Liste over fejl, der er rettet i .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

INTRODUKTION

I artiklen beskrives de fejl, der er rettet i Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1).

Du kan finde flere oplysninger om .NET Framework Service Pack 1 ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
885055 Sådan får du Microsoft .NET Framework Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
318785 Undersøg, om der er installeret service packs på .NET Framework. Artiklen er evt. på engelsk.
899619 Installationen af service packs til .NET Framework fuldføres ikke, hvis du først installerer sikkerhedsopdatering MS05-004. Artiklen er evt. på engelsk.

Yderligere Information

.NET Framework 1.1 Service Pack 1

818776 Rettelse: Layoutet for et kontrolelement i en nedarvet Windows-formular kan ændre sig, hvis du bruger .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
824210 Rettelse: Du modtager en fejlmeddelelse om en alvorlig fejl i script-programmet i Windows Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
824297 Rettelse: Varianter af typen VT_NULL er ikke konverteret korrekt til referencetyper for kørsel af fællesprog i Microsoft .NET Framework. Artiklen er evt. på engelsk.
837522 Rettelse: Du får måske vist fejlmeddelelsen "E_INVALIDARG", når du forsøger at oprette en forekomst af en .NET-betjent komponent. Artiklen er evt. på engelsk.
836989 Rettelse: En bruger får vist en fejlmeddelelse om en "sikkerhedsundtagelse" under kørslen af brugerkode, der er baseret på .NET Framework 1.1 i et miljø, der er delvis tillid til. Artiklen er evt. på engelsk.
835405 Rettelse: DataGrid-kontrolelementet rapporterer et ukorrekt antal rækker, når en ændret kolonne skjules, fordi der rulles, når du bruger .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
835847 Rettelse: Brugerkontrolelementer i Windows-formularer udskrives ikke og vises ikke i Vis udskrift i Internet Explorer. Artiklen er evt. på engelsk.
829986 Rettelse: Ved arrangering af COM og COM+ håndteres registrerede argumenter ikke korrekt. Artiklen er evt. på engelsk.
828884 Rettelse: Et .NET Framework-program, der indeholder et MSChart-objekt kører langsomt, hvis programmet blev bygget i Visual Studio .NET 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
828295 Rettelse: Fejlmeddelelse om sikkerhedsundtagelse: PermissionToken-indeks svarer ikke til indekset i m_unrestrictedPermSet". Artiklen er evt. på engelsk.
825680 Rettelse: Der kan blive vist undtagelsesfejlmeddelelser om, at der ikke er mere hukommelse, når store mængder fysisk hukommelse stadig er tilgængelige. Artiklen er evt. på engelsk.
823473 Visual Basic .NET-program, der benytter sætningen ReDim, kan afsluttes uventet. Artiklen er evt. på engelsk.
823445 Rettelse: Client Activated Object-klienter, der er sammenkædet ved hjælp af Soapsuds.exe, mislykkes måske, og der vises en undtagelsesfejlmeddelelse om manglende serienummer. Artiklen er evt. på engelsk.
823201 Rettelse: COM+-programmet kører muligvis langsomt, når du opretter et objekt ved hjælp af attributten SynchronizationAttribute. Artiklen er evt. på engelsk.
818982 Rettelse: Fejlmeddelelsen "COMException - Typeuoverensstemmelse" vises, når du sender en VARIANT-parameter fra administreret kode. Artiklen er evt. på engelsk.
817703 Kombineret installationspakke til .NET Framework 1.1 – Hotfix 818981, 818982 og 822878. Artiklen er evt. på engelsk.
813340 Rettelse: Du får vist fejlmeddelelsen "System.NullReferenceException: objektreference er ikke indstillet til en forekomst af et objekt", når du implementerer JIT-optimering ved hjælp af en 'float'. Artiklen er evt. på engelsk.
811672 Rettelse: Du får vist fejlmeddelelsen "Ikke-afviklet undtagelse", når du kører et program, der anvender gyldig C-kode. Artiklen er evt. på engelsk.
839616 Rettelse: Værdien for egenskaben SelectedIndex i ComboBox-kontrolelementet ændres ikke, når du indstiller teksten ved hjælp af egenskaben Text. Artiklen er evt. på engelsk.
