Sådan foretages fejlfinding af problemer, som kan opstå, når du prøver at udskrive til en lokal printer ved hjælp af Office-programmer i Windows XP

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvordan du kan foretage fejlfinding af Microsoft Office udskrivningsproblemer i Microsoft Windows XP. Følgende emner behandles:
 • Sådan foretages fejlfinding af printerhardwaren
 • Sådan foretages fejlfinding af printerdriveren
 • Sådan foretages fejlfinding af udskrivning i Windows XP
 • Sådan foretages fejlfinding af programudskrivning
 • Sådan foretages fejlfinding i tilstanden Avanceret start

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives, hvordan du kan foretage fejlfinding af problemer, som kan opstå, når du prøver at udskrive til en lokal printer ved hjælp af Microsoft Office-programmer i Microsoft Windows XP.

Yderligere Information

Artiklen indeholder ikke detaljerede oplysninger om, hvordan fejlfinding foretages via et netværk, men der gives mange vigtige grundlæggende fejlfindingstip, som du kan bruge til bedre at diagnosticere dine udskrivningsproblemer. De fejlfindingstrin, der angives i denne artikel kan også hjælpe dig med at konstatere, at netværksudskrivningsproblemet ikke skyldes et lokalt problem.

Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager fejlfinding af udskrivningsproblemer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
314073 Sådan foretages fejlfinding af problemer med udskrivning via netværk i Windows XP

Kontroller printerens hardware

Mange udskrivningsproblemer kan skyldes andre problemer, der er hardwarerelaterede. Inden du fortsætter med mere komplekse fejlfindingsmetoder, skal du sikre dig, at dit udskrivningsproblem ikke skyldes følgende hardwarerelaterede problemer:
 • Kontroller, at printeren er tilsluttet en fungerende strømkilde.
 • Kontroller, at printeren er korrekt forbundet med printerporten. Kablet skal være anbragt korrekt i den relevante port på computeren og på printeren.
 • Kontroller, at der er papir (eller andet relevant udskrivningsmateriale) i printeren, og at der ikke er papirstop i printeren.
 • Kontroller, at printeren kan få tilført tilstrækkeligt med blæk eller toner til at kunne fungere korrekt.
 • Hvis printeren har en online/offline-indstilling eller -knap, skal du kontrollere, at printeren er online.
 • Nulstil printeren ved at slukke den og tænde den igen efter 5-10 sekunder. Mange udskrivningsproblemer kan skyldes en fyldt printerbuffer.
 • Kontroller, at du har fulgt den installationsvejledning, der blev leveret af printerproducenten.
 • Hvis vejledningen til printeren rummer nogen fejlfindingstrin, skal du udføre dem.
 • Hvis du kan, skal du udføre en selvtest af printeren. Disse "selvdiagnosticerende" værktøjer kan ofte løse eller diagnosticere grundlæggende hardwareproblemer. Metoden til udførelse af selvtest er forskellig fra den ene printer til den anden. I dokumentationen til printeren kan du finde vejledning i, hvordan du kan udføre en selvtest.

  Bemærk! Hvis selvtesten ikke fungerer, er printeren måske beskadiget eller trænger til et serviceeftersyn. Kontakt hardwareproducenten for at få yderligere hjælp.
 • Hvis du har adgang til en anden computer, kan du få bekræftet, om printeren fungerer korrekt, når den er sluttet til denne anden computer. Hvis printeren ikke fungerer korrekt, når den er tilsluttet en anden computer, er printeren måske beskadiget eller trænger til et serviceeftersyn.

Kontroller printerens egenskaber

Forkerte printeregenskaber kan være skyld i følgende problemer:
 • Dårligt output
 • Ufuldstændigt output
Forkerte printeregenskaber kan desuden være skyld i, at printeren slet ikke udskriver. Kontroller, at printeregenskabernes indstillinger er konfigureret korrekt i henhold til producentens anbefalinger.

Du kan få vist printeregenskabernes indstillinger ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på den printer, du vil have vist, og klik derefter på Egenskaber.
 3. Kontroller, at alle printeregenskaberne er konfigureret som anbefalet af printerproducenten.

