MS03-032: August 2003, Kumulativ programrettelse til Internet Explorer

Tekniske opdateringer

 • 4. november 2003: I afsnittet Oplysninger om fjernelse er referencen ændret fra Internet Explorer Q818529 til Internet Explorer Q822925.
 • 19. september 2003: Afsnittet Kendte problemer er opdateret til også at omhandle fejlmeddelelsen HTTP 404 - Filen blev ikke fundet.
 • 12. september 2003: Afsnittet Filoplysninger er opdateret for at korrigere fillisten til Internet Explorer 5.5 SP2.
 • 9. september 2003: Der er foretaget følgende ændringer i artiklen:
  • Afsnittet Filoplysninger er opdateret for at korrigere filmanifester til Internet Explorer 6 (32-Bit) til Windows Server 2003, Internet Explorer 6 (64-Bit) til Windows Server 2003 64-Bit Versions og Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003, Internet Explorer 5.5 SP2 til Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition og Windows 98 Second Edition, samt Internet Explorer 5.01 til Windows 2000 SP4 og SP3.
  • Afsnittet Kendte problemer er opdateret for at dokumentere en fejl, som opstår, når der sendes en forespørgsel til ASP.NET 1.0, som udføres på Windows XP, eller når du prøver at afinstallere denne programrettelse, hvis Baan Front Office-klienten er installeret.
 • 25. august 2003: Afsnittet Krav om genstart i denne artikel er opdateret for at angive, at du ikke behøver at logge på som administrator for at fuldføre installationen af Internet Explorer 6-versionerne af opdateringen.

Symptomer

Microsoft har udgivet en kumulativ programrettelse til Internet Explorer. Programrettelsen omfatter opdateringer af de emner, der er beskrevet i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
818529 MS03-020: Juni 2003, Kumulativ programrettelse til Internet Explorer

Denne kumulative programrettelse behandler også følgende sårbare punkter, der først for nylig er registreret:
 • En svaghed, der involverer Internet Explorers model for sikkerhed mellem domæner. Denne sikkerhedsmodel forhindrer, at vinduer i forskellige domæner deler oplysninger. Fejlen kunne resultere i udførelse af script i zonen Denne Computer. For at hackeren skal kunne udnytte fejlen, skal vedkommende være vært for et skadeligt websted med en webside, der er udformet til at kunne udnytte denne bestemte svaghed, og derefter skal vedkommende overtale en bruger til at besøge webstedet. Når brugeren har besøgt det skadelige websted, kan hackeren køre et skadeligt script ved at misbruge den metode, som Internet Explorer bruger til at hente filer fra browsercachen, og vedkommende kan bevirke, at dette script får adgang til oplysninger i et andet domæne. I værste fald kan dette tillade webstedsoperatøren at indlæse en skadeligt scriptkode på brugerens system inden for zonen Denne computer. Desuden kunne denne fejl også sætte en hacker i stand til at køre en eksekverbar fil, der i forvejen var til stede på det lokale system, eller til at få vist filer på computeren. Fejlen findes, fordi en fil fra internettet med en skadeligt opbygget webadresse kan vises i den browsercache, der udføres i zonen Denne computer.
 • Denne svaghed optræder, fordi Internet Explorer ikke bestemmer en objekttype, der returneres fra en webserver, korrekt. Det vil være muligt for en hacker, som udnyttede denne sårbarhed, at køre vilkårlig kode på brugerens system. Hvis en bruger besøgte en hackers websted, kunne det give hackeren mulighed for at udnytte svagheden - uden nogen brugerhandling. En hacker kunne også oprette en e-mail-meddelelse i HTML-format, der forsøger at udnytte denne svaghed.
 • En svaghed, der blev opdaget i BR549.dll ActiveX-kontrollen. Med denne programrettelse indstilles Kill-bit'en på BR549 ActiveX-objektet (CLSID: 167701E3-FDCF-11D0-A48E-006097C549FF). Dette objekt implementerede understøttelse af Microsoft Windows Rapportværktøj, som ikke længere understøttes af Internet Explorer. Man har fundet ud af, at objektet indeholdt en sikkerhedssvaghed, og for at beskytte kunder, som har objektet installeret, forhindrer programrettelsen, at objektet afvikles eller introduceres igen på brugernes systemer, ved at indstille Kill-bit'en for objektet.
  Yderligere oplysninger om Kill-bit'en finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  240797 Sådan forhindres et ActiveX-objekt i at køre i Internet Explorer

