiklen er evt. på engelsk)
271562HTML-meddelelser med billeder bliver ikke udskrevet korrekt, efter at du har installeret Internet Explorer 5.5 SP1 eller 6.0 (artiklen er evt. på engelsk)
281679Du kan ikke åbne et nyt Internet Explorer-vindue, eller der sker ingenting, når du har klikket på et hyperlink (artiklen er evt. på engelsk)
286043MS01-051: Programrettelse er tilgængelig for svaghed ved Telnet-logføring (artiklen er evt. på engelsk)
294291Begrænsningen Åbn i nyt vindue fungerer ikke i oversigtsvinduet i fuldskærmtilstand (artiklen er evt. på engelsk)
300829Det er ikke muligt at redigere indhold i rammer eller Iframes med DHTML (artiklen er evt. på engelsk)
303750Forkert filnavn i dialogboksen Åbn fil eller Gem fil (artiklen er evt. på engelsk)
307978Rettelse: MFC-kontrolelementer i overlappende IFRAMES modtager unødvendige WM_PAINT-meddelelser (artiklen er evt. på engelsk)
308005Kommandoen Søg (på denne side) fungerer ikke sammen med ISO 8859-tegnsættet (artiklen er evt. på engelsk)
308414MS01-051: Programrettelse er tilgængelig for svaghed ved kodning af HTTP-anmodninger (artiklen er evt. på engelsk)
309170Der forekommer hukommelsesfejl, når funktionsmåder fjernes dynamisk (artiklen er evt. på engelsk)
309178Den automatiske opkaldsprocedure stopper, hvis du lukker Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
309456Der forekommer en adgangsfejl i en HTML-side med en tabel, når du ruller op eller ned i et lille vindue (artiklen er evt. på engelsk)
310388Der foretages ikke en komplet overførsel af data til en POST-anmodning i en brugerdefineret MIME-fremviser (artiklen er evt. på engelsk)
310676I Internet Explorer angives der ikke en cookie for domæner bestående af to bogstaver (artiklen er evt. på engelsk)
311730Data sendes ikke korrekt, når der benyttes XMLHTTP til afsendelse af flere asynkrone POST-elementer (artiklen er evt. på engelsk)
312124Der er problemer med WebBrowser-kontrolelementet i Internet Explorer 6 under navigering (artiklen er evt. på engelsk)
312176Der er tung NTLM-godkendelsestrafik mellem Internet Explorer og Proxy Server (artiklen er evt. på engelsk)
312223DHTML-klassekoden i Internet Explorer 6 kan forårsage en adgangsovertrædelse i mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat (artiklen er evt. på engelsk)
312461MS01-055: Cookieoplysninger i Internet Explorer kan blive eksponeret eller ændret i forbindelse med indsættelse af script (artiklen er evt. på engelsk)
312496Internet Explorer kan miste de første 2.048 byte data, der returneres fra en webserver, som benytter HTTP-komprimering (artiklen er evt. på engelsk)
312536Filer, der ikke er .url-filer, slettes fra mappen Foretrukne (artiklen er evt. på engelsk)
312542Der vises ingen resultater i de HTML-formularer, som Outlook har sendt (artiklen er evt. på engelsk)
312590Outlook Express: Der opstår en adgangsovertrædelse i Outlook Express, hvis du klikker på Annuller, når du vælger et meddelelseslager (artiklen er evt. på engelsk)
313463Der opstår en adgangsovertrædelse, når du får vist integrerede HTML-meddelelser i indholdsruden i Outlook (artiklen er evt. på engelsk)
313675MS01-058: Programrettelse til svaghed i fil i Internet Explorer 5.5 og Internet Explorer 6 (artiklen er evt. på engelsk)
314209Du kan ikke få adgang til placeringsobjektet i et overordnet vindue fra et underordnet vindue (artiklen er evt. på engelsk)
314312Tekstinput kan være langsom, hvis du bruger den japanske Input Method Editor (artiklen er evt. på engelsk)
315466Adgangsovertrædelse i Wininet.dll, når et program kalder InternetSetOption (artiklen er evt. på engelsk)
315699I Internet Explorer vises euro-symbolet fejlagtigt som &#8364 i stedet for 0x80 (artiklen er evt. på engelsk)
315712Der vises en fejlmeddelelse om adgangsovertrædelse, når du navigerer gennem HTA- eller XML-dokumenter (artiklen er evt. på engelsk)
