Sådan udgives et websted til FrontPage 2003 til en cd-r eller en cd-rw

Sammenfatning

I denne trininddelte artikel beskrives, hvordan du kan udgive et websted til FrontPage til en cd-r-disk (compact disc-recordable) eller en cd-rw-disk (compact disc-rewritable).Hvis computeren er udstyret med en cd-afspiller, kan du foretage en sikkerhedskopiering af FrontPage-webstedet til en cd. Det kan være praktisk at bruge en cd til at sikkerhedskopiere eller overføre et større websted.Mange cd-optagere gør det muligt at forberede en cd-r- eller en cd-rw-disk, så du kan kopiere filer direkte til optageren ved hjælp af et drevbogstav på samme måde, som du kopierer filer til en harddisk, en diskette eller et flytbart drev. Derefter kan du bruge FrontPage til at udgive et websted til cd'en. Alternativt kan du først udgive webstedet til harddisken og derefter bruge et cd-indspilningsprogram til at kopiere harddiskversionen til cd'en.


Tilbage til toppen

Sådan forberedes en cd-r- eller en cd-rw-disk til direkte filkopiering

 1. Sæt en cd-r- eller en cd-rw-disk i cd-optageren.
 2. Start cd-indspilningsprogrammet, og formater derefter cd'en, så du kan læse fra og skrive til den ved hjælp af et drevbogstav. Du kan læse mere om, hvordan du gør dette i den dokumentation, der fulgte med indspilningsprogrammet til cd'er.
I Microsoft Windows XP kan du gemme data, f.eks. fotos og programmer, til en cd uden at bruge programmer fra tredjeparter. Men da Windows XP ikke understøtter pakkeskrivning, når individuelle filer på en cd-r skrives eller slettes, skal du bruge ekstra programmer til at oprette et diskbaseret websted på en cd-r eller til at udgive et websted direkte til en cd-r ved hjælp af et drevbogstav.

Vigtigt! Hvis du bruger et cd-r-drev og en cd-rom, kan du kun kopiere eller udgive specifikke filer til en bestemt mappe én gang. Hvis du bruger denne type drev og medier, skal du kopiere eller udgive dit websted til en anden mappe på cd-rom'en.


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du bruger en cd-optager i Windows XP, skal du klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

279157 Beskrivelse af cd-rom-indspilning i Windows XP

306524 Sådan kopieres oplysninger til en cd i Windows XP

306641 Sådan Slettes filer fra en cd-rw-disk i Windows XP (artiklen er evt. på engelsk)

Tilbage til toppen

Sådan udgives et diskbaseret websted og kopieres til en cd

Du kan bruge kommandoen Udgiv til at oprette en diskbaseret kopi af et websted og derefter bruge et cd-indspilningsprogram til at kopiere den diskbaserede version til cd'en. Det gør du ved at følge disse trin:
 1. Start FrontPage, og åbn derefter webstedet.
 2. Klik på Udgiv websted i menuen Filer.
 3. Klik på Filsystem under Fjernwebservertype under fanen Fjernwebsted.
 4. I feltet Placering af fjernwebsted:
  • skal du angive placeringen af det fjernwebsted, du vil udgive dine mapper og filer til. Skriv f.eks. C:\Mit_websted, eller skriv \\MitNetværksShare\Mit_Websted, hvis placeringen er på en filserver.

   eller
  • Klik på Gennemse for at finde en mappe på harddisken eller på en filserver.
 5. Når du vil konfigurere egenskaberne for webstedet, skal du benytte en af følgende metoder:
  • Hvis du vil fjerne bestemte typer kode fra webstedssider, efterhånden som de udgives, skal du klikke på fanen Optimer HTML og derefter markere de ønskede indstillinger.
  • Hvis du vil ændre standardindstillingerne for udgivelse, skal du klikke på fanen Udgivelse og derefter markere de ønskede indstillinger.
 6. Klik på OK.
 7. Hvis du bliver bedt om at oprette et nyt websted, skal du klikke på Ja.
 8. Start cd-indspilningsprogrammet, og kopier derefter webstedet til en cd-r.

