Beskrivelse af indholdet af opdateringspakkerne til Windows XP Service Pack 2 og Windows Server 2003

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvorfor programopdateringer til et eller flere af produkterne i listen "Gælder for" indeholder to eller flere kopier af den samme fil. Disse programopdateringer omfatter følgende:
 • sikkerhedsopdateringer
 • vigtige opdateringer
 • opdateringer
 • opdateringspakker
 • drivere
 • funktionspakker
I denne artikel beskrives også, hvilke filer er de rette for en specifik computer.

Yderligere Information

Microsoft opretter programopdateringer til produkterne i afsnittet "Gælder for" i to forskellige udviklingsmiljøer. Programopdateringer, der løser kendte, alvorlige problemer, f.eks. sikkerhedshuller, og udgives bredt af Microsoft, kaldes også GDR-filer (General Distribution Releases). Disse programopdateringer omfatter følgende:
 • sikkerhedsopdateringer
 • vigtige opdateringer
 • opdateringer
 • opdateringspakker
 • drivere
 • funktionspakker
Disse programopdateringer oprettes i et udviklingsmiljø, der er adskilt fra hotfixes. Hotfixes distribueres af Microsoft Produktsupport og er rettet mod specifikke kundesituationer. Hotfixes udvikles hurtigt med henblik på at yde øjeblikkelig hjælp til specifikke Microsoft-kunder. Derfor bliver hotfixes muligvis ikke testet så grundigt som sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker. Microsoft har forskellige udviklingsmiljøer til at adskille sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker fra hotfixes og det løbende udviklingsarbejde, som Microsoft udfører på fremtidige service packs. Denne fremgangsmåde minimerer kundernes risiko, da de kan nøjes med at installere rettelser, der løser kendte, alvorlige problemer som f.eks. sikkerhedshuller, men ikke indeholder hotfixfiler.

Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker til produkterne i afsnittet "Gælder for" indeholder to eller flere filer til at understøtte disse to forskellige udviklingsmiljøer for hvert "kardinalpunkt" i produktets udgivelsesfase. Et kardinalpunkt eksisterer for den oprindelige udgivelsesversion af produktet og hver service pack (SPx). GDR- og hotfixkopier af de samme filer placeres i forskellige mapper i programopdateringspakken for hvert kardinalpunkt i produktet udgivelsesfase. Eksempel: Inden Service Pack 1 (SP1) indeholder sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker til Windows Server 2003 to kopier af de samme filer i mapperne RTMGDR og RTMQFE. Efter SP1 udgives, kan sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker til Windows Server 2003 indeholde kopier af de samme filer i RTMGDR- og RTMQFE-mapper og SP1GDR- og SP1QFE-mapper. Filer i <kardinalpunktet> for GDR-mapper indeholder kun rettelser i GDR-klassen. Filer i <kardinalpunktet>for QFE-mapper er kumulative og indeholder både rettelser i GDR-klassen og alle tidligere hotfixes, som har indflydelse på de medfølgende binærfiler. Da Microsoft yder support for den aktuelle og den forrige service pack (N og N-1), kan sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker indeholde op til seks versioner af de samme filer.

Når du installerer sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker, kontrollerer pakkeinstallationsprogrammet (Update.exe) om de eksisterende filer er fra den oprindelige udgivelsesversion (RTM), SPx, GDR-miljøet eller hotfixmiljøet. Hvis alle de filer, der installeres på computeren, er fra den oprindelige udgivelsesversion, SPx eller GDR-miljøet, dvs. at du ikke tidligere har installeret et hotfix for at opdatere en af filerne, siden det sidste kardinalpunkt blev oprettet, installerer Update.exe filerne fra den relevante GDR-mappe til computeren. Hvis nogle af filerne, der opdateres på computeren, stammer fra hotfixmiljøet, dvs. at du tidligere har installeret et hotfix for at opdatere en af filerne, siden det sidste kardinalpunkt blev oprettet, installerer Update.exe filerne fra den relevante QFE-mappe til computeren.

