Sådan konfigureres grænsen for størrelsen af både .pst- og .ost-filer i Outlook 2010, Outlook 2007 og i Outlook 2003

Sammenfatning

Microsoft Office Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 og Microsoft Office Outlook 2003 understøtter personlige ANSI- (American National Standards Institute) og UNICODE-mapper (.pst) og offlinemappefiler (.ost). I denne artikel beskrives, hvordan du kan bruge følgende fire poster i registreringsdatabasen til at begrænse størrelsen af både .pst- og .ost-filerne:
 • Registreringsdatabaseposten MaxFileSize
 • Registreringsdatabaseposten WarnFileSize
 • Registreringsdatabaseposten MaxLargeFileSize
 • Registreringsdatabaseposten WarnLargeFileSize
Bemærk! Registreringsdatabaseposterne WarnLargeFileSize og WarnFileSize gør det ikke muligt for Outlook at advare dig, før grænsen for en fils størrelse er nået.

Registreringsdatabaseposten MaxFileSize

Registreringsdatabaseposten MaxFileSize bestemmer den absolut maksimale størrelse for både .pst- og .ost-filer. Når denne maksimumgrænse er nået, tillader Outlook ikke, at filen vokser yderligere.

Registreringsdatabaseposten WarnFileSize

Registreringsdatabaseposten WarnFileSize bestemmer, hvor mange data både .pst- og .ost-filerne kan indeholde. Når denne maksimumgrænse er nået, er det ikke tilladt for hverken .pst- eller .ost-filerne at få tilføjet flere data. Imidlertid kan størrelsen på den fysiske fil stadig øges på grund af interne processer.

I følgende tabel henviser registreringsdatabaseposterne MaxLargeFileSize og WarnLargeFileSize til en fil, der er UNICODE-formateret (nyt stort format), og registreringsdatabaseposterne MaxFileSize og WarnFileSize henviser til en ANSI-formateret fil (et tidligere Microsoft Outlook-format). UNICODE-værdierne angives vha. intervaller i MB, mens ANSI-værdierne angives vha. intervaller i byte.

Outlook 2010

NavnTypeGyldigt dataintervalStandard
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C800 0x0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE00 0x0000BE00 48,640 (47,5 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044000x7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044000x74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)

Outlook 2007 og Outlook 2003

NavnSkriv Gyldigt dataintervalStandard
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C8000x00005000 20,480 (20 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE000x00004C00 19,456 (19 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044000x7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044000x74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)
Office-versionPolitik for posterne i registreringsdatabasen er placeret i følgende sti i RegistreringseditorPlaceringen af brugeregenskaberne for registreringsdatabaseposterne findes i følgende sti i Registreringseditor
Outlook 2010HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST
Outlook 2007HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST
Outlook 2003HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST

Yderligere Information

Udfør nedenstående trin for at konfigurere grænsen for størrelsen af både .pst- og .ost-filerne.

Bemærk! De indstillinger, der omtales i denne artikel, gælder for både .ost- og .pst-filerne. Hvis du ændrer disse registreringsdatabaseposter, kan det have indflydelse på de .ost-filer, der bruges sammen med Exchange-tilstanden i cachen, med Autoarkiver og med .pst-filer.

Vigtigt! I det følgende kan du se, hvordan du redigerer registreringsdatabasen. Der kan dog opstå alvorlige problemer, hvis du ændrer registreringsdatabasen forkert. Derfor skal du kontrollere, at du følger disse trin nøje. Som en ekstra sikkerhed skal du oprette en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Det giver dig mulighed for at gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres og gendannes registreringsdatabasen i Windows
 1. Klik på Start, og klik derefter på Kør.
 2. Skriv regedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Udvid Denne computer i venstre rude, og udvid derefter HKEY_CURRENT_USER.
 4. Udvid Software, og udvid derefter Politikker.
 5. Udvid Microsoft, og udvid derefter Office.
 6. Udvid 11.0 til Outlook 2003, 12.0 til Outlook 2007 eller 14.0 til Outlook 2010, og udvid derefter Outlook.
 7. Klik på PST, og højreklik derefter på MaxFileSize i højre rude.
 8. Klik på Rediger, og skriv derefter værdien i feltet Værdidata.
 9. Klik på OK.
 10. Højreklik på WarnFileSize, og gentag trin 8-9.
 11. Højreklik på MaxLargeFileSize, og gentag trin 8-9.
 12. Højreklik på WarnLargeFileSize, og gentag trin 8-9.
Bemærk! Du bliver muligvis nødt til at oprette værdierne i registreringsdatabasen, hvis de ikke findes. Hvis værdierne ikke findes i registreringsdatabasen, skal du benytte følgende fremgangsmåde for oprette dem.
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv Regedit, og klik derefter på OK.
 2. Udvid følgende registreringsdatabasenøgle i venstre rude:

