Beskrivelse af Microsoft Office XP Service Pack 3

Sammenfatning

Microsoft har udsendt en opdatering til Microsoft Office XP. Denne opdatering indeholder forbedringer af sikkerheden samt styrkelse af stabilitet og ydeevne. Nogle af de programrettelser, der er inkluderet i Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3), er udsendt tidligere som separate opdateringer. Med denne service pack samles de i én opdatering. Office XP SP3 kan installeres på alle niveauer af Microsoft Office XP og kræver ikke, at der er installeret nogen tidligere service packs.

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives, hvordan Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) hentes og installeres. Desuden beskrives de problemer, der er løst med Office XP SP3.

tilbage til toppen

Yderligere Information

Sådan hentes og installeres opdateringen

Vigtigt! Inden du installerer opdateringen, skal du sikre dig, at følgende krav er opfyldt:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Du skal installere Windows Installer 2.0 eller en nyere version, før du installerer opdateringen. Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette krav, kan du læse afsnittet "Windows Installer – opdateringskrav" i denne artikel.

Klientopdatering

Hvis du har installeret Office XP fra en cd-rom, har du følgende to valgmuligheder:
 • Brug webstedet Microsoft Office Produktopdateringer til automatisk at installere de nyeste opdateringer, der omfatter alle tilgængelige service packs og offentliggjorte opdateringer.
 • Installer kun Office XP SP3 ved at udføre de trin, der beskrives senere i denne artikel.
Bemærk! Det anbefales, at du installerer klientopdateringen via webstedet Office Produktopdateringer. Dette websted registrerer din særlige installation af Microsoft Office, og du bliver bedt om at installere præcis det, du har brug for til at sikre dig, at din Office-installation er fuldstændigt opdateret.

Webstedet Office Produktopdateringer


Hvis du ønsker, at dette websted skal identificere de nødvendige opdateringer, du skal installere på computeren, skal du besøge følgende Microsoft-websted: Når registreringen er færdig, får du vist en liste over anbefalede opdateringer, som du skal godkende. Klik på Start installation for at fuldføre processen.

Installer kun Office XP Service SP3


Hent og installer klientopdateringen ved at følge disse trin:
 1. Besøg følgende Microsoft-websted:
 2. Vælg dit eget sprog, og klik derefter på Go.
 3. Hent en af de to *.exe-filer ved hjælp af linkene nederst på siden, og gem derefter filen på din harddisk.
  • OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe: Du bør hente denne fil, hvis du har adgang til installationskilden. Det kan være den originale produkt-cd-rom, en lokal installationskilde eller en netværksinstallationskilde. Hvis du tidligere har opdateret produktet, får du brug for at have adgang til installationskilden under installationen af rettelsen.
  • OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe: Hent denne fil, hvis du ikke har adgang til installationskilden, eller hvis du har haft problemer med at installere filen OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe.
 4. Dobbeltklik i Microsoft Windows Stifinder på den *.exe-fil, du har gemt på harddisken.
 5. Klik på Åbn for at starte overførslen og installationen af Office XP SP3.
 6. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere opdateringen, skal du klikke på Ja.
 7. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 8. Indsæt cd-rom'en med Microsoft Office XP, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.
 9. Klik på OK, når du får vist en meddelelse om, at installationen er fuldført.
Bemærk! Når først du har installeret opdateringen, kan du ikke fjerne den igen. Hvis du vil vende tilbage til den installation, du havde før opdateringen, skal du fjerne Office XP og derefter installere programmet igen fra den originale cd-rom.

Administrativ opdatering

Hvis du har installeret Office XP fra en serverplacering, skal serveradministratoren opdatere serverplaceringen med den administrative opdatering og installere opdateringen på din computer.

Hvis du er serveradministrator, kan du hente den administrative opdatering ved at følge disse trin:
 1. Opret en ny mappe på drev C i Windows Stifinder, og giv mappen navnet kb832671.
 2. Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:

  Hent Hent pakken med Office XP Service Pack 3 nu.

  Udgivelsesdato: 09. marts 2004

  Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
  Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft har anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.