  Du kan muligvis også bruge Windows Explorer til at kopiere webstedet til en cd-r, afhængigt af det program du bruger. Du kan læse mere om, hvordan du gør dette i den dokumentation, der fulgte med indspilningsprogrammet til cd'er.
Tilbage til toppen

Sådan udgives et diskbaseret websted fra en cd

Du kan bruge FrontPage til at åbne et diskbaseret websted på en cd og derefter udgive webstedet til internettet, til et intranet eller til et diskbaseret websted. Det kan du gøre ved at følge disse trin:
 1. Sæt cd'en med webstedet i cd-optageren.
 2. Start FrontPage, og åbn derefter webstedet på cd'en.
 3. Klik på Udgiv websted i menuen Filer.
 4. Klik på Filsystem under Fjernwebservertype under fanen Fjernwebsted.
 5. I feltet Placering af fjernwebsted:
  • skal du angive placeringen af det fjernwebsted, du vil udgive dine mapper og filer til. Skriv f.eks. C:\Mit websted, eller skriv \\MitNetværksShare\Mit websted, hvis placeringen er på en filserver.

   eller
  • Klik på Gennemse for at finde en mappe på harddisken eller på en filserver.
 6. Når du vil konfigurere egenskaberne for webstedet, skal du benytte en af følgende metoder:
  • Hvis du vil fjerne bestemte typer kode fra websider, efterhånden som de udgives, skal du klikke på fanen Optimer HTML og derefter klikke på de ønskede indstillinger.
  • Hvis du vil ændre standardindstillingerne for udgivelse, skal du klikke på fanen Udgivelse og derefter markere de ønskede indstillinger.
 7. Klik på OK.
 8. Hvis du bliver bedt om at oprette et nyt websted, skal du klikke på Ja.
Tilbage til toppen

Sådan kopieres et diskbaseret websted fra en cd til en harddisk

Når du kopierer et diskbaseret websted fra en cd til en harddisk, skal du muligvis fjerne skrivebeskyttelsesattributterne for at kunne foretage ændringer af webstedet. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre det.

Bemærk! Da der findes flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.
 1. Sæt cd'en med webstedet i cd-optageren.
 2. Højreklik på Start, og klik derefter på Stifinder.
 3. Brug en træk og slip-handling for at kopiere webstedet fra cd'en til en mappe på harddisken.
 4. Klik på Mappeindstillinger i menuen Funktioner.
 5. Klik for at markere afkrydsningsfeltet Vis skjulte filer og mapper under fanen Vis, og klik derefter for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul filtypenavne for kendte filtyper.
 6. Klik på OK.
 7. Dobbeltklik på listen Mapper på den mappe på harddisken, som indeholder webstedet.
 8. Dobbeltklik på mappen _vti_pvt.
 9. Slet alle filer, der ender på .lck.  Bemærk! Du er muligvis nødt til at udføre følgende yderligere trin, hvis du kopierer et udgivet websted:
 10. Højreklik på filen Service, og klik derefter på Egenskaber.
 11. Klik for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet, og klik derefter på OK.
 12. Højreklik på filen Service, og klik derefter på Egenskaber.
 13. Klik for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet, og klik derefter på OK.
Tilbage til toppen

Fejlfinding

 • Når du prøver at gemme de ændringer, du foretager af et websted på harddisken, kan du få vist en fejlmeddelelse, der minder om denne:
  Filen ...\_vti_pvt\service.lck kan ikke åbnes med skriveadgang.
  Dette problem opstår, når du åbner eller kopierer webstedet fra en cd-rom, fordi .lck-filerne er markeret som skrivebeskyttede.  du kan løse dette og andre problemer med skrivebeskyttede filer ved at følge disse trin.

  Bemærk! Da der er flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.

  Bemærk! Du kan ikke følge disse trin på en cd-r, fordi du ikke kan fjerne indstillingen Skrivebeskyttet fra filer, der findes på en cd-r. Du kan imidlertid fjerne indstillingen Skrivebeskyttet fra filer, der findes på en cd-rw-disk.