839424 Rettelse: Listen over gruppemedlemskaber afkortes, når du tilføjer gruppemedlemskaber ved hjælp af navneområdet .NET Framework System.DirectoryServices. Artiklen er evt. på engelsk.
839289 Rettelse: GC-heap beskadiges, når du bruger klassen .NET Framework System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider. Artiklen er evt. på engelsk.
836874 Rettelse: System.ArgumentOutOfRangeException opstår periodisk med ADO.NET. Artiklen er evt. på engelsk.
839047 Rettelse: Der kan opstå en hukommelsesfejl, når COM-objekter sendes som VARIANT i Microsoft .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
838301 Rettelse: WMI-hændelser kan ikke opstå, hvis mange filreferencer sendes til værktøjet Csc.exe. Artiklen er evt. på engelsk.
837634 Rettelse: Et program holder op med at svare, når du åbner flere dialogbokse ved hjælp af Visual Studio .NET på en Tablet PC, som kører Windows XP Tablet PC Edition. Artiklen er evt. på engelsk.
837033 Rettelse: Du kan ikke hente en .NET Framework-samling i Internet Explorer. Artiklen er evt. på engelsk.
836798 Rettelse: Der opstår en tilstand, hvor systemet går i baglås, når du henter samlinger i et program, der er bygget ved hjælp af .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
836612 Rettelse: Den nedarvede Windows-formular bliver mindre, når du redigerer den i Visual Studio .NET 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
835480 Rettelse: DataGrid-kontrolelementet opdateres måske ikke korrekt, når du tilpasser størrelsen på en kolonne i et program i .NET Framework 1.1 Windows Forms. Artiklen er evt. på engelsk.
835361 Rettelse: Når du angiver egenskaben Visible for DataGrid-kontrolelementet til falsk, er DataGrid-kontrolelementet stadig synligt i .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
834672 Rettelse: Der opstår problemer med ydeevnen, når dit flertrådede program kalder metoden PerformanceCounter.NextValue. Artiklen er evt. på engelsk.
834608 Rettelse: Du får vist en fejlmeddelelsen som "Flere kontrolelementer med samme id", når du dynamisk føjer cachelagrede brugerkontrolelementer til webformularer. Artiklen er evt. på engelsk.
834104 Et ASP.NET-program går ned i .NET Framework, når det kører på en computer med flere processorer, og det bruger ArrayList-klassen. Artiklen er evt. på engelsk.
833326 Fejl: Hashtabellen vokser tilsyneladende ubegrænset med .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
832705 Rettelse: Du får måske vist en fejlmeddelelse, når du bruger bestemte tastaturgenveje i DataGrid-kontrolelementet. Artiklen er evt. på engelsk.
832597 Rettelse: Du får måske vist en programfejl i Vbc.exe eller Csc.exe, når du kører et .NET Framework-program. Artiklen er evt. på engelsk.
831730 Rettelse: "InvalidOperationException ... Indlæsningsfaktor er for høj" når du bruger en hashtabelsamling. Artiklen er evt. på engelsk.
831263 Rettelse: Du oplever langsom ydeevne, når nummeret for induceret GC-optælling er højt i administrerede programmer i Windows-formular. Artiklen er evt. på engelsk.
831150 Fejlmeddelelsen om, at Viewstate er ugyldig i forbindelse med denne side, indeholder ikke nok oplysninger til, at der kan foretages fejlfinding af problemet. Artiklen er evt. på engelsk.
830789 Rettelse: Metoden med RCP-webtjenesten (Remote Procedure Call) ignorerer egenskaben RequestElementName for klassen SoapRpcMethodAttribute, når navnet på en metode indeholder en bindestreg i .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
830698 Rettelse: Genereret samling må ikke indeholde udsendte attributter. Artiklen er evt. på engelsk.
829977 Der opstår en hukommelsesfejlsituation, når du kører COM+ 1.0 på en computer, der kører 2000 Service Pack 4. Artiklen er evt. på engelsk.
829615 Rettelse: Overlappende formularer med et DataGrid-kontrolelement kommer automatisk i forgrunden, når datakilden opdateres i .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
