Der er en opdatering tilgængelig til BITS (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 til Windows XP

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du tage en sikkerhedskopi af den, og du skal være klar over, hvordan du kan gendanne den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen (artiklen er evt. på engelsk)
BUG #: 21952 (Content Maintenance)BUG #: 100823 (Windows SE)

Sammenfatning

Denne artikel indeholder oplysninger om opdateringen til BITS (Background Intelligent Transfer Service). Artiklen beskriver de nye funktioner og forbedringer, fortæller om problemer, der kan opstå med klienter, som benytter BITS version 2.0, fortæller om løsninger og omgåelser til de problemer, der kan opstå med BITS version 2.0, og giver oplysninger om placering, installation og fjernelse af opdateringen.

INTRODUKTION

Opdateringen til BITS 2.0 og opdateringen til Microsoft Windows HTTP-tjenester (WinHTTP ) 5.1 er nødvendige komponenter til de nye udgaver af Microsoft Windows Update og tjenesten Automatiske opdateringer. BITS 2.0 forøger overførselshastighederne, forbedrer robustheden og reducerer forbruget af netværksbåndbredde ved filoverførsler. Yderligere oplysninger om denne kombinerede opdatering til BITS 2.0 og WinHTTP 5.1 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

842773 Der er en opdateringspakke tilgængelig til BITS (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 og WinHTTP 5.1 til Windows XP

Yderligere Information

Advarsel! Hvis du bruger Registreringseditor forkert, kan der opstå alvorlige problemer, som bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af Registreringseditor, kan løses. Brug af Registreringseditor sker på egen risiko.

BITS 2.0

Background Intelligent Transfer Service 2.0 overfører filer mellem en klient og en server og returnerer statusoplysninger til klienten for filoverførsler og filhentninger. BITS 2.0 stiller følgende funktioner til rådighed:
 • Udfører samtidige hentninger i forgrunden.
 • Understøtter SMB-protokollen (Server Message Block) for fjernnavne.
 • Understøtter hentning af dele af filer. Et program kan ændre en fils overførselskilde.
 • Forbedrer klientens forbrug af båndbredde.
BITS 2.0 stiller køstyring til rådighed for filoverførselsanmodninger fra flere programmer, baseret på prioritetsniveauer, der angives af de anmodende programmer. Samtidig forgrundsoverførsel i BITS 2.0 understøtter overførsel af filer fra flere job med fuld båndbredde, og det understøtter baggrundsoverførsel kun vha. den ledige båndbredde. Hvis filoverførslen afbrydes, kan BITS genoptage filoverførslen fra nøjagtigt det punkt, hvor afbrydelsen fandt sted, så det ikke er nødvendigt at overføre hele filen igen. Fordi BITS genstarter overførsler fra det punkt, hvor de blev afbrudt, bliver alle overførsler genoptaget effektivt, når der opstår forstyrrelser som f.eks. netværksafbrydelser og genstart af computeren.


BITS 2.0 indeholder et sæt API'er (Application Program Interfaces), så udviklere kan få adgang til den nye funktionalitet. Yderligere oplysninger om det nye API til BITS 2.0 og Microsoft Windows XP Platform SDK finder du på følgende Microsoft-websted:

Andre forbedringer

Der er udviklet forbedringer til BITS 2.0 for at sikre, at tjenesten starter og stopper pålideligt, når der findes programmer, som benytter LSP-udbydere (Layered Service Providers), på systemet. Programmer, der benytter LSP-udbydere, omfatter visse firewallprogrammer fra tredjepart.

BITS 2.0 overfører filer mere effektivt og begrænser samtidig forbruget af båndbredde over langsomme forbindelser. BITS 2.0 indeholder også bedre reguleringsunderstøttelse i miljøer med Kerberos-godkendelse.

Kendte problemer

BITS 2.0-klienter kan muligvis ikke hente filer fra SMS 2003

BITS 2.0 anmoder muligvis om områder, der ligger ud over slutningen af en fil. Når BITS 2.0 anmoder om områder, der ligger ud over slutningen af en fil, reagerer visse serverprogrammer ikke korrekt. Dette problem kan opstå, hvis du bruger BITS 2.0 sammen med ISAPI-programmer (Internet Server API) som f.eks. Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Dette problem er blevet løst i Systems Management Server 2003 Service Pack 1.

