MS04-003: Bufferoverløb i en MDAC-funktion kan give mulighed for kørsel af programkode

Microsoft har frigivet sikkerhedsbulletin MS04-003. Denne sikkerhedsbulletin indeholder alle de relevante oplysninger om sikkerhedsrettelsen, herunder filmanifestoplysninger og implementeringsindstillinger. Du kan finde den fuldstændige sikkerhedsbulletin på følgende Microsoft-websted:
Egenskaber

Artikel-id: 832483 – Seneste udgave 17. apr. 2006 – Udgave 1

Feedback