828943 Rettelse: COM-samkørselskald kan returnere forkert HRESULT. Artiklen er evt. på engelsk.
828099 Rettelse: Data sorteres ikke korrekt i et DataGrid-kontrolelement i et Windows-program i .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
827801 Rettelse: Hændelsen Page_Load i Microsoft .NET Framework 1.1 udløses to gange. Artiklen er evt. på engelsk.
827558 Rettelse: IEHost foretager tilbagekald til port 80, når Internet Explorer er bundet til en anden port end port 80. Artiklen er evt. på engelsk.
827210 Rettelse: Fejlmeddelelse: System.ExecutionEngineException opstod i et ukendt modul. Artiklen er evt. på engelsk.
827035 Rettelse: ASP.NET holder op med at svare, når programmet udfører en funktion, der ikke er gyldig. Artiklen er evt. på engelsk.
826981 Rettelse: Meddelelse om undtagelsesfejl, når du får adgang til egenskaben RTF for kontrolelementet RichTextBox. Artiklen er evt. på engelsk.
826945 Rettelse: ALT+TAB får ikke ejervinduet til at blive vist i forgrunden, når en overordnet formular indeholder et ToolTip-kontrolelement. Artiklen er evt. på engelsk.
826497 Der vises ikke en rulleliste i en Windows-formular, som indeholder et TextBox-kontrolelement og et ComboBox-kontrolelement. Artiklen er evt. på engelsk.
826368 Du kan ikke køre WMI-hændelser fra ældre versioner af samlingen, der er udstyret med instrumenter. Artiklen er evt. på engelsk.
825082 Undtagelsesfejlen NullReferenceException opstår, når du bruger kombinerede FlagsAttribute-optællinger i ASP.NET-kontrolelementer. Artiklen er evt. på engelsk.
824680 Kontrolelementet PhoneCall gengiver ikke plustegnet i telefonnumre. Artiklen er evt. på engelsk.
824336 Rettelse: Brugertilpassede ydelsestællere udgiver ikke ydelsesdata til WMI. Artiklen er evt. på engelsk.
823274 Rettelse: Det opstår en adgangsovertrædelse, hvis miljøvariablen DEVPATH henviser til et netværksshare i et Visual Studio .NET 2003-projekt. Artiklen er evt. på engelsk.
823140 Rettelse: Administreret program, der foretager COM- til COM+-kald, kan komme ud for en adgangsfejl. Artiklen er evt. på engelsk.
822734 Rettelse: Kontrolelementerne ValidationSummary (Validator) vises ikke længere, efter at du har opgraderet til .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
821536 Rettelse: Undtagelsen System.ArgumentException opstår, når du prøver at oprette en Windows-formular, som arver fra en Windows-formular, der indeholder et datasæt. Artiklen er evt. på engelsk.
821349 Rettelse: Integrerede NULL-tegn kan omgå anmodning om scriptvalidering. Artiklen er evt. på engelsk.
821157 Rettelse: Fejlmeddelelsen om, at serverprogrammet er ikke tilgængeligt, vises, hvis en DLL indlæses på adresseområdet 0x33A20000, og du anmoder om en ASP.NET-side. Artiklen er evt. på engelsk.
821155 Batchkompilering i baggrunden kan forårsage, at systemet går i baglås, når trådgruppen er tømt. Artiklen er evt. på engelsk.
820743 Rettelse: ASP.NET-ydelsestællere kan ikke tælle mere end 113 indlæste AppDomains. Artiklen er evt. på engelsk.
819792 Rettelse: JScript kalder metoden GC.Collect fra IVsaEngine.Close i Visual Studio .NET 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
818803 Symptomer i ASP.NET-hotfixpakke, der er nyere end RTM .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
811532 Rettelse: Funktionen til import af ActiveX-objekter i Windows-formularer (Aximp.exe) håndterer ikke standardværdier korrekt. Artiklen er evt. på engelsk.
823030 Rettelse: DataGrid er ændret til at være i overensstemmelse med paragraf 508 i ændringerne til den amerikanske lov om revalidering (Rehabilitation Act Amendments) fra 1998. Artiklen er evt. på engelsk.
833612 Rettelse: Du får vist en fejlmeddelelse om "Ugyldig markørkode: 0", når du kalder metoden AppendChild med parameteren NULL i Smartnav.js i .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