Ud over disse svagheder er der foretaget en ændring af den måde, Internet Explorer gengiver HTML-filer på, for at afhjælpe en fejl i den måde Internet Explorer gengiver websider på. Fejlen kan måske forårsage fejl i browseren eller Microsoft Outlook Express. Internet Explorer gengiver ikke en kode af inputtype korrekt. Hvis en bruger får vist en hackers websted, kunne brugeren uforvarende give hackeren mulighed for at udnytte svagheden. Desuden kan en hacker oprette en særligt udformet e-mail-meddelelse i HTML-format, der vil kunne få Outlook Express til at mislykkes, når e-mail-meddelelsen åbnes eller bliver vist.

Formildende faktorer

 • Som standard køres Internet Explorer på Windows Server 2003 med udvidet sikkerhedskonfiguration. Denne standardkonfiguration af Internet Explorer bevirker, at der blokeres for disse angreb. Hvis Internet Explorers udvidede sikkerhedskonfiguration er deaktiveret, fjernes den beskyttelse af programmet, der forhindrer, at disse svagheder kan udnyttes.
 • I den webbaserede angrebssituation skal hackeren være vært for et websted med en webside, der benyttes til at udnytte disse svagheder. En hacker vil ikke have nogen mulighed for at tvinge brugere til at besøge et skadeligt websted uden for vektoren for e-mail i HTML-format. I stedet vil hackeren være nødt til at lokke dem derhen, typisk ved at få dem til at klikke på et link, der fører dem til hackerens websted.
 • Kode, der udføres på systemet, afvikles kun med rettighederne for den bruger, der er logget på.
Bemærk!
 • Ligesom i forbindelse med den forrige kumulative programrettelse til Internet Explorer, som blev udgivet sammen med sikkerhedsbulletinen MS03-020 (818529), indstiller denne kumulative programrettelse også Kill-bit'en på følgende ActiveX-objekter:

  BeskrivelseFilnavnCLSIDReference
  Microsoft HTML Hjælp-objektHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  ActiveX-tilføjelsesprogram-objektPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  DirectX-filvisningsobjektXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202


  Yderligere oplysninger om Kill-bit'en finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  240797 Sådan forhindres et ActiveX-objekt i at køre i Internet Explorer

 • Da denne programrettelse indstiller Kill-bit'en på Microsoft HTML Hjælp-objektet, kan du komme ud for brudte links i Hjælp, hvis du ikke har installeret det opdaterede HTML Hjælp-objekt fra artikel 811630 i Microsoft Knowledge Base.
  Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  811630 HTML Hjælp-opdatering til begrænsning af funktionsmåden, når Hjælp kaldes via window.showHelp( )

 • I lighed med de forrige kumulative programrettelser til Internet Explorer, der blev frigivet i sikkerhedsbulletinerne MS03-004 (810847), MS03-015 (813489) og MS03-020 (818529), får denne kumulative programrettelse metoden window.showHelp til at holde op med at fungere, hvis du ikke har installeret opdateringen til HTML-Hjælp. Hvis du har installeret det opdaterede HTML Hjælp-objekt fra artikel 811630 i Microsoft Knowledge Base, kan du stadig bruge HTML Hjælp-funktionerne, efter at du har installeret opdateringen.
  Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  811630 HTML Hjælp-opdatering til begrænsning af funktionsmåden, når Hjælp kaldes via window.showHelp( )

Løsning

Oplysninger om hentning

Hvis du vil hente og installere opdateringen, kan du besøge webstedet Windows Update og installere den vigtige 822925-opdatering: Administratorer kan hente opdateringen fra Microsoft Download Center eller fra kataloget til Microsoft Windows Update for at installere på flere computere. Hvis du vil installere opdateringen senere på en eller flere computere, skal du søge efter nummeret på denne artikel ved at anvende funktionen Avancerede søgekriterier i kataloget til Windows Update.
Yderligere oplysninger om, hvordan du henter opdateringer fra kataloget til Windows Update, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
323166 Sådan hentes opdateringer og drivere fra kataloget til Windows Update

