Du oplever en forsinkelse, når du bruger en Windows XP-computer til at logge på et domæne eller oprette forbindelse til en netværksressource

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Husk at tage en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du ændrer den. Sørg for, at du ved, hvordan registreringsdatabasen gendannes, hvis der opstår et problem. Oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen
BUG #: 15860 (Content Maintenance)

Sammenfatning

I denne artikel beskrives et problem, hvor der forekommer lange forsinkelser, når du logger på domænet, og når du åbner netværksshares. Der er en række forskellige årsager. Disse årsager omfatter problemer med tjenesten WebClient, problemer med proxyindstillinger og problemer med serverkonfigurationen.

En enkel test, du kan bruge, er at deaktivere klientcomputerens WebClient-tjeneste eller den service på serveren, der lytter til TCP (Transmission Control Protocol)-port 80. Hvis ingen af disse løsninger løser problemet, findes der måder, hvorpå du kan genaktivere disse tjenester og reducere forsinkelsen. Opdater til den nyeste servicepakke til Windows XP, brug ikke proxyserver til lokale servere, skift rækkefølge af netværksudbyderne, så WebClient er den sidste udbyder, installer alle opdateringer af tjenesten WebClient, og foretag derefter justeringer af din konfiguration af Internet Explorer.

Symptomer

Når du bruger en computer med et operativsystem, der er omtalt under Gælder for, kan der forekomme et eller flere af følgende symptomer:
 • Når du indtaster adgangskoden på logonskærmen, kan computeren se ud til at holde op med at reagere (hænge). Denne funktionsmåde forekommer fra det tidspunkt, hvor gruppepolitikken behandles, til der vises en blå skærm, hvilket sker, lige før skrivebordsikonerne vises. Dette kan tage flere minutter.
 • Under logonprocessen vises meddelelsen Anvender computerens indstillinger... i flere minutter. Du kan dog logge hurtigt på samme computer, når netværksforbindelsen er frakoblet.
 • Der forekommer en lang forsinkelse, når du forsøger at åbne et netværksshare.
 • Når du forsøger at åbne en fil, der findes på et DFS-share (Distributed File System), kan det tage fra 90 sekunder til 15 minutter at åbne. Du kan dog muligvis hurtigt åbne samme fil ved at bruge den direkte sti til filen.
 • Når du bruger Microsoft Internet Explorer 6 til at opnå adgang til shares på en server, der kører Microsoft Windows NT 4.0 eller Microsoft Windows 2000, kan adgangen til sharene se ud til at holde op med at reagere (hænge).


  Bemærk! Du kan muligvis opnå adgang til de ønskede shares, hvis du venter lang tid, måske 10 minutter eller længere.

Årsag

I alle disse symptomer skal computeren åbne et netværksshare. Anmodningen om at åbne netværkssharet bruger UNC-stien (Uniform Naming Convention) \\Servername\Sharename\Directory\Filename.ext. UNC-placeringen sendes først til tjenesten WebClient. WebClient kan forsøge at oprette forbindelse til http://Servername/Sharename. Tjenesten WebClient kan forsøge at bruge internetfiltypenavnene til Windows til at kontakte WebDAV-aktiverede (Web Distributed Authoring and Versioning) servere gennem proxyserveren. Proxyserveren forsøger via port 80 at kontakte destinationsserveren. Én eller flere af følgende forårsager forsinkelser i adgangen til sharet:
 • WebClient venter på et svar fra proxyserveren. Svaret bliver muligvis aldrig sendt. Hvis svaret aldrig bliver sendt, vil der være en forsinkelse, før WebClient får timeout. Standardtiden for denne forsinkelse er 10 minutter.

 • Hvis destinationsserveren ikke understøtter HTTP på TCP port 80, eller hvis destinationsserveren er offline, sender proxyserveren muligvis ikke den forventede HTTP-fejlkode tilbage til WebClient.

