Dele din netværksprinter

Gælder for: Windows 10

I Windows 10 kan du dele din printer med mange pc'er på netværket. Hvis du vil dele en printer fra den pc, som printeren er tilsluttet (den primære pc), med sekundære pc'er, som printeren ikke er tilsluttet, skal du konfigurere delingsindstillingerne for printeren, slutte printeren til den primære pc (enten trådløst eller vha. et USB-kabel) og derefter tænde for printeren. Kontrollér også, at den primære pc er tændt og har forbindelse til printeren og til netværket.

Del printeren på den primære pc

Du kan dele en printer på to måder: via Indstillinger eller Kontrolpanel.

Opret forbindelse fra den delte printer til en anden pc

Du kan oprette forbindelse fra en delt printer til en anden pc på to måder: via Indstillinger eller Kontrolpanel.

Konfigurer delingsindstillinger

De indstillinger, du bruger til at dele enheder, er ofte slået til som standard. Hvis ikke, skal du følge trinnene i dette afsnit for at slå indstillinger til via indstillinger eller Kontrolpanel.

Søg efter navnet på din pc

Du skal bruge navnet på din primære pc, også kaldet computer- eller enhedsnavnet, for at kunne forbinde den sekundære pc til printeren.