Besøg følgende websted til Microsoft, hvis du vil hente opdateringen fra Microsoft Download Center: Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft har anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Installationsoplysninger

Du skal være logget på som administrator for at kunne installere denne opdatering. Hvis du vil hente og installere opdateringen, skal du besøge webstedet for Windows Update og installere den vigtige 822925-opdatering: Hvis du vil hente og installere en version af denne opdatering, skal du køre den pakke med den vigtige 822925-opdatering, som du har hentet, ved at anvende de relevante installationsparametre. Administratorer kan installere denne opdatering ved at bruge Microsoft SUS (Software Update Services).
Yderligere oplysninger om SUS finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

810796 Oversigtshvidbog over Software Update Services tilgængelig .artiklen er evt. på engelsk.

Du kan bruge MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) for at kontrollere, om denne opdatering er installeret. Yderligere oplysninger om MBSA finder du på følgende websted til Microsoft: Du kan muligvis også kontrollere, at denne opdatering er installeret ved hjælp af en af følgende metoder:
 • Kontroller, at Q822925 står angivet i feltet Opdateringsversioner i dialogboksen Om Internet Explorer. Du kan ikke anvende denne metode på Windows Server 2003 eller Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, da denne pakke ikke opdaterer feltet Opdateringsversioner for disse operativsystemer.
 • Sammenlign versionerne for de opdaterede filer på computeren med de filer, der er angivet i afsnittet Filoplysninger i denne artikel.
 • Bekræft, at nedenstående registreringsdatabaseposter findes.
  • Windows Server 2003 og Windows XP 64-Bit Edition Version 2003:

   Bekræft, at værdien Installed DWORD med en dataværdi på 1 vises i følgende registreringsdatabasenøgle:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822925
  • Alle andre versioner af Windows:

   Bekræft, at værdien IsInstalled DWORD med en dataværdi på 1 vises i følgende registreringsdatabasenøgle:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{377483c2-e4b4-4ee8-b577-9aed264c8735}

Forudsætninger

Microsoft har testet de Windows-versioner og de Internet Explorer-versioner, der er angivet i denne artikel, for at vurdere, om svaghederne har nogen indflydelse på dem, og for at bekræfte, at den opdatering, som beskrives i artiklen, er rettet mod disse svagheder.

Hvis du vil installere opdateringen i Internet Explorer 6 til Windows Server 2003-versionerne, skal du køre Internet Explorer 6 (version 6.00.3790.0000) på Windows Server 2003 (32-bit eller 64-bit) eller Internet Explorer 6 på Windows XP 64-Bit Edition Version 2003.

Hvis du vil installere Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)-versionerne af denne opdatering, skal du køre Internet Explorer 6 SP1 (version 6.00.2800.1106) på Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) , Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) eller Windows Millennium Edition (Me).

Hvis du vil installere Internet Explorer 6-versionen af denne opdatering, skal du køre Internet Explorer 6 (version 6.00.2600.0000) på Windows XP.

Hvis du vil installere Internet Explorer 5.5-versionen af opdateringen, skal du køre Internet Explorer 5.5 SP2 (version 5.50.4807.2300) på Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a eller Windows Millennium Edition (Me).

Hvis du vil installere Internet Explorer 5.01-versionen af denne opdatering, skal du køre Internet Explorer 5.01 SP4 (version 5.00.3700.1000) på Windows 2000 SP4 eller Internet Explorer 5.01 SP3 (version 5.00.3502.1000) på Windows 2000 SP3.

Bemærk! De Windows- og Internet Explorer-versioner, der ikke er angivet i denne artikel, har enten fået forlænget deres livscyklus eller understøttes ikke længere. Selvom du kan installere nogle af de opdateringspakker, der beskrives i denne artikel, på disse versioner af Windows og Internet Explorer, har Microsoft ikke testet versionerne for at vurdere, om svaghederne har nogen indflydelse på dem, eller for at bekræfte, at den opdatering, som beskrives i artiklen, tager sigte på disse svagheder. Microsoft anbefaler, at du opgraderer til en understøttet version af Windows og Internet Explorer og derefter installerer den relevante opdatering. Hvis du kører en Windows- eller Internet Explorer-version, der har fået forlænget produktets livscyklus, og hvis du har en kontrakt om udvidet support, skal du kontakte den tekniske kontoadministrator (TAM, Technical Account Manager) eller programudviklingskonsulenten (ADC, Applications Development Consultant) for at få oplysninger om en opdatering til din konfiguration.
Yderligere oplysninger om, hvordan du finder ud af, hvilken version af Internet Explorer du kører, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
164539 Sådan finder du ud af, hvilken version af Internet Explorer der er installeret