 • Hvis der findes en død ekstern DFS-serverreference på den proxy, hvortil anmodningen sendes, kan forsinkelsen skyldes, at der er opstået timeout, efter den eksterne DFS-tilslutning mislykkes.

 • I rækkefølgen af netværksudbydere vises en liste over WebClient-netværk før listen over Microsoft Windows-netværk.
 • Den domænecontroller, der bruges til godkendelse, kører en tjeneste, der lytter til TCP-port 80. Domænecontrolleren er f.eks. også en Exchange-server med Outlook Web Access (OWA).
 • Indstillingerne for Internet Explorers proxyserver er ikke konfigureret som Spring proxy over for lokale adresser. Derudover angives lokale fuldt kvalificerede intranetdomænenavne ikke på udeladelseslisten.
 • PATH-sætningsvariablen indeholder en reference til et DFS-link, f.eks. følgende:
  PATH=\\corp.domain.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;

Løsning

Advarsel! Der kan opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt ved hjælp af Registreringseditor eller andre metoder. Disse problemer kan bevirke, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at sådanne problemer kan løses. Ændring af registreringsdatabasen sker på egen risiko.

Som en hurtig test kan du først prøve trinnene i afsnittet Løsning. Hvis trinnene i afsnittet Løsning fjerner problemet, blev det forårsaget af tjenesten WebClient. Hvis trinnene i afsnittet Løsning ikke fjerner problemet, ligger problemet uden for denne artikels område.

Hvis én eller flere af dine programmer kræver tjenesten WebClient, og afsnittet Løsning finder anvendelse på problemet, kan du prøve hver metode i den rækkefølge de præsenteres, indtil den forkerte funktionsmåde er udbedret.

Metode 1: Installer den seneste Windows XP Service Pack

Følg disse trin for at kontrollere, at du har installeret Windows XP SP1:
 1. Højreklik på Denne computer, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Find versionen af servicepakken på fanen Generelt under System.
Yderligere oplysninger om, hvordan du anskaffer den sidste nye Service Pack, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

322389 Sådan anskaffes den nyeste Service Pack til Windows XP

Metode 2: Konfigurer Internet Explorer til at forbigå proxyserveren

Følg disse trin for at konfigurere Internet Explorer til at forbigå proxyserveren for lokale adresser:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik på Funktioner, og klik derefter på Internetindstillinger.
 3. Klik på fanen Forbindelser, og klik derefter på LAN-indstillinger.
 4. Hvis afkrydsningsfeltet Brug en proxyserver ikke er markeret, skal du gå til næste metode.
  Hvis afkrydsningsfeltet Brug en proxyserver er markeret, skal du klikke for at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Brug ikke proxyserver til lokale adresser.
 5. Klik på Avanceret.
 6. I boksen Undtagelser skal du indtaste de fuldt kvalificerede domænenavne for alle lokale servere og derefter klikke tre gange på OK.
Bemærk!Du kan også konfigurere Internet Explorer til at forbigå proxyserveren ved at ændre feltet REG_BINARY i følgende registreringsdatabasenøgle: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings. Denne post i registreringsdatabasen er til stede og vil blive brugt af webclienten, selv om såvel dialogboksen Internetindstillinger som registreringsdatabasenøglerne HKCU og DEFAULT viser, at proxyen er deaktiveret.

Metode 3: Skift rækkefølge af netværksudbyderne

 1. På skrivebordet skal du højreklikke på Netværkssteder og derefter klikke på Egenskaber.
 2. Klik på Avancerede indstillinger i menuen Avanceret.
 3. Klik på WebClient-netværk under fanen Udbyderrækkefølge på listen Netværksudbydere.
 4. Tryk på PIL NED, så WebClient-netværket er sidste udbyder på listen, og klik derefter på OK.


Du kan alternativt ændre rækkefølgen af netværksudbydere i registreringsdatabasen. Posten i registreringsdatabasen er HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder. Standardværdien i denne post er RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient.