  Bemærk! Du kan hente en oversat version af Office XP SP3 på følgende Microsoft-websted:
 3. Klik på Gem for at gemme filen OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe i mappen kb832671.
 4. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 5. Skriv cmd i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 6. I kommandoprompten skal du skrive følgende linjer og trykke på ENTER efter hver enkelt linje:

  cd\kb832671

  OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb832671
 7. Klik på Ja for at acceptere licensaftalen.
 8. Hvis du er fortrolig med proceduren til opdatering af din administrative installation, skal du klikke på Start og derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /a AdminPath\MSI File /p C:\Kb832671\MSP File SHORTFILENAMES=TRUE
  , hvor Admin Path er stien til det administrative installationspunkt for Office XP (f. eks. C:\Office XP), MSI File er .msi-databasepakken for Office XP (f.eks. ProPlus.msi), og MSP File er navnet på den administrative opdatering.

  Bemærk! Du kan føje /qb+ til kommandolinjen, så dialogboksen Office XP Administrativ Installation og dialogboksen Slutbrugerlicensaftale ikke bliver vist.
 9. Klik på Start på den klientarbejdsstation, hvor du vil opdatere Office XP SP3, og klik derefter på Kør. Skriv følgende kommando i feltet Åbn
  msiexec /i Admin Path\MSI File REINSTALL=Feature List REINSTALLMODE=vomu
  , hvor Admin Path er stien til det administrative installationspunkt for Windows XP (f.eks. C:\Office XP), MSI File er MSI-databasepakken til Office XP, og Feature List er listen over de funktionsnavne (forskel på små og store bogstaver), der skal geninstalleres til opdateringen. Hvis du vil installere alle funktioner, kan du angive REINSTALL=ALL.
Yderligere oplysninger om, hvordan du opdaterer den administrative installation og installerer opdateringerne på klientarbejdsstationerne, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
301348 Sådan installeres offentlige opdateringer af administrative installationer af Office XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Denne artikel indeholder en standardvejledning i installation af en administrativ offentlig opdatering. Du kan også læse følgende artikel i Microsoft Office Resource Kit:

tilbage til toppen

Kendte problemer i forbindelse med installation af Office XP SP3

Du får vist en fejlmeddelelse, når du prøver at installere Microsoft Office XP SP3 (Service Pack 3 ) fra webstedet Office Update

Når du prøver at installere Microsoft Office XP SP3 fra webstedet Office Update, får du muligvis vist følgende fejlmeddelelse:
Installationen mislykkedes
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
839191 Fejlmeddelelsen "Installationen mislykkedes" vises, når du installerer Office XP SP3 fra webstedet Office Update. Artiklen er evt. på engelsk.

Du får vist en fejlmeddelelse, når du installerer Office XP SP3 på en computer, hvor Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) er installeret, og hvor der er anvendt en programrettelse fra et administrativt installationspunkt (AIP)

Hvis Office XP SP3-klientopdateringen installeres på en computer, hvor Office XP SP1 eller Office XP SP2 allerede er installeret plus en programrettelse fra et administrativt installationspunkt, får du vist en fejlmeddelelse.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
837826 Fejlmeddelelsen "Den forventede version af produktet blev ikke fundet på dit system" vises, når du installerer Office XP Service Pack 3. Artiklen er evt. på engelsk.

Microsoft Access 2002-indekser ændres, når de konverteres til SQL efter installationen af Office XP SP3

Når du har opgraderet til Office XP SP3, er indekser med faldende rækkefølge i Access 2002, der er konverteret til SQL Server, stadig konverteret som indekser med stigende rækkefølge, hvis Access-guidens filer ikke opgraderes korrekt.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
328019 Indekser med faldende rækkefølge i Access 2002 bliver til indekser med stigende rækkefølge, når der konverteres til SQL, selv efter du har installeret Office XP SP2 eller Office XP SP3

Du får vist en fejlmeddelelse, når du installerer Office XP SP3 på Windows Server 2003 med FrontPage 2002 Server Extensions

Under installationen af klientopdateringen eller full-file-opdateringen af Office XP SP3, får du muligvis vist en fejlmeddelelse, hvis IIS (Internet Information Services) og FPSE (FrontPage Server Extensions) er installeret på Windows 2003 Server.

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
837827 Fejlmeddelelsen "Installationsprogrammet kan ikke opdatere filen ... " vises, når du installerer Office XP SP3. Artiklen er evt. på engelsk.


WAIS (Wide Area Information Service) fjernes fra webserveren

Når du installerer Office XP SP3, fjernes WAIS fra webserveren. Alle søgefunktioner skal anvende indeksserveren.

