17. april 2018 – KB4093117 (OS-build 15063.1058)

Gælder for: Windows 10, version 1703

Forbedringer og fejlretninger


Denne opdatering indeholder kvalitetsforbedringer. Der introduceres ingen nye funktioner i operativsystemet i denne opdatering. Vigtige ændringer omfatter:

 • Løser et problem, hvor Microsoft Edge stopper med at fungere efter et par sekunder, når du kører en politik for softwarebegrænsning.

 • Løser et problem, hvor AppLocker-udgiverregler, der er anvendt på MSI-filer, ikke matcher filerne korrekt.

 • Løser et problem, der medfører, at brugere af Microsoft- og Azure Active Directory-konti modtager adgangskodeprompten flere gange i stedet for kun én gang.

 • Løser et problem, der forhindrer Windows Hello i at generere ordentlige nøgler, når den registrerer svage kryptografiske nøgler pga. problemer med TPM-firmware. Dette problem opstår kun, hvis politikken til at kræve TPM'en er konfigureret.

 • Løser et problem, som forhindrer brugerne i at låse deres session op, og som nogle gange viser forkerte oplysninger om brugernavn@domænenavn på logonskærmen, når flere brugere logger på en computer ved hjælp af hurtigt brugerskift. Dette sker specifikt, når brugere logger på fra flere forskellige domæner, bruger UPN-formatet til deres legitimationsoplysninger til domænet (brugernavn@domænenavn) og skifter mellem brugerne med hurtigt brugerskift.

 • Løser et problem, der er relateret til chipkort, der giver mulighed for pinkoder eller biometrisk registrering. Hvis brugeren angiver forkert pinkode eller biometrisk input (f.eks. et fingeraftryk), vises der en fejl, og brugeren skal vente op til 30 sekunder. Med denne ændring er ventetiden på 30 sekunder ikke længere påkrævet.

 • Løser et problem, der medfører, at browseren anmoder om legitimationsoplysninger ofte i stedet for kun én gang, når du bruger Office Chrome-udvidelsen.

 • Øger minimumlængden på adgangskoder i gruppepolitik til 20 tegn.

 • Løser et problem, der viser oplysninger om navnebegrænsninger ukorrekt, når der vises certifikategenskaber. Frem for at præsentere korrekt formaterede data, vises oplysningerne i hexadecimalt format.

 • Løser et problem, der blokerer mislykkede NTLM-godkendelser i stedet for kun at registrere dem, når du bruger en godkendelsespolitik, hvor overvågningstilstand er slået til. Netlogon.log kan vise følgende:

SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Entered

NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck failed for A2ATo 0x5. This can be due to the lack of claims and compound support in NTLM

SamLogon: Transitive Network logon of <domain>\<user> from <machine2> (via <machine1>) Returns 0xC0000413

 • Løser et problem, der genererer en certifikatvalideringsfejl 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) fra http.sys.

 • Løser et problem, hvor genvejsmenuen til at kryptere og dekryptere filer ved hjælp af Windows Stifinder mangler.

 • Løser et problem, der afbryder BitLocker eller Enhedskryptering under afmelding af enhed i stedet for at bevare drevet beskyttet.

 • Løser et problem, der kan medføre, at Centennial-apps blokerer muligheden for at angive kvoter på brugerniveau for NTFS.

 • Løser et problem, der medfører, at forbindelsesbjælken mangler i Virtuel maskinforbindelse (VMConnect), når du bruger fuldskærmstilstand på flere skærme.

 • Løser et problem, der udløser en fejl ved brug af gruppepolitikobjekt-logonscript til at tilknytte et netværksdrev, hvis brugeren afbryder forbindelsen til netværket og genstarter. Når brugeren logger på igen, er det tilknyttede drev er ikke tilgængeligt. Dette problem opstår, selvom logonscriptet har fastholdelsesflaget angivet til SAND.

 • Løser et problem, der kan forårsage, at nogle filer springes over, og kan oprette identiske filer på Arbejdsmappe-placeringer under sessioner med fuld optællingssynkronisering.

 • Løser et problem, der opstår, når Øjebliksbillede af diskenhed er aktiveret på en diskenhed, der er vært for et filshare. Hvis klienten har adgang til UNC-stien for at få vist egenskaberne under fanen Tidligere version, er feltet Ændringsdato tomt.

 • Løser et problem, der opstår, når en bruger med en global brugerprofil først logger på en computer, der kører Windows 10, version 1607, og derefter logger af. Hvis brugeren senere forsøger at logge på en computer, der kører Windows 10, version 1703, og åbner Microsoft Edge, vil Microsoft Edge ophøre med at fungere.
 • Løser et pålidelighedsproblem i Internet Explorer, der opstår, når du skriver tekst i et RichEditText-kontrolelement.
 • Løser en potentiel hukommelsesfejl, der skyldes åbning og lukning af et nyt webbrowserobjekt.
 • Løser et problem, hvor ContentIndexter.AddAsync-API'et udløser en unødvendig undtagelse.

Hvis du har installeret tidligere opdateringer, er det kun de nye rettelser i denne pakke, som downloades og installeres på din enhed.

Se mere om de afhjulpne sikkerhedsrisici i guiden til sikkerhedsopdateringer.

Kendte problemer i denne opdatering


Microsoft kender i øjeblikket ikke til nogen problemer med denne opdatering.

Sådan henter du denne opdatering


Du kan downloade og installere denne opdatering ved at gå til Indstillinger > Opdatering og sikkerhed > Windows Update og vælge Søg efter opdateringer online via Microsoft Update.

Du kan få den separate pakke til denne opdatering ved at besøge webstedet Microsoft Update-katalog.

 

Filoplysninger

Du kan få en liste over de filer, som denne opdatering indeholder, ved at downloade filoplysninger for samlet opdatering 4093117