Vigtigt! En BITS 2.0-klient kan muligvis ikke fuldføre en filoverførsel fra en Microsoft SMS 2003-server (Systems Management Server). Yderligere oplysninger om dette problem finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

832860 Windows XP Service Pack 2-klienter kan ikke bruge BITS (Background Intelligent Transfer Service) til at hente filer fra SMS 2003 (artiklen er evt. på engelsk)

BITS 2.0-klienter kan muligvis ikke fuldføre overførslen af en fil

En computer, der kører BITS 2.0, kan muligvis ikke fuldføre en filoverførsel, og der returneres måske en af følgende fejlmeddelelser:
HTTP 401-Server Authentication required (HTTP 401 - Der kræves servergodkendelse).
Bemærk! Når BITS 2.0-klienten modtager denne fejlmeddelelse, modtager den muligvis også fejlkode 0x80190191.
HTTP 407-Proxy Authentication (HTTP 407-Proxygodkendelse).
Bemærk! Når BITS 2.0-klienten modtager denne fejlmeddelelse, modtager den muligvis også fejlkode 0x80190197.

Problemet opstår, når alle følgende forhold gør sig gældende:
 • Det klientprogram, der bruger BITS 2.0, angiver ikke, at klientens legitimationsoplysninger kan benyttes ved at kalde metoden IBackgroundCopyJob2::SetCredentials.
 • Microsoft LAN Manager-kompatibilitetsniveauet (LmCompatibilityLevel) på BITS 2.0-klienten indeholder en værdi, der er indstillet til 1 eller til 0. Du kan finde LAN Manager-kompatibilitetsniveauet i følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
 • Filoverførslen udføres via en Windows-baseret server eller en Windows-baseret internet-proxyserver, der kræver integreret Windows-godkendelse.

Godkendelsesfunktion i BITS 2.0

Af sikkerhedsårsager, for at undgå at overføre legitimationsoplysninger til en proxyserver eller server, der kræver logonoplysninger, tillader BITS 2.0 kun brug af logonoplysninger, hvis en af følgende betingelser er sand:
 • Et program spørger efter anvendelse af legitimationsoplysninger ved at kalde følgende funktion og lignende parametre:
  IBackgroundCopyJob2::SetCredentials. (target=ProxyorServer, Negotiate/NTLM, username=NULL,password=NULL)
 • Hvis værdien af LmCompatibilityLevel på klienten er angivet til en værdi, som er større end eller lig med 2.
Vigtigt! Windows XP angiver som standard LmCompatibilityLevel til 0. Med BITS 2.0 vil logonoplysninger ikke blive benyttet, medmindre LmCompatibilityLevel er angivet til 0.

Bemærk! BITS 1.5 tillader brug af logonoplysninger til proxygodkendelse, når LmCompatibilityLevel er mindre end 2, og når metoden SetCredentials ikke kaldes.

Programmer, der fungerer med BITS 1.0 og 1.2, vil muligvis ikke fungere korrekt med BITS 1.5 eller BITS 2.0. Dette skyldes, at standardværdien af registreringsdatabaseværdien LmCompatibilityLevel på Microsoft Windows 2000 og Microsoft Windows XP er 0.Yderligere oplysninger om registreringsdatabaseposten LmCompatibilityLevel finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

