24. juli 2018 – KB4338827 (OS Build 15063.1235)

Gælder for: Windows 10, version 1703

Forbedringer og rettelser


Denne opdatering indeholder kvalitetsforbedringer. Der introduceres ingen nye funktioner i operativsystemet i denne opdatering. Vigtige ændringer omfatter:

 • Løser flere problemer med at opdatere tidszoneoplysninger. 
 • Ændrer tjenesteudbyderen af musikmetadata, som bruges af Windows Media Player. 
 • Løser et problem, hvor nogle tegn var ikke gengives korrekt med skrifttypen Meiryo i lodret skrivetilstand. 
 • Løser et problem, der kan medføre, at operativsystemet ikke længere svarer ved overgang fra slumre- til dvaletilstand. 
 • Løser et problem, hvor hukommelsesforbruget for LSASS fortsætter med at vokse, indtil det er nødvendigt at genstarte systemet. 
 • Løser et problem, der kan medføre, at dobbeltsignerede filer rapporterer en fejl, når de burde rapportere succes. Dette opstår, når du kører Windows Defender Application Control i overvågningstilstand. 
 • Løser et problem, hvor SQL Server-hukommelsesforbruget vokser over tid, når data krypteres ved hjælp af en symmetrisk nøgle, der har et certifikat. Derefter udfører du forespørgsler, der åbner og lukker den symmetriske nøgle i en rekursiv løkke. 
 • Løser et problem, der forhindrer udskrivning på et 64-bit operativsystem, når 32-bit programmer repræsenterer andre brugere (typisk ved at kalde LogonUser). Problemet opstår, når du har installeret månedlige opdateringer fra og med KB4034681, der er udgivet i august 2017. Du kan løse problemet for de pågældende programmer ved at installere denne opdatering og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Brug Microsoft Programkompatibilitet til globalt at aktivere Splwow64Compat App Compat Shim.
  • Brug følgende indstilling i registreringsdatabasen, og genstart derefter 32-bit programmet: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print Setting: Splwow64Compat

Type: DWORD

Value1: 1     

 • Løser et problem, som gør, at Wi-Fi-legitimationsoplysninger skal angives, hver gang en enhed genstarter og forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi ved hjælp af foretrukne netværksprofiler, der er distribueret ved hjælp af gruppepolitik.
 • Løser et problem, der medfører, at anvendelsen af en ugyldig adgangskode i et trådløst PEAP-miljø, hvor SSO er aktiveret, forårsager indsendelse af to godkendelsesanmodninger med den ugyldige adgangskode. Den ekstra godkendelsesanmodning kan forårsage for tidlige kontospærringer i miljøer med lave kontospærringsgrænser. For at aktivere ændringerne skal du tilføje den nye registreringsdatabasenøgle "DisableAuthRetry" (Dword) på HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 ved hjælp af regedit. Værdien skal indstilles til 1.
 • Løser et problem, som gør, at Wi-Fi-legitimationsoplysninger skal angives, hver gang en enhed genstarter og forsøger at oprette forbindelse til Wi-Fi ved hjælp af foretrukne netværksprofiler, der er distribueret ved hjælp af gruppepolitik.
 • Løser et problem, som medfører, at ikke alle netværksprintere er tilsluttet, når en bruger logger på. Nøglen HKEY_USERS\User\Printers\Connections viser de korrekte netværksprintere for den pågældende bruger. Listen over netværksprintere fra denne registreringsdatabasenøgle findes dog ikke udfyldt i nogen app, f.eks. Microsoft Notesblok eller Enheder og printere. Printere kan forsvinde eller ophøre med at fungere.

Hvis du har installeret tidligere opdateringer, er det kun de nye rettelser i denne pakke, som downloades og installeres på din enhed.

Du kan finde flere oplysninger om de sikkerhedssårbarheder, der er løst, i Guiden til sikkerhedsopdateringer.

Kendte problemer i denne opdatering


Symptom Løsning

Når du har installeret nogen af juli 2018-sikkerhedsopdateringerne til .NET Framework, kan en COM-komponent ikke indlæses på grund af fejlen "adgang nægtet", "klassen er ikke registreret" eller "der opstod en intern fejl af ukendte årsager". Den mest almindelige fejlsignatur er følgende:

Undtagelsestype: System.UnauthorizedAccessException

Meddelelse: Adgang nægtet. (Undtagelse fra HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)).

Dette problem er løst i KB4343885.

 

Sådan henter du denne opdatering


Du kan downloade og installere denne opdatering ved at gå til Indstillinger > Opdatering og sikkerhed > Windows Update og vælge Søg efter opdateringer.

Du kan få den separate pakke til denne opdatering ved at gå til webstedet Microsoft Update-katalog.

Filoplysninger

Du kan få en liste over de filer, som denne opdatering indeholder, ved at downloade filoplysninger for samlet opdatering 4338827.