Beskrivelse af den kritiske opdatering til Office 2003: den 4. november 2003

Sammenfatning

Microsoft har udsendt en opdatering til Microsoft Office 2003. Denne opdatering retter et problem, der opstår, når du forsøger at åbne eller gemme en Microsoft Office PowerPoint 2003-, Microsoft Office Word 2003- eller Microsoft Office Excel 2003-fil, som indeholder et OfficeArt-objekt, der tidligere er blevet ændret og gemt i en tidligere version af Microsoft Office. Når en PowerPoint 2003-, Word 2003- eller Excel 2003-fil åbnes i en tidligere version af Office, kan der blive indsat tomme, "komplekse" egenskaber i filen, og der ændres muligvis en bitværdi i den filpost, der beskriver egenskaberne. Denne bitværdi ignoreres i tidligere versioner af Office, men når bitværdien registreres i Office 2003, kan du opleve følgende symptomer:
 • Hele dokumentet bliver muligvis ikke åbnet.
 • Dokumentet kan være beskadiget.
 • Dokumentet kan muligvis åbnes, men der mangler indhold.
 • Der bliver muligvis vist en fejlmeddelelse.
Når du åbner en PowerPoint-præsentation i PowerPoint 2003, vises en af følgende fejlmeddelelser muligvis, hvor
filnavn er navnet på den fil, du prøver at åbne:
PowerPoint kan ikke læse fra
filnavn.
PowerPoint kan ikke åbnefilnavn fordi en del af filen mangler.
PowerPoint kan ikke åbne den filtype, som repræsenteres vedfilnavn.
Når du åbner en PowerPoint-præsentation i PowerPoint Fremviser 2003, vises følgende fejlmeddelelse muligvis, hvorfilnavn er navnet på den fil, du prøver at åbne:
PowerPoint Fremviser kan ikke åbne filen filnavn, fordi den er beskadiget.
Bemærk! Selvom disse symptomer vises, når du bruger PowerPoint Fremviser 2003, bør den kritiske opdatering ikke installeres, medmindre både Office 2003 og PowerPoint 2003 også installeres, fordi problemet i den hentede fremviser ikke løses vha. denne opdatering. Denne opdatering løser kun problemet i den fremviser, der er inkluderet i Office 2003 eller PowerPoint 2003.

Du kan opdatere PowerPoint Fremviser 2003 ved at bruge en af følgende metoder:
 • Hvis du bruger PowerPoint Fremviser 2003, der er med i Microsoft Office 2003 eller i Microsoft Office PowerPoint 2003 og distribueres som en del af cd-pakken, skal du installere Microsoft Office Service Pack 1.
  870924 Sådan hentes den nyeste servicepakke til Office 2003 (artiklen er evt. på engelsk)

 • Hvis du tidligere har installeret PowerPoint Fremviser 2003 fra nettet, kan du erstatte den med den seneste version af PowerPoint Fremviser 2003. Du kan hente den seneste version af PowerPoint Fremviser 2003 fra nettet, efter at du har installeret den tidligere version, hvor det problem, som beskrives i denne artikel, optræder.
Du kan hente den nyeste version af PowerPoint Fremviser 2003 på følgende Microsoft-websted:

Sådan konstateres det, om fremviseren er blevet opdateret

Fremviser-mappen indeholder de opdaterede versioner af følgende filer:
Filnavn Version

------------------------

Pptview.exe 11.0.5703.0

Gdiplus.dll 6.0.3264.0

Liste over problemer, der er løst i opdateringen

KB828041-opdateringen til Office 2003 løser de problemer, der beskrives i afsnittet "Oversigt".

Når du åbner et Word-dokument i Word 2003, vises følgende fejlmeddelelse muligvis:
Word stødte på en fejl under forsøg på at åbne filen. Prøv følgende.

* Kontroller tilladelserne for dokumentet eller drevet.
* Sørg for, at der er tilstrækkelig hukommelse og diskplads.
* Åbn filen med konverteringsprogrammet til tekstgenoprettelse.
Når du åbner dokumentet i et Office 2003-program, kan en af følgende fejlmeddelelser muligvis også blive vist, hvor
filnavn er navnet på Office-filen:
Vil du gemme ændringerne i
filnavn?
Der er ikke tilstrækkelig hukommelse. Gem dokumentet.
filnavn er skrivebeskyttet. Vil du gemme ændringerne med et andet navn?
Denne opdatering er et led i Microsofts fortsatte bestræbelser på at levere de sidste nye produktopdateringer til kunderne.

I denne artikel beskrives, hvordan sikkerhedsrettelsen til Microsoft Word 98 hentes og installeres: KB828041.

Denne opdatering var første gang med i Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Yderligere oplysninger om den nyeste servicepakke til Office 2003 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
870924 Sådan hentes den nyeste servicepakke til Office 2003 (artiklen er evt. på engelsk)

Yderligere Information

Sådan hentes og installeres opdateringen

Hvis du har installeret Office fra en cd-rom, har du følgende to valgmuligheder:
 • Brug webstedet Office Produktopdateringer til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige servicepakker og offentliggjorte opdateringer.
 • Installer kun opdateringen af Office 2003: KB828041 ved at udføre de trin, der beskrives senere i denne artikel.
Bemærk! Det anbefales at bruge webstedet Office Produktopdateringer til at installere klientopdateringen. Dette websted registrerer din særlige installation af Microsoft Office, og du bliver bedt om at installere præcis det, du skal have for at sikre dig, at din Office-installation er helt korrekt opdateret.