Yderligere oplysninger om understøttelse af levetiden for Windows-komponenterne finder du ved at besøge følgende websted til Microsoft: Yderligere oplysninger om, hvordan du kan anskaffe Internet Explorer 6 SP1, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
328548 Sådan fås den nyeste Service Pack til Internet Explorer 6

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter den nyeste service pack til Internet Explorer 5.5, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
276369 Sådan fås den nyeste servicepakke til Internet Explorer 5.5

Yderligere oplysninger om, hvordan du kan anskaffe Internet Explorer 5.01 SP3, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
267954 Sådan fås den nyeste servicepakke til Internet Explorer 5.01

Krav om genstart

I forbindelse med Internet Explorer 6-versionerne af denne opdatering skal du genstarte computeren for at fuldføre installationen af denne opdatering. I forbindelse med Internet Explorer 5.01- og 5.5-versionerne af denne opdatering skal du genstarte computeren og derefter logge på som administrator for at fuldføre installationen af opdateringen på Windows NT-baserede og Windows 2000-baserede computere.

Status for forrige opdatering

Denne opdatering tilsidesætter opdateringen MS03-020: Juni 2003, Kumulativ programrettelse til Internet Explorer (818529).

Installationsparametre

Windows Server 2003-versionerne af denne programrettelse, herunder Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, understøtter følgende installationsparametre:
 • /? Vis listen over installationsparametre.
 • /u Brug fuldautomatisk tilstand.
 • /f Tving programmer til at afslutte, når computeren lukkes.
 • /n Undlad at sikkerhedskopiere filer, der skal fjernes.
 • /o Overskriv OEM-filer uden at spørge.
 • /z Genstart ikke, når installationen er færdig.
 • /q Brug installation uden brugerinput.
 • /l Vis liste over installerede hotfixes.
 • /x Udpak filerne uden at køre installationen.
Hvis du f.eks. vil installere programrettelsen til Windows Server 2003 32-bit uden selv at foretage brugerinput, skal du bruge følgende kommando:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /u /q
Hvis du vil installere programrettelsen uden at tvinge computeren til at genstarte, skal du bruge følgende kommando:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /z
Bemærk! Du kan kombinere disse parametre på én kommandolinje.

Yderligere oplysninger om, hvordan denne programrettelse implementeres ved hjælp af SUS (Software Update Services), finder du på følgende websted til Microsoft: De øvrige opdateringspakker til denne programrettelse understøtter følgende parametre:
 • /q: Brug installation uden brugerinput, eller udelad meddelelser, når filerne udpakkes.
 • /q:u: Brug installation uden brugerinput. Under installation uden brugerinput får brugeren vist nogle få dialogbokse.
 • /q:a: Brug installation uden administratorinput. Under installation uden administratorinput får brugeren ikke vist nogen dialogbokse.
 • /t: sti Angiv placeringen for den midlertidige mappe, der bruges af installationsprogrammet, eller den destinationsmappe, som filerne udpakkes i (når du bruger parameteren /c).
 • /c Udpak filerne uden at installere dem. Hvis /t: sti ikke er angivet, bliver du bedt om at angive en destinationsmappe.
 • /c: sti Angiv stien og navnet på installationsprogrammets .inf-fil eller .exe-fil.
 • /r:n: Genstart aldrig computeren efter installation.
 • /r:i Brugeren bliver om nødvendigt bedt om at genstarte computeren, undtagen når parameteren bruges sammen med parameteren /q:a.
 • /r:a: Genstart altid computeren efter installation.
 • /r:s Genstart computeren efter installation, uden at brugeren bliver spurgt.
 • /n:v Ingen versionskontrol. Vær forsigtig med brugen af denne parameter ved installation af opdateringen på enhver version af Internet Explorer.
Hvis du f.eks. vil installere opdateringen uden selv at foretage brugerinput og uden at tvinge computeren til at genstarte, skal du bruge følgende kommando:
q822925.exe /q:a /r:n

Filoplysninger

Den engelske version af programrettelsen indeholder de filattributter, der er angivet i nedenstående tabel (eller nyere attributter). Dato og klokkeslæt for disse filer er angivet i UTC-format (Universal Time Coordinates). Når du får vist filoplysningerne, konverteres de til lokal tid. Klik på fanen Tidszone under funktionen Dato og klokkeslæt i Kontrolpanel for at finde forskellen mellem UTC og lokal tid.


