Politik om aktivitet på Microsoft-konto

Gælder for: Microsoft-konto

Publiceret: 1. juli 2019
Gælder fra:
30. august 2019
Opdateret: 11. august 2020

I denne politik om aktivitet på din Microsoft-konto beskrives, hvornår Microsoft har ret til at lukke din konto på grund af inaktivitet på kontoen. Du kan når som helst vælge at lukke din Microsoft-konto på webstedet til administration af Microsoft-kontoen, og Microsoft har ret til at lukke din konto af andre årsager som tilladt i henhold til Microsoft-serviceaftalen (“MSA”).

Politik om aktivitet på Microsoft-konto: I henhold til MSA skal du bruge din Microsoft-konto for at holde den “aktiv.” Microsoft forbeholder sig ret til at lukke alle “inaktive” Microsoft-konti. I afsnit (4)(a)(iv)(2) i MSA kan du se konsekvenserne af, at din Microsoft-konto lukkes. Med undtagelse af det, der er angivet nedenfor, skal du logge på din Microsoft-konto mindst én gang i en periode på to år for at holde din konto aktiv. Hvis du ikke logger på i løbet af dette tidsrum, opfatter Microsoft din konto som inaktiv.

Undtagelser: Aktiviteterne nedenfor er undtagelser, der resulterer i, at Microsoft forlænger din kontos aktive status, også selvom du ikke på anden vis er logget på din Microsoft-konto i løbet af en periode på to år.

  • Køb. Hvis du har brugt din Microsoft-konto til at købe eller til at indløse eller få adgang til et køb af et aktuelt Microsoft-produkt eller en aktuel Microsoft-tjeneste, forbliver din Microsoft-konto aktiv, og Microsoft lukker ikke din konto på grund af inaktivitet. Bemærk, at dette ikke gælder for gavekort, certificeringer eller abonnementsbaserede køb eller tjenester.
  • Abonnementer. Din Microsoft-konto forbliver aktiv, så længe du har et aktivt Microsoft-abonnement knyttet til din Microsoft-konto. Efter udløb eller ophør af abonnementet skal du logge på din Microsoft-konto mindst én gang i en periode på to år for at holde din konto aktiv.
  • Publicering i Microsoft Store. Hvis du har brugt din Microsoft-konto til at publicere programmer eller spil (herunder indhold, der kan downloades i spil) i Microsoft Store eller til at registrere en Microsoft Partnercenter-konto, forbliver din Microsoft-konto aktiv, og Microsoft lukker ikke din konto på grund af inaktivitet.
  • Certificeringer. Hvis du optjener en certificering fra Microsoft via din Microsoft-konto, forbliver din Microsoft-konto aktiv, og Microsoft lukker ikke din konto på grund af inaktivitet.
  • Kontosaldo. Din Microsoft-konto forbliver aktiv, så længe du har en ubrugt saldo på din Microsoft-konto (f.eks. fra et Microsoft-gavekort eller en kredit fra Microsoft). Hvis du bor i en jurisdiktion, hvor gavekort opfattes som en “ejendel, der ikke er gjort krav på,” vil Microsoft i henhold til lokal lovgivning tilbageføre den ubrugte saldo, som er knyttet til dit Microsoft-gavekort.
  • Kreditor. Din Microsoft-konto forbliver aktiv, så længe Microsoft skylder dig et beløb, der er knyttet til din Microsoft-konto (f.eks. beløb, der skal betales til dig fra Microsoft Payment Central).
  • Familiekonti. Hvis du har en inaktiv Microsoft-konto, der har givet samtykke til en aktiv Microsoft-konto, som tilhører en mindreårig, lukker Microsoft ikke din Microsoft-konto på grund af inaktivitet. Microsoft sørger for, at din inaktive Microsoft-konto forbliver åben, indtil den mindreåriges konto (i) skønnes inaktiv og lukkes af Microsoft, (ii) lukkes af dig eller (iii) ændres til en Microsoft-standardkonto, når den mindreårige når myndighedsalderen i det pågældende område.
  • Juridiske krav, eller hvad der på anden måde er angivet af Microsoft. Uanset, hvad der måtte være anført i det foregående, forbeholder Microsoft sig retten til at opretholde din kontos status som aktiv eller til ikke at lukke en inaktiv konto i henhold til gældende lovgivning eller bestemmelser, eller hvad er på anden måde er meddelt dig af Microsoft.

Din aktuelle aktivitetsstatus: Du kan altid gennemse aktivitetsstatus for din Microsoft-konto ved at navigere til webstedet til administration af Microsoft-kontoen. Din aktivitetsstatus viser, hvor ofte du skal logge på din konto for at forhindre, at kontoen skønnes inaktiv. Bemærk, at der kan gå op til tredive (30) dage, før et nyere køb eller en anden kontoaktivitet afspejles i din aktivitetsstatus.