16. juli 2018 – KB4345420 (OS-build 16299.551)

Gælder for: Windows 10, version 1709

Forbedringer og fejlretninger


Denne opdatering indeholder kvalitetsforbedringer. Der introduceres ingen nye funktioner i operativsystemet i denne opdatering. Vigtige ændringer omfatter:

  • Løser et problem, der kan medføre, at nogle enheder, der kører arbejdsbelastninger af typen netværksovervågning, modtager stopfejlen 0xD1 på grund af en konkurrencetilstand efter installation af opdateringen fra juli.
  • Løser et problem med DHCP-failoverserveren, der kan medføre, at virksomhedsklienter modtager en ugyldig konfiguration, når der anmodes om en ny IP-adresse. Dette medfører tab af forbindelsen.
  • Løser et problem, der kan medføre, at genstart af tjenesten SQL Server undertiden mislykkes med fejlen "Tcp-port er allerede i brug".
  • Løser et problem, der opstår, når en administrator forsøger at stoppe World Wide Web Publishing Service (W3SVC). W3SVC forbliver i tilstanden "stopper", men kan ikke stoppe helt eller kan ikke genstartes.

Hvis du har installeret tidligere opdateringer, er det kun de nye rettelser i denne pakke, som downloades og installeres på din enhed.

Kendte problemer i denne opdatering


Symptom Løsning
Nogle ikke-engelske platforme kan vise følgende streng på engelsk i stedet for det lokaliserede sprog: "Læsning af planlagte opgaver fra fil understøttes ikke i denne sprogtilstand." Denne fejlmeddelelse vises, når du forsøger at læse de planlagte opgaver, du har oprettet, og Device Guard er aktiveret Microsoft arbejder på en løsning og vil levere en opdatering i en kommende version.

Når Device Guard er aktiveret, kan nogle ikke-engelske platforme vise følgende strenge på engelsk i stedet for lokaliserede sprog:

  • "Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries."
  • "'Script'-ressource fra modulet 'PSDesiredStateConfiguration' understøttes ikke, når Device Guard er aktiveret. Brug ressourcen 'Script', der er udgivet af modulet PSDscResources fra PowerShell Gallery."
Microsoft arbejder på en løsning og vil levere en opdatering i en kommende version.

Når du har installeret nogen af juli 2018-sikkerhedsopdateringerne til .NET Framework, kan en COM-komponent ikke indlæses på grund af fejlen "adgang nægtet", "klassen er ikke registreret" eller "der opstod en intern fejl af ukendte årsager". Den mest almindelige fejlsignatur er følgende:

Undtagelsestype: System.UnauthorizedAccessException

Meddelelse: Adgang nægtet. (Undtagelse fra HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)).

Dette problem er løst i KB4343897.

Sådan henter du denne opdatering


Du kan få den separate pakke til denne opdatering ved at besøge websitet Microsoft Update-katalog.

Filoplysninger

Du kan få en liste over de filer, som denne opdatering indeholder, ved at downloade filoplysninger for samlet opdatering 4345420