829487 Rettelse: DataGrid-kontrolelement mister fokus, når du trykker på tastkombinationen SKIFT+PIL NED. Artiklen er evt. på engelsk.
829585 Rettelse: ASP.NET-arbejdsprocessen kan evt. forårsage højt CPU-forbrug, når den er vært for en fjernserver. Artiklen er evt. på engelsk.
836092 WML-klienter kan modtage en duplikeret QueryString-samling, som defineres af egenskaben Form.Action. Artiklen er evt. på engelsk.
834280 Rettelse: Undtagelsesfejlen NullReferenceException opstår, når du bruger en metode, der har NULL-standardværdien som parameter i .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
833047 Rettelse: Menuinstruktioner udløses på de forkerte formularer i et MDI-program (Multiple-Document Interface) i Windows Forms. Artiklen er evt. på engelsk.
833050 Rettelse: Fejlmeddelelsen om, at indekset var uden for matrixens grænser, vises i Visual Studio .NET, når ODBC-driveren ikke understøtter funktionen SQLGetInfo (SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE). Artiklen er evt. på engelsk.
839588 Rettelse: Du får vist undtagelsesfejlen System.ArgumentOutOfRangeException, når du kalder læsemetoden fra en XmlTextReader-klasse i ASP.NET. Artiklen er evt. på engelsk.
831575 Rettelse: CPU-anvendelsen af hukommelse spidsbelastes, når du parser appInfo-elementer i XML-skemaer. Artiklen er evt. på engelsk.
832757 Rettelse: Undtagelsen System.Xml.Xsl.XsltException opstår, når du prøver på at udføre en XSLT-transformation ved hjælp af et XSLT-typografiark, som bruger funktionen talformatering. Artiklen er evt. på engelsk.
822956 Rettelse: Ydeevnen forringes, når du bruger flere forekomster af klassen XmlValidatingReader. Artiklen er evt. på engelsk.
818777 Rettelse: Klassen XmlTextReader genererer en kørselsundtagelsesfejl, når du læser et XML-dokument. Artiklen er evt. på engelsk.
839462 Rettelse: Din .NET Framework 1.1-assembly stopper muligvis med at svare i forbindelse med utilstrækkelig hukommelse, efter du har kørt Native Image Generator (Ngen.exe). Artiklen er evt. på engelsk.
839577 Rettelse: Du kan ikke rulle ned i en underordnet MDI-formular ved rullepil ned. Artiklen er evt. på engelsk.
839174 Rettelse: Du får vist fejlmeddelelsen "Fejl 1053: Tjenesten svarede ikke på en start- eller kontrolanmodning inden for det forventede tidsinterval", når du stopper en administreret Windows-tjeneste midlertidigt eller helt. Artiklen er evt. på engelsk.
836691 Rettelse: Tekst, du skriver i et redigeringskontrolelement, kan ikke ses, når flere rækker er markeret i DataGrid-kontrolelement i .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
823951 Rettelse: Du får vist en fejlmeddelelse om adgangsfejl, når du kalder et afledt ServicedComponent-klasseopbjekt via en COM Callable Wrapper. Artiklen er evt. på engelsk.
822411 Rettelse: XML Messaging med .NET Framework 1.1-hotfixpakke. Artiklen er evt. på engelsk.
836144 Rettelse: Mange musemeddelelser kan forårsage, at computeren stopper med at svare, på en computer, der kører .NET Framework 1.1 med Service Pack 1. Artiklen er evt. på engelsk.
835815 Rettelse: Placeringen af regnearket i vinduet er anderledes fra placeringen af rulleboksen i rullepanelet på en computer, der kører .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
831018 Rettelse: Serveren svarer ikke, når den har foretaget et eksternt opkald til et klient-MBR-objekt (Marshal-by-reference) i.NET Framework 1.1 Remoting. Artiklen er evt. på engelsk.
824629 Rettelse: Midlertidige filer slettes ikke, når du har oprettet forbindelse til en server, der kører Windows SharePoint Services eller SharePoint Portal Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk.
821758 Rettelse: Server.Transfer kalder ikke IsPostBack i .NET Framework 1.1. Artiklen er evt. på engelsk.
825709 Fejlmeddelelsen om, at der opstod en System.ExecutionEngineException-undtagelse, når du bruger flere asynkrone hændelser. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 867460 – Seneste udgave 3. dec. 2007 – Udgave 1

Feedback