Beskrivelse af reparationsfunktionen i Office 2003 og Office XP

Sammenfatning

I artiklen gennemgås trin for trin, hvordan reparationsprocessen fungerer i Office.

Office kan fuldt udnytte selvreparationsfunktionerne i Microsoft Windows Installer. Hvis der mangler en ressource som f.eks. en fil eller en nøgle til registreringsdatabasen, der er nødvendig for at starte et Office-program, opdager Windows Installer dette og reparerer programmet.

Tilbage til toppen

Komponenter og funktioner

Reparationsprocessen i Windows Installer består af to mekanismer: komponenter og funktioner.
 • Komponenter Den mindst og mest fundamentale blok: en samling filer, nøgler til registreringsdatabasen og andre ressourcer, der installeres eller fjernes som en samlet enhed. En af ressourcerne i en komponent kan angives som nøglesti for komponenten. Nøglestien er som regel en fil, men nøglestien kan også være en registreringsværdi.

  Nøglestien repræsenterer følgende:
  • Stien til den valgte komponent. Når et program skal bruge en sti til en komponent, returnerer Windows Installer stien til nøglestiens ressource.
  • Bekræftelse af, at komponenten er installeret korrekt. Hvis nøglestiens ressource mangler, opfatter Windows Installer hele komponenten som værende beskadiget.
 • Funktioner De konkrete dele af et program, du kan vælge at installere. Funktioner repræsenterer ofte de funktionsmæssige faciliteter i programmet. En funktion består i praksis af en gruppe komponenter. Når du udfører en brugerdefineret installation, er de angivne emner i dialogboksen Avanceret tilpasning funktionerne i Office og de forskellige Office-programmer.
Tilbage til toppen

Reparation ved dynamisk kørsel

Med Windows Installer kan du foretage dynamisk reparation af et program i stil med installationen af funktionerne, når produktet bruges første gang. Når et program startes, kontrollerer Windows Installer, at hver enkelt komponent er installeret korrekt.

Som nævnt i afsnittet "Komponenter og funktioner" i denne artikel bruges nøglestien til at fastlægge, om en komponent er beskadiget eller mangler. Hvis nøglestiens ressource mangler, geninstallerer Windows Installer automatisk den eller de komponenter, der er beskadigede eller mangler.

Hvis kildefilerne er tilgængelige, kan dialogboksen Windows Installer blive vist kortvarigt under reparationen, og derefter er programmet færdig med at starte.

Yderligere oplysninger om Windows Installer finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

310598 Oversigt over Windows Installer-teknologien. Artiklen er evt. på engelsk.

Bemærk! Hvis du kører Office XP eller et af Office 2002-programmerne, skal du have Windows Desktop Update installeret på computeren, for at reparationsfunktionen ved dynamisk kørsel kan fungere som tilsigtet. Hvis computeren ikke kører Windows Desktop Update, forekommer der kun begrænset reparation. Hvis du vil bruge alle de selvreparerende funktioner i Office, skal du have mindst Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 (SP2) og Windows Desktop Update installeret på computeren, inden du installerer Office XP. Disse krav gælder kun for computere, der kører Microsoft Windows NT 4.0. Alle andre operativsystemer, der kræves til Office XP, indeholder den krævede version af Internet Explorer. Du kan ikke installere Office 2003 eller individuelle Office 2003-programmer på Microsoft Windows NT 4.0.


Tilbage til toppen

Find og reparer efter behov

Hvis du vil køre funktionen Find og ret fejl i Office-programmer, skal du følge disse trin:
 1. Start et Office-program.
 2. Klik på Find og ret fejl i menuen Hjælp.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Find og ret fejl:
  • Marker afkrydsningsfeltet Gendan genveje, mens der rettes. Som standard er dette afkrydsningsfelt markeret. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Gendan genveje, mens der rettes, bevarer funktionen Find og ret fejl dine brugerdefinerede Office-genveje. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, fjerner funktionen Find og ret fejl dine brugerdefinerede Office-genveje.
  • Marker afkrydsningsfeltet Slet brugerdefinerede indstillinger, og gendan standardindstillingerne. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Slet brugerdefinerede indstillinger, og gendan standardindstillingerne, stiller funktionen Find og ret fejl følgende tilbage til den status, de havde, da du første gang installerede Office:
   • Valget af assistentfigur.
   • Se senest anvendte elementer i menuen Filer bliver fjernet.
   • Størrelsen af programvinduet i alle programmer.
   • Placeringen og eventuelle tilpasninger af menuer og værktøjslinjer.
   • Sikkerhedsniveauet i det enkelte program.
   • Visningsindstillinger i programmet, f.eks. kalendervisning i Outlook.
   • Du skal genindtaste dit brugernavn og dine initialer, når du genstarter Office-programmerne.
 4. Klik på Start.
 5. Klik på Ignorer, hvis dialogboksen Luk Office-programmer indeholder følgende meddelelse (hvor program er et Office-program, der kører i øjeblikket):
  Følgende programmer skal lukkes, for at indstillingerne kan læses eller gendannes:
  Microsoft program
 6. Når reparationen er fuldført, skal du klikke på OK til følgende meddelelse, hvor udgave er den version af Office, du har installeret (f.eks. Microsoft Office Professional Edition 2003):
  Installationen af Microsoft Office udgave er fuldført.
tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 822238 – Seneste udgave 30. okt. 2008 – Udgave 1

Feedback