Sådan indstilles placeringen af en arkiveret .pst-fil i Outlook

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives, hvordan placeringen af den arkiverede Microsoft Outlook-privatmappefil (.pst) angives, ved at redigere Outlook-profilfilen (.prf).

Yderligere Information

Der findes to metoder, som du kan bruge til at angive placeringen af den arkiverede .pst-fil. Den første metode bruger Microsoft Office 2003 Custom Installation Wizard (CIW) (guiden Specialinstallation) til at oprette en .prf-fil. Den anden metode viser, hvordan du opretter en grundlæggende .prf-fil, der omfatter en brugerdefineret indstilling af den arkiverede .pst-fil.

Bemærk! Du kan ikke angive følgende indstillinger for den arkiverede .pst-fil ved hjælp af en .prf-fil. Du skal bruge systempolitikker til at konfigurere indstillingerne for de følgende egenskaber af den arkiverede .pst-fil.
 • Indstil funktionen Autoarkiver til at køre hver
  x . dag, hvor x er antallet af dage, der går, før funktionen Autoarkiver starter.
 • Konfigurer funktionen Autoarkiver til at spørge dig, før den arkiverer dine filer.
 • Konfigurer funktionen Autoarkiver til kun at slette udløbne emner i e-mail-mapper.

Metode 1: Redigering af en eksisterende .prf-fil


Custom Installation Wizard er inkluderet i Microsoft Office Resource Kit 2003. De følgende trin beskriver, hvordan du ved hjælp af Custom Installation Wizard kan oprette en Outlook-profil , der omfatter en arkiveret .pst-fil. I dette eksempel er navnet på den arkiverede .pst-fil Archive.pst, og som placering er angivet mappen C:\Mappenavn. Du kan ændre stien og filnavnet til den ønskede placering og det ønskede filnavn.

Bemærk! Mappestien til den arkiverede .pst-fil skal findes for at denne metode fungerer korrekt.
 1. Start Microsoft Office 2003 CIW.
 2. Klik på Next på siden Custom Installation Wizard.
 3. På siden Open the MSI File skal du angive den ønskede Microsoft Windows-installationspakkefil (.msi), du ønsker, og derefter klikke på Next.
 4. Klik på Create a new MST file, og klik derefter på Next.
 5. Fortsæt med at klikke på Next, indtil du når til siden Outlook: Customize Default Profile.
 6. På siden Outlook: Customize Default Profile skal du klikke på New Profile, skrive et navn på profilen i feltet Profile name og derefter klikke på Next.
 7. Angiv de ønskede indstillinger, f.eks. navnet på Microsoft Exchange Server og brugernavnet, og klik derefter på Next.
 8. Gentag trin 7 for at føje de ønskede indstillinger til de følgende sider, indtil du når til siden Outlook: Remove Accounts and Export Settings.
 9. På siden Outlook: Remove Accounts and Export Settings skal du klikke på Export File Settings.
 10. Skriv stien og det ønskede filnavn i dialogboksen Save As, og klik derefter på Save.
 11. Klik på Finish, og klik derefter på Exit.
 12. Start en teksteditor, f.eks. Notesblok, og foretag følgende ændringer af den .prf-fil, du gemte i trin 10.
  1. Under Section 2 - Services in Profile, skal du skrive ServiceX=Microsoft Outlook Client i afsnittet [Service List].
  2. Opret et [ServiceX]-afsnit under Section 4 - Default values for each service ved at indtaste følgende oplysninger:
   [ServiceX]
  3. I [ServiceX]-afsnittet, du oprettede i trin 12b, skal du skrive AutoArchiveFileName=c:\mappenavn\archive.pst under Section 4 - Default values for each service.
  4. I afsnittet [Microsoft Outlook Client] skal du skrive AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324 under Section 6 - Mapping for profile properties.
 13. Importer .prf-filen ved hjælp af Outlook, eller implementer .prf-filen ved hjælp af en af de understøttede installationsmetoder.