Besøg følgende Microsoft-websted for at finde yderligere oplysninger om implementering af indeksserversøgning på FrontPage- og SharePoint-websteder:tilbage til toppen

Microsoft Office XP SP3 (Service Pack 3) til Multilingual User Interface Pack

Hvis du vil udnytte den fulde funktionalitet af Microsoft Office XP, skal du installere Microsoft Office XP SP3 (Service Pack 3) til Multilingual User Interface Pack, hvis du bruger MUI-pakken (Multilingual User Interface Pack). Besøg følgende Microsoft-websted for at installere Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) til Multilingual User Interface Pack:

tilbage til toppen

Sådan konstaterer du, om opdateringen er installeret

Opdateringen indeholder opdaterede versioner af følgende filer:

Filnavn Version
--------------------------
Excel.exe 10.0.6501.0
Frontpg.exe 10.0.6308.0
Msaccess.exe 10.0.6501.0
Mspub.exe 10.0.6308.0
Outlook.exe 10.0.6626.0
Powerpnt.exe 10.0.6501.0
Winword.exe 10.0.6612.0
Følg disse trin for at undersøge, hvilken version af Microsoft Office-programmet der er installeret på computeren.

Bemærk! Da der findes flere versioner af Microsoft Windows, kan følgende trin være anderledes på din computer. Hvis det er tilfældet, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden i dokumentationen til produktet.
 1. Klik på Start, og klik derefter på Søg.
 2. Klik på Alle filer og mapper under Søgeassistent i ruden Søgeresultater.
 3. I feltet Hele eller en del af filnavnet skal du skrive filnavnet på det eksekverbare program, der er angivet ovenfor (skriv f.eks. Excel.exe), og klik derefter på Søg.
 4. Højreklik på det fundne eksekverbare program, og klik derefter på Egenskaber.
 5. Under fanen Version kan du afgøre, hvilken version af Office-programmet der er installeret på computeren.
Yderligere oplysninger om, hvordan du afgør, hvilken version af Office XP der er installeret på din computer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
291331 Sådan kontrolleres versionen af Office XP

Desuden installeres følgende filer, når du installerer Office XP SP3:

Accwiz.dll Msaexp30.dll
Acwizrc.dll Msain.dll
Acwzlib.mde Mscal.ocx
Acwzmain.mde Mscdm.dll
Acwztool.mde Mscomctl.ocx
Admin.dll Msconv97.dll
Analys32.xll Msdmeng.dll
Animate.js Msdmine.dll
Author.dll Msdmine.rll
Bidi32.dll Msimport.exe
Bjablr32.dll Msmapi32.dll
Blnmgr.dll Msmdcb80.dll
Blnmgrps.dll Msmdgd80.dll
Cdo.dll Msmdun80.dll
Cdo.dll Mso.dll
Cdrimp32.flt Msoeuro.dll
Cfgwiz.exe Msohelp.exe
Cgmimp32.flt Msointl.dll
Contab32.dll Msolap80.dll
Default.htm Msolap80.rll
Delete.htx Msolui80.dll
Dlgsetp.dll Msonsext.dll
Dumpster.dll Msorun.dll
Emablt32.dll Msppt.olb
Emsabp32.dll Mspst32.dll
Emsmdb32.dll Mspub.exe
Emsui32.dll Msqry32.exe
Envelope.dll Mstordb.exe
Epsimp32.flt Mstore.exe
Eurotool.xla Mstores.dll
Exchcsp.dll Mswrd832.cnv
Exsec32.dll Ocp.dll
Fdate.dll Ocpintl.dll
Fm20.dll Olappt.fae
Fm20enu.dll Olapuir.rll
Fname.dll Olkfstub.dll
Fp5amsft.dll Outex.dll
Fp5areg.dll Outlcm.dll
Fp5autl.dll Outlcmr.dll
Fp5avnb.dll Outlctl.dll
Fp5awec.dll Outllib.dll
Fp5awel.dll Outllibr.dll
Fpcutl.dll Outlmime.dll
Fpdb.dll Outlph.dll
Fpdbrgn1.inc Outlrpc.dll
Fpeditax.dll Outlvbs.dll
Fpedsat.dll Owc10.dll
Fperson.dll Owci10.dll
Fpexpsat.dll Owsadm.exe
Fpext.msg Owsclt.dll
Fpimpsat.dll Owssupp.dll
Fplace.dll Pcdimp32.flt
Fpmmc.dll Pictim32.flt
Fputlsat.dll Png32.flt
Fstock.dll Ppintl.dll
Gifimp32.flt Pres0.htm
Graph.exe Proflwiz.exe
Grintl32.dll Prtf9.dll
Html32.cnv Pstprx32.dll
Impmail.dll Ptxt9.dll
Intldate.dll Pub6intl.dll
Jpegim32.flt Pubconv.dll
Lfbmp12n.dll Recall.dll
Lfcmp12n.dll Recovr32.cnv
Lfeps12n.dll Riched20.dll
Lffax12n.dll Rm.dll
Lfgif12n.dll Rtfhtml.dll
Lfmsp12n.dll Secrec.cfg
Lfpcd12n.dll Setlang.exe
Lfpcx12n.dll Setup.exe
Lfpng12n.dll Shtml.dll
Lfras12n.dll Snapview.exe
Lftga12n.dll Snapview.ocx
Lftif12n.dll Soa.dll
Lfwmf12n.dll Ucs20.dll
Ltdis12n.dll Unbind.exe
Ltfil12n.dll Update.htx
Ltimg12n.dll Vbe6.dll
Ltkrn12n.dll Vtidb.exe
Lttwn12n.dll Wavtoasf.exe
Mcdlc.exe Wpft532.cnv
Mcps.dll Wpft632.cnv
Mofl.dll Wpgimp32.flt
Morph9.dll Wwintl.dll
Msacc.olb Xlintl32.dll
Bemærk! Hvis Office XP SP3 allerede er installeret på din computer, får du vist følgende fejlmeddelelse, når du prøver at installere Office XP SP3:
Denne opdatering er allerede installeret eller er medtaget i en opdatering, der allerede er installeret.