Du kan finde ud af, om en fil på computeren er fra GDR- eller hotfixmiljøet, ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, peg på Søg, og klik derefter på efter Filer eller mapper. Du kan også klikke på Start, og derefter klikke på Søg.
 2. Skriv filnavnet i feltet Hele eller en del af filnavnet, og klik derefter på Søg.
 3. Højreklik på filen i ruden med søgeresultater, og klik derefter på Egenskaber.
 4. Klik på Filversion på fanen Version i afsnittet Andre versionsoplysninger.
Følgende tabeller indeholder filversionens mulige formater:

Windows Server 2003
srv03_rtm.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra den oprindelige udgivelsesversion af produktet og ikke er opdateret via en sikkerhedsopdatering, en vigtig opdatering, en opdateringspakke, en driver, en funktionspakke eller et hotfix. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en GDR-version.
srv03_spx_gdr.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra en sikkerhedsopdatering, en vigtig opdatering, en opdateringspakke, en driver eller en funktionspakke og ikke er opdateret med et hotfix. Det er det build, som er baseret på SPx. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en GDR-version.
srv03_spx_rtm.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra SPx og ikke er opdateret via en sikkerhedsopdatering, en vigtig opdatering, en opdateringspakke, en driver, en funktionspakke eller et hotfix. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en GDR-version.
srv03_spx_qfe.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra et hotfix. Det er det build, som er baseret på SPx. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en hotfixversion, der også indeholder GDR-rettelsen.
Windows XP SP2
xpclient.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra den oprindelige udgivelsesversion af produktet og ikke er opdateret via en sikkerhedsopdatering, en vigtig opdatering, en opdateringspakke, en driver, en funktionspakke eller et hotfix. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en GDR-version.
xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra en sikkerhedsopdatering, en vigtig opdatering, en opdateringspakke, en driver eller en funktionspakke og ikke er opdateret med et hotfix. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en GDR-version.
xpspx.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra et hotfix. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en hotfixversion, der også indeholder GDR-rettelsen.
xpspxrtm.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra SPx og ikke er opdateret via en sikkerhedsopdatering, en vigtig opdatering, en opdateringspakke, en driver, en funktionspakke eller et hotfix. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en GDR-version.
xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra et hotfix. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en hotfixversion, der også indeholder GDR-rettelsen.
xpsp.mmmmmm-nnnnDette format indikerer, at filen er fra et hotfix, der stammer fra tiden inden SP3. SP 2 er påkrævet for at installere denne fil. Sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker erstatter filen med en hotfixversion, der også indeholder GDR-rettelsen.

Sådan gennemtvinges standardgrenen til at være QFE ved installation

Parameteren /B er en indstilling, der bruges som del af en intern Update.exe-installation. Parameteren ændrer standardgrenen, der bruges til at installere en forgreningspakke. Alle GDR-pakker er skrevet, så GDR-binærfilerne bliver standardbinærfilerne, der installeres på systemet. Installationsprogrammet bruger parameteren /B til at kommunikere kravet om at skifte over til QFE-grenen.

Parameteren /B tvinger ikke installationsprogrammet til at installere en pakke på en bestemt gren. Parameteren skifter blot grenen, hvor programmet starter med at evaluere grenen, der skal installeres fra. Programmet vælger at installere den mest passende binærfilerversion, der er tilgængelig på systemet. Forestil dig, at du f.eks. har et system med QFE-elementer, der overlapper med en GDR-pakke, du installerer. Hvis du installerer pakken via parameteren /b:RTMGDR, vil du stadig have binærfilerne fra QFE-grenen. QFE-grenen er typisk den gren, der er placeret højest. Hvis du installerer pakken via parameteren /b:RTMQFE , bliver du derfor typisk tvunget til at vælge QFE-grenen.

Bemærk! Teksten, der følger efter parameteren /b , skal indeholde grenens navn, som det vises i selve pakken. Teksten bruger følgende format.
 • Windows XP
  kardinalpunkt QFE WindowsXp-KB826939-x86-ENU.exe /b:SP2QFE
 • Windows Server 2003
  kardinalpunkt QFE WindowsServer2003-KB826939-x86-ENU.exe /b:RTMQFE
I den følgende tabel vises, hvordan den valgte standardgren skifter installationsadfærd baseret på forskellige systemtilstande.
Pakke, der skal installeresGDR (n)GDR (n-1)
QFE (n)QFE (n-1)
GDR (n)GDR(n) installeretGDR(n) installeretQFE(n) installeretQFE(n) installeret
GDR (n) /b:kardinalpunkt QFEQFE(n) installeretQFE(n) installeretQFE(n) installeretQFE(n) installeret
GDR (n-1)GDR(n) installeretGDR(n-1) installeretQFE(n) installeretQFE(n-1) installeret
GDR (n-1) /b:kardinalpunkt QFEQFE(n) installeretQFE(n-1) installeretQFE(n) installeretQFE(n-1) installeret
QFE (n)QFE(n) installeretQFE(n) installeretQFE(n) installeretQFE(n) installeret
QFE(n) /b:kardinalpunkt GDRQFE(n) installeretQFE(n) installeretQFE(n) installeretQFE(n) installeret
QFE (n-1)QFE(n) installeretQFE(n-1) installeretQFE(n) installeretQFE(n-1) installeret
QFE(n-1) /b:kardinalpunkt GDRQFE(n) installeretQFE(n-1) installeretQFE(n) installeretQFE(n-1) installeret
Advarsel! Parameteren /b kan ikke bruges til at installere GDR-grenen af en pakke, hvis der er installeret en QFE-pakke, der indeholder overlappende binærfiler.

