17. august 2019 – KB4512534 (OS-build 17763.720)

Gælder for: Windows 10, version 1809, all editionsWindows Server version 1809Windows Server 2019, all editions

Hovedpunkter


 • Opdaterer et problem, som forhindrer, at Windows Hello-ansigtsgenkendelse fungerer, når du har genstartet en enhed.
 • Gør det muligt for Microsoft Edge at udskrive PDF-dokumenter, der indeholder sider i liggende og stående format, korrekt sammen. 
 • Gør det muligt for Microsoft Edge at åbne PDF-filer, der er konfigureret til kun at blive åbnet én gang, korrekt. 
 • Opdateringer til et problem med at downloade digitalt beskyttede medier (musik, tv-programmer, film osv.) fra bestemte websteder, der bruger Microsoft Edge og Internet Explorer.

Forbedringer og rettelser


Denne ikke-sikkerhedsrelaterede opdatering indeholder kvalitetsforbedringer. Vigtige ændringer omfatter:

 • Forbedrer pålideligheden ved pushbeskeder om installationer af apps til Microsoft HoloLens 1-enheder.
 • Løser et problem, som forhindrer, at Windows Hello-ansigtsgodkendelse fungerer efter en genstart.
 • Løser et problem med at downloade DRM-filer (digital rights management) fra bestemte websteder, der bruger Microsoft Edge og Internet Explorer.
 • Løser et problem, som forhindrer det Universal C Runtime-biblioteket i at returnere den korrekte værdi for globale tidszonevariabler i bestemte situationer.
 • Løser et problem, der medfører, at Deployment Image Servicing and Management (DISM) indimellem holder op med at svare, mens nogle af de forudinstallerede apps annulleres ved hjælp af Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
 • Løser et problem, hvor standardtastaturet for den engelske landestandard (Cypern) (en-CY) ikke er angivet korrekt.
 • Løser et problem, så det bliver muligt for Microsoft Edge at udskrive PDF-dokumenter, der indeholder sider i liggende og stående format, korrekt.
 • Løser et problem med PDF-filer, der er konfigureret til kun at blive åbnet én gang i Microsoft Edge.
 • Løser problemer med ydeevnen for Win32-undersystemet og Styring af skrivebordsvindue (DWM).
 • Løser et problem med input og visning af specialtegn, der opstår, når en app bruger imm32.dll.
 • Løser en fejl i sammensætningshandlen i UWP-apps (Universel Windows-platform).
 • Løser en hukommelsesfejl i dwm.exe, som kan medføre tab af funktionalitet og bevirke, at en enhed holder op med at fungere.
 • Løser et problem, hvor automatisk logon (Autologon) ikke tilsidesættes, når du trykker på Skift-tasten og holder den nede under start.
 • Løser et problem, der medfører at WMI-klassen (Windows Management Instrumentation), Win32_PhysicalMemory, rapporterer, at 32 GB hukommelseschips mangler kapacitetsværdi.
 • Løser et problem, der forhindrer et App-V-program i at åbne og viser en netværksfejl. Dette problem opstår under visse omstændigheder, f.eks. når der er ved at være lavt batteriniveau, eller når der opstår en uventet strømafbrydelse.
 • Løser et problem med UE-V (User Experience Virtualization), der undertiden kan forhindre udeladelsesstier i at fungere.
 • Løser et sjældent problem, som medfører, at Windows Defender ATP (Advanced Threat Protection) midlertidigt forhindrer andre processer i at få adgang til filer.
 • Løser et problem, der medfører, at en arbejdsstation holder op med at fungere, når du logger på med et opdateret hovednavn for bruger (UPN – User Principal Name) (f.eks. ændring af UserN@contoso.com til User.Name@contoso.com).
 • Løser et problem, hvor Windows Defender Application Control ikke tillader, at binære tredjepartsfiler indlæses fra et Universel Windows-platformsprogram. CodeIntegrity-hændelsesfejlen 3033 vises som "Kodeintegritet fastslog, at en proces (<procesnavn>) forsøgte at indlæse <binært navn>, som ikke opfyldte kravene til signeringsniveauet i Store".
 • Løser et problem, der forhindrer nogle TPM-enheder (Trusted Platform Module) i at blive brugt til næste generation af legitimationsoplysninger.
 • Løser et problem, hvor programmer på en objektbeholdervært med mellemrum kan miste forbindelsen på grund af en portkonflikt med programmer, der kører på en objektbeholder.
 • Løser et problem, hvor nogle brugere ikke kan modtage en TTL-værdi, når de tilføjes som medlemmer af skyggekonti. Det sker for de brugere, der har entydige navne (DN), som indeholder et escape-tegn. TTL-værdien tilføjes nu som ventet.
 • Løser et problem med attributten disabled for elementet input, som ikke tillader, at et område overføres til autorisationens slutpunkt.
 • Løser et problem med lækager i Windows-meddelelsessokler, der får Windows til at løbe tør for porte.
 • Løser et problem, hvor serverudgaver forhindres i at blive aktiveret med en MAK-nøgle (multiaktiveringsnøgle) på den grafiske brugergrænseflade. Fejlen er "0x80070490".
 • Løser et problem, der kan afbryde et domænetillidsforhold, når Papirkurv er konfigureret i det domæne, hvor tillidsforholdet er opstået.
 • Øger antallet af understøttede interrupter pr. enhed til 512 på systemer, hvor x2APIC er aktiveret.
 • Løser et problem, der kan forhindre, at enheder startes, når de starter ved hjælp af PXE-afbildninger (Preboot Execution Environment) fra WDS (Windows Installationstjenester) eller System Center Configuration Manager (SCCM). Fejlen er "Status: 0xc0000001, oplysninger: En nødvendig enhed er ikke tilsluttet, eller der er ikke adgang til den."
 • Løser et problem, der kan medføre, at følgende holder op med at reagere:
  • Programmer, der er oprettet ved hjælp af Visual Basic 6 (VB6).
  • Makroer, der bruger Visual Basic for applications (VBA).
  • Scripts eller apps, der bruger Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Du kan også modtage fejlmeddelelsen "Ugyldigt procedurekald".

