Lovmæssige oplysninger

Gælder for: Surface LaptopSurface ProSurface Book

Denne enhed er ikke beregnet til brug i maskiner, medicinske eller industrielle anvendelser. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge denne enhed. Dette produkt er beregnet til brug med NRTL-angivet (UL CSA ETL osv.) og/eller IEC/da 60950-1- eller IEC/EN 62368-1-kompatibelt it-udstyr (CE-markeret). Det indeholder ingen dele, som kan serviceres. Denne enhed er klassificeret som et kommercielt produkt til anvendelse inden for 0 ºC til 35 ºC.

Bortskaffelse af brugte batterier samt elektrisk og elektronisk udstyr

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash.

Dette symbol på produktet eller dets batterier eller på emballagen betyder, at dette produkt og dets batterier ikke må kasseres med dit husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at aflevere det på et relevant indsamlingssted (genbrugsstation) til genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Denne separate indsamling og genbrug kan hjælpe med at spare naturlige ressourcer og forhindre potentielle negative følger for menneskers sundhed og miljøet som følge af eventuel tilstedeværelse af farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk udstyr, som kunne være forårsaget af forkert bortskaffelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dine batterier og elektrisk og elektronisk affald ved at kontakte din kommune eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Kontakt eRecycle@microsoft.com for yderligere oplysninger om WEEE og brugte batterier. Genopladelige produkter indeholder et lithium-ion-batteri.

For kunder i USA og Canada

Modeller: 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832

Kontaktoplysninger: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Mail: regcomp@microsoft.com

Dette digitale klasse B-apparat er i overensstemmelse med del 15 i USA FCC-reglerne (Federal Communications Commission), licensundtagede ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS-standarder. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) enheden må ikke forårsage interferens; og (2) enheden skal acceptere modtagne interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket brug. Alle ændringer på denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge enheden.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Bestemmelser om radio- og tv-interferens

Microsoft-hardwareenheder kan udstråle RF-energi (radiofrekvens). Hvis denne enhed ikke installeres og bruges i nøje overensstemmelse med de instruktioner, der er givet i den trykte dokumentation og/eller i hjælpen på skærmen, kan den forårsage skadelig interferens med andre radiokommunikationsenheder (f.eks. AM/FM-radioer, fjernsyn, babyalarmer og trådløse telefoner). Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå RF-interferens i en bestemt installation. Hvis du vil finde ud af, om din hardwareenhed forårsager interferens til andre radiokommunikationsenheder, skal du slukke for den og frakoble den fra alle eksterne strømkilder. Hvis interferensen stopper, skyldes det sandsynligvis enheden. Hvis denne hardwareenhed forårsager interferens, kan du prøve følgende for at undgå det:

  • Flyt antennen på den anden radiokommunikationsenhed (f.eks. AM/FM-radioer, fjernsyn, babyalarmer og trådløse telefoner), indtil interferensen stopper.
  • Flyt hardwareenheden længere væk fra radioen eller tv'et, eller flyt den til den ene eller anden side af radioen eller tv'et.
  • Slut enheden til en anden stikkontakt, så hardwareenheden og radioen eller tv'et findes på forskellige kredsløb, der styres af forskellige afbrydere eller sikringer.
  • Om nødvendigt kan du spørge forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Du kan finde flere oplysninger om problemer med interferens på FCC-webstedet: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Du kan også ringe FCC på 1 888-CALL FCC for at få tilsendt Interference and Telephone Interference-faktaarket.

Dette produkt er begrænset til licenseret brug i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz indendørs for at reducere potentiel skadelig interferens.

Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge denne enhed.

Eksponering af radiofrekvensenergi (RF)

Denne enhed indeholder radiosendere og er udviklet, produceret og testet for at opfylde FCC- (Federal Communications Commission), Innovation, Science and Economic Development Canada- og de europæiske retningslinjer for RF-eksponering og specifik absorberingshastighed.

Model 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832: Du kan sikre, at din eksponering til RF-energi, der er genereret af radiosendere, ikke overstiger eksponeringsgrænserne i disse retningslinjer ved at placere enheden, så skærmsiden ikke er i direkte kontakt med din krop, f.eks. at skærmsiden ligger med forsiden nedad i dit skød eller brystkasse.

Model 1707: Denne enhed skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem varmeapparatet og din krop.

SAR-produktoplysninger er tilgængelige på sar.microsoft.com. Du kan finde flere oplysninger om RF-sikkerhed på nedenstående links:

FCC-webstedet på https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-webstedet på https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Denne enheds drift i båndet-5150‑5250 MHz er kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens til mobile satellitsystemer med samme kanal. Brugerne gøres opmærksom på, at højtydende radarer tildeles primære brugere (dvs. prioritetsbrugere) af bånd 5250‑5350 MHz og 5650‑5850 MHz og, at disse radarer kan forårsage interferens og/eller beskadigelse af LE‑LAN enheder.