Sådan indsættes scannede billeder i Office 2007- og Office 2003-programmer

Sammenfatning

I de programmer, der er angivet i afsnittet "Gælder for", kan du bruge en scanner til at indsætte billeder i et dokument. I denne artikel beskrives to metoder, du kan bruge til at indsætte billeder i et dokument, og der beskrives, hvornår du skal bruge de enkelte metoder.

Tilbage til toppen

Metoden Brugerdefineret indsættelse

Hvis du vil indsætte et enkelt billede fra en scanner i et dokument, kan du bruge metoden Brugerdefineret indsættelse. Denne metode bruger den software, der fulgte med scanneren. Følg disse trin, hvis du vil indsætte et billede ved hjælp af metoden Brugerdefineret indsættelse:

Office 2007

Indstillingen Fra scanner eller kamera, som bruges til at føje billeder til et dokument, er ikke tilgængelig i Microsoft Office 2007-pakken. Du kan i stedet tilføje billeder fra kameraet eller scanneren ved at hente billederne til computeren. Du kan derefter kopiere dem fra computeren til Microsoft Office Word 2007. Du kan også bruge Microsoft Clip Organizer til at hente billeder fra kameraet eller scanneren. Når du har hentet et billede til din computer, skal du gøre følgende:

 1. Åbn et Word 2007-dokument.
 2. Klik på Billede i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.
 3. Find det billede, du vil føje til dokumentet, og klik derefter på Indsæt.

Office 2003

 1. Start et af de programmer, der er angivet i afsnittet "Gælder for".
 2. Placer eller indsæt den enhed, du vil scanne, i scanneren.
 3. Klik på Indsæt, peg på Billede, og klik derefter på Fra scanner eller kamera.
 4. Hvis der er koblet mere end én enhed til computeren, skal du under Enhed vælge den enhed, du vil bruge, og derefter klikke på Brugerdefineret indsættelse.
 5. Følg proceduren i softwaren til scanneren for at scanne billeder.


  Når scanningen er afsluttet, indsættes billedet i Word-dokumentet.
Bemærk! Billedet bliver indsat der, hvor markøren er placeret.

Bemærk! Hvis du ikke vil tilpasse indstillingerne, og enheden er en scanner, kan du vælge Webkvalitet eller Udskriftskvalitet i stedet for Brugerdefineret indsættelse i trin 4.


Tilbage til toppen

Metoden Dokumentscanning

I metoden Microsoft Office-dokumentscanning bruges den software, der følger med Microsoft Office 2007 eller Microsoft Office 2003. Brug denne metode, når du vil scanne en helt dokument (generelt mere end én side). Følg disse trin, hvis du vil bruge metoden Dokumentscanning:

Office 2007

 1. Start et af de programmer, der er angivet i afsnittet "Gælder for".
 2. Klik på Start, og peg derefter på Programmer.
 3. Peg på Microsoft Office, og peg derefter på Microsoft Office-værktøjer.
 4. Klik på Microsoft Clip Organizer på listen Microsoft Office-værktøjer.
 5. Placer det element eller de elementer, du vil scanne, i scanneren.
 6. Klik på Filer, klik på Føj udklip til Organizer, og klik derefter på Fra scanner eller kamera.

  Bemærk! Forudindstillingerne for scanning er optimeret til forskellige typer dokumenter. Standardforudindstillingen er sort-hvid.
 7. Når scanningen er fuldført, skal du kontrollere, at alle de sider, du vil indsætte i dokumentet, er blevet valgt.
 8. Klik på Filer, og klik derefter på Gem.
 9. Kontrollér, at der står TIFF i feltet Filtype.
 10. Skriv et filnavn i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.
 11. Gå tilbage til det program, du startede i trin 1.
 12. Klik på Billede i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.
 13. Markér det scannede billede i dialogboksen Indsæt billede, og klik derefter på Indsæt.

  De scannede billeder indsættes i dokumentet.
Bemærk! Hvis scanneren ikke er forudindstillet til 300 dpi, bliver du bedt om at ændre scannerens indstillinger for opløsning. Rediger indstillingerne for opløsning, når du bliver bedt om det, og klik derefter på Scan for at fortsætte billedprocessen.

Office 2003

 1. Start et af de programmer, der er angivet i afsnittet "Gælder for".
 2. Klik på Start, og peg derefter på Programmer.
 3. Peg på Microsoft Office, og peg derefter på Microsoft Office-værktøjer.
 4. Klik på Microsoft Office-dokumentscanning på listen Microsoft Office-værktøjer.
 5. Placer eller indsæt den eller de enheder, du vil scanne, i scanneren.
 6. Vælg en scanningsforudindstilling i dialogboksen Scan nyt dokument, og klik derefter på Scan.

  Bemærk! Scanningsforudindstillinger er optimeret til forskellige typer dokumenter. Standardforudindstillingen er Sort-hvid.
 7. Når scanningen er fuldført, skal du kontrollere, at alle de sider, du vil indsætte i dokumentet, er blevet valgt.
 8. Klik på Filer, og klik derefter på Gem.
 9. Kontroller, at der står TIFF i feltet Filtype i dialogboksen Gem som, navngiv filen, og klik derefter på Gem.
 10. Gå tilbage til det program, du startede i trin 1.
 11. Klik på Indsæt, peg på Billede, og klik derefter på Fra fil.
 12. Marker det scannede billede i dialogboksen Indsæt billede, og klik derefter på Indsæt.

  De scannede billeder indsættes i dokumentet.
Bemærk! Hvis scanneren ikke er indstillet til 300 dpi, bliver du bedt om at ændre scannerens indstillinger for opløsning. Rediger indstillingerne for opløsning, når du bliver bedt om det, og klik derefter på Scan for at fortsætte billedprocessen.

Tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 827100 – Seneste udgave 30. dec. 2011 – Udgave 1

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Excel 2007

Feedback