Global profil akkumulerer ekstra .tmp-filer

Symptomer

Din globale profil kan akkumulere ekstra filer ved navn Prf*.tmp, og følgende fejlmeddelelse logføres muligvis i programmets hændelseslogfil:

Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: Ingen
Event ID: 1000
Date: dato
Time: klokkeslæt
User: S-1-5-21-#########-##########-##########-####
Computer: Computernavn
Description:
Windows cannot copy file \\servernavn\share\...\Prf???.tmp to location R:\Documents and Settings\...\Prf???.tmp. Contact your network administrator.
DETAIL - Cannot create a file when that file already exists.

Årsag

Dette problem kan opstå, hvis indekseringstjenesten eller nogle andre processer (f.eks. en åben filagent) har åbnet den angivne midlertidige fil under profilsynkroniseringen. Hvis det er tilfældet, slettes den midlertidige fil ikke. Den overføres sammen med den globale profil, når du logger af, og afstemmes med den lokale profil, når du logger på igen.

Selvom antivirussoftware også kan forårsage dette problem, er påvirkningen sandsynligvis minimal, fordi der er færre filhandlinger for sådanne processer end for indeksering og åbne filagenter.

Løsning

Du kan omgå problemet med en af følgende metoder:
 • Deaktiver den software eller tjeneste, der er i konflikt med profilprogrammet.

  eller
 • Udelad profilmapper fra den operationelle scannings- eller overvågningsfunktion, der udløser konflikten.
Microsoft anbefaler, at du undersøger alle filer, inden du sletter dem for at sikre, at de ikke indeholder nyttige data. Profilprogrammet sletter især ikke uryddelige Prf*.tmp-filer for at forhindre potentielt datatab.

Status

Denne funktionsmåde er tilsigtet. Profilafstemning har specielt til hensigt at forhindre datatab ved at bevare midlertidige filer.

Yderligere Information

Detaljeret beskrivelse

 1. Når profilprogrammet (USERENV) under profilsynkroniseringen og -afstemningen registrerer, at en fil i destinationsmappen er ældre end den tilsvarende fil i kildeprofilen, kopieres kildefilen til en Prf*.tmp-fil på destinationscomputeren.
 2. Den gamle destinationsfil og Prf*.tmp-filen omdøbes.

  Vær opmærksom på, at navnene på midlertidige filer genereres af fil-I/O API-funktionen GetTempFileName i Windows. Hvis en anden proces åbner den midlertidige fil, inden den midlertidige fil slettes, og processen ikke lukker den, slettes filen ikke. Der logføres ingen hændelsesmeddelelser i programmets hændelseslogfil, når denne situation forekommer. Se emnet "Userenv-logføringsoplysninger" i denne artikel for at få yderligere oplysninger.
 3. Når du logger af, overføres alle resterende Prf*.tmp-filer automatisk sammen med profilen.
 4. Næste gang du logger på, vil der opstå filoprettelsesfejl under profilafstemningen, hvis der genbruges navne på midlertidige filer. Denne situation resulterer i Userenv event ID 1000-meddelelsen, der er beskrevet i afsnittet "Symptomer" i denne artikel.

Userenv-logføringsoplysninger

Følgende Prf*.tmp-filer er muligvis ikke blevet slettet:
 • Microsoft Windows NT 4.0-systempolitikfiler (disse filer befinder sig altid i profilrodbiblioteket).

  Hvis du opdager, at disse filer ikke er blevet slettet, betyder det, at den midlertidige fil ikke er slettet. Det betyder ikke, at politikken ikke er blevet anvendt. I dette scenario logføres følgende data i Userenv-logfilen:
  USERENV() hh:mm:ss:nnn ApplySystemPolicy: Failed to delete policy file PRF###.TMP. Error 32
 • Midlertidige staging-standardprofilfiler (disse filer befinder sig aldrig i profilrodbiblioteket).

  Hvis den eksisterende destinationsfil ikke kan slettes, kan Prf*.tmp-filen heller ikke slettes. Denne situation kan opstå, hvis en anden proces har åbnet begge filer. I dette tilfælde foretages der ingen yderligere forsøg på at slette Prf*.tmp-filen. Som følge heraf er den lokale kopi af filen forældet (og den nyeste kopi findes i den midlertidige fil). I dette scenario logføres følgende data i Userenv-logfilen:

  USERENV() hh:mm:ss:nnn ReconcileFile: Failed to delete file filnavn with error = 32
  I nogle tilfælde er den eksisterende destinationsfil blevet slettet som normalt forud for omdøbningen af den midlertidige fil, men Prf*.tmp-filen kunne ikke omdøbes. I denne situation slettes de midlertidige filer ikke bevidst for at forhindre datatab. Følgende data logføres i Userenv-logfilen:
  USERENV() hh:mm:ss:nnn ReconcileFile: Failed to rename file PRF###.TMP to filnavn with error = 32
BEMÆRK! Fejl 32 defineres som følger:

ERROR_SHARING_VIOLATION
Processen kan ikke få adgang til filen, fordi den bruges af en anden proces.
Egenskaber

Artikel-id: 328607 – Seneste udgave 5. okt. 2005 – Udgave 1

Feedback