Metode 2: Oprettelse af din egen .prf-fil


Du kan oprette din egen .prf-fil, der indeholder standardindstillingerne. Følg disse trin for at gøre det:
 1. Start en teksteditor, f.eks. Notesblok.
 2. Klik på Ny i menuen Filer, og indtast eller kopier følgende tekst:
  ; Sample PRF file for creating Outlook profiles with archive .pst location. ; ; The following PRF file is included as an example of how to create a PRF file that will ; configure a profile with the following services: Microsoft Exchange Server, Outlook ; Address Book, and Personal Folders. Sections 1 through 5 may be modified ; DO NOT MODIFY SECTION 6. It will most likely prevent the profile ; from being correctly created. Be very careful when editing to make sure the property values ; match their property types. 

  ; Note that sections 2 and 3 are similar. Section 2 determines the kind and number ; of MAPI services, while Section 3 determines the number of accounts. Sections 4 and ; 5 are also similar. Section 4 determines specific settings for each MAPI service, ; while Section 5 determines specific settings for Internet accounts. Finally, Section ; 6 displays the possible settings for MAPI services. ; Section 1 – Profile defaults. ; ************************************************************************

  [General] Custom=1 ; -- Required. Indicates that this is a customized .prf file. ProfileName=Microsoft Outlook DefaultProfile=Yes OverwriteProfile=Yes DefaultStore=Service2

  ; ************************************************************************ ; Section 2 – Services in profile. ; ************************************************************************ ; The list of MAPI services that will be added to the profile.

  [Service List] Service1=Microsoft Outlook Client Service2=Microsoft Exchange Server Service3=Outlook Address Book Service4=Personal Folders ;Service5=Internet E-mail ; If you add an Internet E-mail service, you must also add an Account in ; Section 3.

  ; ************************************************************************ ; Section 3 – List of Internet accounts. ;******************************************************************* ; The list of accounts that will be created.

  [Internet Account List]

  ; ************************************************************************ ; Section 4 – Default values for each service. ; ************************************************************************

  [Service1] ;No settings configured.

  ;----Outlook AutoArchive------ DoAutoArchive=True AutoArchiveFileName = “c:\temp\archive.pst”


  [Service2] ConversionProhibited=TRUE HomeServer=<enter server name> MailboxName=%username%

  [Service3] Ben=TRUE ;-- Dummy property. Do not delete or modify.

  [Service4] PathToPersonalFolders=c:\outlook.pst ; The directories in the path of the personal folders must already exist

  [Service5]

  ; ************************************************************************ ; Section 5 – Values for each Internet account. ; ******************************************************************* ; The settings for each account that will be created. The available ; account settings are listed in Section 3, below.  ; ************************************************************************ ; Section 6 – Mapping for profile properties. DO NOT MODIFY. ; ************************************************************************

  ; ************************************************************************ ; Outlook settings stored in the profile [Microsoft Outlook Client] SectionGUID=0a0d020000000000c000000000000046

  DoAutoArchive=PT_BOOLEAN,0x0320

  AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324


  FormDirectoryPage=PT_STRING8,0x0270 ;-- URL for Exchange-webtjenesternes formularmappe
 3. Hvis du bruger Notesblok, skal du klikke på Gem som i menuen Filer.
 4. Skriv filstien og det ønskede navn i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.
  Bemærk! Gem filen med filtypenavnet .prf.
 5. Afslut Notesblok.
 6. Importer .prf-filen ved hjælp af Outlook, eller implementer .prf-filen ved hjælp af en af de understøttede installationsmetoder.
Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer Outlook 2003, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

828377 Understøttede installationsmetoder til implementering af Office 2003 (artiklen er evt. på engelsk)

Yderligere oplysninger om, hvordan du implementerer Microsoft Outlook 2002, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

308383 Sådan oprettes et administrativt installationspunkt til implementering af en brugerdefineret version af Office XP (artiklen er evt. på engelsk)


Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en .prf-fil ved hjælp af CIW, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

308300 Sådan oprettes en PRF-fil til konfiguration af MAPI-profiler under en brugerdefineret installation af Outlook 2002 (artiklen er evt. på engelsk)


Yderligere oplysninger om, hvordan du importerer en .prf-fil fra Outlook, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

296192 Yderligere kommandolinjeparametreEgenskaber

Artikel-id: 836755 – Seneste udgave 10. jun. 2005 – Udgave 1

Feedback