Sådan flyttes Word-autokorrekturelementer mellem computere i Word 2003

Du kan finde en Microsoft Word 2002-version af denne artikel under
269006 . Artiklen er evt. på engelsk.

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvordan du flytter Word-autokorrekturelementer fra én computere til en anden.

tilbage til toppen

Om hjælpeprogrammet Autokorrektur

Du kan bruge hjælpeprogrammet Autokorrektur til at flytte autokorrekturelementer mellem computere.

Bemærk! Denne procedure erstatter et autokorrekturelement på destinationscomputeren, der har det samme navn som et autokorrekturelement på kildecomputeren. Alle andre autokorrekturelementer føjes til autokorrekturlisten på destinationscomputeren.

Hjælpeprogrammet Autokorrektur er en del af skabelonen Support.dot og skal installeres på både kildecomputeren og destinationscomputeren.

tilbage til toppen

Installer supportskabelonen

Supportskabelonen installeres, når du udfører en komplet installation.

Udfør disse trin for at installere supportskabelonen:
 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Tilføj eller fjern programmer.
 3. Klik på Rediger eller fjern programmer.
 4. Klik på din version af Microsoft Office 2003 på listen Installerede programmer (klik f.eks. på Microsoft Office Professional Edition 2003), og klik derefter på Rediger.
 5. Klik på Tilføj eller fjern funktioner, og klik derefter på Næste.
 6. Marker afkrydsningsfeltet Vælg avanceret tilpasning af programmer under Specialinstallation, og klik derefter på Næste.
 7. Følg disse trin på listenVælg opdateringsindstillinger for programmer og værktøjer:
  1. Udvid Microsoft Office Word.
  2. Udvid Guider og skabeloner.
  3. Klik på ikonet Flere skabeloner og makroer, og klik derefter på Kør alt fra Denne computer.
 8. Klik på Opdater for at installere supportskabelonen.
tilbage til toppen

Sikkerhedskopier dine autokorrekturelementer på kildecomputeren

Følg disse trin, hvis du vil sikkerhedskopiere dine autokorrekturelementer på den kildecomputer, der indeholder de autokorrekturelementer, du vil flytte.

Bemærk! Hvis du sikkerhedskopierer eller flytter autokorrekturelementer, slettes de ikke på kildecomputeren.
 1. Start Word, hvis programmet ikke kører.
 2. Klik på Åbn i menuen Filer.
 3. Rediger indholdet i feltet Søg i til følgende:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Macros
 4. Klik på Support.dot, og klik derefter på Åbn.

  Bemærk! Hvis følgende meddelelse vises, skal du klikke for at markere afkrydsningsfeltet Makroer fra denne kilde er altid pålidelige og derefter klikke på Med makroer:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Macros\SUPPORT.DOT

  indeholder makroer fra Microsoft Corporation. Makroer kan indeholde virus.

  Det er altid sikkert at deaktivere makroer, men hvis makroerne er ægte, kan du muligvis miste noget af funktionaliteten.
  Bemærk! Hvis sikkerhedsniveauet er angivet til Høj, og du klikker for at markere afkrydsningsfeltet Makroer fra denne kilde er altid pålidelige og derefter klikker på Med makroer, føjes det certifikat, der blev brugt til at signere disse makroer, til listen over pålidelige kilder. Hvis sikkerhedsniveauet er angivet til Mellem, kan du slå (aktivere) makroerne til uden at føje certifikatet til listen over pålidelige kilder. Accepter aldrig makroer fra en kilde, du ikke kender. Peg på Makro i menuen Funktioner, og klik derefter på Sikkerhed, hvis du vil ændre sikkerhedsniveauet eller have vist Pålidelige kilder.
 5. Klik på Sikkerhedskopier autokorrekturelementer i Word-dokumentet, efter at filen Support.dot er blevet åbnet.

  Dialogboksen Funktion til autokorrektur vises, og i dialogboksen vises en meddelelse, der fortæller, at
  programmet tillader, at du sikkerhedskopierer og gendanner dine autokorrekturelementer. Vælg Sikkerhedskopiering for at oprette et Word-dokument på baggrund af autokorrekturlisten. Vælg Gendan for at gendanne en autokorrekturliste på baggrund af en sikkerhedskopi.
 6. Klik på Sikkerhedskopiering i dialogboksen Funktion til autokorrektur.