Metode 4: Installer de relevante hotfixes

Hvis du installerede Windows XP SP1 i metode 1, findes der en mere aktuel version af Webclient.dll. Yderligere oplysninger om installation af den seneste version af WebClient finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

824383 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at kopiere en fil ved hjælp af WebDAV til en WebDAV-server fra en Windows XP-baseret computer. Artiklen er evt. på engelsk.
Når du har installeret denne programrettelse, skal du indstille værdien for posten ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec i registreringsdatabasen. Du kan gøre dette ved at udføre trinnene i afsnittet Del 2 i følgende artiklen i Microsoft Knowledge Base:
823372 Det tager lang tid at åbne Word-dokumenter, når de har vedhæftede skabeloner. Artiklen er evt. på engelsk.

Metode 5: Tilpas installationen af Internet Explorer

Hvis du bruger Internet Explorer Administration Kit til at tilpasse, implementere og administrere dine installationer af Internet Explorer 6, og hvis du har implementeret Internet Explorer-sættet på registeringsdatabasehiven .DEFAULT, kan du bruge denne metode til at løse problemet.

Tjenesten WebClient bruger registeringsdatabaseindstillingen .DEFAULT. Alle WebClient-anmodninger sendes til proxyen. Der opstår til sidst timeout for proxyanmodningen.
Når en Windows XP-baseret computer starter, anvender den computerens politikfil.
 1. MUP (Multiple UNC Provider) meddeles, at klienten skal oprette forbindelse til domaincontroller1.domain.com, eller blot et NetBIOS-navn på logonserveren. Tilgængelige omdirigeringer informeres.
 2. WebClient forsøger at håndtere anmodningen.
 3. WinInet indlæses og læser proxykonfigurationen fra registreringsdatabasen:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  ProxyEnable

  ProxyOverride

  ProxyServer
 4. Hvis disse tre nøgler er indstillet til at bruge en proxyserver, sender WinInet en anmodning til proxyserveren. Der kan opstå timeout for denne anmodning, der i så fald mislykkes. Hvis det sker, returnerer tjenesten WebClient et negativt svar til MUP.
I så fald kan du omgå problemet ved at angive domænecontrollerens NetBIOS-navn for værdien ProxyOverride.

Bemærk! Afhængigt af det navn, der vises i WebDAV-anmodningen, kan det også være domænenavnet på det interne domæne.

Her følger et eksempel:
"ProxyEnable"=1 "ProxyServer"="http:// ProxyServername : PortNumber " "ProxyOverride"="*.intranet; domaincontroller1;*.domain.com;10.10.*;<lokal>" 
I dette eksempel er ProxyServername navnet på proxyserveren, og PortNumber er TCP-portnummeret for HTTP. Portnummeret er typisk 80 eller 8080.
NøgleVærdi
ProxyEnable 0 = Manuel proxyregistrering er deaktiveret. 1 = Manuel proxyregistrering er aktiveret.
ProxyServerProxyserverens navn og portnummer.
ProxyOverrideDe DNS-adresser (Domain Name System), semikolonsepareret, der ikke skal sendes til proxyserveren. Du kan bruge værdien <local> til at forbigå proxyserveren for lokale adresser. Hvis du medtager denne værdi, skal det være den sidste værdi i strengen.
Bemærk! For den aktuelle bruger er placeringen i registreringsdatabasen som følger:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Posterne på listen over proxyundtagelser er gemt i værdien ProxyOverride. Følg disse trin for at føje nye værdier til denne liste:
 1. Klik på Funktioner i Internet Explorer, og klik derefter på Internetindstillinger.
 2. Klik på fanen Forbindelser, og klik derefter på LAN-indstillinger.
 3. Klik på Avanceret.
 4. Indtast de relevante oplysninger i dialogboksen Undtagelser:
Bemærk! Du kan se værdierne for disse nøgler i en WinMSD-rapport under Internetindstillinger i afsnittet Forbindelser i Internet Explorer. Du kan også bruge Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) til at angive indstillinger for proxyserveren på klientcomputere.