147706 Sådan deaktiveres LM-godkendelse på Windows NT (artiklen er evt. på engelsk)

Du kan løse problemet ved at ændre standardfunktionaliteten i BITS 2.0, så der ikke sendes logonoplysninger til en proxyserver eller server, som kræver godkendelse. Det gør du ved at indstille programmet til at bruge metoden IBackgroundCopyJob2::SetCredentials, som benytter standardlogonoplysningerne som beskrevet på følgende Microsoft-websted: Du kan omgå problemet ved at ændre den metode, som BITS 2.0-klienten bruger til at sende logonoplysninger til serveren, oprette værdien UseLmCompat i undernøglen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS og derefter tilføje DWORD-værdien 0. Det kan du gøre ved at følge disse trin på BITS 2.0-klientcomputeren:
 1. Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter regedit.
 2. Find følgende undernøgle: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
 3. Højreklik på BITS, peg på Ny, klik på DWORD-værdi, skriv UseLmCompat, og tryk derefter på ENTER.
 4. Højreklik på UseLmCompat i højre rude, og klik derefter på Rediger.
 5. I boksen Værdidata skal du skrive 0 og derefter klikke på OK.
 6. Afslut Registreringseditor.
 7. Genstart BITS 2.0-tjenesten.

Sådan hentes og installeres opdateringen til BITS 2.0 og WinHTTP 5.1

Hvis du vil hente og installere opdateringen, skal du besøge webstedet Microsoft Windows Update. Installer opdatering 842773. Administratorer kan også hente opdateringen fra Microsoft Download Center.Vigtigt! Hvis du installerer BITS 2.0, aktiveres BITS-tjenesten, hvis den tidligere var deaktiveret.

Følgende fil kan hentes fra Microsoft Download Center:
Udgivelsesdato: 13.07.04

Yderligere oplysninger om, hvordan du henter filer fra Microsoft Support, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Dertil har Microsoft anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, da filen blev lagt ud. Filen gemmes på servere med forbedret sikkerhed, der medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.


Administratorer kan også installere denne opdatering ved at bruge Microsoft SUS (Software Update Services).

Yderligere oplysninger om SUS finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

810796 Oversigtshvidbog over Software Update Services tilgængelig (artiklen er evt. på engelsk)

Sådan fjernes opdateringen til BITS 2.0 og WinHTTP 5.1

Benyt denne fremgangsmåde for at fjerne opdateringen, når den er installeret på computeren:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv appwiz.cpl, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Tilføj eller fjern programmer.
 3. Klik på Windows XP Hotfix – KB842773 på listen over installerede programmer, og klik derefter på Fjern.
 4. Følg instruktionerne for at fjerne opdateringen fra computeren.
 5. Genstart computeren.
Administratorer kan også bruge hjælpeprogrammet Spuninst.exe til at fjerne denne pakke. Programfilen Spuninst.exe er placeret i mappen %Windir%\$NTUninstallKB842773$\Spuninst.

Sådan kontrolleres det, om opdateringen til BITS 2.0 og til WinHTTP 5.1 er installeret

Hvis du vil kontrollere, om den opdatering, der beskrives i denne artikel, er installeret, skal du sammenligne filerne på din Windows XP-computer med følgende filoplysninger.
Den engelske version af denne opdatering indeholder de filattributter (eller nyere filattributter), der er angivet i nedenstående tabel. Dato og klokkeslæt for disse filer er angivet i UTC-format (Universal Time Coordinates). Når du får vist filoplysningerne, konverteres de til lokal tid. Brug fanen Tidszone under funktionen Dato og klokkeslæt i Kontrolpanel til at finde forskellen mellem UTC og lokal tid.

Date Time Version Size File name
--------------------------------------------------------------
01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 7,680 Bitsprx2.dll
01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 7,168 Bitsprx3.dll
01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 361,984 Qmgr.dll
01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569 17,408 Qmgrprxy.dll
01-Jul-2004 22:08 5.1.2600.1557 331,776 Winhttp.dll
30-jun-2004 23:59 5.1.2600.1570 158.720 Xpob2res.dll
Du kan også benytte følgende undernøgle i registreringsdatabasen til at kontrollere, om opdateringen er installeret:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB842773
Opdateringen er installeret, hvis posten indeholder en DWORD-værdi med navnet Installed, og værdien er angivet til 1.


Denne opdatering er planlagt til at indgå i Windows XP Service Pack 2.

Referencer

Yderligere oplysninger om BITS finder du ved at besøge følgende Microsoft-websted:

Yderligere oplysninger om WinHTTP finder du ved at besøge følgende Microsoft-websted:
Egenskaber

Artikel-id: 842309 – Seneste udgave 18. feb. 2008 – Udgave 1

Feedback