  Du kan læse hvordan i den dokumentation, der fulgte med printeren, eller du kan kontakte printerproducenten.

Udskriv en testside

Du skal have udskrivningsrettigheder for at kunne udskrive en testside. Du kan også udskrive en testside, første gang du installerer printeren.

Du kan udskrive en testside ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på den printer, du vil teste, og klik derefter på
  Egenskaber.
 3. Klik på Udskriv testside under fanen
  Generelt.
 4. Klik på OK, hvis testsiden udskrives korrekt.
Hvis testsiden ikke udskrives korrekt, skal du fortsætte fejlfindingen for at få løst udskrivningsproblemet. Hvis du ikke kan udskrive en testside, eller hvis du ikke kan udskrive i flere eller alle Windows-programmer, skyldes det et af følgende:
 • Et printerdriverproblem
 • Et problem med Windows
 • Et hardwareproblem
 • Et problem med tilslutningen

Test printerdriveren

Test printerdriveren ved at prøve, om du kan udskrive fra WordPad eller fra Notesblok.

Følg disse trin for at udskrive fra WordPad eller fra Notesblok:
 1. Genstart computeren.
 2. Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på
  Notesblokeller på WordPad.
 3. Skriv noget tekst, og prøv så at skrive teksten ud.
Hvis du kan skrive ud fra WordPad eller fra Notesblok, kan problemet skyldes det program, du bruger, eller at Windows muligvis ikke kører en bestemt udskrivningskommando, som det pågældende program kræver. Et mindre problem med printerdriveren kan påvirke udskrivningen.

Hvis du vil fastlægge, om printerdriveren er årsag til problemet, kan du teste printerdriveren ved at installere en anden driver. Det kan du gøre ved at bruge en af følgende metoder:
 • Hvis du bruger en PostScript-printer, skal du indlæse Apple LaserWriter NT-driveren. Det er en PostScript-basisdriver. Apple LaserWriter NT-driveren kan vise dig, om problemet er relateret til printerens særlige PPD-fil (PostScript Printer Description).
 • Hvis printeren ikke er en PostScript-printer, skal du indlæse printerdriveren for Standard/kun tekst. Det er en basisprinterdriver. Printerdriveren Standard/kun tekst kan vise dig, om den grundlæggende udskrivningsstak fungerer korrekt.
 • Hvis du bruger en plotter, skal du indlæse HP-GL/2-plotterdriveren fra Hewlett-Packard. Yderligere oplysninger om denne plotterdriver finder du på følgende Hewlett-Packard-websted: Oplysninger om kontakt til tredjepart er taget med for at gøre det lettere for dig at finde den ønskede tekniske support. Disse kontaktoplysninger kan ændres uden varsel. Microsoft kan ikke garantere, at kontaktoplysningerne vedrørende tredjepart er nøjagtige.
Du kan installere en printerdriver ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på den printer, du vil skifte drivere til, og klik derefter på Egenskaber.
 3. Hvis du vil installere en ny eller opdateret version af printerdriveren ved hjælp af guiden Tilføj printerdriver, skal du klikke på
  Ny driver under fanen Avanceret.
 4. Klik på Næste, og brug derefter en af følgende metoder:
  • Klik på den relevante printerproducent og printermodel, hvis den nye eller den opdaterede driver findes på listen.
  • Klik på Har diskette, hvis printerdriveren ikke er med på listen, eller hvis du har modtaget en ny eller opdateret driver eller en cd eller en diskette fra printerproducenten. Angiv den sti, hvor driveren er placeret, og klik derefter på
   OK.
 5. Klik på Næste, og færdiggør installationen af printerdriveren ved at følge instruktionerne på skærmen.
Se afsnittet " Kontroller udskrivningsstakken", hvis printeren ikke udskriver, når du bruger basisdriverne. Se afsnittet " Kontroller programmet", hvis printeren udskriver, når du bruger basisdriverne.