Bemærk!
 • Rettelser i GDR-klassen er inkluderet i hotfixfiler, men hotfixes er ikke inkluderet i GDR-versionsfiler.
 • GDR- og hotfixversioner af en bestemt fil i sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker har typisk de samme versionsnumre. Hotfixfilen har et senere versionsnummer, hvis versionsnumrene er forskellige. Dette indikerer, at hotfixfilen indeholder et hotfix, der er oprettet efter GDR-klasserettelsen.
 • GDR-versionsfiler installeres, når en af følgende betingelser gælder:
  • Filerne på computeren er de oprindeligt udsendte versioner (srv03_rtm.mmmmmm-nnnn eller xpclient.mmmmmm-nnnn).
  • Filerne på computeren er Service Pack-versioner (srv03_spx.mmmmmm-nnnn eller xpspx.mmmmmm-nnnn).
  • Filerne på computeren er GDR-versioner (srv03_gdr.mmmmmm-nnnn, xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnn).
 • Når sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker installerer GDR-versionsfiler, kopieres hotfixfilerne også til mappen %windir%\$hf_mig$. Dette understøtter overflytning til de rette filer, hvis du på et senere tidspunkt installerer et hotfix, der indeholder tidligere versioner af pågældende filer. Overvej f.eks. følgende scenarie:
  1. Du anvender en sikkerhedsopdatering, der installerer en GDR-version af File.dll med versionsnummeret 5.2.3790.1000 og kopierer en hotfixversion af File.dll med versionsnummeret 5.2.3790.1000 til mappen %windir%\$hf_mig$.
  2. Du anvender et hotfix, der indeholder en hotfixversion af File.dll med versionsnummeret 5.2.3790.0000.
  I dette scenarie installerer hotfixinstallationen i trin 2 hotfixversionen af File.dll (versionsnummer 5.2.3790.1000) fra mappen %windir%\$hf_mig$ i stedet for hotfixversionen af File.dll (versionsnummer 5.2.3790.0000) fra hotfixpakken.
 • Hotfixfiler installeres kun, hvis filerne på computeren er hotfixversioner (srv03_qfe.mmmmmm-nnnn, xpsp.mmmmmm-nnnn eller xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnn), eller er afhængig af andre hotfixversionsfiler.
 • Hotfixpakker til Windows Server 2003 indeholder kun filer med QFE-filversioner.
 • Hvis du ikke har installeret et hotfix til at opdatere filer, siden det sidste kardinalpunkt blev oprettet for disse filer, installerer sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker GDR-versionen af de pågældende filer.
 • Når du installerer en Windows service pack, bliver alle filer, der er opdateret med service pack, opgraderet til "kardinalpunktet" for den pågældende service pack. Derfor erstatter sikkerhedsopdateringer, vigtige opdateringer, opdateringer, opdateringspakker, drivere og funktionspakker service pack-filerne med GDR-versionerne, indtil du installerer et hotfix.
 • Alle programopdateringer til Windows Server 2003 og Windows XP SP2 samt senere programopdateringer indeholder både QFE- og GDR-filer.

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om programopdateringer til Windows XP ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få artiklen vist i Microsoft Knowledge Base:

328848 Beskrivelse af opdateringspakker med to tilstande til Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

824684
Beskrivelse af den standardterminologi, der bruges til at beskrive Microsoft-softwareopdateringer

Egenskaber

Artikel-id: 824994 – Seneste udgave 16. jun. 2009 – Udgave 1

Feedback