Yderligere oplysninger om IEAK finder du på følgende websted for Microsoft:Bemærk! Når der bruges en .pac-fil, genereres der WebDAV-anmodninger, hvis .pac-filen omfatter følgende:
function FindProxyForURL(url, host)
{
}

Du kan ændre .pac-filen for at undgå WebDAV-trafik:


function FindProxyForURL(url, host) {if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) { return "DIRECT"; } 

Workaround

Du kan omgå problemet med en af følgende løsninger.
 • Hvis det er muligt, skal du stoppe den tjeneste, der lytter på TCP port 80 på domænecontrolleren eller på filserveren.
 • Deaktiver tjenesten WebClient på Windows XP-klienten.
Følg disse trin for at undersøge status for tjenesten WebClient på en WebDAV-klientcomputer eller deaktivere tjenesten WebClient på en WebDAV-klientcomputer:
 1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Administration, og klik derefter på Computeradministration.
 2. Dobbeltklik på Tjenester og programmer i ruden med detaljer.
 3. Dobbeltklik på Tjenester.
 4. Højreklik på WebClient, og klik derefter på Egenskaber.
 5. Klik på fanen Generelt.
 6. Klik på Deaktiveret på listen Starttype.
 7. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.
Bemærk! Du kan deaktivere tjenesten WebClient, så længe du ikke skal redigere eller skrive filer på WebDAV-servere (Web Distributed Authoring and Versioning).Tjenesten WebClient er ikke implementeret på Windows 2000. På Windows Server 2003 er tjenesten WebClient som standard deaktiveret.Yderligere oplysninger om deaktiverede tjenester finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

812519 Tjenester, der som standard er deaktiveret i Windows Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
Der findes nogle alternativer til WebClient. Hvis du kører Windows XP, skal du bruge denne fremgangsmåde:
 1. Deaktiver tjenesten WebClient.
 2. Installer et program, der bruger webmapper. Du kan f.eks. installere Microsoft Office XP eller en nyere version.
 3. Slet det oprindelige netværkssted.
 4. Opret et nyt netværkssted.

Yderligere oplysninger om WebDAV og WebClient finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

817929 Filer vises ikke, når du bruger WebDAV til at føje en genvej til et netværkssted til et Windows SharePoint Services-websted. Artiklen er evt. på engelsk.

Status

Microsoft har bekræftet, at dette problem forekommer i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Yderligere Information

Tjenesten WebClient gør det muligt for Windows-baserede programmer at oprette, opnå adgang til og redigere internetbaserede filer ved hjælp af Win32 API'er. Hvis denne tjeneste stoppes, er disse funktioner ikke tilgængelige.

Når tjenesten WebClient deaktiveres, stoppes WebDAV-omdirigering. Du vil ikke kunne bruge kommandolinjekommandoer, f.eks. net use, dir, copy og rename på en webserver. Du kan ikke bruge Tilføj netværkssted til at tilføje en WebDAV-placering. Du kan ikke bruge guiden Udgivelse til at udgive på MSN Communities. Du kan dog stadig fortsætte med at bruge servere, der understøtter SMB-protokollen (Server Message Block).

I Windows XP og senere versioner omfatter Windows-filomdirigeringen en integreret WebDAV-klient. Microsoft Office 2000 og Microsoft Office XP og Microsoft Office System 2003 omfatter integrerede WebDAV-omdirigeringer, der fungerer uafhængigt af tjenesten WebClient.

Windows XP WebDAV Redirector

Windows XP indeholder den nye WebDAV-omdirigeringskomponent. Med WebDAV-omdirigeringskomponenten kan programmer, der kører på Windows XP, oprette forbindelse til internettet, og kan læse og skrive data på internettet lokalt. WebDAV-protokollen er en udvidelse af HTTP, som gør det muligt at skrive data til HTTP-mål, f.eks. Microsoft MSN Web Communities. WebDAV-omdirigering giver adgang til disse server på filsystemniveau, ligesom den eksisterende omdirigering giver adgang til SMB og CIFS-servere (Common Internet File System).