Følgende filer installeres i mappen %Windir%\System i Windows 98 - 2. udgave og Windows Millennium Edition (Me). De installeres i mappen %Windir%\System32 i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003.

Internet Explorer 6 (32-bit) til Windows Server 2003


Dato Klokkeslæt Version Størrelse Filnavn
--------------------------------------------------------------
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.64 2,917,376 Mshtml.dll RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.59 1,394,176 Shdocvw.dll RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.75 509,440 Urlmon.dll RTMGDR
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.72 2,917,376 Mshtml.dll RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.59 1,394,176 Shdocvw.dll RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.75 509,440 Urlmon.dll RTMQFE

Internet Explorer 6 (64-bit) til Windows Server 2003 64-bit-versioner og Windows XP 64-Bit Edition Version 2003


Dato Klokkeslæt Version Størrelse Filnavn Platform Mappe
-----------------------------------------------------------------------------
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.64 8,209,920 Mshtml.dll IA64 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.59 3,359,744 Shdocvw.dll IA64 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.75 1,271,808 Urlmon.dll IA64 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.64 2,917,376 Wmshtml.dll X86 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.59 1,394,176 Wshdocvw.dll X86 RTMGDR
05-Aug-2003 22:37 6.0.3790.75 509,440 Wurlmon.dll X86 RTMGDR
05-Aug-2003 22:30 6.0.3790.72 8,209,920 Mshtml.dll IA64 RTMQFE
05-Aug-2003 22:30 6.0.3790.59 3,359,744 Shdocvw.dll IA64 RTMQFE
05-Aug-2003 22:30 6.0.3790.75 1,271,808 Urlmon.dll IA64 RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.72 2,917,376 Wmshtml.dll X86 RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.59 1,394,176 Wshdocvw.dll X86 RTMQFE
05-Aug-2003 22:35 6.0.3790.75 509,440 Wurlmon.dll X86 RTMQFE

Internet Explorer 6 SP1 (32-bit) til Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition (Me) og Windows 98 – 2. udgave


Dato Klokkeslæt Version Størrelse Filnavn
--------------------------------------------------------------
13-Jul-2003 20:02 6.0.2800.1226 2,793,472 Mshtml.dll
23-May-2003 17:15 6.0.2800.1203 1,338,880 Shdocvw.dll
13-Jul-2003 20:05 6.0.2800.1226 395,264 Shlwapi.dll
13-Jul-2003 20:03 6.0.2800.1226 483,840 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 SP1 (64-bit) til Windows XP 64-bit Edition, Version 2002


Dato Klokkeslæt Version Størrelse Filnavn
--------------------------------------------------------------
07/13/2003 03:18 PM 6.0.2800.1226 9,078,784 Mshtml.dll
05/23/2003 12:39 PM 6.0.2800.1203 3,648,000 Shdocvw.dll
07/13/2003 03:27 PM 6.0.2800.1226 1,095,168 Shlwapi.dll
07/13/2003 03:24 PM 6.0.2800.1226 1,412,096 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 (32-bit) til Windows XP


Dato Klokkeslæt Version Størrelse Filnavn
--------------------------------------------------------------
17-Jun-2003 22:20 6.0.2730.1700 2,762,752 Mshtml.dll
11-Jul-2003 14:59 6.0.2722.900 34,304 Pngfilt.dll
05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400 548,864 Shdoclc.dll
22-May-2003 22:49 6.0.2729.2200 1,336,320 Shdocvw.dll
11-Jul-2003 14:59 6.0.2730.1200 391,168 Shlwapi.dll
11-Jul-2003 14:59 6.0.2715.400 109,568 Url.dll
11-Jul-2003 14:57 6.0.2731.1000 481,792 Urlmon.dll
06-Jun-2002 17:38 6.0.2718.400 583,168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2 til Windows 2000 SP4, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition og Windows 98 – 2. udgave