 • Forbedrer tjenesten til lageroverførsel, så den understøtter overførsel af Windows Server-failoverklynger, Samba Linux-computere og lokale brugere og grupper.
 • Tilføjer understøttelse af overførsler mellem netværk i det lokale miljø og Azure-netværk.
 • Løser et problem, der forårsager en fejl, hvis du åbner Microsoft OneDrive-filer efter behov, når UE-V (User Experience Virtualization) er aktiveret. Hvis du vil anvende denne løsning, skal du angive følgende DWORD til 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix 

Hvis du har installeret tidligere opdateringer, er det kun de nye rettelser i denne pakke, som downloades og installeres på din enhed.

Kendte problemer i denne opdatering


Symptom Løsning
Visse handlinger, f.eks. omdøbe, som du udfører på filer eller mapper, der findes på en klyngedelt diskenhed (CSV) kan mislykkes med fejlen "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Det sker, når du udfører handlingen på en CSV-ejernode fra en proces, der ikke har administratorrettigheder.

Gør et af følgende:

 • Udfør handlingen fra en proces, der har administratorrettigheder.
 • Udfør handlingen fra en node, der ikke har en CSV-ejerskabet.
Microsoft arbejder på en løsning og vil levere en opdatering i en kommende version.
Når du har installeret KB4493509, modtager enheder med nogle asiatiske sprogpakker installeret muligvis fejlen: "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND."
 1. Fjern og geninstaller eventuelle sprogpakker, der er tilføjet for nylig. Du kan få vejledning i Administrer input og få vist sprogindstillinger i Windows 10.
 2. Vælg Søg efter opdateringer, og installer den samlede opdatering fra april 2019. Du kan få oplysninger i Opdater Windows 10.

Bemærk! Hvis problemet ikke afhjælpes ved at geninstallere sprogpakken, skal du nulstille din pc sådan:

 1. Gå til appen Indstillinger > Genoprettelse.
 2. Vælg Kom i gang under genoprettelsesindstillingen Nulstil denne pc.
 3. Vælg Behold mine filer.

Microsoft arbejder på en løsning og vil levere en opdatering i en kommende version.

Vi undersøger rapporter om, at et lille antal enheder kan starte med en sort skærm i forbindelse med det første logon efter installation af opdateringer.

Dette problem er løst i KB4520062.

Programmer og scripts, der kalder NetQueryDisplayInformation-API'et eller den tilsvarende WinNT-provider, returnerer måske ikke resultater efter den første side med data, ofte 50 eller 100 poster. Ved anmodning om flere sider modtager du muligvis fejlen "1359: Der opstod en intern fejl". Dette problem opstår i denne opdatering og i alle opdateringer inden den 18. juni 2019. Dette problem er løst i KB4516077.
Når opdateringen er installeret, kan Windows Mixed Reality Portal-brugere modtage en "15-5"-fejlkode. I nogle tilfælde kan Windows Mixed Reality Portal rapportere, at headsettet er i slumretilstand, og selvom du trykker på "Vækkeur", sker der ikke noget.

Dette problem er løst i KB4520062.

Sådan henter du denne opdatering


Før du installerer denne opdatering

Microsoft anbefaler, at du installerer den nyeste opdatering til behandlingsstakken (SSU – servicing stack update) til dit operativsystem, før du installerer den seneste samlede opdatering (LCU). SSU'er forbedrer pålideligheden af opdateringsprocessen for at mindske risikoen for problemer under installation af LCU'en og anvendelse af Microsofts sikkerhedsrettelser. Du kan finde flere oplysninger i opdateringerne til servicepakken.

Hvis du bruger Windows Update, får du automatisk tilbudt den seneste SSU (KB4512937). Du kan få den separate pakke til den nyeste SSU ved at søge efter den i Microsoft Update-kataloget.

Installér denne opdatering

Frigivelseskanal Tilgængelig Næste trin
Windows Update eller Microsoft Update. Ja Gå til Indstillinger > Opdatering og sikkerhed > Windows Update, og vælg Søg efter opdateringer..
Microsoft Update-katalog Ja Du kan få den separate pakke til denne opdatering ved at besøge Microsoft Update-katalog.
Windows Server Update Services (WSUS) Ja

Denne opdatering synkroniseres automatisk med WSUS, hvis du konfigurerer Produkter og klassifikationer sådan:

Produkt: Windows 10

Klassifikation: opdatering

Filoplysninger

Du kan få en liste over de filer, som denne opdatering indeholder, ved at downloade filoplysninger for samlet opdatering 4512534