315713Cookies går tabt, når du bruger FILE:// URL-metoden i Window.Open (artiklen er evt. på engelsk)
316059MS02-005: 11. februar 2002. Kumulativ programrettelse til Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
316116Det er ikke muligt at styre indstillinger for gruppepolitik i Internet Explorer 6 på en Windows 2000-baseret computer (artiklen er evt. på engelsk)
316593Hændelsen DocumentComplete udløses muligvis ikke, når du åbner et nyt browservindue (artiklen er evt. på engelsk)
317244MS02-008: XMLHTTP-kontrolelement i MSXML 4.0 kan tillade adgang til lokale filer (artiklen er evt. på engelsk)
317726MS02-005: Programrettelse er tilgængelig for svaghed i forbindelse med scriptfunktionen GetObject() (artiklen er evt. på engelsk)
317727MS02-005: Programrettelse er tilgængelig for svaghed i forbindelse med programaktivering via feltet Content-Type (artiklen er evt. på engelsk)
317729MS02-005: Programrettelse er tilgængelig for en ny variant af svagheden i forbindelse med domænekontrol af rammer (artiklen er evt. på engelsk)
317731MS02-005: Programrettelse er tilgængelig for svaghed i forbindelse med bufferoverløb i HTML-direktiv (artiklen er evt. på engelsk)
317742MS02-005: Programrettelse er tilgængelig for svaghed i forbindelse med kørsel af script (artiklen er evt. på engelsk)
317745MS02-005: Programrettelse er tilgængelig for svaghed i forbindelse med identitetsefterligninger i dialogboksen Filoverførsel (artiklen er evt. på engelsk)
318089MS02-009: Forkert VBScript-håndtering i Internet Explorer kan tillade, at websider læser lokale filer (artiklen er evt. på engelsk)
318203MS02-008: XMLHTTP-kontrolelement i MSXML 3.0 kan tillade adgang til lokale filer (artiklen er evt. på engelsk)
318382Metoden document.open med erstatning fungerer ikke i rammesæt (artiklen er evt. på engelsk)
318426Rettelse: Programrettelsen (Q316059) får Internet Explorer til at gå ned, når der foretages kald til execScript (artiklen er evt. på engelsk)
318666Vedligeholdelsespolitikker i Internet Explorer kan forårsage en adgangsovertrædelse i Winlogon (artiklen er evt. på engelsk)
319032Der vises en fejlmeddelelse, hvis du klikker på "Gem destination som" for et link (artiklen er evt. på engelsk)
319182MS02-015: 28. marts 2002. Kumulativ programrettelse til Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
319235MS02-015: Opdatering tilgængelig for svaghed i Internet Explorer i forbindelse med lokal filkørsel (artiklen er evt. på engelsk)
319236MS02-015: Opdatering tilgængelig for svaghed i forbindelse med kørsel af script i Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
319303Lydopdatering til navigation i Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
319554Der vises ingen oplysninger om fjerncomputere i Hjælp og support (artiklen er evt. på engelsk)
319792Navigation bagud på POST forårsager Re-POST i Internet Explorer 6 (artiklen er evt. på engelsk)
320882Der vises muligvis kun en del af et EMF-billede i Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
321156FtpPutFile lykkes, selvom handlingen mislykkes i Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
321232MS02-023: 15. maj 2002. Kumulativ programrettelse til Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
321268Størrelsen på websidens vindue beregnes forkert i Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
321276Server.CreateObject() til en WSC-komponent på ASP-sider fungerer ikke i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)
321530Outlook Express afsluttes uventet, når du modtager en meddelelse, som har en særlig MIME-header (artiklen er evt. på engelsk)
321532Rettelse: Der vises en blandet sikkerhedsadvarsel, når metoden POST bruges til at streame en PDF-fil via HTTPS (artiklen er evt. på engelsk)