En af måderne at opnå adgang til et WebDAV-share er at bruge kommandoen net use. Du kan f.eks. bruge følgende kommando ved kommandoprompten: NET USE * http://webserver/davscratch

Hvis du vil oprette forbindelse til et MSN Community, skal du bruge http://www.msnusers.com/yourcommunityname/files/ som destinationen. Som legitimationsoplysninger skal du bruge dit Microsoft .NET Passport. Indtast disse oplysninger i dialogboksen Opret forbindelse med andet brugernavn, hvis du bruger et tilknyttet netværksdrev, eller brug parameteren /u:. parameter med kommandoen net use. Du kan f.eks. bruge følgende kommando ved kommandoprompten: NET USE http://www.msnusers.com/yourname/files /u:yourpassportaccount@hotmail.com

Windows XP

Tjenesten WebClient bruges, hvis du tilslutter en webmappe uden at angive en port. Hvis du f.eks. bruger URL-adressen "http://webserver/davscratch", viser netværkssporingen noget, der svarer til følgende, i HTTP-headeren:
HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 

Microsoft Office

Når du bruger den syntaks, der omfatter et portnummer, kan du oprette forbindelse med Office WebDAV. Hvis du f.eks. bruger URL-adressen "http://webserver:80/davscratch", viser netværkssporingen noget, der svarer til følgende:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV 

Bemærk! Det kan blive vist som "HTTP"-trafik i Netværksovervågning, fordi proxyporten kan variere.

Bemærk!

I det følgende beskrives nogle af de kendte problemer med funktionskompatibilitet med WebDAV:
 • Som standard på Windows Server 2003 er WebDAV-klienten ikke aktiveret af sikkerhedshensyn. Du skal aktivere tjenesten WebClient.

 • Brug af Microsoft Office 2000 til at oprette forbindelse til et Windows WebDAV-share er kun understøttet, hvis Office 2000 kører på Windows 2000 eller tidligere operativsystemer. Brug af Office 2000, der kører på en Windows XP-baseret computer, til at oprette forbindelse til et Windows WebDAV-share understøttes ikke.

 • Når du bruger Microsoft Office på en Windows XP-baseret computer, skal du bruge Office WebDAV-omdirigering i stedet for Windows XP-filomdirigering. Når du bruger Microsoft Office-produkter, er det generelt bedst at bruge filer, der er angivet ved deres HTTP-navne i stedet for deres UNC-stier. Brug f.eks. "http://Device Name/Virtual Root/File Name" i stedet for "\\Device Name\Virtual Root\File Name."

Deaktivering af WebClient påvirker ikke internetsøgning. WebClient bruges kun til WebDAV-forbindelser (Web Distributed Authoring and Versioning).Når UNC-filnavnet (Universal Naming Conventions) bruges, bruger omdirigeringen SMB, WebDAV eller en kombination af de to, afhængigt af hvad der er ledigt på serveren.Når et program forsøger at åbne en fil, der findes på et netværk, sender I/O-styringen anmodningen til systemkomponenten MUP (Multiple UNC Provider). MUP er logisk set placeret over alle omdirigeringer. Når en netværkssti sende til MUP, forespørger den alle registrerede omdirigeringer for at afgøre, om de forstår stien. Omdirigeringerne kontakter derefter serveren for at fastslå, om stien er gyldig for den angivne protokol. Hvis serveren kan udføre forbindelsen, returnerer omdirigeringen et vellykket resultat til MUP. Hvis ikke returnerer omdirigeringen en fejl. Alle kommende I/O-anmodninger for denne fil sendes til den omdirigering, der accepterede stien. Hvis mere end én omdirigering accepterer stien, vælger MUP den, der har højst prioritet, som defineret i registreringsdatabasen.