Kontroller udskrivningsstakken

 1. Fjern og geninstaller derefter printerdriveren. Du kan udskifte en beskadiget printerdriver ved at følge disse trin:
  1. Afslut alle de Windows-programmer, der kører.
  2. Klik på Start, og klik derefter på
   Printere og faxenheder.
  3. Højreklik på standardprinteren, og klik derefter på
   Slet. Hvis du bliver spurgt, om du vil fjerne ekstra filer, der er tilbage på computeren, skal du klikke på Ja.
  4. Dobbeltklik på Tilføj printer, og geninstaller printeren ved at følge instruktionerne på skærmen.

   Bemærk! Hvis du er på et netværk, skal du måske installere den korrekte printerdriver fra et printershare på netværket. Kontakt netværksadministratoren for at få vejledning.

   Yderligere oplysninger om, hvordan en printerdriver installeres fra et printershare på netværket, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   135406 Sådan fjernes og geninstalleres en printerdriver. Artiklen er evt. på engelsk.

   Hvis du bruger en servicepakke, skal du geninstallere servicepakken, efter at du har geninstalleret printerne.
 2. Kontroller den tilgængelige plads på harddisken.
Udskriftsjob udskrives muligvis ikke, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at spoole udskriftsjobbet.

Udskriv fra en kommandoprompt

Når du udskriver fra en kommandoprompt, testes forbindelsen mellem computeren og printeren. Denne fremgangsmåde er opdelt i to afsnit, afhængigt af din printertype: PostScript eller ikke-PostScript. Du skal ved begge fremgangsmåder være klar over, hvilken printerport printeren er tilsluttet.

Du kan finde ud af, hvilken port printeren er tilsluttet, ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Klik på det ikon, der repræsenterer den printer, du vil bruge, klik på menuen Filer, og klik derefter på
  Egenskaber.
 3. Under fanen Porte skal du se på området
  Udskriv til følgende port og notere ned, hvilken port printeren er tilsluttet.
Udfør disse trin, hvis du vil udskrive fra en kommandoprompt ved hjælp af en PostScript-printer:
 1. Klik på Start, klik på Alle programmer, peg på Tilbehør, og klik derefter på
  Kommandoprompt.
 2. Hvis printeren ikke er tilsluttet LPT1-porten, skal du skrive copy con lpt1 ud for kommandoprompten. Hvis printeren er tilsluttet en anden port end LPT1-porten, skal du erstatte
  lpt1 med navnet på den korrekte port.
 3. Tryk på ENTER.
 4. Skriv showpage ud for kommandoprompten, og tryk derefter på ENTER.
 5. Tryk på CTRL+Z, og tryk derefter på ENTER.
Hvis printeren skubber et stykke papir ud, er der fin forbindelsen mellem computeren og printeren. Hvis du ikke kan udskrive fra kommandoprompten, skal du læse afsnittet " Start Windows i tilstanden Avanceret start".

Du kan udskrive fra en kommandoprompt ved hjælp af en ikke-PostScript-printer ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, klik på Alle programmer, peg på Tilbehør, og klik derefter på
  Kommandoprompt.
 2. Skriv echo hello ud for kommandoprompten, tryk på CTRL+L, og skriv derefter dir > lpt1. Hvis printeren er tilsluttet en anden port end LPT1-porten, skal du erstatte lpt1 med navnet på den korrekte port. Når du har skrevet linjen, vises den som echo hello ^L > lpt1.
 3. Tryk på ENTER.
Hvis printeren udskriver en side med en liste, er der fin forbindelsen mellem computeren og printeren. Hvis du ikke kan udskrive fra kommandoprompten, skal du læse afsnittet " Start Windows i tilstanden Avanceret start".

Test skrifttyperne

De udskrivningsproblemer, du oplever, kan skyldes en beskadiget skrifttype. Følgende afsnit kan medvirke til fejlfindingen af skrifttypeproblemer.

Udskriv et skrifttypeeksempel

Skrifttyper anvendes til at vise tekst på skærmen og på udskrifter. Skrifttyper har typografier, f.eks. kursiv, fed og fed kursiv. Prøv at udskrive et skrifttypeeksempel, hvis du har mistanke om, at dit udskrivningsproblem skyldes en bestemt skrifttype.

