Beskrivelse af funktionen Autoarkivering i Outlook 2007 og Outlook 2003

Du kan finde en Microsoft Outlook 2000-version af denne artikel under 239652 . Artiklen er evt. på engelsk.

Du kan finde en Microsoft Outlook 2002-version af denne artikel under 290847 . Artiklen er evt. på engelsk.

Sammenfatning

Denne artikel indeholder en beskrivelse af funktionen Autoarkivering i Microsoft Office Outlook 2007 og Microsoft Office Outlook 2003.

Yderligere Information

Din postkasse i Microsoft Outlook vokser i takt med, at der oprettes emner i postkassen, på samme måde som dokumenter, der hober sig op på dit skrivebord. I den almindelige papirbaserede verden kan du engang imellem bladre bunken af dokumenter igennem og arkivere de dokumenter, der skal gemmes, men som du kun sjældent bruger. Du kan kassere dokumenter, som ikke længere skal bruges, f.eks. gamle aviser og blade, baseret på dokumenternes alder.

Du har adgang til hurtigt at foretage den samme sortering i både Outlook 2007 og Outlook 2003. Du kan overføre gamle emner manuelt til en lagerfil ved at klikke på Arkiver i menuen Filer, eller du kan overføre gamle emner automatisk ved hjælp af funktionen Autoarkivering. Emner behandles som gamle emner, når de når den alder, du har angivet. Med funktionen Autoarkivering har du adgang til både at slette og flytte gamle emner. I Outlook 2007 og Outlook 2003 er der adgang til at arkivere alle typer emner, men det er kun muligt at søge efter filer, der er gemt i en e-mail-mappe, f.eks. et Microsoft Excel-regneark eller et Microsoft Word-dokument, der er vedhæftet en e-mail. Det er ikke muligt at arkivere en fil, der ikke er gemt i en e-mail-mappe.


Der skal benyttes to trin i forbindelse med funktionen Autoarkivering. Først skal funktionen Autoarkivering aktiveres. Dernæst skal der angives egenskaber for funktionen Autoarkivering for alle de mapper, der skal arkiveres.

På mappeniveau har du adgang til at angive, hvilke emner der skal arkiveres, samt hvor ofte arkiveringen skal finde sted. Du kan foretage en automatisk arkivering af de individuelle mapper, eller du kan konfigurere en standardindstilling for Autoarkivering, som skal gælde for alle mapperne, og derefter angive individuelle indstillinger for Autoarkivering for de mapper, som standardindstillingerne ikke skal gælde for. Funktionen Autoarkivering køres automatisk, hver gang Outlook startes. Outlook undersøger de egenskaber for Autoarkivering, der er angivet for de enkelte mapper, og flytter gamle emner til arkivfilen baseret på datoen for emnerne. De emner, der flyttes til mappen Slettet post, slettes.

Funktionen Autoarkivering er aktiveret som standard for flere af mapperne i Outlook. Følgende liste viser en oversigt over de mapper, hvor funktionen Autoarkivering er aktiveret, samt den aldersindstilling, der bruges som standard for de enkelte mapper:
 • Mappen Kalender (seks måneder)
 • Mappen Opgaver (seks måneder)
 • Mappen Journal (seks måneder)
 • Mappen Sendt post (to måneder)
 • Mappen Slettet post (to måneder)
Funktionen Autoarkivering er ikke aktiveret som standard for mapperne Indbakke, Noter, Kontaktpersoner og Kladder. Det er ikke muligt at anvende funktionen Autoarkivering i forbindelse med mappen Kontaktpersoner, da der er ikke er angivet nogen arkiveringsegenskab for denne mappe.

Forskellen mellem arkivering og eksport af emner

Når du arkiverer emner, har du kun adgang til at arkivere emnerne i en fil med private mapper (.pst). Når du eksporterer emner, har du adgang til at eksportere emnerne til mange forskellige filtyper, herunder .pst-filer og kommaseparerede tekstfiler. Den eksisterende mappestruktur bevares i den nye arkivfil. Hvis der findes en overordnet mappe til den mappe, der arkiveres, oprettes denne overordnede mappe i arkivfilen, men de emner, der er indeholdt i den overordnede mappe, arkiveres ikke. På denne måde bevares der den samme mappestruktur i arkivfilen som i postkassen. Mapperne bliver tilbage, når arkiveringen har fundet sted, også selvom de er tomme. Det er kun muligt at arkivere filer at typen .pst.

Når du eksporterer emner, kopieres det oprindelige emne til eksportfilen, men emnet fjernes ikke fra den aktuelle mappe.

Sådan aktiveres funktionen Autoarkivering

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Andet.
 2. Klik på Autoarkivering.
 3. Marker feltet Autoarkiver for hver, og angiv derefter, hvor ofte funktionen Autoarkivering skal køres, ved at angive et tal i feltet dage.
 4. Marker feltet Spørg før autoarkivering, hvis der skal vises en meddelelse, inden elementerne arkiveres.
 5. Skriv navnet på en fil, som emnerne skal arkiveres i, i feltet Default archive file, eller klik på Gennemse for at vælge en fil på listen.
 6. Klik på OK to gange.
Funktionen Autoarkivering er aktiveret, og du skal nu angive de egenskaber for autoarkivering, der skal anvendes i forbindelse med de enkelte mapper.

Sådan angives egenskaber for autoarkivering for en mappe

 1. Højreklik på den mappe, der skal autoarkiveres, under Mappeliste, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på fanen Autoarkivering.
 3. Du kan angive de egenskaber, der skal anvendes for autoarkivering i forbindelse med den pågældende mappe, ved at markere Fjern emner, der er ældre end.
 4. Angiv, hvornår emnerne automatisk skal overføres til arkivfilen, ved at skrive et tal i feltet Måneder.
 5. Angiv en fil, som de arkiverede emner skal overføres til, ved at klikke på Flyt gamle emner til.
 6. Skriv navnet på en fil, som emnerne skal arkiveres i, i feltet Flyt gamle emner til, eller klik på Gennemse for at vælge en fil på listen, og klik derefter på OK.
Egenskaber

Artikel-id: 830119 – Seneste udgave 13. maj 2010 – Udgave 1

Feedback