tilbage til toppen

Windows Installer – opdateringskrav

Installationen af den opdatering, der beskrives i denne artikel, kræver Windows Installer 2.0 eller en nyere version. Både Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 SP3 (Service Pack 3) indeholder Windows Installer 2.0 eller en nyere version. Besøg et af følgende websteder til Microsoft for at installere den nyeste version af Windows Installer.

Windows Installer til Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer til Microsoft Windows NT 4.0 og Windows 2000 (pre-SP3):

tilbage til toppen

Liste over problemer, der er løst med opdateringen

The Office XP SP3 (Service Pack 3) indeholder de tidligere udsendte opdateringer til Office XP:
329750 Excel 2002: Oversigt over opdateringen til Excel 2002 SP2: 16. oktober 2002. Artiklen er evt. på engelsk.
814169 Linjer med pile udskrives uden pile. Artiklen er evt. på engelsk.
813682 Office XP: Oversigt over opdateringen af Office XP Italienske Korrekturværktøjer: 5. marts 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
307843 Beskrivelse af Office XP Service Pack 1 (SP1)
325671 Beskrivelse af Office XP Service Pack 2 (SP2)
331866 Opdatering til Outlook 2002: 04. december 2002. Artiklen er evt. på engelsk.
812262 Outlook 2002: Oversigt over opdateringen til Outlook 2002: 22. januar 2003

329748 Beskrivelse af opdateringen til Word 2002 Service Pack 2: 16. oktober 2002. Artiklen er evt. på engelsk.
828040 Sikkerhedsrettelse til Outlook 2002 : 09.03.04


Office XP SP3 kan installeres uden problemer, selvom en eller flere af de offentligt tilgængelige opdateringer, der er angivet tidligere i denne artikel, er installeret på computeren.

Office XP SP3 rummer også forbedringer af stabiliteten, der er blevet udviklet som resultat af de Microsoft-fejlrapporter, som Office XP-brugere har sendt. Yderligere oplysninger findes på følgende Microsoft-websted:Office XP SP3 løser de problemer, der er beskrevet i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