Du kan udskrive et skrifttypeeksempel ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, klik på
  Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på
  Skrifttyper.
 2. Dobbeltklik på den skrifttype, du vil udskrive.
 3. Klik på Udskriv på eksempelsiden.
Hvis problemet er begrænset til en bestemt skrifttype, kan en beskadiget skrifttype være årsagen.

Yderligere oplysninger om test og geninstallation af skrifttyper finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
314960 Sådan installeres eller fjernes en skrifttype i Windows XP

Udskriv TrueType-skrifttyper som grafik

Hvis problemet tilsyneladende er relateret til skrifttyper, skal du aktivere funktionen Udskriv TrueType som grafik (hvis den understøttes af printeren) og derefter teste, om det løser problemet.

Du kan udskrive TrueType-skrifttyper som grafik ved at følge disse trin.

Bemærk! Du skal have udskrivningsrettigheder for at kunne ændre udskriftsindstillingerne.
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på ikonet for den printer, du bruger, og klik derefter på Udskriftsindstillinger.
 3. Klik på Avanceret.
 4. Under Dokumentindstillinger skal du klikke for at markere afkrydsningsfeltet Udskriv tekst som grafik.


  Bemærk! Afkrydsningsfeltet Udskriv tekst som grafikvises kun i dialogboksen Avanceret, hvis din printer understøtter denne funktion.
 5. Klik på Aktiveret.
Bemærk! Som standard hentes TrueType-skrifttyperne til printeren, når printeren understøtter Udskriv tekst som grafik. Generelt kan dette hæve udskrivningshastigheden, fordi skrifttyperne i dokumentet er placeret i printerens hukommelse. Hvis printeren ikke kan udskrive et dokument, når Udskriv tekst som grafik er aktiveret, skal du deaktivere denne indstilling og derefter forsøge at udskrive igen.

Reducer printeropløsningen

Du kan komme ud for udskrivningsproblemer, hvis printeren konfigureres til udskrivning ved høj opløsning. Du kan finde ud af, om dette er årsagen til dine udskrivningsproblemer, ved at nedsætte printeropløsningen og derefter teste igen for at se, om dit problem er blevet løst.

Du kan nedsætte printeropløsningen ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på den printer, du vil bruge, og klik derefter på
  Egenskaber.
 3. Klik på fanen Generelt, og klik derefter på Udskriftsindstillinger.
 4. Klik på en lavere opløsning (eller prikker pr. tomme) for printeren i feltet Opløsning, og klik derefter på
  OK.
 5. Test for at finde ud af, om problemet er løst, og hvis det ikke er tilfældet, skal du stille printeropløsning tilbage til standardindstillingen.

Undersøg programmet

På dette tidspunkt er det fastslået, at du kan udskrive fra WordPad eller Notesblok og udskrivningsproblemet synes at være specifikt for ét program.

Du kan løse problemet i programmet med følgende metoder:
 • Udskriv en anden mere enkel fil. Opret et nyt dokument, der indeholder færre oplysninger. Ved denne test fastlægges, om problemet skyldes programmet, eller om det skyldes noget i dokumentet.
 • Kontroller den tilgængelige diskplads på systemdrevet ved at se, om et lille udskriftsjob udskrives korrekt.
 • Prøv at udskrive fra et andet operativsystem. Hvis udskrivningen lykkes, er problemet relateret til outputfilen.
Hvis det nye dokument udskrives, kan problemet være specifikt for det ene dokument. Du kan undersøge, om problemet er specifikt for noget i dokumentet ved at følge disse forslag. Hvis det nye dokument ikke udskrives, skal du læse afsnittet " Start Windows i tilstanden Avanceret start".

Kontroller hukommelse og diskplads

Det dokument, du prøver at udskrive, kan muligvis kræve mere hukommelse. Gem det dokument, du prøver at udskrive, og indsæt derefter et afsnit af dokumentet i en ny fil. Hvis du ikke kan udskrive grafik, skal du indsætte et stykke grafik i den nye fil. Luk alle filer undtagen den nye fil, og prøv derefter at udskrive den.