  Til Outlook 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook
  Til Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook
  Til Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook
 3. Højreklik på Outlook, peg på Ny, og klik derefter på Nøgle.
 4. Skriv PST, og tryk derefter på ENTER.
 5. Højreklik på PST, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 6. Skriv MaxFileSize, og tryk derefter to gange på Enter.
 7. Vælg Decimal i vinduet Rediger DWORD-værdi, og skriv værdien i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
  Bemærk! 1 GB = 1 x 1.024 x 1.024 x 1.024 byte; 1 MB = 1 x 1.024 x 1.024 byte; 1 KB = 1 x 1.024 byte. Eksemplet nedenfor er for 1 GB.
 8. Gentag trin 3-7 for at oprette endnu en DWORD WarnFileSize.
 9. Gentag trin 3-7 for at oprette endnu en DWORD MaxLargeFileSize.
 10. Gentag trin 3-7 for at oprette endnu en DWORD WarnLargeFileSize, og luk derefter registreringsdatabasen.

  Bemærk! Hvis du vil foretage en masseinstallation af disse registreringsdatabasenøgler på slutbrugermaskiner, kan du bruge ORK-værktøjet.
Hvis du vil automatisere registreringsdatabaseoprettelsen på slutbrugermaskiner, skal du bruge ORK til installationsscenarierne.

Det anbefales, at der skal være mindst 5 % mellem værdierne for registreringsdatabaseposterne MaxFileSize og WarnFileSize samt mellem værdierne for registreringsdatabaseposterne MaxLargeFileSize og WarnLargeFileSize, så interne processer ikke forhindres i at fortsætte.

Hvis værdien for registreringsdatabaseposten MaxFileSize nogen sinde overstiger ANSI-grænsen på 2 GB for enten .pst- eller .ost-filerne, ignoreres værdien for at begrænse størrelsen til de 2 GB og dermed hindre beskadigelse. Standardværdien for registreringsdatabaseposten WarnFileSizeregistry er beregnet til at være 95 % af registreringsdatabaseposten MaxFileSize for en UNICODE-fil, og den forbliver på 1.950.368.768 byte for små ANSI-filer.

Bemærk! Du kan angive UNICODE-grænserne ud over de værdier, der er angivet i tabellen. Men det anbefales dog ikke at gøre det, fordi det kan forringe ydeevnen.

Hvis .ost- eller .pst-filerne når den grænse, der er angivet i registreringsdatabaseposten WarnFileSize eller WarnLargeFileSize, udløses komprimeringsfunktionen i et forsøg på at mindske filstørrelsen til et anvendeligt niveau. Når grænsen for WarnFileSize eller WarnLargeFileSize nås, kan der ikke sendes e-mails (forudsat at afsendte e-mails gemmes i mappen Sendt post), og der kan ikke kopieres eller flyttes emner inden for den pågældende fil. Hvis filen er en arkivfil (.pst), der bruges til automatisk arkivering, vil handlingen Autoarkiver ikke lykkes. Dog kan e-mails slettes eller arkiveres fra en .pst- eller .ost-fil, der aktuelt anvendes som standardleveringsplaceringen.

Nedenfor er angivet nogle eksempler på de fejl, der kan opstå, hvis filer når de maksimumgrænser, der er angivet i posterne i registreringsdatabasen:
 • Når du forsøger at flytte emner til en .pst- eller en .ost-fil, som har nået grænsen, får du vist følgende fejlmeddelelse:
  Emnerne kan ikke flyttes. Filen <sti>\<filnavn>.pst har nået sin maksimale størrelse. Hvis du vil reducere mængden af data i denne fil, skal du vælge nogle emner, du ikke længere har brug for, og derefter slette dem permanent.
 • Når der leveres e-mails til en .pst- eller en .ost-fil, som anvender Exchange-tilstanden i cachen, og filen har nået grænsen, startes guiden Oprydning i postkasse.
Egenskaber

Artikel-id: 832925 – Seneste udgave 7. nov. 2012 – Udgave 1

Feedback