Yderligere oplysninger om problemer med flere omdirigeringer finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

171386 Forsinkelse i forbindelse, når der er installeret flere omdirigeringer. Artiklen er evt. på engelsk.

URLScan blokerer WebDAV-anmodninger

Yderligere oplysninger om URLScan kan du finde på følgende Microsoft-websted:

Indstillinger for timeout i registreringsdatabasen

Tjenesten WebClient indeholder en liste over servere, der ikke er DAV-baserede, (negativ cache), som er kontaktet i løbet af de sidste 60 sekunder. Hvis serveren findes på denne liste, returneres øjeblikkeligt en fejl uden kontakt af netværket. Hvor længe en server skal blive på denne liste, kan redigeres ved at ændre værdien af posten ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec i registreringsdatabasen.

Bemærk! Hvis registreringsdatabaseposten \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec ikke findes, skal du oprette den.
Type: REG_DWORD

Værdi: Standard 60 (Decimal)
Ingen maksimums- eller minimumsværdi


RequestTimeoutInSec repræsenterer antallet af sekunder, som WebDAV skal vente på WinInet efter afgivelse af en anmodning som Hent fil eller Placer fil.

\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec
Type: REG_DWORD
Værdi: Standard 600 (Decimal)

Referencer

Yderligere oplysninger om relaterede emner finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:

812924 Adgang til Windows NT 4.0- eller Windows 2000-share kan holde op med at reagere. Artiklen er evt. på engelsk.
312181 Der er lange forsinkelser, når du åbner ressourcer på et DFS-share. Artiklen er evt. på engelsk.
171386 Forsinkelse i forbindelse, når der er installeret flere omdirigeringer. Artiklen er evt. på engelsk.
271361 Sådan deaktiveres automatisk proxycachelagring i Internet Explorer. Artiklen er evt. på engelsk.
320507 Internet Explorer forsøger ikke igen på dårlige proxyservere før efter 30 minutter. Artiklen er evt. på engelsk.
810401 Fejlmeddelelsen "Det lokale enhedsnavn bruges allerede" vises, når du afbryder en NET USE-kommando. Artiklen er evt. på engelsk.
812924 Adgang til Windows NT 4.0- eller Windows 2000-share kan holde op med at reagere. Artiklen er evt. på engelsk.
817929 Filer vises ikke, når du bruger WebDAV til at føje en genvej til et netværkssted til et Windows SharePoint Services-websted. Artiklen er evt. på engelsk.
819961 Sådan konfigureres indstillinger for proxyserver på en klient ved hjælp af en registreringsdatabasefil. Artiklen er evt. på engelsk.
823372 Det tager lang tid at åbne Word-dokumenter, når de har vedhæftede skabeloner. Artiklen er evt. på engelsk.
826286 Ny bruger kan ikke opnå adgang til internettet, og proxyindstillingerne er tomme. Artiklen er evt. på engelsk.
829909 Windows XP holder op med at reagere, når du opretter forbindelse til en delt mappe. Artiklen er evt. på engelsk.
830561 Det tager lang tid at åbne dokumenter med vedhæftede skabeloner i Word 2002 og Word 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
317506 Der kan muligvis ikke logges på domænet med VPN, hvis en Winsock-proxy er aktiveret. Artiklen er evt. på engelsk.
262981 Internet Explorer bruger proxyserver for lokale IP-adresser, selvom indstillingen Brug ikke proxyserver til lokale adresser er aktiveret. Artiklen er evt. på engelsk.
209252 Maksimalt antal tegn, der kan angives på listen over proxyundtagelser. Artiklen er evt. på engelsk.
Yderligere oplysninger om WebDAV finder du ved at besøge følgende Microsoft-websted:
Egenskaber

Artikel-id: 832161 – Seneste udgave 21. jul. 2006 – Udgave 1

Feedback