321598Der anvendes ingen indstillinger for sikkerhedszoner i Internet Explorer 6 (artiklen er evt. på engelsk)
321722Indhold med "Content-Encoding: gzip" cachelagres altid, selvom du bruger "Cache-Control: no-cache" (artiklen er evt. på engelsk)
322822NTLM-godkendelse fungerer ikke, hvis Internet Explorer er konfigureret til Brug HTTP 1.1 via proxyforbindelser (artiklen er evt. på engelsk)
322918Det er ikke muligt at åbne en .pdf-fil med protokollen File://, hvis adressen indeholder et tegn af typen "#" (artiklen er evt. på engelsk)
322921MS02-023: Programrettelse er tilgængelig for svaghed i script på tværs af websteder i lokale HTML-ressourcer (artiklen er evt. på engelsk)
322923MS02-023: Programrettelse er tilgængelig for svaghed i forbindelse med zoneefterligning via forkert udformet webside (artiklen er evt. på engelsk)
322924MS02-023: Programrettelse er tilgængelig for svaghed omkring offentliggørelse af lokale oplysninger via HTML-element (artiklen er evt. på engelsk)
322926MS02-023: Programrettelse er tilgængelig for svaghed, hvor cookies kan læses af script i cookies (artiklen er evt. på engelsk)
322927MS02-023: Programrettelse er tilgængelig for svaghed i varianter af Indholdsdisposition (artiklen er evt. på engelsk)
322928MS02-023: Programrettelse er tilgængelig for deaktivering af rammer i zonen Klassificerede websteder (artiklen er evt. på engelsk)
323308Internet Explorer-filoverførsler via SSL fungerer ikke med cache- control-headere (artiklen er evt. på engelsk)
323395Politikkerne NoHelpMenu og NoViewSource i Internet Explorer fungerer ikke sammen med Internet Explorer 6 (artiklen er evt. på engelsk)
323686100% CPU-anvendelse, når du bruger DHTML til at føje celler til en tabel (artiklen er evt. på engelsk)
323759MS02-047: 22. august 2002. Kumulativ programrettelse til Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
324029Der vises flere sikkerhedsadvarsler vedrørende omdirigering til et ikke-sikkert websted (artiklen er evt. på engelsk)
324404Genvejsmenuer vises fortsat i Hjælp til Internet Explorer, efter at du har deaktiveret genvejsmenuer (artiklen er evt. på engelsk)
325662NTLM-godkendelse via en SSL-forbindelse fungerer ikke i Internet Explorer 6 (artiklen er evt. på engelsk)
326853Ikke-URL-filer slettes fra mappen Foretrukne (artiklen er evt. på engelsk)
327258Rettelse: Hebraisk tekst i en bekræftelsesdialogboks eller i en meddelelsesboks vises forkert i Internet Explorer 6 (artiklen er evt. på engelsk)
327315Returværdien for ShowModalDialog er altid angivet til UNDEFINED for protokollen Om: i Internet Explorer 6.0 (artiklen er evt. på engelsk)
327496Windows XP RSoP viser forkert kilde-GPO for politikindstillinger i Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
327543Internet Explorer lukkes, når du kører AccEvent32.exe (artiklen er evt. på engelsk)
327708Det er ikke muligt at angive antallet af kopier i en printerskabelon (artiklen er evt. på engelsk)
327716Cachelagringsproblemer med komprimerede sider i et rammesæt (artiklen er evt. på engelsk)
327980Indstillingen "Brug altid standardforbindelsen" angives ikke i guiden Ny forbindelse (artiklen er evt. på engelsk)
328676MS02-058: Outlook Express: En ukontrolleret buffer i S/MIME-fortolkningen i Outlook Express kan tillade, at systemet angribes (artiklen er evt. på engelsk)
329130Der vises en fejlmeddelelse om, at kildekoden ikke er tilgængelig, når du foretager fejlfinding af en .inc-fil med Visual InterDev 6.0 (artiklen er evt. på engelsk)
329160Klassifikationsfiltret viser advarsel for script-URL (artiklen er evt. på engelsk)
330338Ekstra prompter for et klientcertifikat med Internet Explorer 6 Service Pack 1 (artiklen er evt. på engelsk)
Egenskaber

Artikel-id: 326489 – Seneste udgave 28. jan. 2008 – Udgave 1

Feedback