9. maj 2017 – KB4019473 (OS-build 10586.916)

Gælder for: Windows 10, version 1511

Forbedringer og fejlretninger


Denne sikkerhedsopdatering indeholder kvalitetsforbedringer. Der introduceres ingen nye funktioner i operativsystemet i denne opdatering. Vigtige ændringer omfatter:

 • Løste et problem, der bevirker, at operativsystemet ikke længere svarer, når du overfører brugere fra en cloudbaseret løsning til en lokal computer med Microsoft Virtual Desktop Infrastructure. 
 • Løste et problem med højt CPU- og RAM-forbrug, når du åbner .mp4-filer på mere end 60 GB i Windows Stifinder.
 • Løste et problem, hvor videresendelse af hændelser mellem to 2012 R2-servere i Windows gør rapporter inkompatible med tredjepartssoftware til sikkerhedsoplysninger og administration af hændelser. 
 • Løste et problem, der er relateret til oprettelse af en sikker forbindelse til en server ved hjælp af TLS-protokollen. Programmet kan hænge, når servercertifikatet angiver sikre URL-adresser (HTTPS) på listen over tilbagekaldte certifikater eller som værdier for adgang til oplysninger om nøglecenter i certifikatet.
 • Løste et problem, hvor de programmer, der bruger msado15.dll, stopper med at fungere efter installationen af sikkerhedsopdatering KB4015550
 • Løste et problem, hvor guiden til BitLocker-drevkryptering viser siden "Vælg, hvilken krypteringstilstand der skal bruges", selvom gruppepolitikobjektet BitLocker er aktiveret. 
 • Løste et problem, hvor dine private nøgler bliver utilgængelige, når du ændrer din adgangskode, uden at du har direkte forbindelse til virksomhedens netværk,. f.eks. via et VPN. Symptomerne kan variere, herunder manglende mulighed for at kryptere/dekryptere eller signere dokumenter
 • Opdaterede Ny faneside i Internet Explorer 11 med et integreret nyhedsfeed. 
 • Frarådet SHA-1 Microsoft Edge og Internet Explorer 11 til SSL/TLS-servergodkendelse. Se Advisory 4010323 for at få flere oplysninger.

 • Løste yderligere problemer med virksomhedssikkerhed, Internet Explorer og Microsoft Edge.
 • Sikkerhedsopdateringer til Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, Windows COM, Microsoft Graphics Component, .NET Framework, Windows-kernen, Windows SMB Server, Windows Server og Internet Explorer.

Hvis du har installeret tidligere opdateringer, bliver kun de nye rettelser, der er indeholdt i denne pakke, downloadet og installeret på din enhed.

Kendte problemer i denne opdatering


Microsoft kender ikke i øjeblikket til eventuelle problemer med denne opdatering.

Sådan henter du denne opdatering


Denne opdatering downloades og installeres automatisk fra Windows Update. Du kan få den separate pakke til denne opdatering ved at gå til webstedet Microsoft Update-katalog.