Hvis du kan udskrive, kræver det oprindelige dokument muligvis mere hukommelse, end der er tilgængelig på computeren. Operativsystemet mangler muligvis hukommelse.

Du kan frigøre hukommelse ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder.
 • Afslut alle andre igangværende programmer.
 • Luk alle dokumenter undtagen det, du prøver at udskrive.
 • Afslut alle igangværende programmer, og genstart derefter computeren.
 • Kontroller, at du har nok ledig plads på harddisken. Det er bedst at have mindst 120 MB diskplads.
Computeren bruger diskplads under processen med at sende oplysninger til printeren. Du kan have problemer med at udskrive, hvis du har mindre end 120 MB ledig plads på den harddisk, hvor Windows er installeret.


Du kan finde ud af, hvor meget ledig plads der er tilgængelig på harddisken, ved at udføre disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Denne computer.
 2. Højreklik på ikonet for den harddisk, hvor Windows er installeret, og klik derefter på Egenskaber. Under fanen
  Generelt vises den samlede ledige plads på harddisken. 1 GB plads svarer til 1024 MB.
Du kan skaffe mere ledig plads ved at bruge en eller flere af følgende metoder:
 • Tøm papirkurven.
 • Brug værktøjet Diskoprydning til at frigøre ledig plads. Det kan du gøre ved at følge disse trin:
  1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, peg på
   Systemværktøjer, og klik derefter på
   Diskoprydning.
  2. Klik på din harddisk i feltet Drev, og klik derefter på OK.
  3. Vælg en eller flere af følgende fremgangsmåder på listen Filer, der skal slettes.
  4. Du kan også få vist andre indstillinger, der kan frigøre diskplads ved at klikke på fanen Flere indstillinger.
 • Slet alle dokumenter eller datafiler, der ikke bruges længere, eller flyt dem til en anden placering for arkivering.
 • Fjern eventuelle uønskede programmer ved hjælp af værktøjet Tilføj eller fjern programmer. Det kan du gøre ved at følge disse trin:
  1. Klik på Start, klik på
   Kontrolpanel, og klik derefter på Tilføj eller fjern programmer.
  2. Marker det program, du vil fjerne, og klik derefter på
   Rediger/fjern.
  3. Klik på Ja for at fjerne programmet.

Undersøg, om udskrivningen er midlertidigt stoppet

Du kan finde ud af, om udskrivningen er midlertidigt stoppet ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på din printer.
 3. Klik på Genoptag udskrivning, eller klik på Brug printeren online, hvis en af disse valgmuligheder vises på menuen.
 4. Prøv at udskrive igen.

Undersøg printerporten

Du kontrollere, at du udskriver til den korrekte port eller til den delte printersti, ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på den printer, du vil bruge, og klik derefter på
  Egenskaber.
 3. Klik på den korrekte port på listen Udskriv til følgende port under fanen Porte.
Den mest almindelige printerportindstilling er LPT1. Men visse printere kræver en anden port. Se i dokumentationen til printeren, hvilken port din printer bør benytte.

Kontroller stien til den delte netværksprinter

 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Højreklik på den printer, du vil bruge, og klik derefter på
  Egenskaber.
 3. Kontroller, at det korrekte printernavn vises øverst på siden under fanen Generelt.
Hvis det forkerte printernavn vises, eller hvis du ikke er sikker på, hvilken printer du skal udskrive til, skal du kontakte netværksadministratoren for at få mere at vide.

Rediger spoolerens indstillinger

Hvis du har nok plads på harddisken, og du stadig har problemer med at udskrive, kan du prøve at ændre spoolerindstillingerne. Når du udskriver, skrives oplysningerne typisk til en fil på harddisken, før de sendes til printeren. Denne proces kaldes udskriftsspooling. Med udskriftsspooling kan du fortsat bruge dine programmer, mens dokumentet udskrives. Udskriftsspooling er ofte hurtigere end direkte udskrivning til printeren. Men hvis der er mangel på diskplads, kan deaktivering af udskriftsspooling muligvis øge udskrivningshastigheden.

