Drevet vises ikke i Windows Stifinder

Gælder for: Microsoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Home EditionWindows Vista Business

Oversigt


Når du søger efter tilknyttede harddiske, USB-flashdrev eller cd- og dvd-drev med Windows Stifinder, bemærker du muligvis, at nogle drev ikke vises i Windows Stifinder eller forsvinder efter kort tid, eller når Windows fortsætter efter slumre- og dvaletilstand. Dette kan skyldes et af følgende:
 • Drevet har ikke et drevbogstav, der er tildelt i Diskhåndtering
 • Drevet kan være deaktiveret eller offline
 • USB-driveren kan være beskadiget.
 • Beskadigede registreringsdatabasenøgler kan forårsage problemer med at oprette forbindelse til cd- eller dvd-drevet

Løsning


  Diskdrev USB-flashdrev Cd- og dvd-drev harddiske
Metode 1: Kør automatisk fejlfinding for din version af Windows  X  X  X  
Metode 2: Kontrollér, at drevet har et drevbogstav tildelt i Diskhåndtering  X  X  X  
Metode 3: Kontrollér, at diskdrevet er aktiveret  X  X    
Metode 4: Kontrollér, at drevet er online  X      
Metode 5: USB-drevet kan være beskadiget.  X  X  X
 X
Metode 6: Beskadigede registreringsdatabasenøgler kan forårsage problemer med at oprette forbindelse til cd- eller dvd-drevet      X  

Du kan løse problemet ved at benytte nedenstående metoder, hvor du starter med metode 1. Hvis problemet ikke løses med metode 1, skal du fortsætte med den næste metode:
 

Metode 1: Køre automatisk fejlfinding for din version af Windows:
 

 

Metode 2: Kontrollere at drevet har et drevbogstav tildelt i Diskhåndtering:

Metode 3: Kontrollér, at diskdrevet er aktiveret

 

Metode 4: Kontrollér, at drevet er online

 

Metode 5: USB-drevet kan være beskadiget.

 

Metode 6: Beskadigede registreringsdatabasenøgler kan forårsage problemer med at oprette forbindelse til cd- eller dvd-drevet

Answers-forumsupport:

Du kan se diskussionen om dette problem i Answers-forummet ved at klikke på følgende link:

Flere oplysninger


Flere årsager


BitLocker-kryptering:

Når et eksternt drev er blevet krypteret med BitLocker (på en Windows 7-baseret pc), er drevet muligvis ikke synligt, når det tilsluttes en anden computer (Windows XP-baseret pc). Der er muligvis en forventning om, at der åbnes et pop op-vindue, der anmoder om BitLocker-krypteringsnøgler, men det sker ikke.

Dette kan løses ved at kryptere og deaktivere BitLocker. Mens du er tilsluttet den første Windows 7-baserede pc, er drevet således synligt som forventet på den anden pc.

Roxio GoBack:
Dette problem kan opstå, hvis du har brugt programmet Roxio GoBack på harddisken. Problemet opstår, fordi Roxio GoBack ændrer MBR (master boot record) og skifter partitionstype på harddisken. Dette kan forårsage, at drevet ikke er tilgængeligt i Windows XP, selv når harddisken vises i Enhedshåndtering og i Diskhåndteringskonsollen.

Du kan løse dette problem ved at kontakte Symantec efter de seneste opdateringer til GoBack.

Du kan også løse problemet ved hjælp af følgende trin:

ADVARSEL: Hvis du ikke er sikker på, om det er sikkert at følge disse trin, skal du se i dokumentationen til din hardware eller kontakte hardware- eller computerproducenten, inden du fortsætter.
 1. Konfigurer harddisken som den primære master, og genstart derefter computeren.
 2. Deaktivér Roxio GoBack. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre det:
  1. Tryk på mellemrumstasten for at få vist startmenuen GoBack.
  2. Tryk på D for at deaktivere GoBack, tryk på J for at bekræfte, og tryk derefter på Enter to gange.
 3. Luk computeren, og returner derefter harddisken til den oprindelige konfiguration.