  1. Højreklik på Start, og klik derefter på Stifinder.
  2. Klik på Mappeindstillinger i menuen Funktioner.
  3. Marker afkrydsningsfeltet Vis skjulte filer og mapper under fanen Vis, og klik derefter for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjul filtypenavne for kendte filtyper.
  4. Klik på OK.
  5. Dobbeltklik på listen Mapper på den mappe på harddisken, som indeholder webstedet.
  6. Dobbeltklik på mappen _vti_pvt.
  7. Slet alle filer, der ender på .lck.   Bemærk! Du er muligvis nødt til at udføre følgende yderligere trin, hvis du kopierer et udgivet websted:
  8. Højreklik på filen Service, og klik derefter på Egenskaber.
  9. Klik for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet, og klik derefter på OK.
  10. Højreklik på filen Service, og klik derefter på Egenskaber.
  11. Klik for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet, og klik derefter på OK.
  Gentag disse trin for alle underordnede websteder.

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om filen Service.lck, skal du klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

  266216 FrontPage 2000: Fejlmeddelelse, i forbindelse med udgivelse af websteder:"Serverfejl: Webstedet er optaget..." (artiklen er evt. på engelsk)

  303255 FrontPage 2000: Fejlmeddelelse i forbindelse med lagring af ændringer til websted: Cannot Open File ...\_vti_pvt\Service.lck for Writing (artiklen er eventuelt på engelsk)

 • Hyperlinks på et websted, som du har kopieret til en cd, fungerer muligvis ikke som forventet. Browseren har muligvis ikke forbindelse til de websteder, som disse hyperlinks henviser til.  Dette problem kan opstå, hvis hyperlinkene indeholder absolutte referencer, der henviser til filer, der er placeret på den lokale computer, hvor webstedet er oprettet.  Du kan løse dette problem ved at redigere webstedet for at erstatte evt. absolutte hyperlinkadresser med relative hyperlinkadresser. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  301442 Hyperlinks fungerer ikke, når du har udgivet webstedet (artiklen er eventuelt på engelsk)

 • Når du klikker på fanen Eksempel nederst i FrontPage-vinduet eller klikker på Vis i webbrowser på værktøjslinjen for at få vist et eksempel på en webside, der indeholder en FrontPage-komponent, kan du få vist følgende meddelelse:
  Denne side indeholder elementer, som skal gemmes eller udgives for at blive vist korrekt.
  FrontPage-komponenter, der fungerer sammen med en webserver, fungerer ikke, når du opretter et diskbaseret FrontPage-websted. Komponenter på browsertidspunkt fungerer kun, når du bruger en HTTP-server (Hypertext Transfer Protocol), og du har installeret FrontPage Server Extensions. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  206154 Nogle FrontPage-komponenter fungerer ikke på diskbaserede websteder (artiklen er eventuelt på engelsk)

 • Når du prøver at udgive et websted til en cd, der allerede indeholder en kopi af webstedet, får du vist en fejlmeddelelse, der minder om følgende:
  Der opstod et problem, da Windows forsøgte at kopiere denne fil. Hvad skal Windows foretage sig?
  Du kan også få vist en meddelelse fra cd-indspilningsprogrammet om, at der ikke er tilstrækkelig ledig plads på cd'en, til at filerne kan kopieres.  Denne fejl kan opstå, hvis cd-r'en ikke indeholder tilstrækkelige ledig plads til, at der kan kopieres nyere versioner af filer fra det opdaterede websted. Når du bruger programmer til pakkeskrivning, der sætter dig i stand til at læse og skrive til cd'en ved at bruge et drevbogstav, kan du kun skrive én gang til hver enkelt del af cd'en. Når du kopierer et opdateret websted til cd'en, slettes tidligere versioner af filer reelt ikke fra cd'en. Derfor kræver de nyere versioner af filer yderligere plads. Dette problem opstår pga. begrænsninger i teknologien til cd-indspilning.  Du kan løse problemet ved at udgive dit websted til en ny, tom cd.
Tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 825447 – Seneste udgave 9. jan. 2006 – Udgave 1

Feedback