Bemærk! Når udskriftsspooling er deaktiveret, skal du vente på, at din fil er færdig med at blive udskrevet, før du kan udføre andre opgave i det program, du udskriver fra.

Du kan kontrollere eller ændre spoolerindstillingerne ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, og klik derefter på
  Printere og faxenheder.
 2. Dobbeltklik på den printer, som du forsøger at bruge. Udskriftskøen for denne printer vises.
 3. Hvis der vises dokumenter i udskriftskøen, skal du klikke på Udskriv, klikke på Annuller alle dokumenter og derefter klikke på OK.
 4. Højreklik på den printer, du vil bruge, og klik derefter på
  Egenskaber.
 5. Klik på fanen Avanceret.
  • Hvis indstillingen Sæt udskriftsjob i kø, så udskrivningen går hurtigere er markeret, er udskriftsspooling aktiveret.
  • Hvis indstillingen Udskriv direkte til printeren er markeret, er udskriftsspooling deaktiveret, og du udskriver direkte printeren.
 6. Rediger indstillingen for at se, om det sætter udskrivningshastigheden op. Du kan ændre indstillingen ved at klikke på en af de valgmuligheder, der angives i trin 5.
  • Hvis du udskriver til en netværksprinter, kan du muligvis ikke ændre spoolerindstillingerne.
  • For nogle printere er udskrivningshastigheden langsommere i forbindelse med udskrivning af grafik end i forbindelse med tekstudskrivning.

Kig efter ressourcekonflikter

Printerhardwaren skal konfigureres, så den ikke er i konflikt med anden installeret hardware.

Du kan finde ud af, om der er ressourcekonflikter, ved at følge disse trin.
 1. Klik på Start,
  Kontrolpanel, Ydelse og vedligeholdelse, og klik derefter på System.
 2. Klik på fanen Hardware i dialogboksen
  Egenskaber for system, og klik derefter på
  Enhedshåndtering.
 3. Dobbeltklik på Porte.
 4. Højreklik på den relevante port for printeren, og klik derefter på Egenskaber.
 5. Klik på fanen Ressourcer, og kontroller, at der ikke vises nogen konflikter på Liste over enheder i konflikt.

Start Windows i tilstanden Avanceret start

Hvis du vil søge efter enhedsdrivere eller hukommelsesresidente programmer, der kan forstyrre udskrivningsfunktionen i det program, du bruger, skal du starte i Windows-tilstand og derefter teste udskrivning til en fil i programmet.

Bemærk! Du skal logge på som enten administrator eller medlem af gruppen Administratorer for at kunne færdiggøre denne procedure. Hvis computeren er en del af et netværk, skal politikindstillingerne for netværk tillade, at du udfører denne procedure.

Advarsel! Når du følger fremgangsmåderne i dette afsnit, kan du måske gøre tjenesten Systemgendannelse utilgængelig, og muligvis fjerne tidligere oprettede gendannelsespunkter.

Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger funktionen Systemgendannelse til at gendanne computeren til en tidligere tilstand, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
306084 HOW TO: Restore the Operating System to a Previous State in Windows XP

Du starter Windows i tilstanden Avanceret start ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, klik på
  Kør, skriv msconfig i feltet
  Åbn, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Avanceret start under fanen
  Generelt, og klik derefter for at fjerne markeringen i alle følgende afkrydsningsfelter.

  Bemærk! Du kan ikke fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug oprindelig Boot.ini-fil.
 3. Klik på OK, og klik derefter på
  Genstart for at genstarte computeren.
Hvis udskrivningsproblemet ikke opstår, når du starter Windows i tilstanden Avanceret start, skal du udføre fejlfinding ved ren start for dermed at kunne fastlægge, hvad årsagen til problemet er.

Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager en ren start i Windows XP, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
310353 Sådan udføres en ren start i Windows XP

De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken underforstået eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.
Egenskaber

Artikel-id: 870622 – Seneste udgave 30. okt. 2008 – Udgave 1

Feedback