Webstedet Office Produktopdateringer

Hvis du ønsker, at dette websted skal identificere de nødvendige opdateringer, du skal installere på computeren, skal du besøge følgende Microsoft-websted: Når registreringen er færdig, får du vist en liste over anbefalede opdateringer til din godkendelse. Klik på Start Installation for at fuldføre processen.

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:

Hent Hent KB828041-pakken med klientversionen af den kritiske opdatering til Office 2003 nu.

Udgivelsesdato: 4. november 2003

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester (artiklen er evt. på engelsk)
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.


Udfør disse trin for at hente og installere klientopdateringen:
 1. Klik på Gem for at gemme filen Office2003-kb828041-client-enu.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på Office2003-kb828041-client-enu.exe i Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Indsæt cd-rom'en med Office 2003, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Ja, når du får vist en meddelelse om, at computeren skal genstartes, for at ændringerne kan træde i kraft.
Bemærk! Når først du har installeret opdateringen, kan du ikke fjerne den igen. Hvis du vil vende tilbage til den installation, du havde før opdateringen, skal du fjerne hele Office 2003 og derefter installere pakken igen fra den originale cd-rom.

Administrativ opdatering

Hvis du har installeret Office 2003 fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen med den administrative opdatering og installere opdateringen på din computer.

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
Udgivelsesdato: 4. november 2003

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester (artiklen er evt. på engelsk)
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.


Hvis du er serveradministrator, skal du hente den administrative opdatering. Det gør du ved at følge disse trin:
 1. Klik på Gem for at gemme filen office2003-KB828041-Fullfile-ENU.exe i den valgte mappe.
 2. Dobbeltklik på office2003-KB828041-Fullfile-ENU.exe i Windows Stifinder.
 3. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 4. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 5. Skriv c:\828041 i feltet Angiv den mappe, de udpakkede filer skal placeres i, og klik derefter på OK.
 6. Klik på Ja, når du bliver bedt om at oprette mappen.
 7. Hvis du er fortrolig med proceduren til opdatering af din administrative installation, skal du klikke på Start og derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /a Administrativ sti\MSI-fil/p C:\828041\MSP-filSHORTFILENAMES=TRUE
  , hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office 2003 (for eksempel C:\Office2003),
  MSI-fil er .msi-databasepakken til Office 2003-produktet (for eksempel Pro11.msi), ogMSP-filer navnet på den administrative opdatering (for eksempel mso-FullFile-GLB.msp).


  Bemærk! Du kan føje /qb+ til kommandolinjen, så dialogboksen Office 2003 Administrativ Installation og dialogboksen Slutbrugerlicensaftale ikke bliver vist.
 8. Klik på Start og derefter på Kør for at installere opdateringen på klientarbejdsstationerne. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /iAdministrativ sti\MSI-filREINSTALL=Funktionsliste REINSTALLMODE=vomu
  , hvor Administrativ sti er stien til det administrative installationspunkt for Office 2003 (for eksempel C:\Office2003),
  MSI-fil er MSI-databasepakken til Office 2003-produktet (for eksempel Pro11.msi), ogFunktionsliste er listen med navnene på de funktioner, som skal geninstalleres ved opdateringen (der skelnes mellem små og store bogstaver). Hvis du vil installere alle funktioner, kan du angive REINSTALL=ALL, eller du kan installere følgende funktion:
  ProductFiles
Yderligere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringerne på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
829197 Sådan installeres en opdatering af en administrativ installation af Office 2003 (artiklen er evt. på engelsk)

Denne artikel indeholder vejledning i installation af en administrativ offentlig opdatering. Yderligere oplysninger om denne artikel findes i Microsoft Office Resource Kit, som du finder på følgende Microsoft-websted:

Sådan konstateres det, om opdateringen er installeret

Opdateringen indeholder de opdaterede versioner af følgende filer:
  Filnavn   Version
------------------------
Mso.dll 11.0.5703.0
Følg disse trin for at undersøge, hvilken version af Office 2003 der er installeret på computeren.

Bemærk! Da der findes flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.
 1. Klik på Start og derefter på Søg.
 2. Klik på Alle filer og mapper under Søgeassistent i ruden Søgeresultater.
 3. Skriv Mso.dll i feltet Hele eller en del af filnavnet, og klik derefter på Søg.
 4. Højreklik på filen Mso.dll på fillisten, og klik derefter på Egenskaber.

  Bemærk! Hvis ruden Søgeresultater indeholder flere filer med navnet Mso.dll, skal du vælge den Mso.dll, der findes på følgende placering.
  drev:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\OFFICE11
  , hvordrev er det diskdrev, hvor Microsoft Windows er installeret.
 5. Du kan afgøre, hvilken version af filen Mso.dll der er installeret på computeren, under fanen Version.
Yderligere oplysninger om, hvordan du afgør, hvilken version af Office 2003 der er installeret på din computer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

821549 Sådan kontrolleres versionen af Office 2003-produkter (artiklen er evt. på engelsk)

Bemærk! Hvis den kritiske opdatering til Office 2003: KB828041 allerede er installeret på computeren, vises følgende fejlmeddelelse, når du forsøger at installere den kritiske opdatering til Office 2003: KB828041:
Denne opdatering er allerede installeret eller er inkluderet i en opdatering, der allerede er installeret.
Egenskaber

Artikel-id: 828041 – Seneste udgave 17. sep. 2007 – Udgave 1

Feedback