Microsoft Access

836030 Liste over fejl, der rettes i Access 2002 vha. Office XP Service Pack 3. Artiklen er evt. på engelsk.

Microsoft Excel

836031 Liste over fejl, der er rettet i Excel 2002 vha. Office XP Service Pack 3

Microsoft FrontPage

836032 Liste over fejl, der rettes i FrontPage 2002 vha. Office XP Service Pack 3. Artiklen er evt. på engelsk.

Microsoft Outlook

836033 Liste over de problemer, der er løst i Outlook 2002 vha. Office XP Service Pack 3

Microsoft Office

814169 Linjer med pile udskrives uden pile i Office XP. Artiklen er evt. på engelsk.
821469 Outlook 2002: Kan ikke åbne webadresse i en modtaget e-mail-meddelelse. Artiklen er evt. på engelsk.
822768 Office XP: Brugerdefineret MouseIcon-egenskab til FM20-objekt kan forårsage fejl på GDI-håndtag. Artiklen er evt. på engelsk.
823423 Office XP: Dokumenter, der indeholder Shockwave Flash-objekter afsluttes uventet, når de åbnes og lukkes automatisk. Artiklen er evt. på engelsk.
823975 Hotfixpakke til Office XP, der er kommet efter Service Pack 2: 10. august 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
827144 Hotfixpakke til Office XP, der er kommet efter Service Pack 2: 29. august 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
827672 Sådan omdirigeres Clip Organizer-filstier i Clip Organizer 2002. Artiklen er evt. på engelsk.
829341 Hotfixpakke til Clip Organizer 2002, der er kommet efter Service Pack 2: 24. oktober 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
827973 Hotfixpakke til Office XP, der er kommet efter Service Pack 2: 12. september 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
827985 Hotfixpakke til Office XP, der er kommet efter Service Pack 2: 03. oktober 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
830006 Hotfixpakke til spansk Office XP, der er kommet efter Service Pack 2: 03. november 2003. Artiklen er evt. på engelsk.

Microsoft PowerPoint

822848 PowerPoint 2002: Bestilling af dias i et brugerdefineret show kan ikke ændres. Artiklen er evt. på engelsk.
823971 Hotfixpakke til PowerPoint, der er kommet efter Service Pack 2: 10. august 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
827974 Hotfixpakke til PowerPoint 2002, der er kommet efter Service Pack 2: 12. september 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
300252 PowerPoint 2002: Adgangskodebeskyttede præsentationer kan ikke udskrives, når de er åbnet som skrivebeskyttede. Artiklen er evt. på engelsk.
328112 Dialogboksen med ODMA-egenskaber vises ikke i PowerPoint 2002. Artiklen er evt. på engelsk.
329915 Dias med ActiveX-objekter får PowerPoint til at forblive i hukommelsen. Artiklen er evt. på engelsk.
330201 Tidsmærket for PowerPoint 2002-dias vises ikke, når du ser på en onlineudsendelse med en PowerPoint 2002-præsentation. Artiklen er evt. på engelsk.
331113 PowerPoint 2002: Diagramfarve ændres uventet, efter du har anvendt en designskabelon. Artiklen er evt. på engelsk.
332046 Skrifttyper på animerede diagrammer vises svagt, efter du har omgrupperet skrifttyperne. Artiklen er evt. på engelsk.
813207 PowerPoint 2002: Du bliver bedt om at gemme din præsentation igen, når du fortsætte med at bruge computeren. Artiklen er evt. på engelsk.
813539 PowerPoint 2002: PowerPoint-tilføjelsesprogrammer fjernes, når du lukker en præsentation. Artiklen er evt. på engelsk.
817002 PowerPoint 2002: Diasovergang i integreret præsentation er langsom. Artiklen er evt. på engelsk.
818663 PowerPoint 2002: Justering og indrykninger i teksten ændres, når du indsætter tekstboks. Artiklen er evt. på engelsk.
821163 PowerPoint 2002: Tabeller ser forvrængede ud, eller tabeller ser ud til at være strakt lodret, når du udskriver integrerede Word-objekter. Artiklen er evt. på engelsk.
821272 Sådan forhindres det, at Office XP opretter et nyt organisationsdiagram i Office XP-format

Microsoft Publisher

325499 Publisher 2002: Publisher holder op med at reagere, når du bruger Novell-standardprinteren. Artiklen er evt. på engelsk.

Microsoft Word

836036 Liste over fejl, der er rettet i Word 2002 vha. Office XP Service Pack 3


Office XP SP3 løser følgende problemer, der ikke tidligere er beskrevet i Microsoft Knowledge Base.