  Når du klikker på Sikkerhedskopiering, formateres og føjes dine autokorrekturelementer til et nyt Word-dokument, og du bliver derefter spurgt, om du vil gemme dokumentet. Word foreslår, at du gemmer dit autokorrekturdokument som en "autokorrektursikkerhedskopi".
 7. Rediger indstillingen for feltet Gem i til den placering, hvor du vil gemme din autokorrektursikkerhedskopi.

  Bemærk! Som standard gemmer hjælpeprogrammet Autokorrektur din autokorrektursikkerhedskopi i den samme mappe, som skabelonen Support.dot er placeret i. Du kan ændre indstillingen for feltet Gem i til en placering (f.eks. en netværksmappe), der er tilgængelig for den computer, som du vil dele dine autokorrekturelementer med, eller til en diskette.
 8. Klik på Gem for at gemme autokorrektursikkerhedskopien.
 9. Klik på Annuller for at lukke dialogboksen Funktion til autokorrektur.
 10. Klik på Luk i menuen Filer for at lukke skabelonen Support.dot.
tilbage til toppen

Gendan dine autokorrekturelementer på destinationscomputeren

Følg disse trin, hvis du vil gendanne dine autokorrekturelementer på den destinationscomputer, som du vil dele autokorrekturelementer med:
 1. Start Word, hvis programmet ikke kører.
 2. Klik på Åbn i menuen Filer.
 3. Rediger feltet Søg i til følgende mappe:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Macros
 4. Klik på Support.dot, og klik derefter på Åbn.

  Bemærk! Hvis følgende meddelelse vises, skal du klikke for at markere afkrydsningsfeltet Makroer fra denne kilde er altid pålidelige og derefter klikke på Med makroer:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Macros\SUPPORT.DOT

  indeholder makroer fra Microsoft Corporation. Makroer kan indeholde virus.

  Det er altid sikkert at deaktivere makroer, men hvis makroerne er ægte, kan du muligvis miste noget af funktionaliteten.
  Bemærk! Hvis sikkerhedsniveauet er angivet til Høj, og du klikker på afkrydsningsfeltet Makroer fra denne kilde er altid pålidelige og derefter klikker på Med makroer, føjes det certifikat, der blev brugt til at signere disse makroer, til listen over pålidelige kilder. Hvis sikkerhedsniveauet er angivet til Mellem, kan du slå (aktivere) makroerne til uden at føje certifikatet til listen over pålidelige kilder. Accepter aldrig makroer fra en kilde, du ikke kender. Peg på Makro i menuen Funktioner, og klik derefter på Sikkerhed, hvis du vil ændre sikkerhedsniveauet eller have vist Pålidelige kilder.
 5. Klik på Sikkerhedskopier autokorrekturelementer i Word-dokumentet, efter at filen Support.dot er blevet åbnet.

  Dialogboksen Funktion til autokorrektur vises, og i dialogboksen vises en meddelelse, der fortæller, at
  programmet tillader, at du sikkerhedskopierer og gendanner dine autokorrekturelementer. Vælg Sikkerhedskopiering for at oprette et Word-dokument på baggrund af autokorrekturlisten. Vælg Gendan for at gendanne en autokorrekturliste på baggrund af en sikkerhedskopi.
 6. Klik på Gendan i dialogboksen Funktion til autokorrektur, og klik derefter på Ja som svar på følgende meddelelse:
  De aktuelle autokorrekturelementer erstattes af elementer fra sikkerhedskopien med samme navn. Vil du fortsætte?
 7. Klik på dinautokorrektursikkerhedskopi i dialogboksen Åbn, og klik derefter på Åbn.
 8. Når autokorrekturelementerne er blevet tilføjet, skal du klikke på OK som svar på meddelelsen:
  Gendannelsen er fuldført.
 9. Klik på Annuller for at lukke dialogboksen Funktion til autokorrektur.
 10. Klik på Luk i menuen Filer for at lukke skabelonen Support.dot.
Autokorrekturelementerne fra kildecomputeren er nu tilgængelige på destinationscomputeren.

Tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 826147 – Seneste udgave 29. okt. 2007 – Udgave 1

Feedback