Dato Klokkeslæt Version Størrelse Filnavn
----------------------------------------------------------
17-Jun-2003 22:03 5.50.4930.1700 2,759,440 Mshtml.dll
17-Okt-2002 00:01 5.50.4922.900 48,912 Pngfilt.dll
22-May-2003 23:09 5.50.4929.2200 1,149,200 Shdocvw.
12-Jun-2003 20:24 5.50.4930.1200 300,816 Shlwapi.dll
05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84,240 Url.dll
10-Jul-2003 20:23 5.50.4931.1000 451,344 Urlmon.dll
06-Jun-2002 21:27 5.50.4918.600 481,552 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 til Windows 2000 SP4 og SP3


Dato Klokkeslæt Version Størrelse Filnavn
--------------------------------------------------------------
18-Jun-2003 00:32 5.0.3806.1700 2,281,744 Mshtml.dll
12-Jun-2003 23:15 5.0.3806.1200 48,912 Pngfilt.dll
12-Jun-2003 23:08 5.0.3806.1200 1,099,536 Shdocvw.dll
12-Jun-2003 23:07 5.0.3806.1200 279,824 Shlwapi.dll
05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84,240 Url.dll
12-Jun-2003 23:16 5.0.3806.1200 409,360 Urlmon.dll
12-Jun-2003 23:16 5.0.3806.1200 445,200 Wininet.dll
Noter
 • Når du installerer denne sikkerhedsopdatering på en computer, der kører Windows Server 2003 eller Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, kontrollerer installationsprogrammet, om nogen af de filer, der skal opdateres på computeren, tidligere er blevet opdateret ved hjælp af et hotfix fra Microsoft. Hvis du tidligere har installeret et hotfix for at opdatere én af disse filer, kopierer installationsprogrammet RTMQFE-filerne til computeren. Ellers kopierer installationsprogrammet RTMGDR-filerne til computeren.
  Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  824994 Beskrivelse af indholdet af en produktopdateringspakke til Windows Server 2003 .artiklen er evt. på engelsk.

 • På grund af kravene til indbyrdes afhængigheder mellem filerne og installation eller fjernelse kan disse opdateringspakker også indeholde yderligere filer.

Oplysninger om fjernelse

Du kan fjerne opdateringen ved at bruge funktionen Tilføj eller fjern programmer (eller Tilføj/fjern programmer) i Kontrolpanel. Klik på Internet Explorer Q822925, og klik derefter på Rediger/fjern (eller klik på Tilføj/fjern).

På Windows Server 2003 og på Windows XP 64-Bit Edition Version 2003 kan systemadministratorer anvende hjælpeprogrammet Spuninst.exe til at fjerne denne programrettelse. Hjælpeprogrammet Spuninst.exe er placeret i mappen %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst. Værktøjet understøtter følgende installationsparametre:
 • /? Vis listen over installationsparametre.
 • /u Brug fuldautomatisk tilstand.
 • /f Tving programmer til at afslutte, når computeren lukkes.
 • /z Genstart ikke, når installationen er færdig.
 • /q Brug installation uden brugerinput.
På alle andre Windows-versioner kan systemadministratorer bruge hjælpeprogrammet Ieuninst.exe til at fjerne denne opdatering. Med denne programrettelse installeres hjælpeprogrammet Ieuninst.exe i mappen %Windir%. Hjælpeprogrammet understøtter følgende kommandolinjeparametre:
 • /? Vis listen over understøttede parametre.
 • /z Genstart ikke, når installationen er færdig.
 • /q Brug installation uden brugerinput.
Hvis du f.eks. vil fjerne opdateringen uden selv at foretage brugerinput, skal du bruge følgende kommando:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q822925.inf
Bemærk! Angivelsen af kommandoen forudsætter, at Windows er installeret i mappen C:\Windows.