Microsoft PowerPoint

Du kan ikke åbne en PowerPoint-præsentation, efter du har konverteret engelsk tekst til et andet sprog


Hvis du opretter og gemmer en PowerPoint-præsentation på engelsk, oversætter teksten til et andet sprog, f.eks. kinesisk (forenklet), og derefter gemmer og lukker PowerPoint-præsentationen, får du vist en fejlmeddelelse om, at PowerPoint ikke kan læse filen, og at filen ikke kan åbnes.
BUG #: 346603 (Office 10)

Du kan ændre tekst, der er formateret med integrerede skrifttyper til udskrivning eller til Kun eksempel


Når du åbner en PowerPoint-præsentation, som indeholder integrerede skrifttyper til udskrivning eller til Kun eksempel, kan du ændre den tekst, der anvender disse skrifttyper.
BUG #: 349932 (Office 10)

Du får vist en fejlmeddelelse, når du gemmer en præsentation automatisk i et dokumenthåndteringsprogram (ODMA)


Når du forsøger at gemme en PowerPoint-præsentation i et ODMA-program, får du muligvis vist en fejlmeddelelse i stil med følgende:
-2147467259: Præsentation (ukendt medlem) : Stien til eller filnavnet på ::ODMA\ODMASAMP\filnavn.ppt er ugyldigt Kontroller, at stien og filnavnet er korrekt.
BUG #: 348413 (Office 10)

Du bliver to gange bedt om at gemme præsentationen, når du bruger hændelsen PresentationClose til at gemme en præsentation automatisk


Når du bruger hændelsen PresentationClose til at gemme en præsentation automatisk, kan du blive bedt to gange om at gemme præsentationen, hvis du klikker på Luk-knappen (dvs. X øverst til højre i programvinduet) for at forlade PowerPoint, mens en præsentation stadig er åben.
BUG #: 348941 (Office 10)

Filtypenavne mangler, når du sender PowerPoint-præsentationen som en vedhæftet fil i en e-mail


Når du sender PowerPoint-præsentationen som en vedhæftet fil i en e-mail-meddelelse, mangler filtypenavnet *.ppt måske fra filnavnet på den vedhæftede præsentation.

Bemærk! Dette problem opstår, hvis du åbner præsentationen fra et ODMA-program (Open Document Management API). I en sådan situation tilføjer PowerPoint ikke *.ppt til filnavnet på den vedhæftede fil, når filnavnet hentes fra ODMA-brugergrænsefladen.
BUG #: 6768 (OfficeQFE)

F12 åbner ikke dialogboksen Gem som, når en PowerPoint-præsentation er åbnet i en webbrowser


Hvis du åbner en PowerPoint-præsentation i webbrowseren, åbnes dialogboksen Gem som ikke, når du trykker på F12.

Bemærk! Problemet opstår, hvis du åbner en PowerPoint-præsentation i webbrowseren ved enten at klikke på et hyperlink eller ved at åbne præsentationen direkte. PowerPoint kan ikke registrere F12-genvejskommandoen, når du åbner en PowerPoint-præsentation i Microsoft Internet Explorer.
BUG #: 6610 (OfficeQFE)


Microsoft Publisher

Kalenderugen starter ikke om søndagen i den fransk-canadiske version af Microsoft Publisher 2002


Når du opretter en kalender i den fransk-canadiske version af Publisher 2002, starter kalenderugen ikke om søndagen.
BUG #: 349731 (Office 10)

Publisher holder op med at reagere, når du starter et andet program eller skifter mellem opgaver


Hvis du i Microsoft Windows XP starter et andet program eller skifter mellem opgaver i flere programmer, mens der vises en statuslinje i Publisher 2002 (f.eks. vises en statuslinje, når du åbner en fil), kan det se ud, som om Publisher 2002 er holdt op med at reagere (hænger).
BUG #: 350122 (Office 10)

Formateringen af teksten på kinesisk (forenklet) går tabt, når du åbner et Microsoft Word-dokument


Når du åbner et Word-dokument, der indeholder tekst på kinesisk (forenklet), går tekstens skrifttype og formatering måske tabt.
BUG #: 334415 (Office 10)

Sideopsætningsprogrammet beholder ikke indstillingen af papirkilde


Når du vælger papirkilde (under fanen Printer og papir) til din printer i Sideopsætning (på menuen Filer) i Publisher 2002, genindsættes indstillingen for en tidligere valgt papirkilde måske.
BUG #: 350501 (Office 10)

tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 832671 – Seneste udgave 3. dec. 2007 – Udgave 1

Feedback