Yderligere Information

Yderligere oplysninger om denne programrettelse finder du på følgende websted til Microsoft:

Kendte problemer

 • Efter du har anvendt den kumulative sikkerhedsrettelse til Internet Explorer, som er inkluderet i Microsoft-sikkerhedsbulletin MS03-032, kan du få vist følgende fejlmeddelelse, når du prøver at besøge websider, der åbnes af JavaScript-funktioner i rammer eller vinduer:
  HTTP 404 - Filen blev ikke fundet.
  Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  827667 Fejlmeddelelsen HTTP 404 - Filen blev ikke fundet vises, når du prøver at besøge websider, der er åbnet ved hjælp af JavaScript-funktioner i rammer eller vinduer .artiklen er evt. på engelsk.

 • Efter du har installeret denne programrettelse, kan du få vist følgende fejlmeddelelse, når der rettes en forespørgsel til ASP.NET 1.0, som kører på Windows XP:
  Serverapplikation er ikke tilgængelig
  Yderligere oplysninger om dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  827641 Fejl: Fejlmeddelelsen Serverapplikation er ikke tilgængelig fra ASP.NET vises, når du har installeret sikkerhedsopdateringen MS03-032 .artiklen er evt. på engelsk.

 • Du kan få vist følgende fejlmeddelelse, når du forsøger at fjerne denne programrettelse:
  Der opstod en fejl under forsøg på at afinstallere programrettelsen.
  Problemet kan opstå, hvis du har installeret Baan Front Office-klienten. Baan Front Office-klienten tilføjer følgende oplysninger til strengværdien for Sti i nedenstående registreringsdatabasenøgle:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Følg disse trin for at løse problemet:
  1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
  2. Find og klik på følgende nøgle i registreringsdatabasen:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Højreklik på strengværdien for Sti, og klik derefter på Rediger.
  4. I boksen Værdidata skal du fjerne semikolon (;) og den tekst, der eventuelt følger efter "Internet Explorer". Boksen Værdidata bør f.eks. indeholde tekst, der ser omtrent sådan ud:

   C:\Programmer\Internet Explorer\.
 • Hvis du vil fjerne (afinstallere) mere end én kumulativ opdatering til Internet Explorer på en computer, der kører Windows Server 2003 eller Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, skal du fjerne opdateringerne i den samme rækkefølge, som de blev installeret i. Hvis du f.eks. installerer 818529, og du derefter installerer 822925, skal du fjerne 822925, før du fjerner 818529.
 • På en Windows 2000- eller en Windows XP-baseret computer kan du installere den vigtige 813489- eller 818529-opdatering, efter du har installeret den vigtige 822925-opdatering. Hvis du gør det, erstattes de opdaterede filer i den vigtige 822925-opdatering med de ældre filer i den vigtige 813489- eller 818529-opdatering. Du kan løse dette problem ved at geninstallere den vigtige 822925-opdatering.
 • Du kan installere Internet Explorer 5.5 SP2-versionen af den vigtige 822925-opdatering på en Windows 2000 SP3-baseret computer, der kører Internet Explorer 5.01 SP3. Du kan løse dette problem ved at fjerne Internet Explorer 5.5 SP2-versionen af den vigtige 818529-opdatering og derefter installere Internet Explorer 5.01 SP3-versionen af den vigtige 818529-opdatering. Administratorer kan bruge hjælpeprogrammet Ieuninst.exe til at fjerne Internet Explorer 5.5 SP2-opdateringen. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Oplysninger om fjernelse i denne artikel. Hvis du f.eks. vil installere opdateringen uden selv at foretage brugerinput, skal du bruge følgende kommando:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Bemærk! Angivelsen af kommandoen forudsætter, at Windows er installeret i mappen C:\Windows.
 • Du kan ikke fjerne tidligere kumulative opdateringer til Internet Explorer (f.eks. den vigtige opdatering 813489) på en computer, der kører Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition eller Windows 98 – 2. udgave, efter at du har fjernet den vigtige opdatering 818529. Denne funktionsmåde er tilsigtet. Der er kun understøttelse til fjernelse af den seneste kumulative opdatering, du har installeret.
 • Yderligere oplysninger om de kendte problemer, der kan opstå efter installation af opdateringen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemer efter installation af opdateringer til Internet Explorer eller Windows

Egenskaber

Artikel-id: 822925 – Seneste udgave 21. maj 2009 – Udgave 1

Feedback